Інформація про новину
  • Переглядів: 2107
  • Дата: 22-10-2021, 15:44
22-10-2021, 15:44

4.3. Формування правил безпечної поведінки в природному і соціальному середовищі

Категорія: Методичні матеріали

Попередня сторінка:  4.2. Методика навчання школярів правил ...
Наступна сторінка:   4.4. Формування підприємницької компет...

 

Що менший страх, то зазвичай менша небезпека.

Тит Лівій

У процесі вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ» можна виділити три підходи до розгляду основ безпечної життєдіяльності (ОБЖ): перший, коли відповідний зміст об’єднано в рамках однієї теми; другий, коли елементи ОБЖ вводяться в зміст інших тем, де це доречно, без виділення спеціальної теми; третій, що поєднує обидва згадані підходи.

Формування свідомого прагнення дотримуватися безпечної, здорової та етичної поведінки для поліпшення добробуту є одним із завдань соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі Державного стандарту початкової освіти (2019). Змістова лінія «Безпека» передбачає розвиток навичок безпечної поведінки вдома, у школі та природному і техногенному середовищі, прогнозування наслідків небезпечних дій, визначення впливів на вибір безпечної поведінки, дотримання правил (дорожнього руху, використання побутової техніки і побутової хімії тощо) та відповідального ставлення до особистої безпеки й безпеки інших.

Інтегрований курс «Я досліджую світ» сприяє формуванню цілісного уявлення про досліджувані об’єкти, явища, сприяє кращому засвоєнню змісту предмета, встановленню більш міцних зв’язків учня з повсякденним життям і навколишнім світом, посиленню розвивальної складової програми, а також раціональному використанню навчального часу.

Отже, здоров’язбережувальна складова інтегрованого курсу «Я досліджую світ» призначена для формування в учнів свідомого і відповідального ставлення до питань особистої безпеки та безпеки інших людей, знань і умінь розпізнавати та оцінювати небезпечні ситуації, а також визначати способи захисту від них, надавати само- і взаємодопомогу.

Типова освітня програма враховує можливість отримання знань через практичну діяльність і сприяє формуванню в учнів уміння безпечно використовувати навчальне обладнання, проводити дослідження, аналізувати отримані результати, представляти і науково аргументувати отримані висновки.

Зміст предмета «Я досліджую світ» включає теорію та практику здорового способу життя, захисту людини в різних небезпечних і надзвичайних ситуаціях, надання першої медичної допомоги. Навчальні питання розподілено з урахуванням вікових і психологічних особливостей учнів, рівня їхньої підготовки. Вивчення предмета дає змогу учням отримати систематизовані уявлення про різні небезпечні ситуації та вплив їхніх наслідків на здоров’я людини, а також алгоритми безпечної поведінки.

Індивідуально-диференційований підхід, навчання і виховання в групі, в процесі діяльності, поєднання вимогливості та поваги, єдність, узгодженість, наступність, позитивне ставлення є основними принципами виховання культури безпеки.

Індивідуально-диференційований принцип передбачає:

• глибоке знання та облік індивідуально-психологічних особливостей учнів;

• визначення завдань відповідно до особистісних характеристик учнів;

• постійний аналіз підсумків виховної роботи;

• своєчасне внесення коректив у методику виховання, враховуючи особливості кожного учня.

Принцип навчання та виховання в групі полягає у:

• визначенні перспектив розвитку групи, яка об’єднує думки і дії всіх учнів;

• формуванні гордості за свій колектив;

• умінні підпорядковувати особисті інтереси загальним;

• єдності та згуртованості колективу класу;

• умінні підтримувати групову думку в боротьбі з негативними явищами.

Виховання в процесі діяльності - заохочення розумної ініціативи учнів, чергування їхньої діяльності з культурним змістовним відпочинком.

