Інформація про новину
  • Переглядів: 1117
  • Дата: 15-10-2021, 10:19
15-10-2021, 10:19

6.1. Етапи розробки презентації. Критерії оцінювання презентації

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  Додаток до підручника "Інформатика" з...
Наступна сторінка:   6.2. Стильове оформлення слайдів презен...

Розділ 6

МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

 

До яких дій краще вдатися, щоб продемонструвати свої досягнення, результати спостережень, розповісти про якийсь товар або послугу тощо?

Потокова презентація

відтворює послідовність (потік) об'єктів із попередньо визначеною тривалістю показу кожного з них, тобто у вигляді кліпу чи відеофільму.

Щоб якнайкраще донести до аудиторії певну ідею та надати вичерпну інформацію про якийсь об’єкт у максимально стислій і наочній формі, зазвичай використовують презентацію.

Комп'ютерна презентація — це набір електронних документів, які підготовлені для перегляду на екрані комп'ютера або на великому проекційному чи іншому екрані.

Слайдова презентація відтворює послідовність слайдів — окремих екранних сторінок, кожна з яких може містити текстові, графічні, відео та аудіооб'єкти, анімацію, гіперпосилання. Тривалість показу регулюється доповідачем.

Презентації використовуються для представлення найрізноманітніших видів людської діяльності. Презентації за способом подання можуть бути потоковими або слайдовими.

Ми досить детально розглянули процес створення потокових презентацій під час створення та опрацювання об’єктів мультимедіа. Тепер зосередимося на другому типі презентацій — слайдовому.

Як і будь-який інший продукт, презентація вимагає чіткого алгоритму створення.

Етапи розробки крмп’ютерної презентації

Попереднє планування презентації

Створення презентаційних матеріалів

Художнє оформлення слайдів

Підготовка до демонстрації

Попередній перегляд презентації

Збереження презентації

Контент (англ. content — вміст) — інформаційне наповнення презентації. Контент може містити текст, статичну графіку, анімаційні елементи, мультимедійні елементи: відео, аудіо тощо.

З усіма етапами створення презентації ви вже ознайомилися раніше. Коротко пригадаємо основні з них. Спочатку визначається тема, мета, завдання, цільова аудиторія та кількість слухачів. Чітко сформульовані тема й мета дозволять визначити цільову аудиторію, зміст і форму подання матеріалу.

Цільовою аудиторією є група користувачів, на яку сфокусовано зміст презентації; коло відвідувачів, зацікавлених в інформації, товарах або послугах, що презентуються.

Потім складається сценарій презентації, визначається кількість слайдів, відбувається пошук і створення наповнення. Окрема увага приділяється створенню плану та власне тексту. Ця підготовка тісно пов’язана з роботою MS Word.

Далі робота триває в середовищі опрацювання презентацій, адже починається розробка шаблону, вибір кольорів і шрифтів. Суттєву роль в успішності презентації відіграє її художнє оформлення та дотримання ергономічних вимог.

Основні ознаки ергономічної презентації

• Тематична послідовніть

• Структура за принципом «проблема - розв'язання»

• Короткі речення, яскраві заголовки

• Горизонтальне розташування інформації

• Важлива інформація — у центрі

• Зображення із підписами

• Читабельний шрифт

• Колірна палітра за правилами колористики

• Не більше 5 месенджів (основних думок)

• Цікаві ілюстрації (графіки, діаграми тощо)

Ергономіка (від грец. ergon — робота, nomos — закон) — наука, яка вивчає робочі процеси з метою створення оптимальних умов праці, що сприяє підвищенню продуктивності праці.

Художнє оформлення слайдів відіграє важливу роль у сприйнятті презентації. Пригадаємо, що композиція — об’єднання елементів твору в єдине художнє ціле, в якому візуально найбільш яскраво розкривається його зміст, характер, призначення. Колористика — наука про колір, яка вивчає основні характеристики кольорів, кольорові контрасти, поєднання кольорів, колірну гармонію та мову кольорів. Тож наведемо деякі корисні, на нашу думку, рекомендації.

Привабливою виглядає презентація, в якій слайди об’єднані єдиним колірним рішенням та мають однаковий на всіх слайдах (крім першого і останнього) формат і розташування заголовків.

Краще не використовувати стандартний шаблон, а створити власний (ця тема висвітлюється далі).

Не варто використовувати більш ніж 5 різних кольорів. Причому три з них — це базові кольори, а два — їхні відтінки. Колір шрифту має бути максимально контрастним відносно кольору тла.

Для надання презентації динамічності можна також застосувати звукові та ані-маційні ефекти.

Підготовка до демонстрації передбачає вибір технічних засобів. Зазвичай це комп’ютер, проектор, екран і колонки. Переглядаючи готову презентацію, варто ще раз звернути увагу на оформлення слайдів і їх послідовність, на кількість слів і речень на слайдах і доопрацювати в разі потреби. Потрібно пам’ятати, що ніщо так не знижує рівень довіри як наявність помилок у тексті. Тож слідкуймо за грамотністю.

Існує безліч онлайн-сервісів, які допомагають дібрати палітру кольорів. Найпопулярнішими є ColorExplorer, COLOROTATE, Color Blender, ColorWizard.

Насамкінець презентацію необхідно зберегти: вибрати формат файла Презентація PowerPoint (*.pptx). Завершену роботу можна також зберегти у форматі Демонстрація PowerPoint (*.ppsx). Такі файли відкриваються відразу в режимі перегляду.

Критерії оцінювання комп’ютерної презентації

Відповідність вмісту презентації вибраній темі

Доцільність вибору макету й тем оформлення слайдів

Доречність дизайну та ефектів Логічність і структурованість матеріалу Зручність застосування елементів керування переглядом

Наразі одним із найпопулярніших трендів комп’ютерних презентацій є принцип мінімалізму. Його сформулював німецький і американський архітектор і дизайнер Людвігом Міс ван дер Рое: «Менше — означає більше» (Less is more).

Корисно ознайотися з деякими порадами від Сета Годіна, американського підприємеця, економіста, фахівця з інформаційних технологій, колишнього віце-президента з маркетингу компанії Yahoo. Варто також подивитися його презентацію «Виправте свій справді поганий PowerPoint».

5 правил дивовижної презентації На слайді завжди не більше шести слів.

Скажіть «Ні» неякісним фотографіям.

Відмовтеся від безцільних складних ефектів зміни слайдів.

Ніколи не використовуйте вбудовані звукові ефекти. Не використовуйте роздруківки слайдів як роздатко-вий матеріал.

Запитання для перевірки знань

В чому різниця між потоковою та слайдо-вою презентацією?

Що таке цільова аудиторія?

Які основні етапи розробки презентацій?

Навіщо використовують колірні палітри? Якою має бути кількість кольорів?

Що таке ергономіка? Як вона впливає на успіх презентації?

Як ви розумієте вислів Сета Годіпа: «Припиніть використовувати слайд як телесуфле-ра»? Чи згодні ви з цим? Обґрунтуйте свою думку.

Завдання для самостійного виконання

Створіть презентацію на тему «5 правил ергономічної презентації».

Завантажте на Google-диск. Надішліть посилання вчителю.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Руденко (2021)

 
Попередня сторінка:  Додаток до підручника "Інформатика" з...
Наступна сторінка:   6.2. Стильове оформлення слайдів презен...^