Інформація про новину
  • Переглядів: 1383
  • Дата: 15-10-2021, 10:29
15-10-2021, 10:29

8.2. Способи подання алгоритмів

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  8.1. Поняття алгоритму. Властивості алг...
Наступна сторінка:   8.3. Базові алгоритмічні структури. Тип...

Які способи подання алгоритмів ви знаєте?

Існують різні способи подання алгоритмів — залежно від того, на якого виконавця орієнтовано алгоритм. Пригадаємо основні з них.

Алгоритм

Опис

Словесний

Описує алгоритм природною мовою, широко застосовується у повсякденному житті (наприклад, у вигляді інструкцій з експлуатації приладів, рецептів виготовлення ліків тощо). Інструкція складається з указівок, форма запису яких довільна. Головне, щоб вони були точними й зрозумілими всім користувачам.

Цей спосіб є досить простим і доступним, проте опис алгоритмів часто є досить громіздким, а команди можуть сприйматися виконавцями неоднозначно

Алгоритм

Формул ьний

(словесно-

формульний)

Опис

Використовує природну мову, а також спеціальні символи (наприклад, хімічні формули, математичні вирази та ін.), застосовувані в певній науковій галузі. В алгоритмах часто використовують оператор присвоювання, який позначається двома крапками зі знаком дорівнює (:=). Зазвичай його записують у такій формі: <змінна> := <вираз>

Під час виконання оператора спочатку обчислюється вираз, значення якого присвоюється змінній.

Графічний

Передбачає подання алгоритму у вигляді геометричних фігур (блоків), з'єднаних стрілками (лініями зв'язку). Така організована послідовність блоків називається блок-схемами.

Блок-схеми мають високу наочність. На рис. 8.2 зображено основні блоки, за допомогою яких створюються блок-схеми алгоритмів.

Розглянемо на прикладах подання алгоритму у вигляді блок-схеми.

Приклад.

На рис. 8.3 зображено блок-схему алгоритму обчислення значення у:

У цьому прикладі значення виразу залежить від значень змінних а і Ь.

Якщо а > b (гілка Так), обчислюється значення виразу 3,2-а-2,5 Ь, інакше (гілка Ні) — значення виразу 7,5 а + 3,4 Ь.

Запитання для перевірки знань

Поясніть сутність словесно-формульного способу подання алгоритму.

Які переваги та недоліки має словесно-фор-мульний спосіб подання алгоритмів?

Які основні графічні елементи використовуються в блок-схемах?

Які переваги та недоліки має графічний спосіб подання алгоритмів?

Завдання для самостійного виконання

Розробіть блок-схему алгоритму обчислення виразу:

Розробіть блок-схему алгоритму обчислення виразу:

Дано три числа: а, Ь, с. Розробіть блок-схему алгоритму визначення найбільшого з них.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Руденко (2021)

 
Попередня сторінка:  8.1. Поняття алгоритму. Властивості алг...
Наступна сторінка:   8.3. Базові алгоритмічні структури. Тип...^