Опора на позитивне в особистості та групі має на увазі:

• вивчення та знання кращих позитивних індивідуально- і соціально-психологічних якостей вихованців;

• вміле використання позитивного прикладу;

• спонукання дітей до наполегливого та цілеспрямованого самонавчання та самовиховання;

• терпляче залучення учнів у такі види діяльності, які дають їм змогу проявляти себе з кращого боку.

Учителю потрібно спиратися на знання учнів про небезпеку та безпеку, одночасно допомагаючи їм долати страхи, тривоги, вчити правильно реагувати на небезпеку. Для профілактики психотравм необхідне дотримання низки умов. Інформація про фактори ризику повинна поєднуватися з відомостями про те, як навчитися уникнути небезпеки і як діяти в небезпечній ситуації. Учні повинні навчитися аналізувати причини виникнення небезпеки і діяти так, щоб уникнути біди. Ще важливіше навчити їх правильно реагувати на фактори ризику, формувати впевненість у своїх силах, готовність у разі необхідності звернутися за допомогою до дорослих.

Дослідження науковців виявило, що рівень знань учнів з основ безпеки значно вищий у разі використання дидактичних і сюжетно-рольових ігор, ігор-тестів, віршів, загадок і прислів’їв, навчальних завдань, кросвордів, інсценівок. Тому основним завданням вчителя є підбір найефективніших форм роботи з ознайомлення молодших школярів з небезпеками та запобігання їм. І як наслідок - створення окремого напряму в позаурочній діяльності молодших школярів.

У своїх стосунках з учнями слід дотримуватися «позитивної моделі». Хваліть їх щоразу, коли вони це заслужили, підкреслюйте успіхи.

Це допоможе зміцнити в учнів упевненість у власних силах. Уникайте повторень слів «ні» і «не можна».

Виконання завдань з теми безпечної поведінки в природному і соціальному середовищі насамперед призначено для формування практичних компетенцій у захисті від реальних небезпек, а також для формування соціальних якостей учня, який усвідомлює себе соціально активною особистістю.

Формування основ безпечної життєдіяльності в природному середовищі

Природне середовище можна диференціювати на власне природне середовище і природне середовище, змінене діяльністю людини (антропогенне). На відміну від природного середовища антропогенне не здатне самопідтримувати себе (тобто воно руйнується без постійного регулярного впливу людини). Елементами антропогенного середовища є поля, сади, городи, штучні водойми тощо. Сюди можна віднести і домашніх тварин. Усе це є об’єктами вивчення курсу «Я досліджую світ», зокрема й у плані забезпечення безпеки життєдіяльності людини.

У процесі реалізації третього (змішаного) підходу елементи безпечної поведінки доцільно включати в різні теми природничої складової «Я досліджую світ». Можливості для цього є. Під час розгляду грибів йдеться про отруйні гриби, розглядаючи рослинний світ, згадують отруйні рослини, тваринний світ - небезпечних тварин тощо. З метою узагальнення інформації доцільно і корисно провести спеціальний урок на цю тему.

Недоцільно обмежуватися тільки тими «небезпеками», які подано у тексті підручника або в розробці уроку. У кожній конкретній місцевості на перше місце деколи виходять інші небезпеки, які на уроці не розглядали.

Вивчаючи небезпечні об’єкти і явища природи, у підручниках часто пропонують правила поведінки, з якими знайомляться діти на уроках.

Правила поведінки з кішками і собаками

Не нав’язуйтеся тварині в друзі, коли вона цього не хоче - гарчить, сичить.

Не чіпайте тварин, якщо вони їдять або когось охороняють, особливо своїх дитинчат.

Не штовхайте і не нападайте жартома на господаря собаки - собака жарт зрозуміє по-своєму.

Якщо ви на вулиці, не тікайте від собаки.

Гладити незнайомих тварин не можна.

Будьте ввічливі з чужою собакою чи кішкою, якщо ви в гостях. Запитайте у господаря, чи можна з ними пограти.

Що робити, якщо на вас напала собака?

