Інформація про новину
  • Переглядів: 713
  • Дата: 21-10-2021, 11:07
21-10-2021, 11:07

4.1. Інтегративні технології - фундамент методики викладання мистецтва

Категорія: Методичні матеріали

Попередня сторінка:  3.3. Хореографічна грамота
Наступна сторінка:   4.2. Ігрові художньо-педагогічні технол...

Технологічні аспекти інтеграції, тобто організаційно-процесуальне забезпечення інтегрованого навчання мистецтва в школі, залежать від типу й художньої складності елементів змісту. Інтегративні художньо-педагогічні технології реалізуються завдяки кількісному збільшенню та якісному збагаченню порівнянь та аналогій між різними видами мистецтва, стимулюванню емоційного інтелекту й міжсенсорних асоціацій, розширенню діапазону художньо-естетичних узагальнень.

Змістова інтеграція сприяє виникненню процесуальної інтеграції. Водночас інтегративні технології здійснюють кореляційний вплив на зміст, акцентуючи в ньому не те, що роз’єднує, а те, що об’єднує художньо-змістові сегменти, забезпечуючи насамкінець своєрідне інте-

гративне поле навчання. Інакше кажучи: диференціація в мистецькій освіті спрямована та те, щоб бачити різне (музика - часове мистецтво, живопис - просторове; хореографія - процесуально-динамічне, скульптура - статичне; театр - конкретно-образне, архітектура - абстрактне мистецтво тощо), а інтеграція - навпаки, прагне до спільних ознак між різними видами мистецтв (наприклад, споріднена образність та емоційність творів мистецтва, гармонійність і пропорційність мистецьких форм, схожість ритмічної організації художнього матеріалу, здатність відбивати явища та властивості світу через узагальнення, що виражається в понятті «жанр»).

Під час опанування художньо-дидактичного матеріалу за інтегративною технологією учень сприймає не один, а кілька потоків інформації, основою сприймання стає асоціативне запам’ятовування, інтуїтивне «охоплення» різноманітних зв’язків в інтеграційному полі художніх смислів, виражених різними мистецькими мовами. Семіотична неоднорідність художньої інформації стимулює інтегративні механізми для умовно-адекватних перекладів з мови одного мистецтва на мову іншого. Відбувається, за влучним висловом Я. Данилюка, «креоліза-ція мов».

Дидактичний інструментарій інтегративних художньо-педагогічних технологій ґрунтується на таких методах (і відповідних прийомах):

S порівняння - встановлювання подібності й відмінності між різними художніми явищами;

S аналогії- пошуку часткової схожості між творами мистецтва;

S асоціацій, що мають різну емоційно-образну природу.

Отже, основою інтегративних художньо-педагогічних технологій є так звані методи компаративістики (від лат. comparativus - «порівняльний»).

З провідним інтегратором (або кількома визначальними) поділяємо художньо-педагогічні інтегративні технології на три групи:

1) світоглядно-тематичний вид інтеграції, що здійснюється в межах певної спільної для різних видів мистецтва тем, пов’язаних із відображенням різних аспектів життя;

2) естетико-мистецтвознавчий вид інтеграції, що передбачає опанування споріднених для різних видів мистецтва понять і категорій - естетичних, художньо-мовних, жанрових тощо;

3) комплексний вид інтеграції, що передбачає одночасне поєднання декількох провідних інтеграторів із двох попередніх груп або ще й із додаванням до них інших.

Зазначені види інтеграції реалізуються через систему творчих завдань інтегративного типу, що передбачають активізацію міжсенсор-них емоційно-образних асоціацій учнів у процесі сприймання творів мистецтва та художньо-творчої діяльності.

Орієнтири застосування інтегративних художньо-педагогічних технологій продемонструємо на конкретних прикладах з підручників інтегрованого курсу «Мистецтво» для 3 і 4 класів, ознайомлення з якими дасть змогу вчителеві за умов творчого підходу здійснити перенос набутих методичних знань в аналогічні педагогічні ситуації.*

1) Тематична або світоглядна інтеграція

Цей різновид інтеграції здійснюється на основі спільного тематизму, пов’язаного з відображенням явищ навколишнього життя у творах мистецтва. Тематичний принцип поєднання елементів змісту є найдоступнішим для учнів початкової школи.

