Інформація про новину
  • Переглядів: 1127
  • Дата: 15-10-2021, 10:44
15-10-2021, 10:44

13.2. Поєднання повторення і розгалуження

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  13.1. Алгоритми з повторенням. Команди п...
Наступна сторінка:   13.3. Числові і рекурентні послідовност...

Спробуйте навести приклади, у яких в алгоритмах із повторенням використовується розгалуження.

На практиці нам часто зустрічаються алгоритми, у яких тіло циклу містить команди розгалуження. Приклад блок-схе-ми алгоритму введення даних наведено на рис. 13.14 (с. 240).

Якщо дані відповідають певній умові, то вони опрацьовуються, інакше — ні. Процес введення й опрацювання даних здійснюється доти, доки не виконається умова кінця циклу.

Алгоритми з поєднанням повторення й розгалуження можуть бути досить складними: одна умова містить декілька інших умов, один цикл може бути вкладений в іншій. Далі наведено приклади програм реалізації алгоритмів, у яких поєднується повторення й розгалуження (приклади 1 і 2).

Приклад 1. Сім випускників і випускниць ліцею вступали на факультет кібернетики й набрали із 200 можливих такі суми балів: 180, 165, 156, 177, 159, 187, 181. Скільки

осіб вступили на факультет, якщо прохідний бал дорівнює а (уводиться з клавіатури)? Блок-схему алгоритму розв’язування наведено на рис. 13.15, код реалізації на рис. 13.13.

Рис. 13.14. Блок-схема алгоритму, у якому поєднуються повторення і розгалуження)

Рис. 13.15. Блок-схема алгоритму визначення кількості учнів, які вступили на факультет (до прикладу 1)

Приклад 2. У діапазоні цілих чисел 5, б, 7, 8, 73, 74, 75 визначити всі числа, крат

ні 3, та їх суму, крім чисел, що знаходяться в діапазоні від 31 до 61.

Блок-схему алгоритму розв’язування наведено на рис. 13.18.

Код реалізації алгоритму подано на рис. 13.16.

Цей код можна спростити, якщо використати в команді розгалуження логічні оператори not і and. Код реалізації того самого завдання наведено на рис. 13.17.

У результаті виконання коду отримаємо той самий результат, що й у попередньому коді.

Запитання для перевірки знань

Розробіть алгоритм і код визначення, чи є серед імен дівчат вашого класу хоча б одне ім'я Валентина.

Відомий зріст кожного хлопця вашого класу. Розробіть алгоритм і код визначення, скільки хлопців мають зріст, вищий за 165 см.

Генерується 17 цілих випадкових чисел у діапазоні від 6 до 37. Розробіть алгоритм і код обчислення суми чисел, кратних двом, які не потрапляють у діапазон від 10 до 16.

Розробіть алгоритм і код визначення у слові multimedia усіх .букв, код яких більший за 104, але менший від 117.

Лотерейний квиток має дев'ятицифровий номер. Він вважається щасливим, якщо в ньому є не менше від двох цифр 7. Розробіть алгоритм і код визначення, чи є квиток, який ви придбали, щасливим.

У банк покладено 500 000 грн під 6 % річних. Щороку з рахунку знімається 20 000 грн. Розробіть алгоритм і код визначення, через яку мінімальну кількість років сума вкладу становитиме 750 000 грн.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Руденко (2021)

 
Попередня сторінка:  13.1. Алгоритми з повторенням. Команди п...
Наступна сторінка:   13.3. Числові і рекурентні послідовност...^