• Зупиніться і намагайтеся зрозуміти, чим собака незадоволена.

• Станьте боком до собаки.

• Твердим голосом віддайте кілька команд («Фу!», «Не можна!», «Сидіти!», «Лежати!»).

• Не роблячи різких рухів, покличте господаря.

• Якщо допомогти нікому, йдіть від собаки повільно, не прискорюючи кроку.

• Не намагайтеся кричати, махати руками або палицею, кидати що-небудь в собаку, тупати ногами або тікати від неї, не дивіться їй в очі - це може спровокувати тварину на активну дію.

• Якщо собака присідає, вона готується стрибнути. Захистіть горло (притисніть підборіддя до грудей і виставте вперед лікоть).

• Якщо собака все-таки вкусила вас, негайно повідомте про це дорослих і зверніться до лікарні.

Правила безпечної поведінки на воді влітку

Плавати і купатися дозволено тільки в місцях, відведених для цих цілей.

Плавати і купатися можна тільки при температурі води не нижче 15 °С. Тривалість купання повинна збільшуватися поступово.

Ті, хто не вміє плавати, повинні купатися в спеціально відведених місцях завглибшки не більше 0,6-0,9 м під обов’язковим наглядом тих, хто вміє добре плавати (таким умінням, звичайно, повинен володіти кожен шкільний учитель).

До стрибків у воду і пірнання може приступати тільки той, хто добре плаває.

Слід уникати поодиноких купань.

Заборонено: запливати за огороджувальні знаки і купатися в заборонених місцях; стрибати в воду з не обладнаних для цього споруд, пірнати в місцях з невідомою глибиною і станом дна; запливати за попереджувальні знаки: буйки, бакени та ін.; гратися і піднімати помилкову тривогу про допомогу; купатися відразу після вживання їжі.

Правила безпечної поведінки на воді взимку

Допустима товщина міцного льоду при пересуванні по ньому людей повинна бути не менше 10 см.

Не можна підходити до кромки льоду ближче, ніж на 10 м.

Не можна переходити по навислому над водою льоду будь-якої товщини.

Забороняється переходити по льоду, рівень води під яким знизився.

Не можна переправлятися по льоду при появі води.

Не слід взимку ходити по замерзлій водоймі поодинці. Якщо провалилися в ополонку, вибирайтеся, виповзаючи на лід у тому місці, звідки йшли.

Під час руху по льоду на лижах палиці потрібно взяти в руки, знявши з кістей рук, петлі, м’які кріплення лиж розстебнути. У разі провалу льоду треба негайно покласти палиці поперек тріщини і лягти на лід.

Місця, занесені товстим шаром снігу, слід обходити.

Слід пам’ятати, що тонкий лід найчастіше виникає у вузьких місцях водойм, під мостами, у прибережній зоні, особливо із зовнішньої сторони поворотів річок.

Правила безпечної поведінки на воді навесні і восени

Вихід на лід у цей період дуже небезпечний, оскільки лід неміцний і товщина його в різних місцях непередбачувана; крижина може відірватися від основного масиву і бути винесена вітром або течією.

Категорично забороняється кататися не тільки на льоду, а й на плотах, човнах.

Без спеціального тренування забороняється купатися рано навесні й пізно восени.

Правила безпечної поведінки в лісі

Правила розведення багаття: не можна розводити багаття близько (ближче

4-5 м) до наметів, на ділянці із сухою травою, поруч з дозрілими хлібами, сосновими, ялиновими, смерековими деревами, поблизу копиці сіна. У разі загоряння трави вогонь збивати гілками, одягом, заливати водою. При виникненні пожежі слід негайно покинути охоплену вогнем територію і повідомити про пожежу в населений пункт.

