Інформація про новину
  • Переглядів: 608
  • Дата: 24-10-2021, 10:09
24-10-2021, 10:09

1.2 Здоров’язбережувальні технології на уроках з використанням ІКТ у початковій школі

Категорія: Методичні матеріали

Попередня сторінка:  1.1. Психолого-педагогічні аспекти вико...
Наступна сторінка:   1.3. Розвиток пізнавального інтересу мо...

Згідно з концепцією НУШ, найціннішим результатом початкової освіти в осо-бистісному вимірі є здорова дитина, мотивована на успішне навчання, тому варто на уроках і в позаурочний час застосовувати здоров’язбережувальні технології.

Поняття «здоров’язбережувальні технології» об’єднує в собі всі напрями діяльності загальноосвітнього закладу з формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів.

Під здоров’язбережувальними освітніми технологіями потрібно розуміти всі педагогічні технології, які не шкодять здоров’ю учнів і створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці у школі. Процес навчання у школі характери

зується зміною звичного способу життя дитини та супроводжується збільшенням статичного компонент)' в режимі дня, наслідком чого є зниження тонусу м’язів, зростання частоти захворюваності, послаблення фізичної працездатності [4].

Слабкий фізичний розвиток і недостатня рухова підготовка дітей значно ускладнюють включення першокласників у новий для них навчальний режим школи, який відрізняється зазвичай збереженням довготривалих статичних положень тіла (сидіння за партою, біля комп’ютера) та напруженою інтелектуальною діяльністю на уроках. Крім того, тривале сидіння за партою в одноманітному положенні збільшує навантаження на певну груп)' м’язів та викликає їх перевтому. У результаті знижуються сила і працездатність м’язів, що тягне за собою порушення постави, викривлення хребта, плоскостопість, затримку вікового розвитку рухових якостей 1141.

В інформаційному просторі, де кожна дитина володіє комп’ютером у тій чи іншій мірі, потрібно завжди пам’ятати: здоров’я є основною життєвою цінністю людини і його треба берегти. Використовувати комп’ютерні технології на всіх етапах уроку є неприпустимим з точки зору здоров’я і безпеки учнів. Зловживання може призвести до фізіологічного, інформаційного та навчального перевантаження. Учитель, який використовує ІКТ на уроках, повинен пам’ятати про санітарно-гігієнічні умови використання ІКТ. Комп’ютеризація освітньої та дозвільної діяльності дітей має ряд моментів, які можуть мати негативний вплив на здоров’я. Робота, заняття або комп’ютерна гра впливають на користувача цілим комплексом чинників. Ось деякі з них:

• застосування ІКТ створює специфічний мікроклімат навколишнього середовища, що характеризується такими фізичними факторами, як шум, вібрація, електромагнітне поле, статична електрика та ін.;

• змінюється температура, вологість і хімічний склад повітря;

• процес сприйняття матеріалу вимагає від учня більшої, ніж за інших методів навчання, зорової, емоційної, розумової та статичної напруги;

• сприйняття інформації з екрана монітора комп’ютера або інтерактивної дошки значно збільшує зорове навантаження. Під впливом роботи на комп’ютері страждають найперше очі;

• розрізнення знаків з екрана, що світиться, чергуючись з погляданням на клавіатуру, викликає напруження м’язів рухового апарату. Статична нерухома робоча поза викликає втому і біль у м’язах рук, шиї, плечей і спини, може призвести до порушень опорно-рухового апарату, погіршення стану здоров’я школярів, до зниження уваги та працездатності, головного болю та загального стомлення учнів.

У 6-7-річних дітей процес формування зорового аналізатора не закінчено, тому навчання з використанням комп’ютерів має відповідати віковим можливостям дітей. Зростання зорового навантаження призводить до ряду нездужань, які носять назву «комп’ютерний зоровий синдром».

Є три шляхи запобігання розвитку комп’ютерного зорового синдрому:

• гігієна праці в умовах роботи перед монітором;

• наближення зображення на моніторі до природного;

• жорсткий і постійний контроль дорослих за часом, який проводять діти за комп’ютером.

Завдання педагога, який проводить заняття з використанням ІКТ, - зняти або звести до мінімум)' їхній негативний вплив на здоров’я учнів.

Гігієнічні норми та правила впровадження в навчальний процес ІКТ містять вимоги:

1) до приміщень, де є комп’ютери;

2) до обладнання місць для занять;

3) до режиму занять і відпочинку.