Технологічне забезпечення тематичної інтеграції, що втілює певну світоглядну ідею, досягається зіставленням і порівнянням образів у різних видах мистецтва. Додатково варто емоційно підсилювати такі порівняння засобами мистецтва слова (вірші, прислів’я, загадки) та театралізації (діалоги з уявними або казковими героями, інсценізації тощо).

Приклад 1 з методики світоглядно-тематичної інтеграції

Підручник, 3 кл., с. 62-69.

Тема «Чарівні дива» 3 чверті складається з двох спарених уроків, присвячених ознайомленню дітей із сюжетом знаменитої казки «Снігова Королева» Г. К. Андерсена. Основне завдання полягає в демонстрації особливостей відображення фантастичних ідей у мистецтві. Цикл уроків розпочинається з літературного портрета головної героїні (цитата з казки сприяє формуванню ключової компетентності - вільне володіння державною мовою).

Послідовно представлені «музичний портрет» Снігової Королеви в порівнянні з образами Герди і Троля (альбом української композиторки Жанни Колодуб) та анімаційний портрет. Учні добирають музичні характеристики казкових персонажів із запропонованих у підручнику слів.

Під час другого уроку циклу розроблена методика передбачає формування в учнів уявлень про мистецтво хореографії та специфіку балету через сприймання музики з однойменного твору Олександра Шимка (фрагменти). «Хореографічні портрети» Снігової Королеви, а також Кая та Герди, дають змогу зосередити увагу учнів на основах хореографічної грамоти, адже вони порівнюють засоби виразності різних митців:

• композитора, (регістр, темп, динаміка, інтонації);

• хореографа (танцювальні рухи, жести);

• театрального художника (костюми, декорації).

* Більшість прикладів подано з підручників Л. Масол, О. Гайдамаки та О. Колотило, тому авторів не зазначено, в інших випадках буде вказано автора/ авторів.

Ілюстративний ряд підручника дібрано до змісту музичних творів, його репрезентують твори художників-ілюстраторів Владислава Єрка та Інни Кузубової, доповнені світлиною з балетної вистави.

17. ЧАРІВНІ ДИВА

Фантастичне виникнення повелительки льодового королівства данський казкар Г. К. Андерсен описав так: «За вікном пурхали сніжинки; одна з них, найбільша, почала рости, рости, поки нарешті не перетворилася на жінку, закутану в білий тюль, зітканий ніби з безлічі сніжних зірочок. Вона була дивовижно гарна, вся із сліпучо-білого льоду і все-таки жива! Очі її виблискували, як зорі, але в них не було тепла...».

Жанна Колодуб. Троль. Герда. Снігова Королева (з альбому «Снігова Королева»).

Опиши музичні «портрети» страхітливого і злого Троля, доброї та милої Герди, холодної та байдужої Снігової Королеви. А як у музиці відтворено рухи лихого Троля? Добери слова для характеристики музики Герди і Королеви - реальної героїні і фантастичної:

М/ф «Снігова Королева» (фрагмент).

Олександр Шимко. Балет «Снігова Королева» (фрагменти).

Схарактеризуй хореографічні «портрети» Кая і Герди; Снігової Королеви. Які засоби виразності використовують різні митці:

• композитор (регістр, тембр, динаміка, інтонації);

• хореограф (танцювальні рухи, жести);

• театральний художник (костюми, декорації)?

Образотворчий компонент циклу демонструє явище фантастики в мистецтві в несподіваному ракурсі: дивну архітектуру з міжнародного фестивалю льоду та снігу в Китаї. Під впливом сприймання крижаних споруд (під музику Генадія Саська «Крижаний палац Снігової Королеви») учні аналізують, з яких геометричних фігур можна скласти фантастичні споруди (формування ключової - математичної компетентності). Вони обирають варіант практичного завдання: намалювати акварельний крижаний палац Снігової Королеви чи створити його з кольорового паперу з використанням для тла різних відомих їм художніх технік (роздмухування фарб із трубочки для соку або набризкування за допомогою зубної щітки).

