Інформація про новину
  • Переглядів: 1038
  • Дата: 15-10-2021, 10:45
15-10-2021, 10:45

13.5. Використання об'єктів мови програмування для реалізації циклів

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  13.4. Вкладені цикли в Python
Наступна сторінка:   Словник термінів з інформатики за 8 кл...

Пригадайте назви типів об'єктів, вбудованих у мову Python

Пригадаємо, що у мові Python все, що опрацьовується, є об’єктом, у тому числі списки, числа, словники, кнопки, перемикачі та ін. Наведемо приклади використання списків для реалізації циклів (приклади 1 і 2).

Приклад 1. Дано список цілих чисел: 5, 23, 135, 432, 15, 5, 355, 6725, 14, 75. Визначити усі числа, у яких у молодшому розряді є цифра 5.

Алгоритм розв’язування задачі у словесно-формульній формі

1. Початок.

2. 1st = [5, 23, 135, 432, 15, 5, 355, 6725, 14, 75].

3. k := 0 # Початкова кількість чисел, у яких

в молодшому розряді є цифра 5

4. а := чергове число зі списку 1st, починаючи з нульової позиції.

5. Ь := а%10.

6. Якщо b = 5, то п. 7, інакше — п. 9.

7. k := k+1.

8. Виведення числа а.

9. Якщо не перебрано всі значення списку 1st, то п. 4, інакше — п. 10.

10. Якщо k = 0, то п. 11, інакше — п. 12.

11. Виведення таких чисел немає і перехід до п. 13.

12. Виведення значення к.

13. Кінець.

Код реалізації алгоритму наведено на рис. 13.28.

Приклад 2. У діапазоні цілих чисел від 31 до 73 із кроком 3 знайти ті, які у результаті ділення на 4 мають залишок 1 або 3.

Алгоритм розв’язування задачі у словесно-формульній формі

1. Початок.

2. Створити діапазон а чисел від 31 до 73 із кроком 3.

3. b := чергове значення числа з діапазону а, починаючі з нульової позиції.

4. Якщо (Ь%4) = 1 або (Ь%4) = 3, то п. 5, інакше — п. 6.

5. Вивести число Ь.

6. Якщо не перебрано всі числа діапазону а, то п. З, інакше — п. 7.

7. Кінець.

Код реалізації алгоритму наведено на рис. 13.29.

Завдання для самостійного виконання

Розробити алгоритм і код його реалізації для визначення усіх чотирирозрядних чисел, сума цифр яких дорівнює 15.

Фермерське господарство закінчило рік із такими показниками: прибуток від продажу ячменю — 28 900 грн, прибуток від продажу пшениці — 80 500 грн, прибуток від

продажу соняшнику — 75 000 грн, прибуток від продажу кукурудзи — 90 000 грн. Обчислити загальну суму прибутку гомподарства. Розробити алгоритм і код його реалізації.

Розробити алгоритм і код його реалізації для визначення всіх трирозрядних чисел, у яких немає двох і трьох однакових цифр.

Практична робота № 24

ТЕМА. Розроблення алгоритмів із послідовними повтореннями та їх реалізація у вигляді програм ЗАВДАННЯ: розробити алгоритми з послідовними повтореннями і програмні коди їх реалізації.

ОБЛАДНАННЯ: комп'ютер з ОС Windows 7 і старше, середовище програмування IDLE.

Хід роботи

Під час роботи з комп’ютером дотримуйтесь правил безпеки.

Відомо зріст кожного з дев’яти учасників шкільної баскетбольної команди. Розробіть алгоритм визначення середнього зросту баскетболістів.

Розробіть код реалізації алгоритму.

Уведіть код, усуньте всі помилки й виконайте його.

Розробіть алгоритм визначення усіх дворозрядних десяткових чисел, які у сумі з тими самими цифрами, але записаними у зворотному порядку, дають повний квадрат (наприклад,

Розробіть код реалізації алгоритму.

Уведіть код, налагодьте його і виконайте.

