Інформація про новину
  • Переглядів: 573
  • Дата: 19-10-2021, 19:58
19-10-2021, 19:58

Cловник термінів з інформатики за 8 клас

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  6.11. Цикл з передумовою в Lazarus
Наступна сторінка:   Вывод криптовалюты в течение нескольк...

А

Алфавіт мови програмування -

множина символів, з яких можна утворювати слова і речення цієї мови, с. 149.

Б

Багаторівневий список - список, у якому окремі елементи підпорядковані іншим, с. 70.

Байт - це послідовність з восьми бітів, с. 16.

Біт - це цифра 0 або 1 у двійковому коді повідомлення, с. 15.

В

Висловлювання - речення, яке містить твердження про певний об’єкт або про зв’язки між об’єктами і про яке можна однозначно сказати, істинне воно чи хибне, с. 208.

Відеоадаптер - пристрій для опрацювання графічних даних, що виводяться на екран монітора, с. 37.

Відеоредактори - програми для редагування відеоданих, с. 128.

Відеостудії - програми, що використовуються в професійних цілях для редагування відеоданих, с. 128.

Внутрішнє гіперпосилання - гіпер-посилання для переходу до об’єктів у межах одного документа, с. 88.

Внутрішня пам’ять - складова пам’яті комп’ютера, що призначена для забезпечення роботи процесора. Складається внутрішня пам’ять з оперативної, постійної і кеш-пам’яті, с. 23.

Г

Грабер - див. рекордер, с. 122.

Графічний планшет - пристрій уведення графічних даних. Використовується властивість робочої поверхні планшета реагувати на дотик стилуса. Користувач створює малюнок, дотикаючись стилусом до поверхні графічного планшета, с. 29.

Д

Двійкове кодування - це кодування повідомлень з використанням сигналів лише двох видів, с. 15.

Двійковий код повідомлення - це повідомлення, отримане в результаті двійкового кодування початкового повідомлення, с. 15.

Декодування повідомлення - це

процес отримання початкового повідомлення із закодованого, с. 7.

Державні стандарти оформлення документів - єдині вимоги та правила оформлення офіційних документів різних типів, їх структури та змісту, які встановлюються нормативними актами, с. 80.

Дизайн вебсторінки - особливості розміщення контенту та елементів навігації, їх форматування, оформлення сторінки, с. 105.

Диз’юнкція двох логічних виразів х і у - логічна операція, результатом якої є true, якщо значення хоча б одного з логічних виразів х або у є true, і є false, якщо значення кожного з логічних виразів х і у є false, с. 211.

Довжина двійкового коду повідомлення (обсяг даних) - це кількість бітів або байтів у двійковому коді цього повідомлення, с. 16.

Е

Експрес-стилі - вбудовані стилі, у яких значення властивостей об’єктів підібрані гармонійно, з урахуванням основних вимог до дизайну, с. 78.

Елементи навігації - засоби для переходу з вебсторінки до інших сторінок або до інших об’єктів на тій самій сторінці, с. 105.

Ергономіка - це наука, яка вивчає особливості виробничої діяльності людини з метою забезпечення ефективності, безпеки та зручності цієї діяльності, с. 106.

Ергономічний сайт - це сайт, що забезпечує необхідні зручності відвідувачеві, не викликає фізичної та психологічної втоми, не впливає на здоров’я та працездатність, с. 106.

З

Закладка - місце в текстовому документі, яке має унікальне ім’я, с. 88.

Заперечення логічного виразу х -логічна операція, результат якої дорівнює true, якщо значення логічного виразу х дорівнює false, і дорівнює false, якщо значення логічного виразу х дорівнює true, є. 210.

Змінні логічного типу - змінні, які можуть набувати одного з двох значень true або false, є. 209.

Зміст документа - перелік назв структурних частин документа із зазначенням номерів відповідних сторінок, є. 87.

Зовнішнє гіперпосилання - гіпер-посилання для переходу з документа на зовнішні ресурси, с. 88.

Зовнішня пам’ять - складова пам’яті комп’ютера, що призначена для тривалого зберігання даних. До її складу входять пристрої на магнітних та оптичних дисках, флешнакопичувачі тощо, с. 24.

І

Інтерпретатор - комп’ютерна програма, що здійснює пооператорне (по-командне) перетворення в машинний код і виконання команд програми, яку записано деякою мовою програмування, с. 156.

