Інформація про новину
  • Переглядів: 3427
  • Дата: 15-10-2021, 10:45
15-10-2021, 10:45

13.4. Вкладені цикли в Python

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  13.3. Числові і рекурентні послідовност...
Наступна сторінка:   13.5. Використання об'єктів мови програ...

Пригадайте, як розробляти прості алгоритми з повторенням і алгоритми, у яких поєднується повторення з розгалуженням.

Поміркуємо, у яких випадках виникає потреба застосовувати алгоритми з вкладеними циклами.

Вкладені цикли — це такі цикли, що містяться в іншому циклі.

Цикл, який входить до складу іншого циклу, називають внутрішнім, а цикл, який містить інший цикл, — зовнішнім.

На рис. 13.23 наведено фрагмент блок-схеми алгоритму з вкладеним циклом. У ході виконання цього алгоритму змінна S набуває таких значень:

Приклад 1.

Розробити код визначення простих чисел у діапазоні від 8 до 50.

Ідея алгоритму визначення простих чисел у заданому діапазоні досить проста. Береться число N і ділиться на дільник (diIn) 2. Якщо число ділиться без остачі, то це означає, що число N не просте.

Далі значення N збільшується на одиницю і також починає ділитися на 2. Якщо воно не ділиться на 2, то збільшується значення дільника на одиницю. Останнім значенням дільника, на яке слід ділити число N, щоб з’ясувати простоту числа, є значення N/diln.

Код реалізації такого підходу до визначення простих чисел зображено на рис. 13.25.

Приклад 2. Автоматизована лінія консервування ніжинських огірків діє так: у контейнер наливають 10 кг розчину з приправами, у банку масою 50 г кладуть 20 огірків, масою від 8 до 12 г кожний. Визначається маса банки з огірками і доливається у банку така маса розчину, щоб загальна її маса дорівнювала 300 гр. Щойно в контейнері залишиться менше ніж 55 г розчину, робота лінії припиняється. Скільки банок огірків буде виготовлено?

Масу кожного огірка можна вважати випадковою величиною в межах 7-12 г. Блок-схему алгоритму розв’язування задачі наведено на рис. 13.26. У блок-схемі використано такі позначення: г — поточна маса розчину в контейнері; v — поточна маса огірків у банці; і — лічильник кількості огірків у банці; k — кількість виготовлених банок огірків; р — випадкова маса одного огірка; z — маса розчину, який доливають у банку.

Код реалізації алгоритму наведено на рис. 13.27.

Запитання для перевірки знань

Які цикли називають вкладеними?

Накресліть блок-схему з вкладеним циклом.

У яких випадках доцільно застосовувати вкладені цикли?

Наведіть приклад алгоритму з вкладеним циклом.

Завдання для самостійного виконання

Дано 12 прямокутників, сторона а яких має значення 4, 6, 8 і 10, а сторона Ь — 6, 9 і 12. Розробіть алгоритм і код обчислення площ усіх прямокутників.

Розробіть алгоритм і код обчислення таблиць множення на 4, 5, б і 7.

Розробіть алгоритм і код визначення кількості цифр у числах: 64 649, 351, 8 376 771 905, 67 044, 55 004329.

На уроці фізкультури учні та учениці об'єдналися у три команди: по чотири хлопця і три дівчини. Кожний із учнів пробігає

50 м із фіксацією часу в секундах. Розробіть алгоритм і код визначення команди-пере-можниці за середнім часом подолання дистанції.

На стадіоні довжина першої бігової доріжки становить 400 м. Спортсмен біжить дистанцію 10 000 м, а тренер фіксує час подолання кожного кола. Потім він обчислює середній час бігу спортсмена за кожні 2 км і робить необхідні висновки. Розробіть алгоритм і код обчислення середнього часу подолання кожного з двох кілометрів.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Руденко (2021)

 
Попередня сторінка:  13.3. Числові і рекурентні послідовност...
Наступна сторінка:   13.5. Використання об'єктів мови програ...^