Інформація про новину
  • Переглядів: 365
  • Дата: 15-10-2021, 10:25
15-10-2021, 10:25

7.4. Призначення й використання основних функцій табличного процесора

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  7.3. Обчислювальні алгоритми в середови...
Наступна сторінка:   7.5. Умовне форматування таблиць Excel

Які типи алгоритмів ви знаєте? З чого складаються формули в табличному процесорі?

Для реалізації алгоритмів розв’язування різноманітних задач табличний процесор містить велику бібліотеку функцій.

Функція — це заздалегідь визначена формула, згідно з якою виконуються обчислення за заданими величинами, які називають аргументами, в зазначеному порядку.

Усі функції згруповано за призначенням і розподілено за категоріями. З назви груп, наведених на вкладці Формули, зрозуміла галузь їх використання (наприклад, математична, текстова, логічна, фінансова, дата й час).

Для функцій, які використовуються для спеціальних обчислень, є група Інші.

Аргументом функції може бути число, посилання на клітини (діапазон), вираз, для обчислення якого також можуть використовуватися функції.

Для використання функції у формулах спочатку вказують ім’я функції, потім у дужках — список аргументів подається через крапку з комою.

Є функції без аргументів — із порожніми дужками.

Вставлення функції завжди здійснюється безпосередньо в активну клітинку або у рядку формул. Для цього спочатку слід виділити клітинку, потім вказати функцію, аргументи та підтвердити командою ОК. Зазвичай ім’я функції не вписують, а викликають з бібліотеки зі стрічки на вкладці Формули.

Для вставлення функції у клітинку слід виділити клітинку, в яку потрібно вставити функцію. Якщо функція є складовою формули, почніть вводити формулу, а у місці вставлення функції перейдіть до наступного пункту. Далі потрібно перейти на вкладку Формули. Якщо ви знаєте групу, до якої входить функція, розкрийте список групи. Якщо не знаєте, в якій групі може бути функція, або група не показана на вкладці Формули, використайте команду Вставити функцію — відкриється вікно Вставлення функції (рис. 7.6).

Це вікно містить список для вибору групи функцій: Категорія. Після вибору категорії у вікні будуть показані її функції у алфавітному порядку. У списку категорія є команда Всі і тоді у відповідному вікні шукають необхідну функцію.

Нарешті можна вибрати необхідну функцію — відкриється вікно Аргументи для вибраної функції з полями для введення її аргументів. Далі можна увести аргументи функції, підтвердити дію клацанням кнопки ОК.

Якщо у вікні Аргументи назву аргументу позначено жирним накресленням, то він є обов’язковим і відповідне поле обов’язково потрібно заповнити. Аргументи, назви яких наводяться звичайним шрифтом, можна опускати.

У нижній частині вікон Вставлення функцій і Аргументи наведено опис призначення функції, а за наявності вказівника в полі аргументу — призначення змінного аргументу.

Особливості введення: константи вводять з клавіатури, посилання — вручну або переходять з аркушу книги з потрібними даними і вибирають клітинки вказівником миші. Тип посилання — клавішею F4.

Щоб вибрати одну клітинку, її потрібно виділити і клацнути лівою клавішею миші (ЛКМ), щоб вибрати кілька клітинок діапазону — затиснути ЛКМ на першій клітинці, «протяжкою» виділити необхідний діапазон і відпустити ЛКМ.

Щоб вибрати клітинки, розташовані не поруч, їх можна виділити з використанням клавіші Ctrl на клавіатурі. Але не для всіх функцій допустимі значення не з сусідніх клітинок.

Найпоширеніші для реалізації лінійних алгоритмів функції винесені окремо на вкладках Формули і Основне.

Із рис. 7.7 зрозумілі назву цих функцій і їхнє призначення.

Із наведеного переліку функція підрахунку суми — SUM належить категорії Математичні, а функції Середнє — AVERAGE, Кількість — COUNT, Максимум — МАХ, Мінімум — MIN знаходяться в категорії Статистичні (на вкладці Формули ця категорія у списку Інші).

Для реалізації алгоритму з розгалуженням використовують логічну функцію ЯКЩО (IF; ЕСЛИ). Функція містить три аргументи (рис. 7.8).