На другому уроці з образотворчого мистецтва діти продовжують сприймати твори архітектури, вигадують назви фантастичним спорудам, зображеним на світлинах, знайомляться із сучасним мистецтвом му ралу.

Які форми є основою цих споруд? Вигадай для них цікаві назви.

Мабуть, тобі траплялися будинки, прикрашені великими малюнками. Це - мурали. Розглянь їх на світлинах.

Учням запропоновано також завдання за вибором: намалювати фантастичний будинок, який буде впливати позитивно на здоров’я своїх мешканців завдяки гармонії форм і красі оздоблення, або виконати таку споруду з лего-конструктора. (Водночас формуємо ключові компетентності: екологічні/, здоров’язбережувальну).

Варіант 1. Намалюй фантастичний будинок, який буде позитивно впливати на здоров’я своїх мешканців завдяки гармонії (злагодженому поєднанню) форм і красі оздоблення (кольорові олівці, фломастери).

У вільний час дітям пропонуються різноманітні пошукові завдання: створити фантастичні замки з геометричних фігур на комп’ютері, з допомогою батьків знайти в інтернеті цікаві споруди з льоду та снігу, що виготовляють на подібних фестивалях в Україні, подивитися виставу шкільного театру «Снігова Королева», створити диво-портрет героїні у програмі для гіф-анімації (відблиски на одязі й прикрасах тощо), поцікавитися, які мурали є в містах України, пофантазувати, яким муралом можна прикрасити стіни школи або будинку, у якому вони мріють жити в майбутньому.

Приклад 2 з методики світоглядно-тематичної інтеграції

Мистецтву корінного народу Криму присвячена тема «Дружба і достлук» (за назвою пісні Л. Джамаладінової, яку діти розучують на уроці) або у новій версії підручника (2020) - «Національні мотиви в мистецтві кримських татар».

Спів сучасної пісні доповнено сприйманням народної пісні у виконанні Джамали (фрагмент) і колискової («Матур-бола» або «Меним улим батир»). Цікаво, що кримськотатарські матусі співають своєму синові, щоб він виростав сильним і здоровим, як лев, а дочкам - про те, якою потрібно бути ніжною та доброю. Музиці цього народу притаманні прикрашання мелодії, які надають їй характер «мережива». Доречним у цьому випадку є порівняння з декоративною орнаментикою.

ДРУЖБА І ДОСТЛУК

Музика Л. Джемалядінової, вірші М. Пугач, Л. Джемалядінової, Н. Кононенко

Під час розучування пісні намагайся точно відтворювати її ритмічний рисунок. Опиши національне вбрання кримських татар.

11. НАЦІОНАЛЬНІ МОТИВИ В МИСТЕЦТВІ КРИМСЬКИХ ТАТАР ТА ГРЕКІВ

У дружному колі громадян України різних народів і національностей живуть кримські татари - корінне населення Криму.

Розглянь розмаїття декору на картині. Якими видами орнаментів оздоблено кімнату побутові вироби? Як ти назвеш цю картину? Поясни.

Музиці кримських татар притаманні прикрашання мелодії, які надають їй характеру «мережива». Матері співають своїм дітям колискові, щоб вони виростали здоровими та щасливими. Цікаво, що мати звертається не до маляти, як зазвичай: «Спи, дитино, спи», - а до третьої особи з проханням піти геть і не заважати родинному щастю.

Кримськотатарська колискова («Менім улим батир»).

Народна пісня у виконанні Джамали (фрагмент).

Танець «Емір Джелял Хайтармаси».

У чому особливість мелодій кримських татар? Як розвивається танець? Як рухаються танцівниці? Схарактеризуй музику і рухи частин танцю.

Перегляд кримськотатарського танцю (відео), аналіз-інтерпретація картини дають змогу зосередити увагу учнів на особливостях національних костюмів, які можна розглядати, зокрема, на марках, ляльках. Наразі створюється можливість пізнання учнями танцювальних рухів як елементів хореографічної грамоти. Також - самостійно ознайомитися з народними інструментами кримських татар, порівняти їх з українськими.