Інтерфейс користувача - засоби керування (кнопки, меню та ін.), засоби введення даних (поля, лічильники та ін.), засоби виведення даних (вікно повідомлень, написи, текстові поля та ін.) та інші, а також методи їх використання, с. 149.

К

Клавіатура - пристрій введення, що призначений для введення символьних даних і команд, с. ЗО.

Кліп - невеликий за розміром (тривалістю) кіно- або відеофільм, с. 130.

Кодеки - програми, що містять алгоритми кодування і декодування мультимедійних даних, с. 122.

Кодування повідомлення - це процес заміни однієї послідовності сигналів, якою подане повідомлення, іншою послідовністю сигналів, с. 6.

Колірна модель - це спосіб кодування різних кольорів спектра у вигляді впорядкованого набору числових значень певних базових компонентів,

с. 12.

Колонтитули - службові повідомлення, які розміщують на полях сторінки і повторюються на інших сторінках документа, с. 73.

Коментар - текст, який ігнорується компілятором (інтерпретатором) і включається до тексту проекту з метою полегшення його розуміння та пошуку логічних помилок, с. 205.

Компілятор - комп’ютерна програма, що перетворює (компілює) програму, написану певною мовою програмування, на еквівалентний код іншою мовою програмування, який може виконати комп’ютер, с. 153.

Комп’ютерна програма - алгоритм опрацювання даних, записаний спеціальною мовою та призначений для виконання комп’ютером, с. 148.

Контент - змістове наповнення вебсторінки, що доступне користувачу: тексти, зображення, відео, звукові дані та інше, с. 105.

Кон’юнкція двох логічних виразів х і у - логічна операція, результатом якої є true, якщо значення кожного з логічних виразів х і у є true, і є false, якщо значення хоча б одного з логічних виразів х або у є false, с. 210.

Кратні одиниці вимірювання довжини двійкового коду:

Л

Логічний вираз - вираз, який може набувати одне з двох значень: true або false, с. 209.

Логічні помилки - помилки, що проявляються як неочікуване переривання виконання проекту або як не

правильні результати його виконання,

с. 204.

М

Мала сайту - схема, що відображає ієрархію вебсторінок і зв’язки між ними, є. 113.

Маркери меж - умовні позначки, перетягуючи які можна змінювати розміри об’єкта, є. 72.

Мікрофон - пристрій, що здійснює перетворення звукових коливань в електричні, є. 29.

Мова програмування - мова, яка використовується для запису програм, є. 149.

Монітор - основний пристрій для виведення даних у персональних комп’ютерах. Монітори поділяють за системою створення зображення на монітори на рідинних кристалах, або LCD-монітори, плазмові, OLED, на електронному чорнилі - e-ink тощо, с. 36.

Музичні редактори - програми для редагування звукових (музичних) даних, с. 128.

Музичні студії - програми, що використовуються в професійних цілях для редагування звукових (музичних) даних, с. 128.

Н

Налагодження проекту - процес виявлення і виправлення помилок у проекті, с. 204.

О

Обробник події - фрагмент проекту, який буде виконуватися одразу після настання цієї події, с. 161.

Операторні дужки - слова begin і end, с. 162.

Опрацювання даних - це інформаційний процес, який полягає в отриманні нових даних з наявних, с. 6.

П

Підпрограма - окремо виділена частина проекту, яка має своє ім’я та яку можна за цим іменем запустити на виконання, с. 163.

Плотер - пристрій виведення даних на папір, плівку або інші матеріали, що мають розмір А2 і більше, с. 36.

Подкаст - мультимедійний файл, що розповсюджується з використанням Інтернету і зазвичай містить думки авторів з різноманітних питань: політичних, економічних, технічних, літературних, музичних тощо, с. 145.

Подкастер - той, хто створює под-касти, с. 145.

Посилання - спеціальний запис у документі, який указує на якийсь об’єкт цього або іншого документа, с. 88.

Пріоритет виконання логічних операцій - спочатку виконуються операції заперечення, потім - операції кон’юнкції, а за ними - операції диз’юнкції, с. 211.

Принтер - пристрій виведення даних на папір, плівку або інші матеріали, що мають розмір зазвичай не більше ніж АЗ, с. 36.

Приховані (недруковані) символи - символи, які вводяться користувачем з клавіатури під час набору тексту, але зазвичай не відображаються на екрані, і не виводяться на папері при друкуванні, с. 64.

