Інформація про новину
  • Переглядів: 1291
  • Дата: 6-10-2018, 02:50
6-10-2018, 02:50

Міжнародні організації

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Типи країн Європи за рівнем економічн...
Наступна сторінка:   Природні умови Європи

Які типи міжнародних організацій ви знаєте?

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ. Європейський Союз пройшов досить тривалий шлях розвитку. Стратегія поглиблення й розширення європейської інтеграції знайшла відображення в Договорі про Європейський Союз (Маастрихт, 1992 р.), який визначив його подальше розширення. У документі були зафіксовані цілі, які поставили перед собою країни-учасниці інтеграційного об’єднання:

• заміна національних валют єдиною валютою;

• запровадження спільної зовнішньої політики й політики безпеки;

• створення «Європи громадян», що передбачає прийняття загального положення про права і свободи особистості, яке діє на всій території ЄС;

• сприяння економічному й соціальному прогресу;

• здійснення фундаментальної реформи інститутів ЄС, що забезпечують ефективність механізмів прийняття й виконання рішень. Зараз ЄС поєднує в собі ознаки міжнародної організації та держави, має повноваження на участь у міжнародних відносинах. Завдяки запровадженню єдиної валюти — євро — торгівля всередині Єврозони виросла на 5—15 %, а інвестиційні потоки — майже на третину.

Як ви вважаєте, чи мають органи ЄС повноваження, притаманні окремим гілкам влади держави? Чому?

У результаті збільшення кількості країн-членів ЄС його територія збільшилася майже на чверть, а кількість населення — на 20 %о (на 1 січня 2017 р. — 511,8 млн осіб, це 7 %о населення світу).

ВВП на одну особу в 28 країнах-членах перевищує 28 тис. євро, а в Єврозоні — понад 30 тис. євро. Сумарне ВВП ЄС становить майже 20 трлн євро.

Про рівень економічної інтеграції свідчить той факт, що 2/3 експорту ЄС припадає на кра-їни-члени. Понад 60 °% прямих іноземних інвестицій ЄС залишається в межах об’єднання.

Чому країни ЄС торгують здебільшого між собою?

ВСТУП ДО ЄС. КРАЇНИ ШЕНГЕНСЬКОЇ ЗОНИ.

Для вступу до ЄС країна має відповідати таким критеріям:

• наявність функціональної ринкової економіки;

• дотримання принципів свободи, демократії, поваги до прав людини й фундаментальних свобод, верховенства права;

• повага й захист меншин;

• здатність прийняти зобов’язання, відповідні політичним, економічним і грошово-кредитним цілям ЄС;

• відображення законодавства Євросоюзу в національному законодавстві.

11 липня 2017 р. Рада ЄС ухвалила рішення про укладення Угоди про асоціацію з Україною від імені Європейського Союзу, а 1 вересня того ж року вона набула чинності.

Які можливості отримала Україна після укладення Угоди про асоціацію?

Українські громадяни вже отримали можливості спрощеного в’їзду до більшості країн-членів ЄС. 11 червня 2017 р. набув чинності безвізовий режим. Він стосується Шенгенської зони, до якої входить 26 європейських держав, що приєдналися до однойменної угоди, підписаної в містечку Шенген (Люксембург) у 1985 р.

Стосовно міжнародних подорожей Шенген-ська зона діє подібно до єдиної держави — без прикордонного контролю на внутрішніх межах країн, що входять до цієї зони, та за його наявності на зовнішніх кордонах (мал. 1).

Які переваги мають громадяни, що живуть у країнах Шенгенської зони?

РАДА ЄВРОПИ. Найстарішою в Європі міжнародною організацією є Рада Європи. Її було засновано в 1949 р. До складу Ради входять 47 держав із населенням понад 800 млн осіб. Вона не належить до системи ЄС і не може видавати обов’язкові закони, однак має деякі загальні з ЄС символи, наприклад гімн і прапор. Рада Європи сприяє співробітництву між членами організації в таких областях, як стандарти права та законність; права людини; демократичний розвиток; культурна взаємодія (мал. 2).

