Інформація про новину
  • Переглядів: 2593
  • Дата: 19-10-2021, 19:41
19-10-2021, 19:41

5.2. Редагування аудіо- та відеоданих

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  Словник термінів з інформатики за 8 кл...
Наступна сторінка:   5.3. Сервіси для роботи з аудіо- і відеод...

1. Які формати аудіо- та відеофайлів ви знаєте?

2. Які види програм для роботи з мультимедійними даними ви знаєте?

3. Які операції над мультимедійними даними можна виконати з використанням плеєрів, граберів, конверторів?

Програми для редагування аудіо- та відеоданих

У попередньому пункті серед програм для роботи з мультимедійними даними не було детально розглянуто два види програм - музичні та відеоредактори, а також музичні та відеостудії. Це програми, призначені для редагування звукових і відеоданих. Використовуючи їх, можна вставляти, видаляти, копіювати, змінювати тривалість аудіо- чи відеофрагментів, об’єднувати фрагменти, уставляти у відео текстові та графічні об’єкти тощо.

Різниця між названими програмами в тому, що мультимедійні студії - це багатофункціональні програми. Вони мають розширений набір функцій інструментів

і використовуються в професійній діяльності на студіях звукозапису, кіно- й аніма-ційних студіях для створення звукозаписів, аудіо- і відеокомпозицій, анімації, кіно-і відеофільмів, рекламних роликів, відеокліпів тощо. Прикладами програм музичних студій є: Linux MultiMedia Studio, Psycledelics Psycle, Steinberg Cubase, Cakewalk Sonar, Adobe Audition та ін.; програмами відеостудій є: Pinnacle STUDIO, Kino, Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer та ін. Зазвичай про-грами-студії є комерційними програмами.

Для створення та редагування простих звукових і відеофайлів використовують різноманітні мультимедійні редактори. Наприклад, для редагування аудіоданих можна використати Audacity, Free Audio Editor, Wave Editor, а відеоданих - Кіностудію Windows, Відеоредактор, Open Shot, Shotcut, Virtual Dub, ZS4 Video Editor тощо.

Кіностудія Windows

Кіностудія Windows є версією редактора відеоданих Windows Movie Maker.

Безкоштовну версію програми користувачі Windows 7 і Windows 10 можуть завантажити з Інтернету. Для попередніх версій ОС Windows можна використати Windows Movie Maker, що за замовчуванням включається до складу стандартних програм під час інсталяції.

Кіностудія Windows призначена для створення відеофільмів, що можуть містити відеофрагменти, фото, звуковий супровід (дикторський текст), різноманітні написи (титри). Створене відео можна опублікувати в Інтернеті або зберегти у файлі одного з можливих форматів.

Загальний вигляд вікна програми Кіностудія Windows у режимі редагування відео подано на малюнку 5.16.

Аля тих, хто працює з програмою Вілеорелактор

В останніх версіях Windows 10 до складу програм, що інсталюються з операційною системою за замовчуванням, входить програма Відеоредактор, яка інтегрована з іншою стандартною програмою для перегляду графічних зображень і відео - Фотографії. Відкрити вікно редактора можна, виконавши Пуск=> Відео-

редактор. Загальний вигляд вікна програми Відеоредактор у режимі редагуван

ня відеофільму подано на малюнку 5.17.

Щоб внести окремі зміни в наявні відеофайли, можна в режимі перегляду відео в програмі Фотографії вибрати в списку кнопки Змінити та створити одну з команд редагування, наприклад команду Додати анімований текст (мап. 5.18).

Загальні поняття про відеофільм

Під відеофільмом, як і кінофільмом

(англ. cine-film - кіноплівка, кінофільм), здебільшого розуміємо твори кіномистецтва. На сьогодні істотної відмінності між ними немає. Термін «відеофільм» з’явився як відображення широкого розповсюдження відеомагнітофонів і відеокамер, що використовували як носій даних магнітну плівку, на відміну від кінофільмів, для яких використовувалася кіноплівка зі спеціального прозорого матеріалу з нанесеним світлочутливим шаром.