Проекційна клавіатура - тип пристрою введення даних, у якому зображення клавіатури проектується на плоску поверхню і введення даних здійснюється «натисненням» на зображення клавіш, с. ЗО.

Процедура - окремо записана частина проекту, яка має своє ім’я і яку можна за цим іменем запустити на виконання, с. 161.

Процесор - пристрій, який забезпечує опрацювання даних у комп’ютері. Він містить пристрій керування, який забезпечує виконання команд комп’ютерної програми, та арифметично-логічний пристрій, який і здійснює операції над даними, с. 22.

Р

Рекордер - програма для запису (захоплення) аудіо- та відеоданих, с. 122.

с

Семантика в мові програмування - установлене однозначне тлумачення мовних конструкцій, правил їх виконання, с. 149.

Сенсорний екран - пристрій уведення і виведення даних. Для введення даних використовується властивість поверхні екрана реагувати на дотик пальця або стилуса, с. 29.

Синтаксис мови програмування -правила складання і запису мовних конструкцій: не словникових слів і речень, с. 149.

Синтаксичні помилки - помилки, які виникають у результаті використання символів, що не входять до алфавіту мови програмування, неправильне написання словникових слів, порушення синтаксичних правил, с. 149.

Системи опрацювання текстів -прикладне програмне забезпечення, яке призначене для створення й опрацювання текстів, с. 61.

Системи управління вебконтен-том, WCMS - програми, що призначені для створення, редагування та керування вмістом вебсайту, с. 111.

Сканер - пристрій для введення графічних даних. За принципом дії виділяють планшетні, з протяжним механізмом, ручні та скан-камери, с. 32.

Словник мови програмування -набір слів, які використовуються в цій мові, с. 149.

Списки - особливий вид форматування абзаців текстового документа, які використовують для переліку об’єктів, опису порядку дій тощо, с. 70.

Стиль - набір значень властивостей певного типу об’єктів, який має власне ім’я, с. 78.

Структура документа - ієрархічна схема розміщення складових частин документа, с. 82.

Сублімаційний друк - друк, що використовує явище сублімації - фізичне явище переходу речовини з твердого стану в газоподібний, минаючи рідкий стан. Види сублімаційного друку - пря

мий «мокрий» друк, прямий «сухий» друк, непрямий друк, с. 39.

Т

Таблиця кодів символів - це таблиця, у якій кожному символу, що може бути використаний у текстовому повідомленні, поставлено у відповідність деяке число, с. 9.

Табуляція - засіб, який дає змогу розміщувати об’єкти в рядку текстового документа у строго визначених місцях (позиціях табуляції), с. 74.

Тачпад - пристрій уведення, що використовується в ноутбуках і нетбуках, для керування роботою комп’ютера, с. 29.

ТВ-тюнер - пристрій, що забезпечує перегляд телевізійних передач на комп’ютері, є. 29.

Теги - команди, що визначають розмітку тексту мовою HTML: його структуру, формат і розташування фрагментів тексту, забезпечують уставлення не-текстових об’єктів на сторінку та інше, с. 107.

Текстовий документ - основний об’єкт опрацювання в системах опрацювання текстів, у якому можуть міститися символи, слова, речення, абзаци, сторінки, малюнки, таблиці, діаграми та інше, с. 62.

Тема документа - стиль оформлення текстового документа, який має ім’я і визначає для його об’єктів значення деяких властивостей (колір, розмір і шрифт символів, спосіб вирівнювання абзаців, міжрядковий інтервал, ефекти графічних зображень тощо), с. 79.

Тестовий набір вхідних даних - це набір значень вхідних даних, для яких можна заздалегідь визначити правильний результат виконання проекту, після чого потрібно порівняти його з реальним результатом виконання проекту для цих значень вхідних даних, є. 204.

Тестуванням проекту - процес пошуку логічних помилок у проекті з використанням тестових наборів вхідних даних, с. 204.

Тривимірні, або ЗО-принтери, -

принтери, що використовуються для створення об’ємних об’єктів складної форми. Розрізняють тривимірні принтери за типом речовини, з якої «будується» об’єкт, та способом її отвердіння, є. 40.

ф

Флешпам’ять - один з видів зовнішньої пам’яті, який використовує як носій даних електронні мікросхеми. Розрізняють такі пристрої флешпам’я-ті: USB-флешнакопичувач («флешка»), флешкарта (карта пам’яті), твердотілий, або SSD-накопичувач, с. 25.

