Інформація про новину
  • Переглядів: 430
  • Дата: 15-10-2021, 10:28
15-10-2021, 10:28

7.8. Проміжні підсумки. Створення форм уведення-виведення в Excel

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  7.7. Упорядковування даних у таблицях. А...
Наступна сторінка:   8.1. Поняття алгоритму. Властивості алг...

Пригадайте режим введення даних у таблицю з використанням прогресії. Які стандартні функції ви знаєте?

Розглянемо таблицю зі значеннями температури кожного дня всіх літніх місяців (приклад 1). Як бачимо, завдання не складне — достатньо скористатись стандартною функцією AVERAGE. Але коли здійснюється опрацювання великої кількості значень, вручну виконувати такі підрахунки не зручно.

У Excel передбачено розв’язання проблеми — на вкладці Дані у групі Структура є команда Проміжні підсумки.

Проміжні підсумки — команда автоматичного обчислення проміжних та загальних підсумків у списку для вказаних стовпців.

Підсумками є результат обчислення суми, середнього, максимального, мінімального з ряду значень, кількості певних значень або повтору одного.

Приклад 1.

На рис. 7.26 подано дані тільки за три дні кожного місяця. Потрібно порахувати середнє значення температури за все літо та за кожний місяць окремо.

Приклад 2.

Результат використання команди Проміжні підсумки для розглянутого прикладу 1 наведено на рис. 7.27.

Далі ознайомимося з правилами використання команди Проміжні підсумки.

Таблицю потрібно оформляти як список — кожний стовпець має заголовок. Усі дані подавати у стовпцях одного типу.

Таблиця має містити стовпець з однаковими значеннями — основи для обчислення підсумків.

У таблиці відсутні порожні рядки та стовпці.

Використання команди видаляє функції, залишає форматування таблиці. Загальний підсумок обчислюється на основі даних таблиці, а не через проміжні обчислення.

Для розв'язування задач у середовищі Excel у таблицю вводять початкові дані. Це можна здійснити вручну або за допомогою використання ряду низки значень прогресії, якщо це дозволяють необхідні дані.

Для того щоб виконати алгоритм застосування команди Проміжні підсумки, потрібно опрацювати таблицю для виконання правил використання команди. Слід виділити таблицю та виконати Дані -» Структура -н> Проміжні підсумки. Відкриється вікно налагодження параметрів функції (див. рис. 7.27). Потім треба вибрати стовпець зі списку При кожній зміні в. (мається на увазі зміна значення у стовпці) і необхідну функцію з списку Використовувати функцію, потім вибрати Режим обчислення і підтвердити дію кнопкою ОК

Excel також надає можливість зручного введення даних за допомогою форм. Щоб скористатись цією можливістю потрібно додати на панелі швидкого доступу піктограму форми (рис. 7.28).

Для введення даних за допомогою форм потрібно перейти до Файл —> Параметри, у вікні відкрити вкладку Панель швидкого доступу та у списку вибору команд вибрати Команди, відсутні на стрічці. Далі у переліку команд вибрати Форма, натиснути кнопку Додати (команда з’явиться у правому полі), і ОК — кнопка форми з’явилась на панелі швидкого доступу.

Як саме використовувати форму для додавання значень також розглянемо на прикладі погоди літніх місяців.

Приклад 3.

Додамо до таблиці стовпці Вітер для введення його потужності та Опади для введення

значень, наприклад: відсутні, короткочасний дощ, дощ, злива.

Порядок виконання

1. Створимо таблицю з заголовками стовпців Місяць, Число, Температура, Вітер, Опади.

2. Уведемо у стовпець Місяць перше значення — червень.

3. Виділимо два рядки (заголовки і значення) — рис. 2.29.

4. На панелі швидкого доступу мишею запустимо Форму — відкриється вікно форми для аркушу з виділенням (див. рис.

7.29).

У вікні всі заголовки стовпців і перший уже мають значення.

5. Введемо значення в решту стовпців першого рядку значень.

6. Запустимо команду Створити — значення з’являться в таблиці, а поля у формі будуть порожні для введення значень в наступному рядку.

7. Виконаємо п. 5 і б, а коли таблиця буде заповнено, запустимо команду Закрити — вікно форми закриється.

Форма уведення є вікном діалогу, яке використовується для додавання, редагування, пошуку та видалення даних в рядках таблиці.

Форму зручно використовувати, якщо рядок в таблиці широкий і уведення та опрацювання даних в ньому увесь час потребує горизонтального прокручування. Для використання форми всі стовпці таблиці повинні мати заголовки.

Форми також використовують для виведення в ній значень того рядку, для якого було попередньо введено умови пошуку.

Запитання для перевірки знань

Поясніть, що таке проміжні підсумки?

Поясніть, навіщо використовувати форму для уведення даних в таблицю?

Наведіть приклади доцільного використання проміжних підсумків.

Що відбувається з результатами функцій в таблиці після використання команди Проміжні підсумки? Поясніть, чому.

Чи можна піктограму форми додати на стрічку?, Якщо так, який алгоритм?

Завдання для самостійного виконання

У табличному процесорі заповніть таблицю за зразком, наведеним на рис. 7.26.

Побудуйте гістограми різного типу для перегляду температури. Порівняйте їх вигляд і з'ясуйте, яка найкраще візуалізує дані.

Практична робота № 16

ТЕМА. Проміжні підсумки. Форма уведення даних ЗАВДАННЯ: заповніть таблицю погодних умов літніх місяців за допомогою форми уведення даних та використайте команду Проміжні підсумки для аналізу даних. ОБЛАДНАННЯ: комп'ютер, табличний процесор.

Хід роботи

Під час роботи з комп’ютером дотримуйтесь правил безпеки.

Відкрийте табличний процесор. Заповніть перші два рядки за зразком (див. рис. 7.29).

Уведіть назву місяця — червень.

Виділіть у таблиці рядок із заголовками та рядок з одним значенням.

Установіть піктограму форми на панель швидкого доступу.

Відкрийте форму уведення даних, клацнувши піктограму форми.

Уведіть по 5 значень даних для кожного літнього місяця. Закрийте форму.

Виділіть таблицю зі значеннями і заголовками стовпців.

Запустіть команду Проміжні підсумки зі вкладці Дані групи Структура.

У вікні, що відкрилося, виберіть стовпець Місяць, функцію Середнє для температури, підтвердіть кнопкою ОК.

Виділіть оновлену таблицю. Повторно виконайте команду Проміжні підсумки.

У вікні, що відкрилося, залиште стовпець Місяць, функцію Максимум для сили вітру, підтвердіть кнопкою ОК. Зробіть висновки: які можливості для створення умов уведення даних в таблицю та автоматизації їх аналізу.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Руденко (2021)

 
Попередня сторінка:  7.7. Упорядковування даних у таблицях. А...
Наступна сторінка:   8.1. Поняття алгоритму. Властивості алг...^