Дії при зустрічі з тваринами: не можна близько підходити до великих тварин - лосів, кабанів, а також до дрібніших тварин, які становлять небезпеку, насамперед до змій. Не можна тікати від тварин - це провокує у них бажання погнатися за вами. У разі укусу отруйною змією потрібно за можливості відсмоктати отруту з ранки і якомога швидше звернутися до лікаря. Уникайте укусів кліщів. Кліщі є переносниками небезпечної хвороби - кліщового енцефаліту. Доцільно уникати екскурсій в ліс наприкінці весни, на початку літа, коли вони найбільш активні. Щоб уникнути укусів кліщів, перед виходом в ліс слід

надягати одяг, який наглухо застібається, штани заправляти в чоботи. Виходячи з лісу, слід ретельно оглянути одяг один одного і видалити виявлених кліщів.

Не можна збирати і вживати у їжу незнайомі рослини і гриби.

Орієнтування в лісі: перш ніж заглибитися в ліс, зверніть увагу, в якому напрямку щодо сторін горизонту (визначають за сонцем, компасом) або інших орієнтирів (наприклад, шум залізничної станції) йдете. Перебуваючи в лісі, весь час ясно уявляйте собі сторони горизонту і напрямок руху. Якщо заблукали, поверніться по своїх слідах на колишнє місце. Якщо цього зробити не можна, йдіть до будь-якого лінійного орієнтиру - річки, просіки, дороги, напрямок яких вам відомо. Визначити напрямок до дороги можна за звуком автомашин або поїздів, які проходять, а до річки - по її дзюрчанню або шуму моторних човнів, і ін.

Формування основ безпечної життєдіяльності в соціальному середовищі

Соціальне середовище також умовно можна поділити на дві складові - власне соціальне середовище (світ людей) і середовище, створене людиною, яке не має аналогів в природі (житло, побутові прилади, транспорт, культурно-архітектурне середовище тощо). Щодо середовища, створеного людиною, питання безпеки життєдіяльності пов’язані з поведінкою людини на дорогах, користуванням предметами побуту, газом, електрикою, водою.

У процесі вивчення курсу «Я досліджую світ» проводять уроки й з інших небезпек, з якими можуть зіткнутися діти. Школярів знайомлять з правилами користування електричними і газовими приладами, водопроводом, як вести себе в екстремальних ситуаціях - під час пожежі, затоплення водою, ураження електричним струмом тощо.

• Пригадайте, які предмети називають легкозаймистими.

• Обговоріть, які правила пожежної безпеки порушили зображені діти. Чим можуть закінчитися такі розваги [2]?

• Прочитайте та обговоріть складені Дмитриком правила користування електроприладами [2].

• Щоб не трапилося вдома пожежі, дотримуйся правил пожежної безпеки:

1. Не грайся в оселі сірниками, запальничками, свічками, феєрверками або петардами.

2. Не чіпай легкозаймисті речовини: бензин, ацетон, фарби, лаки, розчинники.

3. Не залишай без нагляду ввімкнені електроприлади.

4. У разі пожежі дій швидко, не панікуй! Невелике полум’я варто залити водою або накрити ковдрою.

• Прочитайте і обговоріть правила користування газовою плитою [2].

• Учися користуватися газовою плитою лише під наглядом дорослих.

• Як потрібно діяти, якщо ви відчули запах газу [3]?

• Пригадай, як викликати аварійну газову службу.

• Ознайомтесь з поданими правилами та обговоріть, як діяти в разі витікання газу в помешканні [2].

• Щоб вода не затопила помешкання і не завдала збитків твоїй родині та сусідам, дотримуйся таких правил поведінки з водогоном:

1. Не залишай воду, що тече, без нагляду. Закручуй міцно крани.

2. Не засмічуй каналізації сміттям і харчовими відходами. Користуйся спеціальною решіткою для раковин.

3. Негайно повідом дорослих, якщо вода ллється на підлогу.

4. Самостійно підстав відра або інші ємності для збирання води.

5. Перекрий крани водопостачання та вимкни всі електричні прилади.

