Інформація про новину
  • Переглядів: 1680
  • Дата: 6-10-2018, 02:52
6-10-2018, 02:52

Природні ресурси регіону

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Природні умови Європи
Наступна сторінка:   Демографічні процеси та механічний ру...

Пригадайте види корисних копалин, на які багаті надра Європи.

1 МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ. Мінеральні ресурси Європи досить різноманітні, але значною мірою виснажені, особливо в західній частині (мал. 1). До того ж, щоб забезпечити потужну економіку регіону, власних запасів недостатньо. Із паливних корисних копалин у Європі найбільш значні запаси вугілля. Примітно, що основна частина басейнів має вугілля приблизно одного — палеозойського віку й утворює своєрідний «вугільний пояс». На території Європи він простягнув

ся через Німеччину, Польщу, Україну, Росію (Рурський, Верхньосилезький, Донецький, Підмосковний, Печорський басейни).

Що ви знаєте про походження вугілля?

Найбільші родовища нафти, як правило, знаходять у передгірних прогинах і западинах фундаменту стародавньої платформи. Запасів «чорного золота» в Європі значно менше, ніж вугілля. Найбільше нафти в європей

ській частині Росії, Норвегії та Великій Британії (Волго-Уральська нафтогазоносна область, Північний Кавказ, шельф Північного моря). Природний газ залягає в надрах європейської частини Росії, Норвегії (морський шельф), України, Нідерландів, Румунії.

Де використовують і що виготовляють із нафти та природного газу?

Сировиною для виробництва чавуну й сталі краще забезпечені Україна, Росія, Швеція, Франція, Люксембург. Світове значення мають такі родовища залізних руд: Курська магнітна аномалія (Росія), Криворізький (Україна) і Лотаринзький (Франція, Німеччина, Бельгія, Люксембург) басейни, а також Нікопольський басейн марганцевих руд (Україна).

У Південній та Східній Європі є великі родовища рудних корисних копалин, наприклад ртуті, мідних руд, вольфраму, свинцю, цинку.

У групі нерудних корисних копалин особливе значення має хімічна сировина, у першу чергу сірка, фосфати, калійна й кухонна солі.

ВОДНІ ТА ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ. Водні ресурси Європи досить значні. Їх складають річкові, озерні й підземні води, покривні та гірські льодовики. Крім того, на території Європи створено багато водосховищ. Тут вони розміщені більш рівномірно, ніж на інших континентах.

За допомогою карт атласу та додаткових джерел охарактеризуйте водні ресурси Європи.

Загальна площа земельного фонду Європи становить 1 млрд га (без урахування островів).

На одного європейця припадає до 1,3 га землі — це більше, ніж в Азії, але менше, ніж в інших регіонах світу. Найкраще земельними ресурсами забезпечені країни Північної Європи, а також окремі райони Росії (мал. 2).

Близько половини земель належать до сільськогосподарських угідь. Це рілля, багаторічні насадження, луки й пасовища. Цілком природно, що частка ріллі й багаторічних насаджень більша в районах із родючими ґрунтами, рівнинним рельєфом і сприятливими кліматичними умовами. Таких районів у Європі більше, ніж у будь-якому іншому регіоні.

У Європі зосереджена значна частина країн-лідерів за обсягами оброблюваних земель у загальній площі сільськогосподарських угідь. Так, в Україні на ріллю (орні землі) припадає 78 % (понад 30 млн га) від загальної площі сільськогосподарських угідь.

Мал. 1. Мінерально-сировинні ресурси Європи.

Мал. 3 Лісові ресурси в країнах Європи.

ЛІСОВІ ТА РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ. Ліси вкривають до 40 % території Європи, що вище за середньосвітові показники. Зважаючи на високу густоту населення, на частині території на кожного жителя Європи в середньому припадає менше лісу, ніж у середньому у світі. Винятками є скандинавські країни, північ Росії, країни Балтії та гірські райони інших країн (мал. 3).

Лісів, не порушених господарською діяльністю, у Європі збереглося мало. Проте це єдиний регіон світу, де за останні десятиліття їх площа постійно збільшується.

Однією з важливих умов раціонального природокористування є розрахунок кількості природних ресурсів у країні та часу, на який вистачить цих ресурсів (якщо вони вичерпні), тобто ресурсозабезпеченості. Зберіть дані про запаси окремих природних ресурсів у країнах Європи та обчисліть їх ресурсозабезпеченість.

Ресурси відпочинку та туризму в Європі дуже багаті та різноманітні. Тут розташовані відомі гірськолижні курорти (Швейцарія та

Австрія), унікальні природні об’єкти, численні історичні та архітектурні пам’ятки. Розвинений пляжний туризм (Франція, Монако, Греція, Іспанія тощо).

Пригадайте, що таке рекреаційні ресурси. За допомогою додаткових джерел охарактеризуйте рекреаційні ресурси Європи. Оцініть їх економічну ефективність. Наведіть приклади районів, які популярні серед туристів.

ВИСНОВКИ

• Мінеральні ресурси Європи досить різноманітні, але значною мірою виснажені, особливо в західній частині.

• Водні ресурси Європи досить значні, але розподілені нерівномірно.

• На одного європейця припадає до 1,3 га землі.

• Ліси вкривають до 40 % території Європи, що вище за середньо-світові показники.

• Рекреаційні ресурси в регіоні надзвичайно багаті та різноманітні.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Охарактеризуйте забезпеченість Європи мінеральними ресурсами.

2. Поясніть закономірності розподілу територією Європи водних ресурсів.

3. Оцініть та поясніть значення земельних ресурсів для регіону.

4. Поясніть особливості географії лісових ресурсів Європи.

 

Це матеріал з підручника Географія 10 клас (профільний рівень) Довгань, Стадник

 Попередня сторінка:  Природні умови Європи
Наступна сторінка:   Демографічні процеси та механічний ру...^