Інформація про новину
  • Переглядів: 1289
  • Дата: 6-10-2021, 18:37
6-10-2021, 18:37

51. Основні поняття об'єктно-орієнтованого програмування

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  50. Вкладені цикли в Python
Наступна сторінка:   52. Властивості та методи елементів кер...

51.1.

ОБ'ЄКТИ. ВЛАСТИВОСТІ Й МЕТОДИ ОБ'ЄКТІВ

Для створення різних прикладних програм, що мають графічний інтерфейс, використовують засоби об’єктно-орієнтованого програмування. Основною одиницею в об’єктно-орієнтованому програмуванні є програмний об’єкт, який поєднує властивості та дії, які з ним можна виконувати.

Одним із яскравих прикладів програм, створених засобами об’єктно-орієнтованого програмування, є MS Paint. У цьому додатку об’єктами є вікно, кнопки, вкладки, палітра, робоче поле тощо (рис. 51.1).

Програмні об’єкти мають певні властивості. Так, кнопки мають такі властивості: розмір, назва, шрифт, колір, місце розташування на панелі інструментів, активність тощо.

Крім властивостей, об’єкт також може виконувати певні дії, що називаються методами. Скажімо, одна кнопка дозволяє намалювати

лінію, інша — виконати виділення певного фрагмента. Отже, методи визначають дії, які можна виконати з тим чи іншим об’єктом.

51.2.

ГРАФІЧНИЙ ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА

Працюючи за комп’ютером, ми використовуємо екранні вікна, текстові поля, кнопки, меню, вкладки тощо. Ці елементи називають елементами керування. Сукупність елементів керування, з якими взаємодіє користувач, називають графічним інтерфейсом користувача.

Отже, графічний інтерфейс користувача — це візуалізова-ний засіб взаємодії програми з користувачем.

Елементи керування є об’єктами, що характеризуються властивостями і методами. До елементів керування, які використовуються для підтримки діалогу з користувачем при виконанні програми, належать меню, вкладки, текстові поля, командні кнопки, перемикачі, поля вибору, списки, смуги прокручування тощо. Більшість елементів інтерфейсу Windows призначені для організації введення даних користувачем та виведення результатів роботи програми на екран, папір або у файл.

Так, на рис. 51.2 на прикладі діалогового вікна Шрифт показано використання деяких основних елементів керування, таких, як вкладки, текстові поля, списки, прапорці, написи, кнопки.

51.3.

ПОДІЯ, ОБРОБНИК ПОДІЇ

Для кожного з елементів керування користувач може передбачити деяку подію. Подією програми може бути натиснення певної клавіші на клавіатурі, будь-яка дія миші (клацання або подвійне клацання кнопкою, перетягування об’єкта, наведення курсору на об’єкт тощо). Для кожної події користувач може передбачити різні способи реагування на них, що вимагає вже написання програмного коду за допомогою мови програмування.

Отже, подія — це характеристика об’єкта, яка вказує, на яку дію користувача може реагувати об’єкт.

З будь-якою подією можна пов’язати певні операції оброблення даних. Для цього пишуть підпрограму мовою програмування. Для кожної події, яка обробляється, складається окрема підпрограма (програмний код).

Отже, обробник події — це підпрограма, яка виконується, як реакція на подію.

51.4.

ГРАФІЧНЕ ВІКНО

З допомогою мови програмування Python також можна створювати графічні програми. Для цього в Python за замовчуванням застосовується спеціальний набір компонентів, який називається tkinter.

Tkinter доступний у вигляді окремого вбудованого модуля, який містить усі необхідні графічні компоненти — кнопки, текстові поля, написи тощо.

Створення графічного інтерфейсу в Python розпочинають зі створення графічного вікна.

Після чого у ньому додають усі інші складові графічного інтерфейсу (рис. 51.3).

Для створення найпростішого вікна необхідно ввести такий код:

Тут перший рядок — імпорт модуля tkinter. У другому рядку створюється графічне вікно, для чого застосовується конструктор Тк(), який визначений у модулі tkinter. Створене вікно присвоюється змінній Window. Саме через цю змінну ми зможемо керувати атрибутами вікна.

Зверніть увагу, що назва конструктора записується з великої літери.

Після запуску даної програми виконання в середовищі Python IDLE ми одержимо порожнє вікно.

Якщо цю ж програму запустити у вікні редактора Visual Studio, нічого не відбудеться. Аби вікно відображалося і при роботі в цьому середовищі, необхідно дописати ще одну команду: та in loop (). Ця команда завантажує цикл обробки подій вікна для взаємодії з користувачем. В Python IDLE цей цикл спрацьовує автоматично. Тепер при запуску цієї програми у Visual Studio також буде відображено порожнє вікно.

Для вікна, що було створено, застосовано параметри за умовчанням. Змінимо деякі його налаштування.

Так, з допомогою методу title() можна змінити заголовок вікна. Щоб замінити заголовок «tk» на «Привітання», необхідно додати такий код:

Для вікна також можна встановити його розміри ширини та висоти, що визначаються в пікселях з допомогою методу geometry!). Так, для встановлення розмірів вікна 300 пікселів по ширині та 200 пікселів по висоті необхідно записати такий код:

На першому місці вказується значення ширини, на другому — висоти.

За умовчанням вікно програми розташовано у верхньому лівому куті екрана. Це можна змінити, вказавши у методі geometry!) необхідні значення відступу зліва та зверху. Так, при встановленні відступу зліва 150 пікселів, а зверху — 50 пікселів, програмний код буде мати вигляд:

Отже, загальна структура методу geometry!) має вигляд:

Після створення графічного вікна на ньому можна додавати елементи керування. Саме про це піде мова в наступному параграфі.

ВПРАВА 51

Завдання. Створіть графічне вікно із заголовком «Анкета» з розмірами 400 пікселів по ширині і 250 пікселів по висоті. Доберіть параметри відступів зліва та зверху таким чином, аби вікно було розташоване приблизно по центру екрана.

Контрольні запитання та завдання

1. Що таке програмний об’єкт? Назвіть приклади об’єктів у Windows-програмах.

2. Наведіть приклади властивостей об’єкта «кнопка».

3. Що таке метод? Наведіть приклади методів.

4. Що таке графічний інтерфейс користувача?

5. Що таке елементи керування? Наведіть приклади.

6. Що таке подія? Наведіть приклади подій.

Питання для роздумів

1*. Розгляньте об’єкт «мобільний телефон». Укажіть, які він має властивості та значення цих властивостей.

2*. Опишіть у вигляді набору властивостей об’єкт «учень».

Завдання для досліджень

1*. У текстовому редакторі MS Word визначте елементи керування діалогового вікна «Абзац».

2*. Визначте, чи можна для методу geometry встановити лише відступи графічного вікна від екрана.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Казанцева, Стеценко (2021)

 
Попередня сторінка:  50. Вкладені цикли в Python
Наступна сторінка:   52. Властивості та методи елементів кер...^