На сьогодні під час створення і професійного кіно, і приватного відео використовують одну і ту саму технологію - запис відеоданих на комп’ютерні носії -жорсткі магнітні диски або електронні мікросхеми. Тому й терміни «кінофільм» і «відеофільм» стали практично синонімами. Хоча найчастіше під відеофільмом розуміють відео, створене непрофесіоналами, або відео, не призначене для перегляду в кінотеатрах.

Для невеликих за розміром кіно- та відеофільмів використовують термін «кліп» (англ. clip - стискувати, обрізати), або «відеокліп».

Відеофільм складається з кадрів - окремих фрагментів рухомого (відео) або нерухомого (фото) зображення. Відеофільм зазвичай також містить такі об’єкти:

• заголовок - один або кілька текстових об’єктів, що з’являються на початку відеофільму на окремих кадрах;

• титри - текстові об’єкти, що з’являються або поверх відео та використовуються для пояснення зображення, або в кінці відео та містять відомості про авторів відеофільму;

• звуковий супровід може бути кількох видів:

• записаний разом з відео;

• дикторський - коментар або пояснення до відео;

• музичний супровід - музичний твір, що використовується як фоновий під час перегляду відео;

• візуальні ефекти - використовуються для зміни зовнішнього вигляду зображення, наприклад переходу до чорно-білого зображення або досягнення ефекту старого кіно;

• ефекти переходу - ефекти, що використовуються для переходу від одного кадру до іншого.

Під час створення відеофільму у відеоредакторі кадри утворюють відеоряд і розміщуються у відеоредакторі на спеціальній відеодоріжці. Візуальні ефекти та ефекти переходу відображаються зазвичай на відеодоріжці. Звуковий супровід може розміщуватися на кількох окремих звукових доріжках. У Кіностудії Windows звук, записаний разом з відео, відображається на відеодоріжці.

Під час створення відеофільмів варто дотримуватися певної послідовності:

• на першому етапі потрібно розробити сценарій - детально розроблений план послідовності окремих кадрів фільму і розміщення окремих об’єктів. Що детальніше буде сценарій, то простіше буде створювати відеофільм;

• на другому етапі здійснюється підготовка потрібних матеріалів - відбувається зйомка всіх епізодів відповідно до сценарію, добирається музика, фото, малюнки, записується звуковий супровід;

• на третьому етапі здійснюється монтаж - опрацювання та розміщення у відповідній послідовності окремих кадрів для отримання цілісного твору-відеофільму. У процесі монтажу відзнятий матеріал редагується, уточнюється сценарій, накладаються звук і титри - текстові коментарі до кадрів, тощо.

Розробка сценарію відеофільму

Розглянемо процес розробки сценарію відеофільму на прикладі створення відеофільму «Безпаперова інформатика» про реалізацію ідей В. М. Глушкова відносно використання комп’ютерних засобів у наші дні. Він говорив, що на початок XXI ст. основна маса інформації буде зберігатися в безпаперовому вигляді -у пам’яті ЕОМ.

Для реалізації цих ідей під керівництвом В. М. Глушкова була розроблена серія ЕОМ МИР (рос. Машина для Инженерньїх Расчетов - машина для інженерних розрахунків) - прообрази персональних комп’ютерів. Основна ідея їх створення -можливість їх широкого застосування всіма верствами населення.

Ураховуючи мету відеофільму - ознайомлення учнів з ідеями академіка В. М. Глушкова, розробимо сценарій. Сценарій складається зі сценарних кадрів -опису змістових фрагментів відеофільму та тих подій, які в них відбуваються.

1. Кадр 1. Титульна сторінка:

• заголовок - Безпаперова інформатика;

• колір тла - світло-зелений, колір літер - темно-зелений;

• тривалість показу -7 с;

• звук - загальний фоновий звук з файлу Physical.wma;

• візуальний ефект - Кінематографічні згасання, зліва;

• ефект переходу на наступний кадр - розчинення, мозаїка.

