Інформація про новину
  • Переглядів: 3850
  • Дата: 6-10-2018, 02:49
6-10-2018, 02:49

Типи країн Європи за рівнем економічного розвитку. Інтеграційні процеси

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Загальний огляд Європи
Наступна сторінка:   Міжнародні організації

Пригадайте типи країн за рівнем економічного розвитку.

ТИПИ КРАЇН ЄВРОПИ ЗА РІВНЕМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. ООН виділяє три основні типи країн: високорозвинені; країни з перехідною економікою; країни, що розвиваються. Більшість із них вступили в постіндустріаль-ну стадію розвитку.

Серед високорозвинених країн у Європі виділяють кілька підтипів:

• Провідні країни, або країни «Великої сімки». У Європі до них належать Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія. Показник ВВП на одну особу в кожній із цих країн перевищує 35 тис. дол.

• Розвинені країни Європи: Австрія, Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія, Швейцарія, Швеція тощо. Вони мають

високий показник ВВП на одну особу, у деяких він навіть вищий, ніж у країнах «Великої сімки». Однак економічна роль у світовому господарстві окремої такої країни є порівняно невеликою.

Чим би ви пояснили значну кількість високорозвинених країн у Європі?

Країни з перехідною економікою були об’єднані в окрему групу в 1990-ті рр. після розпаду світової соціалістичної системи. Деякі з них, наприклад Польща, Чехія, Словенія, Словаччина, за цей час за основними показниками наблизилися до групи розвинених країн. Інші країни ще здійснюють економічні перетворення. Серед них Україна, Білорусь, Молдова, Росія, Казахстан, Грузія тощо.

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ. Розвиток і поглиблення співробітництва між країнами світу вимагає узгодженої міждержавної економічної політики. Це проявляється в розвитку та вдосконаленні різних форм міжнародної економічної інтеграції, під якою розуміють процес зближення, взаємопристо-сування й поступового об’єднання національних господарств. Вона дає змогу державам

більш ощадливо використовувати ресурси та переваги МПП.

Пригадайте, що таке МПП.

Унаслідок регіональної економічної інтеграції країни створюють міжнародні економічні об’єднання.

За допомогою додаткових джерел наведіть приклади міжнародних економічних об'єднань. Поясніть, із якою метою їх створюють.

ВИСНОВКИ

• За рівнем економічного розвитку в Європі є високорозвинені країни й країни з перехідною економікою.

• Високорозвинені країни відрізняються високим рівнем економічного розвитку, високим показником ВВП на одну особу. Більшість із них вступили в постіндустріальну стадію розвитку.

• Серед високорозвинених країн у Європі представлені два підтипи: провідні країни, або «Велика сімка», та розвинені країни.

• Особливістю країни з перехідною економікою є незрілість ринкової системи, науково-технічна залежність від розвинених країн.

• Міжнародна економічна інтеграція — це процес зближення, взаємо-пристосування й поступового об'єднання національних господарств.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Наведіть приклади різних типів та підтипів країн Європи за рівнем економічного розвитку.

2. Які особливості характерні для високорозвинених країн? Чим відрізняються їх два підтипи?

3. Наведіть приклади країн із перехідною економікою. Які з них досягли значних успіхів в економічних перетвореннях?

4. Розкажіть, на скільки відрізняються показники ВВП на одну особу (за ПКС) окремих країн Європи. Чому?

5. Розкажіть про передумови міжнародної економічної інтеграції.

Практична робота 2. Розробка картодіаграми «ВВП країн Європи» (можливе використання IT-технологій) та аналіз її особливостей

1. Пригадайте, що таке картодіаграма і як вона створюється.

2. Ознайомтеся з даними про загальний ВВП країн Європи. Укажіть відмінності між окремими субрегіонами та країнами.

3. Докладно ознайомтеся з даними таблиці на с. 39.

4. Виберіть необхідний масштаб та розробіть картодіаграму «ВВП країн Євро

пи», використовуючи контурну карту регіону.

5. Проаналізуйте особливості картодіаграми як засобу наочності, а також засобу відображення показників ВВП на одну особу за окремими субрегіонами та країнами.

6. Зробіть висновки. Які чинники визначають відмінність у показниках ВВП на одну особу в регіоні?

 

Це матеріал з підручника Географія 10 клас (профільний рівень) Довгань, Стадник

 Попередня сторінка:  Загальний огляд Європи
Наступна сторінка:   Міжнародні організації^