Інформація про новину
  • Переглядів: 687
  • Дата: 15-10-2021, 10:32
15-10-2021, 10:32

9.3. Середовище програмування Python

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  9.2. Мова програмування як один зі спосо...
Наступна сторінка:   9.4. Поняття об'єкта, властивості, події...

Які середовища програмування ви використовували в попередніх класах?

Для зручного розроблення програм існують спеціальні засоби — середовища (системи) програмування, що забезпечують весь цикл роботи з програмою — від розробки до виконання й отримання необхідних результатів.

Середовище програмування — це комплекс програмних засобів, які призначено для автоматизації процесу підготовки та виконання програм користувача.

Python інтегрується з іншими мовами, наприклад С, C++, Java. Це означає, що програміст може використовувати у власних програмах програми на інших мовах.

Середовище програмування містить низку різних програм (рис. 9.3). Розглянемо таблицю:

Програма

Призначення

Редактор тексту

Забезпечує введення, записування та читання програми із файлу

Транслятор

Перетворює програму у двійковий код — об'єктний модуль. Містить посилання на інші модулі, що зберігаються в бібліотеці середовища програмування

Редактор зв'язків

Збирає всі зазначені модулі в єдиний модуль і створює двійковий код, що виконується. Такий код може виконуватися без транслятора

Налагоджувач

Допомагає виявити помилки в програмі і здійснити її тестування

Для програм, розроблених мовами об’єктно-орієнтованого програмування (ООП), після компіляції отримується проміжний код (байт-код), який за допомогою спеціального програмного забезпечення перетворюється в машинний.

Далі ми будемо використовувати середовище IDLE, яке підтримує режим компілювання й інтерпретування програм. Програмний код мовою Python можна виконувати в інтерактивному режимі та режимі виконання файлів коду.

На етапі вивчення мови Python особливо корисним для виконання окремих команд є інтерактивний режим IDLE. Запустити його можна за допомогою команд Пуск —> Усі програми -» Python 3.4 —» IDLE (Python 3.4GUI — 32 біти). Відкриється вікно, зображене на рис. 9.4. Після знака запрошення (»>) можна вводити команди.

У прикладі 1 подано виконання найпростіших команд. Після введення кожної команди потрібно натискати Enter.

В одному рядку можна вводити більш ніж одну команду й відокремлювати їх крапкою з комою (приклад 2). Одну команду можна розміщувати у кількох рядках (приклад 3). Розглянемо приклад 4 виконання найпростішого коду в інтерактивному режимі.

Приклад 4.

Нехай програмний код повинен виводити на екран повідомлення, що містить два рядки:

Я — учень 8 класу.

Вивести рядок повідомлення на екран можна за допомогою оператора print. Код програми міститиме дві команди:

Тут знак # — це коментар, який пояснює сутність команди й на виконання коду не впливає.

Після знака запрошення уводимо перший рядок коду і натискаємо клавішу Enter. Знак запрошення переміститься на наступний рядок, після якого уводимо другу команду і натискаємо клавішу Enter. На рис. 9.5 відображено динаміку цього процесу.

Виконати код можна за допомогою команд Run -» Run Module, унаслідок чого отримаємо у = 11/456666666666667.

Режим виконання файлів програмного коду. В інтерактивному режимі програмний код не зберігається. Для повторного виконання коду його потрібно увести заново. Код, збережений у файлі, можна виконувати багаторазово. Якщо у коді є синтаксичні помилки, програма не виконується, а повідомлення про помилки будуть виведені на екран.

Для закриття коду потрібно виконати команду File —> Close. Для відкриття файлу слід виконати команду File —> Open... і у вікні, що відкриється, вибрати папку Програми, потім знайти файл РМ0.01 і натиснути кнопку Відкрити.

Алгоритм уведення програмного коду

У середовищі IDLE виконайте команди File -» New File. У вікно Untitled, що відкриється, введіть код. На рис. 9.6 наведено код обчислення

Збережіть код: виконайте команду File -+ Save As... У результаті відкриється вікно Збереження файлу. У цьому вікні відкрийте, наприклад, папку Програми.

Уведіть ім'я файлу, наприклад РМ0.01, і натисніть кнопку Зберегти. У результаті файл буде збережено у вигляді, який наведено на рис. 9.7.

Запитання для перевірки знань

Для чого призначене середовище програмування?

Які складові середовища програмування?

Як запустити інтерактивний режим IDLE? Для чого призначений транслятор?

Які функції виконує редактор зв'язків?

Наведіть приклади виконання команд в інтерактивному режимі.

Порівняйте інтерактивний режим і режим виконання файлів програмного коду.

Завдання для самостійного виконання

Обчисліть в інтерактивному режимі: (17 + 5)/3.3.

Обчисліть в інтерактивному режимі: 21.7 + 5 І 32/2.75.

Обчисліть в інтерактивному режимі у двох рядках: 139/8 + 12.5 - 3(11.6 + 2.2).

Завдання для самостійного виконання

Виведіть в інтерактивному режимі на екран два рядки: Мова Python

є гарною мовою.

Розробіть, збережіть і виконайте код обчислення значення у:

Переконайтеся у правильності результату.

Розробіть, збережіть і виконайте код обчислення значення у:

Переконайтеся у правильності результату.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Руденко (2021)

 
Попередня сторінка:  9.2. Мова програмування як один зі спосо...
Наступна сторінка:   9.4. Поняття об'єкта, властивості, події...^