Кримськотатарський народний танець - гордість нації. Поглянь, як його зобразили на марці. Танцівниці заворожують плавними рухами й граційними обертами. Темпераментні чоловічі танці оспівують хоробрість, силу, військову майстерність.

Дітей починають навчати танцювати з раннього віку. Звісно, не всі стають успішними танцюристами, але всі вміють гарно рухатися під музику.

За бажання досліди, які народні інструменти кримських татар мають схожість з українськими.

Візуальний ряд репрезентований надзвичайно цікавим і різноманітним мистецтвом кераміки, іншими видами декоративно-ужиткового мистецтва кримських татар. Створюються сприятливі умови для узагальнення знань учнів про види орнаментів, з якими вони знайомилися в попередні роки навчання (приміром, рослинний і геометричний, стрічковий і центричний у колі, квадраті, трикутнику).

Декоративно-ужиткові вироби кримських татар вирізняються багатством орнаментів і яскравим колоритом. Традиційними орнаментами, у яких переважають рослинні мотиви, оздоблюють предмети побуту: одяг, ювелірні вироби, килими, меблі тощо.

Розглянь зображення. Які природні форми стали основою для орнаментів і візерунків?

За мотивами орнаментів і візерунків побутових виробів кримських татар учні виконують модель розпису тарелі (на паперовому одноразовому посуді) в народних традиціях або аплікацію, закріплюючи розуміння поняття «стилізація».

Варіант 1. Створи орнамент в стрічці за кримськотатарськими мотивами (олівці, фломастери).

Варіант 2. Створи аплікацію у кримськотатарських традиціях (кольоровий папір (тканина), ножиці, клей).

У вільну хвилину поцікався декоративно-ужитковим мистецтвом кримських татар.

2) Естетико-мистецтвознавча інтеграція

Цей різновид інтеграції відбувається на основі зіставлення споріднених для різних видів мистецтва понять - естетичних, жанрових, художньо-мовних тощо. Тому основою художньо-педагогічної технології стають емоційно-образні аналогії, що розкривають сутність мистецьких та естетичних категорій, але не їх вербальне засвоєння, суто раціональне усвідомлення та запам’ятовування учнями.

До універсальних категорій мистецтва й важливих елементів мови всіх видів мистецтва належить поняття «ритм», тому цілком закономірно, що воно проходить через зміст навчання в усіх класах школи, починаючи з початкової.

Приклад 1 з методики естетико-мистецтвознавчої (художньо-мовної1) інтеграції

Нагадаємо, що учні вперше знайомляться зі словом ритм у музиці на позначення послідовності довгих і коротких звуків у 1 класі. Наприкінці семестру під час вивчення теми «Зимові ритми» відбувається елементарне узагальнення цього поняття. Подальше усвідомлення його змісту доречно здійснювати постійно в різних видах практичної діяльності, а саме: у перебігу виконання низки ритмічних вправ, дидактичних ігор і загадок. Наприклад, завдання зобразити графічно ритми імен казкових персонажів Лясольки і Барвика, а також власних імен; проплескати ритм улюбленої пісні або загадки («Закружляли у повітрі і легенькі, і біленькі ці маленькі балеринки, називають їх сніжинки»).

Аналогічні завдання з виконання ритмічних партитур соло або в ансамблі, на дитячих музичних інструментах пронизують теми кожного класу початкової школи, адже формування відчуття ритму належить до пріоритетних завдань музичного розвитку дітей. Для активізації інтересу учням пропонується виготовити саморобні інструменти з побутових матеріалів (перевернутих паперових стаканчиків, пластикових пляшок з крупою, трубочок для соку тощо). Цікавість викликають у дітей і партитури для виконання із застосуванням технології «боді-перкашн», коли «інструментами» стають пальчики, долоньки, ніжки тощо.

Варіант 1 (робота у групах).

Разом із друзями виконайте ритм вірша. Домовтеся, який рядок виконуватимете соло, а який - в ансамблі.