Міністерством освіти і науки України розроблено нове Положення про кабінет інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій закчадів загаченої середньої освіти. Проект документа оприлюднено для суспільного обговорення на сайті міністерства.

Положення визначає:

1) призначення та основні напрями роботи КІІКТ закладів загальної середньої освіти;

2) порядок створення кабінету;

3) матеріально-технічне оснащення кабінету;

4) навчально-методичне забезпечення кабінету;

5) засади керування роботою.

Вимоги до облаштування комп’ютерних класів, обладнання їх спеціальними меблями, створення режиму освітлення тощо продиктовано фізіологічними особливостями розвитку організму дитини. Кістково-сполучний апарат школярів вирізняється гнучкістю, оскільки в кістках ще багато хрящової тканини. Це потрібно враховувати, щоб запобігти викривленню хребта та кисті руки. Саме тому потрібно регламентувати робот)' з комп’ютерною технікою, зокрема з клавіатурою та мишею [17].

Постава - це положення, яке приймає тіло, коли людина сидить за комп’ютером. Правильна постава потрібна для профілактики захворювань шиї, рук, ніг і спини. Під час роботи за комп’ютером найліпше сидіти на 2,5 см вище, ніж за звичайним письмовим столом. Голову потрібно тримати рівно відносно обох плечей, голова не повинна нахилятися до жодного плеча. Під час погляду вниз голова повинна перебувати на лінії шиї, а не нахилятися вперед.

Для зняггя напруження та поліпшення постави можна використовувати спеціальні вправи, які належать до ерг-аеробіки (ергономіка - дисципліна, яка вивчає трудові процеси для оптимізації знарядь і умов праці, щоб підвищити її продуктивність та якість; з багатьох аспектів тісно пов’язана з фізіологією і гігієною праці).

Ерг-вправи [17, 23]

1. «Дивлячись у небо». Вихідне положення (далі «в.п.») - стоячи, руки лежать на стегнах. Повільно відхилятися назад, дивлячись у небо. Повернутися в початкове положення.

2. «Єгиптянин». В.п. - сидячи або стоячи, погляд спрямовано прямо (не вгору і не вниз). Натиснувши вказівним пальцем на підборіддя, зробити рух шиєю назад. У цьом)' положенні слід залишатися протягом 5 секунд.

3. «Абра-Кадабра». В.п. - сидячи, руки лежать на підлокітниках, зап’ястя витягнуто долонями вниз. Абра - повільно стиснути долоні в кулак. Кадабра - повільно розтиснути кулаки.

4. «Піднімання кришки столу». В.п. - сидячи, передпліччя лежать на підлокітниках, а кисті розміщено під кришкою столу долонями вгору. Натиснути долоня

ми на внутрішню поверхню кришки столу, напружуючи м’язи передпліччя. У цьому положенні слід залишатися протягом 10 секунд. Сенс вправи полягає в тому, щоб активізувати м’язи для їх зміцнення.

Щоб досягги бажаного результату, ці вправи рекомендується повторювати не менше як 10 разів.

Інструкція щодо правильної постави за комп’ютером

1. Сядьте прямо.

2. Спину тримайте рівно, корпус розверніть строго до монітора (не можна сидіти впівоберта).

3. Нога не схрещуйте, поставте обидві ступні твердо на підлог}' або на спеціальну підставку.

4. Поперек злегка вигнутий, спирається на спинку крісла.

5. Розслабте корпус і нога, вам повинно бути зручно сидіти.

6. Розслабте плечі, руки розслаблено покладіть на стіл (або на клавіатуру з мишею), розслабте пальці.

7. Лінія плечей повинна бути прямо над лінією стегон.

8. Передпліччя можна покласти на м’які підлокітники на такій висоті, щоб зап’ястя були трохи нижче, ніж лікті.

9. Для рук завжди повинна бути опора, щоб вони не висіли в повітрі. Руки повинні зручно розміщуватися по боках.

10. Руки випрямити більше ніж наполовину (кут у лікті повинен бути понад 90°).

11. Лікті зігнуті та розміщені приблизно в 3 см від корпуса.

12. Клавіатуру розмістіть нижче ліктів (за можливості) або на їхньому рівні.

13. Голову тримайте прямо, за бажанням - з незначним нахилом уперед.

