Інформація про новину
  • Переглядів: 712
  • Дата: 15-10-2021, 10:27
15-10-2021, 10:27

7.6. Створення та налагодження діаграм в Excel

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  7.5. Умовне форматування таблиць Excel
Наступна сторінка:   7.7. Упорядковування даних у таблицях. А...

Як краще проаналізувати результати контрольної роботи класу: порівнювати оцінки учнів в списку чи побудувати стовпчикову діаграму?

Для змістового навантаження графіків, діаграм важливо правильно вибрати тип і оформлення.

Візуалізація даних під час розв’язування задач в середовищі табличного процесора дає змогу одразу побачити загальну картину результатів дослідження, показати велику кількість даних на обмеженому проміжку, закцентувати увагу на деяких елементах ряду даних, порівняти фрагменти даних тощо.

Візуалізація даних досягається побудовою графіків, діаграм тощо. Так, діаграма містить назву, підписи на осях, за потреби — значення в певних точках діаграми. Якщо вона будується для кількох рядів значень, то буде різнокольоровою: кольори відповідають різним рядам.

Існують типи діаграм, в яких теж використовуються різні кольори, але до них додається легенда з відповідністю кольору певним значенням.

Алгоритм вставлення діаграми

Крок

1

Виділіть клітинки із значеннями. На стрічці Вставлення у групі Діаграми виберіть вигляд клітинки або відкрийте вікно Вставлення діаграм (рис. 7.15).

Крок

2

На вкладці Рекомендовані діаграми на основі аналізу значень Excel одразу пропонує певний тип діаграм та їх вигляд. Виберіть з вкладки Усі діаграми тип діаграми на основі запропонованих зразків

На рис. 7.16 показано вигляд вкладки для двох рядів значень.

Розглянемо типи діаграм з прикладами їх використання.

• Гістограми. Гістограми можуть бути як вертикальними (стовпчиковими), так і горизонтальними. Гістограми використовують для наочного подання динаміки зміни даних у часі або розподілу даних у вигляді прямокутних ділянок, розмір яких відповідає значенням, отриманих в результаті дослідження (приклади 1, 2)

Приклад 1. На рис. 7.17 подана стовпчикова діаграма даних зросту учнів класу.

Приклад 2.

На гістограмі зручно аналізувати, наприклад, успішність учнів класу з певного навчального предмету.

Якщо ввести їхні оцінки в таблицю Excel і за допомогою функції FREQUENCY (ЧАСТОТА) порахувати кількість учнів, які отримали високий бал (інтервал 10-12), достатній (7-9), середній (4-6) і низький (1-3), то на побудованій гістограмі будуть чотири стовпці, їх висота відповідатиме кількості оцінок, які потрапляють у той чи інший інтервал.

До таблиці з оцінками з одного предмету можна додати кілька інших предметів і побудувати двоколірну діаграму.

Кругові діаграми. Коли є набір значень і підрахована сума цих значень, зручно використовувати кругову діаграму для відображення відсоткового внеску кожного значення в загальну суму (приклад 3).

Приклад 3.

Якщо побудувати кругову діаграму, наприклад, з успішністю учнів, одразу буде видно, який відсоток учнів потрапляє в той чи інший знаннєвий інтервал (рис. 7.18).

Іншим яскравим прикладом може бути діаграма про кількість мешканців регіонів в загальній кількості населення в Україні.

• Точкові діаграми. Особливу популярність в дослідженнях мають точкові діаграми та їхній різновид — буль-башкова діаграма. Розмір бульбашки вказує на значення а її розташування на певний ряд досліджень.

Для наочного аналізу рядів даних зручно користуватись точковою діаграмою (для температурних режимів серпня) або пелюстковою (приклад 4).

Приклад 4.

На рис. 7.19 проілюстровано порівняння температурних режимів липня і серпня.

Комбіновані діаграми. Ми розглянули деякі діаграми, в яких для порівняння значень кількох рядів даних використовували на основі діаграм одного типу. У Excel також є можливість створювати комбіновані діаграми, в зображенні яких для різних рядів даних використовуються різні типи діаграм (приклад 5).

Для налагодження вигляду діаграми та її редагування діаграму необхідно виділити. У головному меню з'являються додаткові вкладки: Конструктор і Формат.

Якщо у вікні Конструктор діаграм або з контекстного меню діаграми викликати команду Вибрати дані, відкривається вікно редагування даних, на основі яких побудована діаграма.

Приклад 5. На рис. 7.20 наведено комбіновану діаграму двох рядів температурних даних за липень і серпень.

Поле, за яким здійснюється сортування, називається ключовим, або ключем сортування.

Ряди можна видаляти, редагувати та додавати — для обох останніх команд відкриється вікно Редагування ряду. Також є можливість редагувати підписи на осі командою Редагувати (рис. 7.21), і у вікні, яке відкриється, вставити посилання на значення для підпису. Остання команда дуже важлива, оскільки в Excel у більшості типів діаграм вертикальна вісь містить значення, на основі яких побудована діаграма, а горизонтальна базується просто на переліку порядкового номера значення.

Форматування окремих частин діаграм здійснюється їх виділенням та вибором відповідних команд в контекстному меню. Відкривається область форматування, в якій змінюють необхідні параметри.

Як бачимо з рис. 7.21, діаграма побудована для двох рядів даних і в цих рядах по чотири значення, тому й підпис значень містить числа 1-4. У процесі редагування у поле значень вставляють посилання на клітинки початкових значень і їм будуть відповідати підписи осі.

Запитання для перевірки знань

Для чого використовують побудову діаграм?

Коли для ряду даних зручно створити гістограму, а в яких кругову діаграму?

Наведіть алгоритм вставлення діаграми.

На що вказує легенда в діаграмі?

Як змінити підписи на осях діаграми?

Яке призначення команд вкладки формат для діаграм?

Завдання для самостійного виконання

Відкрийте таблицю Населення України.

Виділіть стовпці з густотою населення та побудуйте гістограму: Вставлення -> Гістограма (звичайна або об'ємна стовпчаста).

Перейдіть до Редагування гістограми.

У вікні викличте Редагування підписів

і уведіть діапазон клітинок із назвами областей.

Підтвердіть кнопкою ОК.

Виділіть стовпці гістограми з густотою населення. У контекстному меню викличте команду Змінити тип діаграми — відкриється вікно Редагування діаграми.

У списку типу діаграми для ряду 2 замініть вигляд діаграми на свій смак.

Підтвердіть кнопкою ОК.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Руденко (2021)

 
Попередня сторінка:  7.5. Умовне форматування таблиць Excel
Наступна сторінка:   7.7. Упорядковування даних у таблицях. А...^