Разом із друзями виконайте ритм вірша «соло -усі разом». Оберіть соліста (солістку).

На дозвіллі спробуй створити шумові музичні інструменти за зразком або придумай власний варіант.

Чимало музично-ритмічних завдань з гри на сучасних дитячих інструментах наведено в підручнику для 3 класу авторів О. Калінічен-ко та Л. Аристової. З-поміж них - дзвіночки, бумвокерси, клавеси.

Образотворчий компонент інтегрованого уроку розкриває інше значення слова «ритм», на позначення рівномірного чергування елементів художнього зображення.

Приміром, таку ритмічність діти можуть спостерігати на декоративних картинах, у самостійно вирізаних з паперу сніжинках-витинанках (індивідуальна робота) та під час створення з них орнаментальних композицій (колективна робота).

У нашому посібнику з методики навчання в 1-2 класах наводилися подібні приклади використання цього поняття, наприклад, у темі «Ритми осіннього дощу» з художньо-мовною аналогією «штрих у музиці та графіці» (с. 84).

Згадані приклади демонструють локальні інтегративні технології, що реалізуються на одному уроці навколо певного поняття, спільного для музичного та образотворчого мистецтва.

Наразі зміст навчання впродовж 2 класу наскрізно пронизаний зразками відображення життєвих ритмів у різних видах мистецтва (пори року, зміна дня і ночі тощо).

У 3-4 класах продовжується музично-ритмічний розвиток учнів, методичний інструментарій збагачується завданнями на виконання

ритмічних партитур зі складнішими ритмами, зокрема пунктирним (вивчається нота з крапкою), синкопованим. Учням 4 класу пропонується провести мінідослідження: виконати ритм чеської польки із синкопами і без них, щоб порівняти два варіанти ритму й відчути гостроту звучання синкоп.

Продовжується започаткована під час 1-го циклу навчання візуалі-зація схем музичних форм як приклад інтегративних технологій.

Отже, поступово розширюється уявлення учнів про ритм не лише як елемент мови музики, а також і як принцип побудови музичних форм:

• ритмічне чергування частин твору (заспів-приспів у куплетній формі);

• ритмічне повторення рефрену в рондо;

• повторення теми з її відозмінами у варіаціях.

Ритм використовується в архітектурі завдяки чергуванню в будівлі різних елементів - вікон, колон, арок тощо. Ритмічність можна підкреслити декором, кольором.

Намалюй міський пейзаж без використання попереднього начерку. Прикрась зображення ритмічним чергуванням вікон будинків, дерев тощо.

Приклад 2 з естетико-мистецтвознавчої (жанрової) інтеграції

Підручник 3 кл., тема «Портретна галерея»

Загальна тема року 3 класу «Людина в мистецтві» репрезентована насамперед портретним жанром та програмною музикою, яка відображає різних персонажів — ліричних, героїчних, фантастичних, гумористичних.

Добірка портретів охоплює живопис і скульптуру, одинарний і парний портрети дітей.

Під час виконання практичної роботи учні обирають для малювання персонаж, який сподобався, найбільше привернув увагу: веселого Буратіно або засмученого П’єро, казкового героя або героїню, одяг яких виконується з природних матеріалів (сухого листя, трави, квітів).

ДИВО ТРЕТЄ (ОБРАЗОТВОРЧЕ). Намалюй портрет улюбленого героя з казки «Пригоди Буратіно» (гуаш).

Варіант 1. Засмучений П’єро

Варіант 2. Веселий Буратіно

Створи портрет казкового героя або героїні на повний зріст. Одяг виконай з природних матеріалів (сухі квіти, листочки).

Музика представлена портретами персонажів літературних творів. Український композитор Сергій Борткевич створив «Музичні картинки за казками Г.Х. Андерсена», цикл починається з п’єси «Принцеса

на горошині». Плавний рухливий танець тарантела характеризує витончену головну героїню, яка ніяк не може заснути.