Поради щодо організації робочого місця учня

Робоче місце. Стілець обов’язково має бути зі спинкою. Комп’ютер потрібно розмістити не менше як за 50-70 см від дитини (що далі, то краще), щоб її погляд був спрямований перпендикулярно до центра екрана. Сидіти потрібно прямо або злегка нахилившись уперед, з невеликим нахилом голови та спираючись на 2/3-3/4 довжини стегна. Між корпусом тіла і краєм столу зберігається вільний простір

не менше ніж 5 см. Руки вільно лежать на столі. Ноги зігнуті в тазостегновому й колінному суглобах під прямим кутом і стоять під столом на підставці.

Стіл, на якому стоїть комп’ютер, потрібно розмістити в добре освітленому місці, але так, щоб на екрані не було відблисків. Від дотримання наведених рекомендацій залежить здоров’я дитини.

Забезпечити максимальну фокусну відстань. Комп’ютер потрібно встановлювати так, щоб, відірвавши очі від монітора, одразу можна було побачити най віддаленіший предмет у кімнаті. Під час розміщення комп’ютера в кутку кімнати слід установити на верхній частині монітора або на столі велике дзеркало. Тоді можна бачити далекі предмети, які розміщено за спиною.

Простежити за відсутністю відблисків. За їхньої наявності: потрібно змінити кут нахилу екрана; перемістити в кімнаті всі предмети, що відблискують на екрані; завісити вікна; спробувати опустити освітлювальні прилади або електролампочки нижче; закрити люмінесцентні лампи решітками; повернути екран монітора так, щоб він був перпендикулярний до приладів освітлення; відрегулювати освітлення екрана. Якщо це не допомагає, бажано встановити на свій монітор антибликовий екран.

Правшіьне та раціональне освітлення робочого місця. Найліпшим варіантом верхнього освітлення робочої кімнати може бути устаткування з регульованим світловим потоком, бажано направленим безпосередньо на стелю.

Для занять з дітьми потрібно використовувати комп’ютерну техніку, яка є безпечною для здоров’я дитини.

Важливим показником ефективності уроку з використанням ІКТ є режим навчальних занять. Для дітей 1-2 класів норма не повинна перевищувати 15 хвилин, а кількість уроків з використанням комп’ютерної техніки - не більше за 3-4 на тиждень.

Клас

1-4

Тривалість роботи за комп’ютером

15 хвилин

Кількість занять на день

1

Зарядка для очей

3-5 вправ по 5 разів

Фізкультхвилинка на робочому місці

7-8 вправ по 4-6 разів кожна

Особливо небезпечним є той факт, що інтерес дітей до роботи з комп’ютерами так маскує стомлення, учні настільки захоплюються, що не помічають ознак утоми, продовжують заняття (ігри) і в результаті завдають істотної шкоди своєму здоров’ю. Як результат - поява психосоматичних розладів, невротичних реакцій і поширення проявів стресу в учнів. Учитель повинен бути особливо уважним до учнів, уміти виявляти ознаки втоми та диференціювати для учнів навчальне навантаження.

Важливе значення мають зовнішні ознаки стомлення, які може помітити вчитель. У дітей воно може виявлятися в нахилі голови набік, в опорі на спинку стільця, задиранні ніг з опорою на край столу, у частих відволіканнях, розмовах, переключенні уваги на інші предмети тощо. З обережністю слід організовувати комп’ютерні заняття, якщо в дитини є невротичні розлади, судомні реакції, порушення зору, оскільки комп’ютер може посилити всі ці відхилення у стані здоров’я.

Після уроків із застосуванням ІКТ не слід проводити заняття, пов’язані з великим навантаженням на зір (читання). Фізкультхвилинки особливо корисно застосовувати на 3-4 уроках, коли починає знижуватися працездатність.

Дуже важливо запам’ятати декілька «золотих правил» у роботі за комп’ютером, які допоможуть отримати від занять максимум задоволення.

Правило перше: перед роботою за комп’ютером обов’язково потрібно зробити гімнастику.

Правило друге: у комп’ютера є одна важлива деталь - клавіатура. Щоб працювати на комп’ютері із задоволенням - пальці повинні бути легкими та розслабленими. Дуже важливо не перевантажувати суглоби кистей рук. Для пальців рук існують спеціальні вправи - пальчикова гімнастика.

