Інформація про новину
  • Переглядів: 334
  • Дата: 15-10-2021, 10:33
15-10-2021, 10:33

10.2. Арифметичні операції і вирази. Стандартні підпрограми

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  10.1. Дані, змінні, константи. Прості тип...
Наступна сторінка:   10.3. Структуровані вбудовані типи дани...

Поняття виразу в програмуванні відповідає поняттю виразу в математиці. Залежно від типу отриманого результату розрізняють вирази арифметичні, логічні, рядкові та ін.

Які основні складові містить арифметичний вираз і який існує пріоритет виконання арифметичних операцій у виразі?

Пригадаємо, що до арифметичних операцій у мові Python належать операції додавання (+), віднімання (-), множення (*) і ділення (/).

Якщо арифметичні операції виконуються над цілим і дійсним числами, то ціле число буде спочатку перетворене на дійсний тип, а потім виконуватиметься операція над дійсними числами. Результатом операції у цьому випадку буде число дійсного типу. Результатом операції ділення завжди буде число дійсного типу.

Окрім арифметичних операцій, у мові Python застосовуються такі операції:

Операція

Позначення

Приклад

Цілочислове ділення (без остачі)

//

У результаті виконання операції: 22.0//3.0 отримаємо результат 7.0

Ділення за модулем (остача від ділення)

%

У результаті виконання операції 14%3 отримаємо результат 2

Піднесення до степеня

**

У результаті виконання операції 10**3 отримаємо результат 1000

У мові Python використовуються арифметичні оператори з присвоюванням:

Кожний оператор може виконувати операції над строго визначеними для нього типами операндів. Залежно від типу об'єктів, над якими виконуються операції, оператори групуються в арифметичні, логічні, порівняння, присвоювання тощо.

Об'єкти, над якими виконуються арифметичні операції, називають операндами.

Над операндами можна виконувати операції порівняння. Оператори порівняння порівнюють значення об’єкта, який розташовано ліворуч від оператора, зі значенням об’єкта, який розташовано праворуч від цього оператора.

Якщо задана умова виконується, повертається значення True, інакше — False.

Склад, позначення і приклади використання операцій порівняння наведено в таблиці:

Позначення

Назва

Пояснення

Приклад

Дорівнює

Якщо значення операндів однакові, то повертається значення True, інакше — False

Не дорівнює

Якщо значення операндів неоднакові, то повертається значення True, інакше — False

Більше

Якщо значення операнда зліва більше за значення операнда справа, то повертається значення True, інакше — False

Менше

Якщо значення операнда зліва менше за значення операнда справа, то повертається значення True, інакше — False

Більше або дорівнює

Якщо значення операнда зліва більше або дорівнює правому, то повертається значення True, інакше — False

Менше або дорівнює

Якщо значення операнда зліва менше або дорівнює правому, повертається значення True, інакше — False

Арифметичні вирази складаються із арифметичних операцій, операндів, функцій і круглих дужок, наприклад: у = 4.5% + (а*Ь - 3.1%) / 2.2.

Операції в арифметичному виразі виконуються з урахуванням їх пріоритету, а операції, що мають однаковий пріоритет, — у порядку їх розміщення (зліва направо).

У першу чергу виконуються операції в круглих дужках. Кожній дужці, що відкривається, має відповідати дужка, що закривається.

Приклад 1. На рис. 10.2 зображено код обчислення значення у,

Тут input — оператор введення. Він призупиняє виконання коду й очікує введення значення з клавіатури. Після введення значення слід натиснути клавішу Enter, і виконання коду продовжується до повного завершення.

Усі дані, що вводяться з клавіатури, є типом str. Тому вони перетворені на тип int. Результат виконання програми:

Для опрацювання числових даних у мові Python є стандартні підпрограми, оформлені у вигляді функцій:

Функція

Опис

Приклад

гоипсі(<число>[, скількість знаків після коми>]))

Повертає число із зазначеною кількістю цифр після коми

abs(4Haio)

Повертає абсолютне значення

Приклад 2. На рис. 10.3 зображено код обчислення у, де

із використанням вбудованих у мову функцій опрацювання чисел.

Результат виконання програми:

Після того як Гвідо ван Россум розробив мову Python (приблизно у 1991 році), він виклав її в інтернет.

Мова Python сподобалася програмістам і почала вільно поширюватися. Таким чином, до розробки приєдналося вже співтовариство програмістів.

У середньому кожні 2 чи 2,5 року з'являється нова версія мови.

Крім описаних функцій, у мові Python існують і інші функції для роботи з числами, які містяться у модулі math. Цей модуль містить також деякі константи, наприклад, рі, е. Для використання констант і функцій цього модуля його необхідно імпортувати у програму за допомогою інструкції import math. Розглянемо найуживаніші функції модуля math:

Функції для роботи з випадковими числами містяться в модулі random. Цей модуль також необхідно імпортувати в програму за допомогою команди import random. Розглянемо найуживаніші функції модуля random:

функція

Опис

Приклад

random.randomO

Генерує випадкове число від 0.0 до 1.0

ипіїогт(початок,

кінець)

Генерує дійсне випадкове число у діапазоні від «початок» до «кінець»

гапЦіпЦпочаток,

кінець)

Генерує ціле випадкове число у діапазоні від «початок» до «кінець»

сЬоісе(послідовніаь)

Вибирає з послідовності (рядка, списку) випадковий елемент

Результат виконання програми:

Запитання для перевірки знань

Наведіть приклад ділення чисел без остачі. Поясніть порядок виконання оператора присвоювання.

Як виконуються операції порівняння?

Які складові містять арифметичні вирази? Як виконується оператор input?

Які основні функції містить модуль math? Які основні функції містить модуль random?

Завдання для самостійного виконання

В інтерактивному режимі обчисліть корінь квадратний із 67.

В інтерактивному режимі обчисліть б4.

Розробіть код обчислення кореня квадратного із суми чисел 54,7 І 326,57.

Генеруються два цілих випадкових числа в діапазоні від 5 до 12. Розробіть код обчислення їх суми і кореня квадратного із суми.

Розробіть код обчислення значення у, де

і ділення його на ціле випадкове число в діапазоні від 3 до 7.

Розробіть код обчислення суми трьох випадкових чисел у діапазоні від 7 до 15 і визначення їх середнього значення.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Руденко (2021)

 
Попередня сторінка:  10.1. Дані, змінні, константи. Прості тип...
Наступна сторінка:   10.3. Структуровані вбудовані типи дани...^