Інформація про новину
  • Переглядів: 477
  • Дата: 15-10-2021, 10:25
15-10-2021, 10:25

7.3. Обчислювальні алгоритми в середовищі табличного процесора

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  7.2. Формули. Опрацювання формул
Наступна сторінка:   7.4. Призначення й використання основни...

Які типи даних може містити клітинка Excel? Що входить до складу формули?

Табличний процесор широко використовується для розв’язування задач із різних галузей. Як і в програмуванні, спочатку слід скласти математичну модель задачі та реалізувати в алгоритмі розв’язування в таблиці.

За умовою задачі в таблицю потрібно ввести початкові дані. Модель у таблиці реалізується введенням необхідних формул у клітинки: здійснюється аналіз, у яких клітинках будуть формули, що формули міститимуть: константи, функції, посилання, якого типу посилання. Також з’ясовується, у яких клітинках міститимуться однотипні формули: зручно ввести формулу в одну клітинку, а надалі скопіювати її в інші.

Необхідно визначити, в якій клітинці буде показано результат розв’язування задачі.

Після завершення створення таблиці можна відформатувати її клітинки: виділити кольором, у деяких клітинках відформатувати вміст, наприклад, позначити його жирним накресленням. За потреби можна графічно візуалізувати отримані результати.

Алгоритм — це послідовність команд для виконавця, що визначає, які дії та в якому порядку потрібно виконати для розв'язання певного завдання.

Для розв’язування задач використовують три базові алгоритмічні структури: слідування (лінійна), розгалуження, повторення (цикл).

Лінійні алгоритми — алгоритми, в яких вказівки виконуються послідовно в порядку їх подання.

Прикладами використання лінійних алгоритмів (рис. 7.4) можуть бути задачі для знаходження суми ряду чисел, їх середнього значення, задачі з даними для побудови математичних графіків, для підрахунку статистичних результатів опрацювання ряду чисел. У задачах знаходження максимального (мінімального) значення серед інших, необхідно порівнювати величини, вибирати більше (менше), але завдяки наявності в бібліотеці стандартних функцій їх розв’язання теж можна здійснити за допомогою лінійного алгоритму.

Алгоритми з розгалуженням — алгоритмами, в яких відбувається вибір виконання певних вказівок на основі результату обчислення логічного виразу.

Алгоритми з розгалуженнями містять три складові (рис. 7.5):

• логічний вираз (умова);

• складова з константою або виразом для значення логічного виразу істина;

• складова з константою або виразом значення логічного виразу хибність.

Залежно від результату обчислення логічного виразу — істина (True) або хибність (False) — виконується одна із двох останніх складових. Алгоритм використовується і без останньої складової (скорочений розгалужений алгоритм).

Логічний вираз може бути простим — у ньому використовуються величини та знаки порівняння: =, >, >=, <, <=, о (не дорівнює), і складеним — у ньому використовуються прості логічні вирази, поєднані логічними функціями та (AND), або (OR), виключне або (XOR), заперечення (NOT).

Результат обчислення таких виразів показано в таблиці:

Алгоритми з розгалуженням в Excel реалізують у межах однієї клітинки за допомогою стандартних логічних функцій. Логічний вираз є порівнянням значення клітинки з константою або значенням іншої клітинки, або з результатом виразу.

Якщо в програмуванні складовими є блоки програмних вказівок, то в таблицях ними можуть бути різні значення, різні посилання, різні формули.

Прикладом використання алгоритму з розгалуженням може бути фрагмент таблиці, в якому залежно від віку дитини у клітинці вказується дитячий садок, школа. Логічним виразом буде вік < 6, де вік — це посилання на клітинку з віком особи. А вказівками 1 і 2 буде просто текст «дитячий садок», «школа».

Алгоритми з повторенням — алгоритми, в яких передбачено повторення деяких команд.

Для уникнення нескінченного повторення такі алгоритми завжди містять умовні вирази, від результату обчислення яких залежить припинення чи виконання повтору.

В умовному виразі використовують змінний параметр, значення якого впливає на результат виразу. Такі алгоритми часто реалізують за допомогою формул, у яких клітинки посилаються самі на себе. Щоб не було помилки, спочатку потрібно здійснити налагодження використання циклічних посилань.

Посилання на окремі клітинки та клітинки в блоках можуть мати різний вигляд:

• стовпець і рядок (наприклад, К102);

• порядковий номер рядка та порядковий номер стовпця (наприклад R10C3, який вказує на клітинку, що міститьсмя на перетині десятого рядка та третього стовпця), у звичному форматі це клітинка СЮ;

• ім'я клітинки; щоб присвоїти клітинці ім'я звертаються до команди Формули -»

-» Визначити ім'я — розкривається вікно, в якому слід уписати ім'я. Редагування імені, створення нових імен і вилучення наявних здійснюється у вікні Диспетчера імен, яке викликається з стрічки Формули.

Запитання для перевірки знань

Назвіть основні типи алгоритмів.

Наведіть приклад лінійного алгоритму.

Наведіть приклад алгоритму з розгалуженням.

Що таке логічний вираз в алгоритмі з розгалуженням?

Які логічні функції ви знаєте?

Наведіть приклад складного логічного виразу.

Завдання для самостійного виконання

Складіть блок-схему фрагмента обчислення значення у за формулою (алгоритм універсальний і х може набувати будь-якого значення)

Які зміни будуть у блок-схемі попереднього прикладу, якщо у обчислюється за наведеною формулою?

Складіть блок-схему фрагмента обчислення значення у (алгоритм універсальний і х може набувати будь-якого значення)

за формулою

Складіть блок-схему фрагмента обчислення значення розв'язків квадратного рівняння (алгоритм універсальний і а, Ь, с можуть набувати будь-яких значень)

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Руденко (2021)

 
Попередня сторінка:  7.2. Формули. Опрацювання формул
Наступна сторінка:   7.4. Призначення й використання основни...^