Правило третє: піклуйся про зір, працюючи за комп’ютером! Гімнастика для очей забезпечує поліпшення кровопостачання тканин ока, підвищує сил)', еластичність і тонус очних м’язів і нервів, знімає перевтому зорового апарату. Тривалість зорової гімнастики складає 1 хвилину. Через 2-4 заняття вправи рекомендується змінити.

Вправа із зоровими мітками [23J

У комп’ютерному класі заздалегідь підвішують високо на стінах, у кутах та в центрі стіни яскраві зорові позначки (мітки). Це можуть бути іграшки або барвисті картинки (4-8 міток). Іграшки (картинки) доцільно підбирати так, щоб вони складали єдиний зорово-ігровий сюжет, наприклад із відомих казок. Сюжети вчитель може вигадувати сам і змінювати їх час від часу.

Прикладами ігрових сюжетів можуть бути такі: у центрі стіни розміщується машина (голуб, літачок, метелик), у кутах під стелею - кольорові гаражі. Дітям пропонується простежити поглядом проїзд машини в гараж або на ремонтну площадку. Голуб може летіти на гілочку або в будинок.

Методика проведення вправи

1. Підняти дітей з робочих місць; вправа виконується біля робочого місця.

2. Пояснити дітям, що вони повинні робити: по команді вчителя, не повертаючи голови, одним поглядом простежити рух машини в синій гараж, потім у зелений і т.д. Дуже важливо акцептувати на том)', що стежити потрібно тільки очима, не повертаючи голови.

3. Учитель пропонує перевести погляд з однієї мітки на іншу під рахунок 1-4.

4. Швидкість зміни погляду повинна бути повільною, щоб за всю вправу фіксацій очей було не більше як 12.

Правила безпечного користування планшетом

Планшет став настільки популярний, що, зайшовши в будь-який клас звичайної середньої школи, хоча б в одного з учнів можна побачити один з таких міні-екранів, і вже точно в більшості дітей він є вдома. Багато батьків часто використовують планшет як «електроняню»: дитина вередує — можна включити їй музику, потрібно щоб маму чи тата не чіпали деякий час — можна показати мультфільм, а якщо дитя не хоче сидіти в черзі — поставити гру. Але щоб ця «няня» не завдала шкоди дитині, потрібно пам’ятати про правила правильного та безпечного її використання [36|.

Насамперед потрібно обмежити використання планшета за віком дітей, для дітей до 2-3 років узагалі не рекомендують використовувати мультимедійні пристрої.

Обмеження по часу роботи з планшетом:

• школярам молодших класів час роботи - година вдень;

• починаючи з 10-11 років, можна дозволити дитині провести за планшетом півтори години на день.

Однак часто буває, що, сідаючи за яскравий екран, дитина повністю забуває про навколишній світ і про час. Тому батькам варто або самим контролювати час перебування дитини за планшетом, або встановлювати таймер, попередньо домовившись: як тільки пролунає сигнал, що означає закінчення відведеного часу, — планшет відкладається вбік. [ не варто забувати про короткочасний відпочинок (відриватися від планшета і робити зарядку для очей, легку гімнастику, просто пройтися по кімнаті).

Планшет досить компактний, його можна взяти із собою в ліжко, сісти з ним за будь-який стіл, але в цьому й криється небезпека. Діти можуть дивитися мультфільми, лежачи в ліжку; зігнувшись, грати в ігри, тому батькам варто контролювати положення дитини і планшета та пояснювати головні правила безпечного використання:

1. Екран планшета повинен розміщуватися за 30-40 см від очей дитини. Бажано тримати його під кутом 10-20 градусів і так, щоб погляд на дисплей падав трохи зверху вниз.

2. Потрібно навчити дитину правильно сидіти — не горбитися, не класти ногу на ногу, не задирати голову.

3. Протипоказано дивитися мультфільми або грати в ігри на планшеті лежачи.

4. Також за можливості варто відмовитися від використання планшета в автомобілі під час руху (особливо від ігор, які вимагають постійної напруга очей і концентрації уваги).

5. Систематично слід протирати екран гаджета, а також уникати експлуатації пристрою в місцях, де на нього потрапляють прямі сонячні промені.

Існують спеціальні комп’ютерні програми, які піклуються про здоров’я людини.

Кожен педагог повинен хоча б мати уявлення про їхню сутність [17].

• Програму Eyes Guard можна встановити так, щоб через кожні 20 хвилин робота комп’ютера блокувалася на 5 хвилин. Таким чином, ображайся не ображайся на комп’ютер, але незалежно від бажання доведеться робити п’ятихвилинну перерву у своїй роботі.