Французький композитор Моріс Равель написав сюїту «Моя матінка Гуска» за відомими казками Шарля Перро. Характер красуні в п’єсі, що відкриває сюїту, композитор передає в повільному танці павана, яким у далекому минулому відкривали королівські бали. В іншій п’єсі циклу - «Красуня і Чудовисько» мовою музики, характерними виразними інтонаціями відображено діалог персонажів казки.

Портрети ліричних образів репрезентують також балети Сергія Прокоф’єва (Вальс Попелюшки і «Джульєтта-дівчинка») та Юрія Шевченка «Буратіно і чарівна скрипка». На уроках учні імпровізують мелодії до віршів, виконують руханки, сценки-пантоміми, переглядають сцени з балетів, фрагменти з мультфільмів «Піноккіо», «Пригоди Буратіно ».

Як бачимо, портретний жанр висвітлюється досить багатогранно в усій палітрі видів мистецтв.

3) Комплексна інтеграція

Сутність методики комплексної інтеграції полягає в одночасному поєднанні основних видів інтеграції, зазначених і проілюстрованих вище. Вона доповнюється різними прийомами, як, наприклад, музично-кольоровими зіставленнями й паралелями, що активізують міжсен-сорну взаємодію.

У підручниках для 2-го циклу навчання вміщено чимало прикладів використання екранних мистецтв, насамперед мультфільмів, також матеріалів інших синтетичних мистецтв, зокрема сценічних (хореографія, драматичний театр). Але зазвичай їх впровадження обмежується фрагментами, адже використання в повному обсязі детермінує доконечну потребу кардинальних змін у традиційному забезпеченні умов викладання мистецтва в загальноосвітній школі, зокрема подолання обмежень досить негнучкої класно-урочної системи й створення мобільного сучасного розвивального освітнього середовища. Саме на це спрямовує концепція Нової української школи.

Наскрізною ідеєю 3 класу є формування в учнів елементарних уявлень про ліричне, героїчне, фантастичне, комічне в мистецтві. Навколо цих естетичних понять сконцентровано зміст навчання, добірку тем, творів, образів. Лаконічно їх відображено на чотирьох сторінках форзаців підручника, а детально - у кожній із чотирьох чвертей.

Такий зміст своєю чергою зумовлює використання відповідних інтегративних технологій, що поєднують локальні прийоми різних видів інтеграції.

Приклад 1 з методики комплексної інтеграції

Підручник для 3 кл.

Героїзм доцільно розкривати на доступній для третьокласників патріотичній тематиці, присвяченій українському козацтву. Вона викликає у дітей зацікавленість і широко відображена в усіх видах мистецтва (згадаємо улюблену в народі картину «Козак Мамай»).

За допомогою компаративних методів доцільно зіставити знамениті образи Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові» зі скульптурною групою за мотивами цього живописного шедевра, а також із фотокомпозицією.

Тема українських козаків достатньо відображена в пісенній і маршовій музиці й українському кінематографі («козацький» мультсері-ал). Учні залюбки заспівають пісню сучасної української композиторки Анни Олейнікової «Ми - нащадки козаків», прослухають Варіації на українську тему «їхав козак за Дунай» Людвіга ван Бетховена, «Запорозький марш» Євгена Адамцевича з кінофільму «Вогнем і мечем». Вони виконують низку творчих завдань на основі тематичних та естетичних взаємозв’язків музики, хореографії, літератури.

Гра-імпровізація «Музична форма» (робота у групах).

Варіант 1. Придумайте до вірша мелодію танцювального характеру. Створіть варіації на цю тему: соло, в ансамблі, з ритмічним супроводом. Варіюйте також темп, гучність, ритм.

Це мистецтво звуть отак: славний бойовий гопак.

Гоп-гоп, гопачок, затанцює козачок!

Варіант 2. Створіть козацький марш у формі рондо. Для епізодів придумайте контрастні мелодії: декламаційну (pen) та наспівну.

Пограйте з друзями у гру «Оживіть скульптуру». Грайте ролі козаків.