Вводиться послідовність цілих чисел. Введення закінчується, якщо робиться спроба увести число 0. Розробіть алгоритм обчислення кількості уведених чисел і всіх чисел, які діляться на 3 без остачі.

Розробіть код реалізації алгоритму.

Уведіть код і здійсніть його налагодження.

Вводиться ціле n-розрядне десяткове число. Розробіть алгоритм визначення максимальної цифри у числі й номерів усіх позицій, на яких розташована ця цифра.

Розробіть код реалізації алгоритму.

Уведіть код, здійсніть його налагодження.

Зробіть висновок: у яких випадках для реалізації циклічних алгоритмів доцільно використовувати оператори for і while.

Практична робота № 25

ТЕМА. Розроблення рекурентних алгоритмів та їх реалізація у вигляді програм

ЗАВДАННЯ: розробити рекурентні алгоритми й програмні коди їх реалізації.

ОБЛАДНАННЯ: комп'ютер з ОС Windows 7 і старше, середовище програмування IDLE.

Хід роботи

Під час роботи з комп’ютером дотримуйтесь правил безпеки.

Дано послідовність: 3, 4.5, 6.75, 8.925, ... Розробіть блок-схему алгоритму обчислення значення восьмого члена.

Розробіть код реалізації алгоритму.

Уведіть код, усуньте всі помилки і виконайте його.

Дано послідовність 2, 3, 5, 9, 17, ... Розробіть блок-схему алгоритму обчислення суми десяти перших її членів.

Розробіть код реалізації алгоритму.

Уведіть код, налагодьте його і виконайте.

Розробіть блок-схему алгоритму обчислення суми п членів послідовності: 1, 2і, 22 23, ..., 2".

Розробіть код реалізації алгоритму.

Уведіть код і здійсніть його налагодження.

Розробіть блок-схему алгоритму визначення мінімальної кількості членів послідовності

сума значень яких більша за 1,892.

Розробіть код реалізації алгоритму.

Уведіть код і здійсніть його налагодження.

Зробіть висновок про особливості створення і реалізації рекурентних алгоритмів.

Практична робота № 26

ТЕМА. Розроблення алгоритмів із вкладеними повтореннями та їх реалізація у вигляді програм ЗАВДАННЯ: розробити алгоритми з вкладеними повтореннями та програмні коди їх реалізації.

ОБЛАДНАННЯ: комп'ютер з ОС Windows 7 і старше, середовище програмування IDLE.

Хід роботи

Під час роботи з комп’ютером дотримуйтесь правил безпеки.

Розробіть блок-схему алгоритму обчислення всіх значень у, де

Розробіть код реалізації алгоритму.

Уведіть код, усуньте всі помилки і виконайте його.

Старовинна задача. Скільки можна купити биків, корів та телят, якщо вартість одного бика становить 10 крб, однієї корови — 5 крб, за одне теля платять по 0,5 крб і якщо на 100 карбованців потрібно купити 100 голів.

Розробіть алгоритм розв’язування задачі.

Розробіть код реалізації алгоритму. Уведіть код, нала-годьте його і виконайте.

Генеруються випадкові цифри, у діапазоні від 2 до 9. З цих цифр створюються чотири послідовності, кожна довжиною 6.

Розробіть алгоритм визначення послідовності з максимальною сумою її цифр.

Розробіть код реалізації алгоритму. Уведіть код, нала-годьте і виконайте його.

Дано послідовність чисел 75, 77, 79, 81, 83. Розробіть алгоритм визначення для кожного числа цієї послідовності того дільника, на який воно ділиться без остачі.

Розробіть код реалізації алгоритму.

Уведіть код, налагодьте і виконайте його. Доведіть, що отримані результати є правильним.

Зробіть висновок про можливі варіанти реалізації алгоритмів із вкладеними повтореннями.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Руденко (2021)

 
Попередня сторінка:  13.4. Вкладені цикли в Python
Наступна сторінка:   Словник термінів з інформатики за 8 кл...^