Форма - це об’єкт, на якому під час створення проекту можна розмістити різні компоненти (елементи керування), зокрема, кнопки, поля, написи, меню, смуги прокручування та ін. Під час виконання проекту форма відкривається як вікно прикладної програми, на якому будуть відображатися всі об’єкти, розміщені на формі, с. 154.

Функція - це підпрограма, результатом виконання якої є одне або кілька значень: числа, рядки тексту та ін., с. 163.

Ю

Юнікод - таблиця кодів символів, яка дає можливість закодувати 1 114 112 різних символів, тобто усі символи писемності всіх світових мов, с. 10.

ASCII - таблиця кодів символів, у якій літерам англійського алфавіту, цифрам, розділовим знакам, символам редагування та форматування тексту поставлені у відповідність числа від 0 до 127, с. 9.

CMYK - колірна модель, у якій базовими компонентами є чотири кольори спектру - блакитний (англ. Cyan), пурпурний (англ. Magenta), жовтий (англ. Yellow), чорний (англ. ЬІасК), с. 12.

DOCX - формат файлу текстового документа, у якому зберігається текст, рисунки, вставлені об’єкти, значення їх властивостей, використовується тек

стовим процесором Microsoft Word.

с. 62.

FLAC - формат файлів для стиснення аудіоданих без втрат, який використовується серед авторів і користувачів вільного програмного забезпечення, с. 121.

HSB - колірна модель, у якій базовими компонентами є відтінок (англ. Ниє), насиченість (англ. Saturation) та яскравість (англ. Brightness), с. 12.

HTML - мова розмітки гіпертексту, що використовується для розробки вебсторінок, с. 107.

IDLE - інтегроване середовище розробки проектів мовою Python, с. 155.

MIDI - формат файлів, які містять команди для відтворення звуку спеціальним пристроєм або програмою-син-тезатором, с. 121.

MP3 - один з найрозповсюдженіших форматів аудіофайлів. Використовується в глобальних мережах, файлооб-мінних системах, с. 121.

MP4 - формат файлів для зберігання мультимедійних даних у телебаченні, відеофільмах тощо, с. 121.

ODT — формат файлу текстового документа, створеного текстовим процесором Open Writer, с. 63.

PDF - формат файлу текстового документа, у якому зберігаються форматування, yd вставлені об’єкти, використовується програмою Adobe Reader або браузера-ми, с. 63.

RGB - колірна модель, у якій базовими компонентами є три кольори спектру - червоний (англ. Red), зелений (англ. Green) і синій (англ. Blue), с. 12.

RTF - формат файлу текстового документа, у якому зберігається текст, рисунки, вставлені об’єкти, значення їх властивостей, використовується різними системами опрацювання текстів для різних операційних систем, с. 63.

QuickTime - формат файлів, що базується на технології збереження і відтворення відео- та звукових даних, яку було розроблено корпорацією Apple, с. 121.

SmartArt - графічні об’єкти Microsoft Office, які призначені для подання в текстовому документі структу-рованих даних у вигляді різноманітних

схем, с. 98.

TXT - формат файлу текстового документа, у якому зберігається тільки текст з розбиттям на абзаци, без форматування, с. 62.

WAV - формат звукових файлів, який використовується як основний для нестиснутих аудіоданих в операційних системах сімейства Windows, с. 121.

WMA - формат файлів для аудіоданих, який розроблено корпорацією Microsoft і стандартно використовується в ОС Windows, с. 121.

WMV - формат файлів для відео-даних, який розроблено корпорацією Microsoft і стандартно використовується в ОС Windows, с. 121.

WYSIWYG - технологія, яка дає змогу відображати документ на екрані в такому самому вигляді, у якому він буде надрукований, с. 62.

YouTube - сервіс для розміщення відеофайлів в Інтернеті, с. 140.

ЗО-ручки - пристрої виведення даних для «малювання» в просторі. Використовуючи ці пристрої, будують зображення шляхом видавлювання тонкого струменя (0,5-1,5 мм) розплавленої пластмаси, яка відразу твердіє, утворюючи об’ємний об’єкт, с. 42.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Ривкінд (2021)

 
Попередня сторінка:  6.11. Цикл з передумовою в Lazarus
Наступна сторінка:   Вывод криптовалюты в течение нескольк...^