Фантастику в програмній музиці репрезентують такі образи з літературної класики, як Баба-Яга (П. Чайковського та М. Мусоргського), Карлсон, який мешкає на даху (ансамблева п’єса Ю. Весняка), гноми (пісня Анатолія Житкевича «Семеро гномів», мультфільм Болта Діс-нея «Білосніжна і семеро гномів»).

Паралельно учні сприймають фантастичні образи, втілені в живописі (звірі Марії Приймаченко, Сільві Диньо), в архітектурі та декоративному мистецтві (дивні будинки, іграшки та статуетки - фантастичні істоти), малюють і ліплять фантастичних тваринок.

Родзинкою 3 класу є сучасні представники фантастики - роботи, які вміють грати на музичних інструментах, малювати й танцювати, а також новітні інтерактивні іграшки хетчималси. Учням пропонується намалювати роботів, уявляючи себе геймерами, або виготовити їх у вільний час із побутових матеріалів.

Намалюй фантастичну тварину (гуаш). Для посилення виразності використовуй контрастні кольори, яскравий декор. Вигадай тваринці незвичайне ім’я.

Виліпи іграшку - фантастичну тваринку (пластилін, глина, солоне тісто). Застосуй один зі способів ліплення:

• складання цілої форми з окремих частин;

• витягування форми з цілого шматка пластичного матеріалу.

Декоруй і назви іграшку.

Розпитай у своїх батьків, бабусь та дідусів, якими іграшками вони грались у дитинстві. З яких матеріалів вони були виготовлені, чим оздоблені?

На дозвіллі разом із друзями виготовте з побутових матеріалів роботів і трансформер-всюдихід для фантастичних подорожей. Придумайте гру з ними.

Уяви себе геймером (знавцем комп’ютерних ігор) і намалюй робота з простих форм для комп’ютерної гри (кольорові олівці).

Чимало несподіваних відкриттів чекає на тебе в країні роботів Уявляндії. Мед-Арт познайомить з роботами-художниками. Вони вміють малювати різні композиції, зокрема портрети, схожі на людей, яких зображують.

Малювання робота-художника.

Електронний конструктор робот-худож-ник може малювати одночасно трьома різнокольоровими фломастерами. Він рухає своїми механічними «руками» і створює на папері різнокольорові візерунки. Таку композицію можна доповнювати власними художніми деталями.

Різноманітні роботи-іграшки надзвичайно популярні. Багато дітей захоплюються трансформерами, роботами-динозаврами, залюбки гасають на електроскутерах.

Роздивись роботи-іграшки. Який з них тобі найбільше подобається і може стати другом?

Друзі Мед-Арта - інтерактивні пухнастики хетчималси, - як і пташенята, з’являються на світ із яйця. їх можна навчити слухати музику, спілкуватися... Фантазуй!

Роботи-музиканти здатні творити дива. Вони грають на інструментах, імпровізують або створюють власні композиції.

Приклад 2 з методики комплексної інтеграції

Тема «Гумор у мистецтві» репрезентована також з поєднанням елементів різних видів інтегративних технологій. Центральним є естетичне поняття «комічне», яке розглядається на низці творів різних видів і жанрів мистецтва, що зіставляються, взаємодоповнюють один одного в межах спільних тем гумористичного циклу:

• комічне в музиці (пародія на оперний спів - «Котячий дует» Джо-аккіно Россіні, жартівлива українська народна пісня «Грицю Грицю, до роботи», гумористичні п’єси Ігоря Шамо «Скерцо», Йоганна Себас-тьяна Баха «Жарт» в обробках);

• комічне в живописі й графіці (гумористичні картини, шаржі, комікси);

• гумор у скульптурі (пам’ятник поліцейському і водопровіднику у Відні);

• жарти в кіномистецтві (мультфільм «Танці ляльок» за музикою Дмитра Шостаковича «Вальс-жарт» та ін.);

• гумор у хореографії (хореографічні етюди з імітацією танців ляльок).

 

 

 

Це матеріал з посібника "Методика навчання інтегрованого курсу “Мистецтво” у 3-4 класах" Масол

 
Попередня сторінка:  3.3. Хореографічна грамота
Наступна сторінка:   4.2. Ігрові художньо-педагогічні технол...^