• Як діяти, якщо пожежа виникла в школі, театрі, поліклініці, бібліотеці тощо?

У кожному приміщенні є плани евакуації, які розробили пожежники. На них позначено всі виходи, через які можна покинути приміщення [3].

• З’ясуйте, де розміщений такий план у вашій школі. Що означають на ньому червоні стрілки? Куди вони спрямовані?

Розглядаючи поняття «незнайомі люди», аналізується поведінка школярів при зустрічі на вулиці з незнайомою людиною. Театралізуються відповідні ситуації.

1. Незнайомий чоловік пропонує сісти до машини і показати йому, де розташований зоопарк.

2. Незнайомий чоловік каже, що ваші батьки попросили забрати вас зі школи.

3. Незнайомий чоловік каже, що у його кішки народилися кошенята, він пропонує їх вам подивитися і навіть обіцяє подарувати одного.

4. Незнайомий чоловік каже, що втратив на пустирищі гаманець, і просить допомогти йому в пошуках.

На допомогу дітям учитель може заздалегідь написати деякі варіанти на дошці: «Вибачте, я не можу поїхати без дозволу батьків», «Вибачте, я не можу вам допомогти, мене вдома чекають батьки, і я дуже поспішаю», «Я не можу вам допомогти, але вам допоможе мій тато, я його зараз покличу» та інші.

• Розгляньте схему. Що ви маєте знати про незнайомців [5]?

• Якщо у двері твого будинку або квартири подзвонила незнайома тобі людина, а вдома більше нікого немає, не відчиняй. А також не повідомляй незнайомцям, що ти вдома один/одна.

• Запам’ятай, як доцільно діяти, коли тобі телефонують невідомі люди.

1. Скажи «алло», але не називай свого імені.

2. Нічого не розповідай про себе та не кажи, що вдома нікого немає.

3. Не відповідай на запитання незнайомих. Скажи: «Ви помилилися» - і поклади слухавку.

• Приклади інших ситуаційних завдань для перевірки учнів [4].

1. Молода людина, інтелігентна на вигляд, підходить до вас і каже, що є знайомою батьків, і просить впустити її у квартиру, щоб там почекати тата чи маму і зробити їм сюрприз. Що ви будете робити?

А Запитайте у незнайомця прізвище, ім’я, по батькові тата і мами, де вони працюють, і, отримавши правильну відповідь, впустіть його в квартиру.

Б Уточніть у незнайомця ширші відомості про батьків (наприклад, звідки він їх знає), після чого впустіть у квартиру.

В Не впускайте незнайомця у квартиру за жодних обставин.

2. Ви залишилися вдома наодинці. У квартиру подзвонили. На ваше запитання «Хто?» відповіли: «Сантехнік, необхідно перекрити гарячу воду, інакше заллє весь будинок, а кран у вашій квартирі». Що ви будете робити?

А Відкриєте двері і впустите сантехніка.

Б Запропонуєте сантехніку прийти з поліцейським.

В Попросите сантехніка зайти з ким-небудь з дорослих сусідів, яких ви знаєте.

3. Вам подзвонили у двері і сказали: «Телеграма, потрібно розписатися». Що ви зробите?

А Знявши дверний ланцюжок, відкрийте двері.

Б Попросіть прочитати телеграму через двері, в іншому випадку віднести її на пошту.

В Запропонуйте залишити телеграму в дверях, ви потім її заберете.

4. Ви прийшли додому і помічаєте, що в квартирі хтось був (відкриті двері, вибито вікно тощо). Що ви будете робити?

А Увійдете в квартиру, оглянете її, з’ясуєте, які речі зникли, повідомите про це в поліцію.

Б Увійдете в квартиру і відразу повідомите в поліцію за номером 102.

В Не будете входити в квартиру, а викличете поліцію за телефоном від сусідів.

5. Що ви будете робити, повертаючись увечері додому?