Важливим досягненням Ради Європи є розробка та прийняття Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Одним із головних органів Ради Європи є Парламентська асамблея (ПАРЄ). Вона ви

конує консультативні функції та складається з представників парламентів усіх держав, що входять до складу Ради.

РОЛЬ HATO В ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ СИСТЕМІ БЕЗПЕКИ. Найвпливовішою міжнародною військово-політичною організацією є Організація Північноатлантичного договору (НАТО). Цей Альянс був утворений у 1949 р. 20 державами світу (США, Канада, Велика Британія, Франція, Бельгія, Нідерланди та ін.). Склад блоку неодноразово змінювався. Зараз він об’єднує 29 держав.

Головною метою створення НАТО була протидія агресивним прагненням СРСР поширити свій політичний вплив у Європі. У 1991 р. це завдання втратило актуальність: Радянський Союз як держава припинив своє існування.

Однак НАТО розпущене не було. Зараз головним завданням цієї організації є підтримання безпеки її членів від зовнішніх загроз, особливо міжнародного тероризму. Виконуючи поставлену мету, країни-члени НАТО наприкінці XX — на початку XXI ст. почали здійснювати військові операції за межами блоку (наприклад на території колишньої Югославії).

Наскільки актуальним є існування НАТО в сучасних умовах? Чому?

Євроатлантична інтеграція є важливим напрямком зовнішньої політики України. Це обумовлено необхідністю забезпечити надійний захист територіальної цілісності та суверенітету держави. У 1994 р. Україна першою серед країн СНД приєдналася до програми «Партнерство заради миру». У 2002 р. був оприлюднений «Індивідуальний план партнерства з НАТО», який передбачає союзницькі відносини та стратегічне військове партнерство.

висновки

• Європейський Союз пройшов досить тривалий шлях розвитку. Зараз він поєднує в собі ознаки міжнародної організації та держави, має повноваження на участь у міжнародних відносинах.

• Шен генські домовленості дають громадянам відчутно більшу свободу пересування Європою як на внутрішній території, так і на зовнішніх кордонах.

• Діяльність Ради Європи спрямована на забезпечення основних прав людини і свобод для своїх громадян.

• НАТО працює над встановленням справедливого й тривалого миру в Європі на засадах загальних демократичних цінностей, прав людини та верховенства права.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Охарактеризуйте шлях розвитку ЄС.

2. Які положення було зафіксовано в Договорі про Європейський Союз (Маа-стрихт, 1992 р.)? Чи вдалося їх досягти?

3. Розкажіть про розвиток економічної інтеграції в межах ЄС.

4. Які завдання вирішують органи ЄС?

5. Поясніть, що необхідно для вступу країни до ЄС.

6. Назвіть завдання Ради Європи.

7. Якою є головна мета існування НАТО?

8. Позначте на контурній карті держави, які входять до складу ЄС.

Практична робота 3. Позначення на контурній карті центрів розташування управлінських структур міжнародних організацій та встановлення закономірностей

1. Визначте, які міжнародні організації мають управлінські структури на території Європи. Якими є завдання цих організацій?

2. У яких містах (країнах) розташовані їхні штаб-квартири?

3. Позначте на контурній карті центри міжнародних організацій.

4. Установіть закономірності в географії центрів міжнародних організацій на території Європи.

5. Зробіть висновок про значення Європи в координації дій щодо вирішення економічних, політичних, соціальних та екологічних проблем.

Дослідження. Інтеграційні та дезінтеграційні процеси в Європі

1. Проаналізуйте інтеграційні процеси, які відбуваються в Європі.

2. Пригадайте, які переваги отримують країни, що входять до складу інтеграційних об’єднань.

3. Визначте, які суперечності виникають між членами інтеграційних об’єднань. Як вони вирішуються? Назвіть причини виходу Великої Британії з ЄС.

4. Зробіть висновок про переважання тих чи інших процесів у Європі.

 

Це матеріал з підручника Географія 10 клас (профільний рівень) Довгань, Стадник

 Попередня сторінка:  Типи країн Європи за рівнем економічн...
Наступна сторінка:   Природні умови Європи^