Інформація про новину
  • Переглядів: 488
  • Дата: 15-10-2021, 10:46
15-10-2021, 10:46

Словник термінів з інформатики за 8 клас

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  13.5. Використання об'єктів мови програ...
Наступна сторінка:   5.2. Редагування аудіо- та відеоданих

Архітектура комп'ютера — набір дисциплін, які описують функціональність, організацію та реалізацію комп’ютерних систем.

Висловлювання — це речення, про яке можна говорити, що воно істинне або хибне.

Вкладені цикли — цикли, що містяться в іншому циклі.

Глибина кольору (бітова глибина) — кількість бітів (обсяг пам’яті) для зберігання й подання кольору під час кодування одного пікселя графіки або відеозображення.

Деінсталювання — процес видалення встановлених програм з комп’ютера.

Декодування — процес відновлення змісту закодованої інформації.

Дефрагментація дисків — процес, при якому здійснюється перезапис фрагментів файлів для їх розміщення в суміжних секторах диска з метою підвищення швидкості зчитування даних з жорсткого диска комп’ютера.

Дискретизація — процес вимірювання, зберігання та опрацювання значень аналогового сигналу через однакові проміжки часу, які називаються частотою дискретизації.

Ергономіка — наука, яка вивчає робочі процеси з метою створення оптимальних умов праці, що сприяє підвищенню її продуктивності.

Заповнювачі — точкові контейнери в макетах слайдів, які містять такі відомості про назви, як заголовки, текст, таблиці, діаграми, графічні елементи SmartArt, зображення, картинка з галереї, відео та звуки.

Змінна — певна ділянка пам’яті (комірки пам’яті), яка позначається іменем (ідентифікатором), у якій зберігається значення певного типу, наприклад число, слово тощо.

Зміст документа — структура, створена з фор-матованих заголовків із зазначенням сторінок їх розміщення в документі.

Код — система правил для перетворення форми даних.

Кодек — програма кодування відео, яка використовує алгоритми стиснення відеоданих.

Кодування — процес замінення однієї форми даних на іншу, зручну для передавання, опрацювання та зберігання за допомогою деякого коду.

Колірна модель — математична модель опису подання кольорів у вигляді послідовності чисел, кожне з яких називається колірним компонентом.

Колонтитул — напис, який розміщують у верхньому або нижньому полі сторінки.

Конвертор — комп’ютерна програма, яка перетворює дані, подані у файлі, з одного формату в інший.

Ліцензійна угода (ліцензія) — основний документ, який визначає правила використання програмного забезпечення, права та зобов’язання користувача програмного забезпечення, та яка додається до придбаного продукту у вигляді друкованого або електронного документа.

Макет — набір наповнювачів для подання контенту на слайді, що визначає, які об’єкти будуть представлені на слайді і яким чином розташовані.

Макрос — набір команд і інструкцій у вигляді єдиної команди з назвою для автоматичного виконання завдання.

Мультимедіа — комп’ютеризована технологія, яка поє’єднує різні способи подання даних на одному носієві.

Непозиційна система числення — система числення, у якій кількісний еквівалент кожної цифри визначається тільки цифрою і не залежить від її позиції у записі числа.

Операнд — об’єкт, над яким виконуються арифметичні операції.

Оцифрування звуку — процес перетворення звукових даних в аналоговому вигляді у закодований цифровий сигнал.

Подкаст — цифровий медіа-файл або низка таких файлів, які розповсюджуються інтер-

нетом для відтворення на портативних медіа-програвачах чи персональних комп’ютерах.

Позиційна система числення — система числення, у якій кількісний еквівалент кожної цифри у числі залежить не тільки від її значення, а й від позиції в записі числа.

Програмне забезпечення — сукупність програм, які призначені для функціонування комп’ютера, узгодження роботи апаратної складової та розв’язування різноманітних завдань.

Проект — файл, який містить відомості про порядок розташування та час відтворення аудіо й відеокліпів, відеопереходи, відеоефек-ти, назви, титри тощо.

Просторова дискретизація — перетворення аналогової форми подання графічних даних на цифрову.

Рекурентні послідовності — послідовності, у яких наступний член обчислюється через значення попередніх членів.

Розділ — частина документа з форматуванням, яке відрізняється від форматування решти документа.

Середовище програмування — комплекс програмних засобів, які призначено для автоматизації процесу підготовки та виконання програм користувача.

Система числення — сукупність правил запису чисел за допомогою символів (цифрових знаків) і виконання операцій над ними.

Слайдова презентація — послідовність слайдів — окремих екранних сторінок, кожна з яких може містити текстові, графічні, відео

та аудіооб’єкти, анімаційні об’єкти, а також гіперпосилання.

Словник — набір об’єктів будь-якого типу, доступ до яких здійснюється не за допомогою індексу, а за допомогою ключа.

Список — певна сукупність об’єктів будь-якого типу у квадратних дужках, які відокремлюються один від одного комою.

Стиль — набір параметрів форматування, який має назву й визначає вигляд текстового або табличного фрагмента документа і встановлюється одночасно для автоматичної зміни всіх параметрів вигляду поточного фрагмента.

Структура документа — схема розміщення складових документа.

Умовне форматування — автоматичне форматування клітинок на основі встановлених правил для візуальної інтерпретації та аналізу значень клітинок.

Фільтрування списку — процес, в результаті якого для перегляду доступні записи, які задовольняють критеріям фільтрації. Решта записів (рядків таблиці) просто приховані.

Форматування диска — процес програмної розмітки області зберігання даних для будь-яких електронних носіїв інформації.

Формула — вираз, який складається з констант, функцій і посилань на клітинки, сполучених знаками математичних операцій.

Шаблон — зразковий документ, який зберігається у файлі з розширенням .dotx.

Шина — сукупність ліній (провідників на материнській платі), якими обмінюються інформацією компоненти і пристрої комп’ютера.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Руденко (2021)

 
Попередня сторінка:  13.5. Використання об'єктів мови програ...
Наступна сторінка:   5.2. Редагування аудіо- та відеоданих^