Інформація про новину
  • Переглядів: 755
  • Дата: 15-10-2021, 10:26
15-10-2021, 10:26

7.5. Умовне форматування таблиць Excel

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  7.4. Призначення й використання основни...
Наступна сторінка:   7.6. Створення та налагодження діаграм ...

Як у формулу вставити функцію?

Після розв’язування задачі в середовищі табличного процесора буває потрібно здійснити форматування таблиці. Тоді треба виокремити початкові дані, за необхідності позначити кольором клітинки з проміжними результатами.

Для візуальної інтерпретації результатів обчислення табличний процесор містить команду умовного форматування.

Умовне форматування — автоматичне форматування клітинок на основі встановлених правил для візуальної інтерпретації та аналізу значень клітинок.

Форматування називається умовним, оскільки правила форматування створюють на основі умовного виразу. Існують стандартні правила, також є можливість створювати свої власні, необхідні для конкретної таблиці.

Для здійснення умовного форматування потрібно вибрати однойменну команду на стрічці Основне. Відкривається список, у якому Excel пропонує вибрати правила форматування. На рис. 7.10 показано правила виділення клітинок на основі порівняння їх значень з конкретним значенням.

• Якщо умовний вираз, до складу якого входить значення клітинки, має значення True, то клітинка буде відформатована, якщо False — форматування не відбудеться.

• Якщо значення форматованих клітинок зміниться, автоматично відбудеться їхнє переформатування.

Умовне форматування дає змогу автоматично виділити клітинки та діапазони клітинок кольором та інтерпретувати їх значення гістограмами або вставленням піктограм.

Вибір знаку порівняння відкриває вікно формування умовного виразу (рис. 7.11), в якому можна вибрати колір клітинок.

Умовне форматування автоматично змінює формат клітинки на заданий, якщо виконується задана умова.

Для розуміння, як спрацьовує умовне форматування, розглянемо вже відомий нам приклад про зріст учнів.

Приклад.

Виділимо клітинки зі значенням зросту, більшим за середнє значення, червоним кольором, а з меншим — зеленим. Для цього:

1) виділимо діапазон С2:С11 і звернемося до умовного форматування з правилом виділення клітинок Більше;

2) у поле значення, з яким порівнюють значення клітинок діапазону, введемо С12 (клітинка із середнім значенням); залишимо форматування червоним кольором;

3) повторимо дії для правила Менше і виберемо зелений колір.

Клітинки буде відформатовано (рис. 7.12).

Якщо, наприклад, для Учня 4 його зріст ввели з помилкою та виправили на 175, то відбудеться автоматичне переформатуван-ня — клітинка зафарбується в червоний колір і зміниться текст в сусідній клітинці.

Правила умовного форматування: правила виділених клітинок, які основою має порівняння значення клітинок із введеним значенням;

правила для перших і останніх значень, при використанні якого форматуються клітинки з кількома найбільшими або найменшими значеннями у ряді значень, а також при порівнянні з середнім значенням ряду;

правила форматування на основі вставлення в клітинку із значеннями гістограм, яка визначає відсоток значення конкретної клітинки по відношенню до клітинки

з максимальним значенням у ряді: довжина стрічки гістограми відповідає значенню, чим воно більше — тим довша стрічка;

правила вставлення піктограм мають мету показати різними піктограмами більші та менші значення у ряді; правила кольорових шкал мають основою використання дво- та триколірні відтінки для візуалізацїї значень. Рівень яскравості кольору вказує на великі, малі та середні значення ряду.

Щоб застосувати власне правило, користувачу необхідно скористатися командою Створити правило — відкривається вікно, з якого можна вибирати правила форматування.

Перші чотири правила є уточненням наявних правил бібліотеки. Також існує правило форматування значень, які зустрічаються в ряді один раз, і є можливість створити нове правило на основі введеної формули.

У вікні типів правил можна вибирати тип і формулу, ввести уточнення значень або відредагувати в рядку редагування. Командою Форматувати відкривається вікно, в якому форма-тують вигляд клітинки: її тло, тип меж, вміст.

Якщо скористатись командою Керувати правилами, то відкриється вікно (рис. 7.13) у якому дублюється команда створити правило. Якщо скористатись командою Редагувати правило, відкриється вікно з переліком типів правил (див. рис. 7.12).

Щоб кардинально замінити правила умовного форматування, краще спочатку виконати команду Очистити правила, вибрати тільки для виділених клітинок або для всього аркуша та підтвердити вибір кнопкою ОК.

Запитання для перевірки знань

Що означає форматування клітинки?

На чому засновані правила умовного форматування?

Назвіть правила умовного форматування.

Чому автоматичне форматування клітинок містить назву «умовне»?

Як змінити наявні правила умовного форматування?

Завдання для самостійного виконання

Поміркуйте, як отримати візерунок на основі умовного форматування.

За зразком, наведеним на рис. 7.14, заповніть у зошиті порожню ділянку.

Практична робота № 14

ТЕМА. Умовне форматування ЗАВДАННЯ: здійснити візуалізацію значень у таблиці про населення України.

ОБЛАДНАННЯ: комп'ютер із встановленим табличним процесором.

Хід роботи

Під час роботи з комп’ютером дотримуйтесь правил безпеки.

Відкрийте у табличному процесорі файл Населення України (результат практичної роботи № 13).

Виділіть стовпець із площею областей.

Застосуйте до виділеного діапазону умовне форматування на основі правил вставлення гістограм.

До цього самого діапазону застосуйте правила вставлення піктограм.

Виділіть стовпець із кількістю населення в областях.

Кілька разів до значень виділеного діапазону застосуйте умовне форматування: для значення населення більше 2 млн; менше 1 млн.

Виділіть стовпець зі значеннями густоти населення та використайте умовне форматування для 10 найбільших значень.

Виділіть клітинку АЗ.

Виконайте команду Основне —» Умовне форматування —» Створити правило — відкриється вікно створення правил.

У вікні виберіть тип правила Використовувати формулу... .

У поле введення формул уведіть = G3<$G$33 (населення області менше за середнє по областях України), підтвердіть кнопкою ОК.

Протяжкою скопіюйте форматування в увесь стовпець. Збережіть свою роботу командою Файл -> Зберегти.

Зробіть висновки щодо можливостей табличний процесор щодо автоматичного форматування клітинок.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Руденко (2021)

 
Попередня сторінка:  7.4. Призначення й використання основни...
Наступна сторінка:   7.6. Створення та налагодження діаграм ...^