Приклад.

Підрахуємо середнє значення зросту десяти учнів класу, а також максимальний зріст, мінімальний зріст та скільки є учнів заввишки 172 см. Початкові дані подано на рис. 7.9.

Для цього використаємо відповідні функції Сума(С2:С11), Максимум(С2:С11), Міні-мум(С2:С11) і ПідрахунокЯкщо з умовою =172 і Діапазоном(С2:С11;»=172»).

В останній функції в полі аргументу умови лапки не ставлять, табличний процесор їх проставляє автоматично.

Алгоритм із розгалуженням реалізується і функцією підрахунку значень, які відповідають певним умовам ПідрахунокЯкщо (COUNTIF) — функція міститься в групі Статистичні.

До таблиці можна додати стовпець із реакцією на значення зросту: для зросту більш ніж 175 вивести Вже виріс, а інакше, тобто менше або дорівнює, — Ще підростеш. Для цього в клітинку D2 потрібно вставити функцію ЯКЩО(С2>175; «Вже виріс»; «Ще підростеш»).

Як і в попередніх підрахунках, текст у лапки можна не брати — вони проставляються автоматично. Протяжкою миші отримаємо значення функції в усьому стовпці.

На рис. 4 таблицю показано двічі: з формулами та результатами обчислення формул.

Запитання для перевірки знань

Як називається вкладка з командами для вставлення формул?

Яким знаком відокремлюються аргументи в описі функції?

Наведіть приклад функцій для реалізації лінійного алгоритму.

Наведіть приклад функцій для реалізації алгоритму з розгалуженням.

Який алгоритм введення стандартних функцій у формулу?

Як використати у функції іншу функцію як аргумент?

Завдання для самостійного виконання

Відкрийте табличний процесор.

У клітинку А1 уведіть назву х, у клітинку В1 уведіть назву у, а в С1 — назву г. У клітинку А2 значення. У клітинку В2 уведіть формулу = А2*А2, а в С2 — формулу = А2 + В2. Зверніть увагу на значення у В2 і С2.

Перейдіть у налаштування показу формули замість її значення: Файл -> Параметри -> -» Додатково. У параметрах Відображення цього аркушу поставте прапорець біля команди Відображати формули в клітинках замість обчислених результатів. Як змінився вигляд таблиці?

Практична робота № 13

ТЕМА. Розв'язування задач на обчислення ЗАВДАННЯ: проаналізувати дані про населення України за областями.

ОБЛАДНАННЯ: комп'ютер із встановленим табличним процесором, підключений до інтернету.

Хід роботи

Під час роботи з комп’ютером дотримуйтесь правил безпеки.

Відкрийте Вікіпедію. Здійсніть пошук даних за фрагментом Список областей України за чисельністю населення.

Відкрийте табличний процесор.

Скопіюйте таблицю з Вікіпедії до таблиці Excel; початок таблиці з клітинки А1.

У стовпці G порахуйте населення області на основі формули =E3*F3.

Протяжкою миші вставте формулу підрахунку в усі рядки.

У клітинці G30 порахуйте сумарну кількість населення України, у G31 — максимальне значення населення області, в G32 — мінімальне, G33 — середнє.

У стовпці Н порахуйте відсоткове співвідношення населення області до населення України. Здійсніть операцію ділення в клітинці НЗ (формула =G30/$G$30) і скопіюйте формулу в увесь стовпець.

Для стовпця Н установіть формат клітинок — відсоток. У клітинці НЗО підрахуйте суму значень стовпця Н.

У стовпці І на основі використання функції IF виведіть текст Більше 2 млн чи Менше 2 млн залежно від кількості населення в області.

У клітинці 131 на основі функції COUNTIF підрахуйте кількість областей, населення яких менше за 1 млн, в 132 — більше за 2 млн.

Збережіть файл із назвою Населення України.

Зробіть висновок щодо типу використання посилань у формулах.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Руденко (2021)

 
Попередня сторінка:  7.3. Обчислювальні алгоритми в середови...
Наступна сторінка:   7.5. Умовне форматування таблиць Excel^