2. Кадр 2. Фотографія В. N1. Глушкова:

• фото з файлу Glushkov.jpg;

• тривалість показу -6 с;

• звук - дикторський текст, що починається із цього кадру і закінчується в наступному, тривалість звучання - визначається швидкістю відтворення тексту;

• дикторський текст: «Директор Інституту кібернетики Академії наук України академік В. М. Глушков однією із задач використання комп’ютерної техніки вважав перехід до безпаперової інформатики. Він говорив, що на початок двадцять першого століття основні об’єми інформації будуть зберігатися в безпаперовому вигляді - у пам’яті ЕОМ. І людина, яка не буде вміти працювати з комп’ютером і використовувати цю інформацію, буде подібна до того, хто на початку XX cm. не вмів ні писати, ні читати»',

• візуальний ефект - відсутній;

• ефект переходу на наступний кадр - розчинення, мозаїка.

3. Кадр 3. Відео за участі В. М. Глушкова:

• відео з файлу Глушков відео O.wmv;

• тривалість показу - завершується одночасно з дикторським текстом;

• звук - дикторський текст, що починається з попереднього кадру і закінчується в цьому; тривалість звучання - визначається швидкістю відтворення тексту;

• візуальний ефект - відсутній.

4. Кадр 4. Заголовок:

• текст - Послухаємо самого Віктора Михайловича Глушкова;

• колір тла - світло-зелений, колір літер - темно-зелений;

• тривалість показу -7 с;

• звук - загальний фоновий звук з файлу Physical.wma;

• візуальний ефект - Кінематографічні згасання, зліва;

• ефект переходу на наступний кадр - розчинення, мозаїка.

5. Кадр 5. Відео розповіді В. М. Глушкова про безпаперову інформатику:

• відео з файлу Глушков відео 1 .wmv;

• тривалість показу - 48 с;

• звук - звук з файлу відео;

• візуальний ефект - відсутній;

• ефект переходу на наступний кадр - розчинення, мозаїка.

6. Кадр 6. Фотографія В. М. Глушкова разом з розробниками комп’ютера

МИР-1:

• фото з файлу Glushkov_MIR-1 .jpg;

• тривалість показу -6 с;

• звук - загальний фоновий звук з файлу Physical.wma;

• підпис - Для того щоб кожна людина могла працювати з ЕОМ, потрібно перейти до використання малих комп’ютерів, і В. М. Глушков висуває ідею створення комп’ютерів МИР;

• колір літер - помаранчевий, колір фону - темно-зелений;

• візуальний ефект - відсутній;

• ефект переходу на наступний кадр - розчинення, мозаїка.

7. Кадр 7. Фотографія комп’ютера МИР-1:

• фото з файлу MIR-1.jpg;

• підпис - Комп’ютер МИР мав малі розміри і зручний механізм введен-ня-виведення даних - електричну друкарську машинку,

• усі інші значення властивостей аналогічні до кадру 6.

8. Кадр 8. Фотографія комп’ютера МИР-2:

• фото з файлу MIR-2.jpg;

• підпис - Комп’ютер МИР-2 мав додаткову систему введення даних -світлове перо;

• усі інші значення властивостей аналогічні до кадру 6.

9. Кадр 9. Фотографія комп’ютера МИР-3;

• фото з файлу MIR-3.jpg;

• підпис - Комп’ютер МИР-3 - швидкодія порівнянно з МИР-2 збільшена у 20 разів',

• усі інші значення властивостей аналогічні до кадру 6.

10. Кадр 10. Заключні титри:

• титри - Шкільна відеостудія «Майбутнє»:

• оператор - Степан Михайленко;

• автор тексту - Оксана Коваленко;

• монтаж - Микола Іваненко;

• колір тла - жовто-зелений, колір літер - білий',

• тривалість показу - 10 с.

Добірка матеріалів до фільму

Використовуючи матеріали Інтернету та друковані матеріали, доберемо файли для використання у відеофільмі. їх перелік подано в таблиці 5.2.

Таблиця 5.2

Файли для включення до відеофільму

Створення відеофільму

Для створення відеофільму з використанням Кіностудії Windows слід:

1. Запустити програму.

2. Зберегти проект відеофільму (Файл => Зберегти проект). За замовчуванням програма зберігає проект у файлі з розширенням імені wimp.

3. Уставити зображення, відео та аудіоматеріали з файлів у послідовності, визначеній сценарієм, використавши для цього елементи керування групи Додавання вкладки Головна (мап. 5.19).