• Можливості програми Break Time допомагають вести постійне спостереження за стомлюваністю людини, що працює за комп’ютером, і показувати час роботи (як з початку дня, так і тривалість останнього сеансу роботи).

• Програма Eyes Keeper належить до програм-тренажерів для очей, сприяє зняттю зорової напруга шляхом виконання спеціальних вправ і містить комплекс для очей із 8 вправ. Характерною особливістю програми є те, що порядок виконання кожної вправи демонструється наочно, за допомогою анімованого зображення.

• Щоб зняти зорову напруг}', ефективно використовувати заспокійливі заставки. Вони можуть бути нерухомими, анімаційними, мультиплікаційними і т.д. Нетривалий перегляд заспокійливої заставки позитивно впливає на органи зору й нервову систему.

• Програма Говорилка призначена для звукового відтворення документів українською, англійською, німецькою, російською та білоруською мовами. Можна індивідуально вибрати потрібний варіант голосу: жіночий або чоловічий.

• Суть програм Горинич, Диктант, Диктограф, Voice Commander та інших, призначених для голосового управління комп’ютером, полягає в тому, що для виконання певних дій досить надати комп’ютеру команду голосом, а не за допомогою миші або клавіатури. Використання програм голосового управління комп’ютером може істотно полегшити життя учням з ослабленим зором або з порушенням опорно-рухового апарату.

Правила поведінки учнів у комп’ютерному класі

1. Входити і виходити з класу можна тільки з дозволу вчителя.

2. Одяг учнів, які прийшли на заняття в комп’ютерний клас, повинен бути чистий та акуратний.

3. Потрібно займати тільки те робоче місце, яке закріпив учитель за учнем.

4. Умикати або вимикати комп’ютер і підключені до нього пристрої самостійно учням заборонено.

Про безпеку в Інтернеті

Особливу увагу вчитель має приділити безпечній роботі учнів у мережі Інтер-нет.

У 2018 році кількість активних і нтернет- користувач і в сягнула позначки в 4 мільярди, а кількість користувачів соціальних мереж перевищила 3 мільярди. З кожним днем ця кількість зростає. На 2019 рік дослідження прогнозує подальше зростання інтернег-користувачів у країнах, що розвиваються, і збільшення кількості користувачів соцмереж. У дослідженні компаній We Are Social та Hootsuite повідомляють, що в Україні, за даними дослідження станом на 2018 рік, проживає 25,6 мільйона інтернег-користувачів, що становить 58 % усього населення країни. Інформаційний світ захоплює не тільки дорослих, а й дітей. 96 % дітей користується Інгернетом.

Правила поведінки і нетикету1 розміщено в додатку (с. 91).

Захист дітей і молоді від негативних інформаційних впливів є одним із напрямів української державної політики в галузі освіти. Змістом державної політики у сфері захисту суспільної моралі є створення необхідних умов, які сприяють реалізації права на інформаційний простір, вільний від матеріалів, що становлять загро-

1 Нетикет - це поняття з’явилося в середині 80-х років XX ст. і поєднує в собі два слова — «мережа» (англ. net) і «етикет» (франц. etiquette). Інколи його ще називають «мережевий етикет» або «інтернет-етикет».

зу фізичному та інтелектуальному розвитку або морально-психологічному стану дітей і молоді.

Звичайно, розв’язування проблеми збереження здоров’я дітей і підлітків потребує уваги всіх зацікавлених у цьому: педагогів, медиків, батьків, представників громадськості тощо. Однак особливе місце та відповідальність в оздоровчій діяльності належить саме освітній системі, яка повинна й має всі можливості для того, щоб зробити освітній процес здоров’язбережувальним, і в цьому випадку мова йде вже не просто про стан здоров’я сучасних школярів, а й про майбутнє України.

Новий зміст освіти засновано на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві [3]. Для формування ключових компетентностей треба розвивати пізнавальний інтерес учнів, починаючи з перших днів навчання у школі. Один із шляхів - розвиток пізнавального інтересу молодших школярів через впровадження ІКТ у навчальний процес.

 

 

Це матеріал з підручника Використання інформаційно-комунікаційних технологій у 1-2 класах" Антонова

 
Попередня сторінка:  1.1. Психолого-педагогічні аспекти вико...
Наступна сторінка:   1.3. Розвиток пізнавального інтересу мо...^