А Йти найкоротшим шляхом, що пролягає через двори, звалища і погано освітлені місця.

Б Йти по тротуару проти вуличного руху і якомога ближче до бровки.

В Скористаєтеся попутним транспортом.

Деякі з правил, які бажано прищеплювати дітям для запобігання таких зустрічей:

• не відкривати двері незнайомому, що б він вам не говорив;

• нікуди не можна йти з незнайомою людиною, як би вона не вмовляла і що б цікаве не пропонувала;

• якщо дитина, що йде по вулиці, зверне увагу на незнайомця, який її переслідує, вона повинна, не соромлячись, підійти до перехожих і попросити захисту;

• якщо, увійшовши в парадну, побачили там незнайому людину, слід повернутися на вулицю і звернутися за допомогою до дорослих або почекати знайомих;

• не слід входити з незнайомим чоловіком у ліфт;

• якщо напад відбувся, слід покликати на допомогу, зателефонувати в будь-які двері.

Додаткова інформація з теми, яку можна використати на уроках

Рекомендації' з безпечного користування телевізором. Найважливішим неформальним джерелом інформації і водночас засобом дозвілля є телевізор. Установлено, що школярі проводять за телевізором 8-12 і навіть 20 годин на тиждень. Гігієнічно рекомендована норма перегляду дитячих передач - 2-3 рази на тиждень. Щоб очі не стомлювалися, необхідно сідати на певній відстані від екрана: не ближче 2 м, якщо розмір екрана по діагоналі 35—47 см, і на відстані 3-5 м, якщо розмір екрана - 50-61 см. Екран має бути над підлогою на висоті 80-90 см. Краще, щоб в кімнаті горіло неяскраве світло.

Можливі причини пожежі. Несправність електричних приладів. Забудькуватість (забули вимкнути електричні прибори). Іскра (піч, камін). Легкозаймисті предмети (меблі, шпалери, книги, одяг, підлога). Ігри із сірниками. Гас, бензин, газ.

Можливі причини витоку газу.

1. Необережність: вода, яка википає, погасила вогонь; слабкий вогонь задуто протягом; не до кінця закритий кран газової плити.

2. Несправність газового обладнання: витік у з’єднаннях труб. Несправні газові прилади.

Правила поведінки в екстремальних ситуаціях У разі виникнення пожежі:

• слід спробувати загасити її підручними засобами, вогнегасником (не можна гасити водою електропроводку);

• відключити електроенергію, газ;

• при поширенні пожежі зателефонувати за номером телефону 101, у разі витоку газу - ще й 104;

• при поширенні пожежі слід евакуюватися; при витоку газу - відкрити вікна і двері. При затопленні:

• відключити електрику і газопостачання;

• оповістити про затоплення сусідів, попросити у них допомоги.

Питання ОБЖ можливо і доцільно вводити в зміст багатьох тем курсу «Я досліджую світ». Корисні і спеціальні уроки, що мають функцію узагальнення.

Перевіримо себе

1. Складаючи проект уроку, продумайте можливість введення в його зміст елементів безпечної поведінки в природному і соціальному середовищі.

2. Складіть проект уроку (в структурі діяльнісного підходу) на тему (за вибором), спеціально спрямовану на забезпечення безпечної поведінки в навколишньому середовищі, і реалізуйте його у формі ділової гри.

3. Розробіть і реалізуйте проект позаурочного заходу (варіант проектної діяльності школярів) на тему, пов’язану з ОБЖ. По можливості запросіть на захід працівника ДАІ, дільничного поліцейського, лікаря, пожежшіка.

4. Якщо є можливість, проведіть екскурсію до місцевої організації МНС (пожежної частини й ін.).

 

 

 Це матеріал з посібника "Методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 3-4 класах" Гільберг, Тарнавська

 

 
Попередня сторінка:  4.2. Методика навчання школярів правил ...
Наступна сторінка:   4.4. Формування підприємницької компет...^