4. Додати заголовки фільму, титри, підписи відповідно до сценарію, використавши для цього елементи керування групи Додавання вкладки Головна.

5. Відредагувати об’єкти фільму, використовуючи елементи керування тимчасових вкладок Знаряддя для відео, Знаряддя для музики, Знаряддя для дикторських текстів, Знаряддя для текстів. При цьому слід зважати на те, що в області монтажу відео- і фотоматеріали вставляються у відеоряд (мал. 5.20, 2), звук із файлу - у звуковий ряд (мал. 5.20, 4), звук дикторських коментарів - ще в один звуковий ряд (мал. 5.20, 5), а титри, заголовки і підписи - в окремий ряд з текстом (мал. 5.20, 6). Якщо відео має звук, то звукова доріжка відображається в нижній частині відеоряду (мал. 5.20, 3).

6. Узгодити відеоряд з іншими рядами по часу перегляду, по гучності звуку тощо, використовуючи переміщення об’єктів по доріжці, перетягуванням лівої або правої межі кадру тощо.

7. За потреби вставити ефекти, що будуть накладатися на окремі кадри (елементи керування вкладки Візуальні ефекти).

8. Уставити ефекти переходу між окремими кадрами відеофільму (елементи керування вкладки Анімація).

9. Зберегти файл відеофільму - Файл => Зберегти фільм.

Час від часу в ході монтажу відеофільму слід зберігати проект. Якщо редагування відеофільму не завершено, то для його продовження потрібно відкрити збережений файл проекту. Майте на увазі, що всі файли з мультимедійними даними повинні розміщуватись у тих папках, звідки вони були вставлені в проект, бажано в окремій папці для кожного проекту. Наявність збереженого файлу проекту також дає змогу користувачеві створити кілька варіантів відеофільму з різними ефектами і налаштуваннями.

Аля тих, хто працює з програмою Вілеорелактор

Основними відмінностями програми Відеоредактор від програми Кіностудія Windows 10 є:

• відсутність накладення ефектів переходу від одного фрагмента фільму до іншого;

• відсутність можливості вибору значень властивостей шрифтів у написах. Оформлення тексту написів вибирається з набору стилів;

• для додавання авторського аудіокоментаря (дикторського тексту) потрібно його попередньо записати (наприклад, у програмі Диктофон) і зберегти у файлі.

Після запуску програми для створення нового відеофільму слід у початковому вікні вибрати кнопку Новий відеопроєкт і в діалоговому вікні (мал. 5.21) увести назву вашого відеофільму. Для продовження редагування вже існуючого проекту потрібно вибрати його в списку Мої відеопроєкти.

Наведемо алгоритми основних операцій зі створення відеофільму в програмі Відеоредактор.

Додавання відео та графічних об’єктів до бібліотеки проекту:

1. В області Бібліотека проектів вибрати кнопку

2. Вибрати в списку кнопки джерело отримання потрібних відео чи зображень (мал. 5.22).

3. Зробити поточним джерело (наприклад, папку на носії даних комп’ютера), у якому розміщено потрібні файли з відео та зображеннями.

4. Вибрати файли, які потрібно включити до відео, та вибрати кнопку Відкрити.

5. Повторити команди 2-4 алгоритму для включення до проекту всіх потрібних об’єктів.

Включення графічного або відеооб’єкта до відеофільму:

1. Вибрати в області Бібліотека проектів потрібний об’єкт.

2. Перетягнути вибраний об’єкт в Область історій в один із вільних прямокутників або між уже заповненими прямокутниками.

Додавання текстових написів на окремих кадрах перед відео або графічним об’єктом:

1. Вибрати потрібний об’єкт в Області історій.

2. Вибрати в Області історій кнопку

3. Вибрати в Області історій кнопку

4. Увести в поле Назва потрібний текст напису.

5. Вибрати в списку Стиль анімованого тексту один із стилів оформлення тексту.

6. Вибрати в списку Макет один із запропонованих способів розміщення тексту у вікні.

7. Вибрати над вікном попереднього перегляду кнопку

8. Вибрати в палітрі Фон потрібний колір фону.

9. Вибрати кнопку Готово.

Додавання текстових написів (титрів) на кадрах відео або графічних об’єктів:

1. Вибрати потрібний об’єкт в Області історій.

2. Вибрати в Області історій кнопку

3. Увести в поле Введіть текст потрібний текст напису.

4. Вибрати в списку Стиль анімованого тексту один зі стилів оформлення тексту.

5. Вибрати в списку Макет один із запропонованих способів розміщення тексту у вікні.

6. Вибрати кнопку Готово.

Змінення тривалості показу текстових і графічних об’єктів:

1. Вибрати потрібний об’єкт в Області історій.

2. Вибрати в Області історій кнопку

3. Вибрати в списку потрібне значення або ввести у відповідне поле значення тривалості показу в секундах.

Редагування відеооб’єктів:

1. Обітнути відеофрагмент:

1. Вибрати об’єкт в Області історій.

2. Вибрати в Області історій кнопку

3. Використовуючи вікно попереднього перегляду, встановити маркери початку

та кінця об

тинання

в потрібне положення (мап. 5.23).

4. Вибрати кнопку Готово.

2. Розділити відеофрагмент:

1. Вибрати об’єкт в Області історій.

2. Вибрати в Області історій кнопку

3. Використовуючи вікно попереднього перегляду, встановити маркер поточного місця відтворення

в потрібне положення (мап. 5.24).

4. Вибрати кнопку Готово.

Додавання звукових об’єктів:

1. Додавання дикторського супроводу:

1. Вибрати над вікном перегляду кнопку

2. Установити у вікні перегляду позицію

з якої почнеться відтворення

звукового файлу.

3. Вибрати в області Користувацький звук

кнопку

4. Вибрати потрібний файл у вікні Відкриття файлу та вибрати кнопку Відкрити.

2. Додавання фонового звуку:

1. Вибрати над вікном перегляду кнопку

2. Вибрати в списку потрібну мелодію (мап. 5.25).

3. Установити, використовуючи повзунок, рівень гучності музики та вибрати кнопку Готово.

Завершення редагування відеофільму:

1. Вибрати над вікном перегляду кнопку

2. Відкрити в діалоговому вікні Завершення ві-део список Якість відео (мап. 5.26) та встановити потрібне значення якості.

3. Вибрати кнопку Експорт.

4. Указати у вікні Збереження файлу місце збереження відеофайлу.

Після завершення експорту відеофільм буде запущено для перегляду в окремому вікні.

Аля тих, хто працює з Linux

У Linux для редагування відео можна використати програму OpenShot (мап. 5.27). За своїм інтерфейсом та основними операціями вона багато в чому подібна до програми Кіностудія Windows, яка описана в цьому пункті.

Працюємо з комп'ютером

Виконайте тренувальні завдання за посиланням

https://cutt.ly/7hdrrZx

або QR-кодом.

Найважливіше в цьому пункті

Музичні та відеоредактори, а також музичні та відеостудії - це програми, призначені для редагування звукових і відеоданих. Використовуючи їх, можна вставляти, видаляти, копіювати, змінювати тривалість аудіо- чи відеофрагментів, об’єднувати фрагменти, вставляти у відео текстові та графічні об’єкти тощо.

Різниця між названими програмами в тому, що мультимедійні студії мають розширений набір інструментів і використовуються в професійній діяльності на студіях звукозапису, кіно- й анімаційних студіях.

Кіностудія Windows призначена для створення відеофільмів, що можуть містити відеофрагменти, фотографії, звуковий супровід (дикторський текст), різноманітні написи (титри). Створене відео можна опублікувати в Інтернеті або зберегти у файлі одного з відеоформатів.

Під час створення відеофільмів варто дотримуватися певної послідовності:

• на першому етапі потрібно розробити сценарій;

• на другому етапі здійснюється підготовка аудіо-, фото- та відеоматеріалів;

• на третьому етапі здійснюється монтаж відеофільму.

Лайте вілповіаі на запитання

1°. Для чого призначені музичні та відеоредактори?

2*. У чому відмінність між відеоредакторами і відеостудіями?

3°. Які музичні редактори ви знаєте? Які відеоредактори ви знаєте?

4°. Для чого призначена Кіностудія Windows?

5°. Для чого призначена Область монтажу в програмі Кіностудія Windows?

6*. Які об’єкти можуть бути вставлені у відеофільм? їх властивості?

7°. Яка послідовність створення відеофільму?

8е. Що таке сценарій відеофільму? Для чого його створюють?

9“. Як уставити до проекту відеофільму відео або фото з файлу?

10*. Як записати дикторський текст?

11*. У чому сутність узгодження відео та звуку? Як це здійснити в Кіностудії Windows?

Виконайте завлання

1*. Складіть сценарій і створіть за ним в обраному вами відеоредакторі відеофільм про Лесю Українку до уроків української літератури. У відеофільмі використайте фрагмент з фільму «Великі українці. Леся Українка» і фотографії Лесі Українки та пам’ятників їй з папки Розділ 5\Пункт 5.2\3авдан-ня 5.2.1\Українка, Підготуйте і додайте до відеофільму титульний слайд і титри супроводу. Самостійно доберіть музику, яка повинна звучати протягом усього відеофільму. Збережіть відеофільм у вашій папці у файлі з іменем завдання 5.2.1.wmv.

2*. Розробіть сценарій і створіть в обраному вами відеоредакторі відеофільм про визначного мандрівника Христофора Колумба, використовуючи матеріал підручника з всесвітньої історії 8-го класу та матеріали, розміщені в папці Розділ 5\Пункт 5.2\3авдання 5.2.2\Колумб. Дикторський текст і музичний супровід доберіть самостійно. Збережіть відеофільм у вашій папці у файлі з іменем завдання 5.2.2.wmv,

'З*. Розробіть сценарій і створіть в обраному вами відеоредакторі відеофільм про визначного українського письменника і кінорежисера Олександра До-

вженка для повідомлення про нього на уроці української літератури. Використайте матеріали підручника 8-го класу з української літератури та матеріали, розміщені в папці Розділ 5\Пункт 5.2\3авдання 5.2.3Щовжен-ко. Дикторський текст і музичний супровід доберіть самостійно. Збережіть відеофільм у папці Документи у файлі з іменем завдання 5.2.3.wmv.

4*. Розробіть сценарій і створіть в обраному вами відеоредакторі відеофільм, що буде ілюструвати один з фізичних процесів з курсу фізики 8-го класу. Матеріали доберіть самостійно. Збережіть відеофільм у папці Документи у файлі з іменем завдання 5.2.4.wmv.

5*. Створіть в обраному вами відеоредакторі відеофільм про ваш клас або визначну шкільну подію. Складіть сценарій і доберіть матеріали самостійно. Збережіть відеофільм у вашій папці у файлі з іменем завдання 5.2.5.wmv.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6 «Створення відеофільму»

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

Створіть, використовуючи програму відеоредактора, відеофільм з розповіддю про термометри тривалістю до 2,5 хв. Для цього:

1. Розробіть сценарій відеофільму та реалізуйте його, передбачивши:

• титульну сторінку з назвою відеокліпу, наприклад Термометри;

• огляд різних видів термометрів, використавши для цього фотографії (4-6 фото) з папки Розділ 5\Практична 6\Фото. До кожного фото додайте титри з назвою типу термометра, що відповідає імені файлу. Тривалість демонстрації кожного фото - не більше 5 с;

• розповідь про термометр Гапілея, використавши для цього 2-3 фотографії з папки Розділ 5\Практична 6\Фото та відео з папки Розділ 5\Прак-тична 6\Відео. До фотографій додайте титри, а до відеофрагмента - дикторський текст. Для підготовки титрів і дикторського тексту використайте матеріал з файлу Розділ 5\Практична 6\Термометр Галілея.сіос;

• кінцеві титри з вашим прізвищем як сценариста та режисера фільму;

• музичний супровід усіх частин тексту, крім тих, де використовується дикторський текст. Для цього використайте файли музичних творів з папки Розділ 5\Практична 6\Музика;

• ефекти переходів між кадрами доберіть самостійно (не більше двох різних).

2. Збережіть відеокліп у вашій папці у файлі з іменем Практична робота 6.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Ривкінд (2021)

 
Попередня сторінка:  Словник термінів з інформатики за 8 кл...
Наступна сторінка:   5.3. Сервіси для роботи з аудіо- і відеод...^