Інформація про новину
  • Переглядів: 417
  • Дата: 24-10-2021, 10:14
24-10-2021, 10:14

2.3. Методика створення навчальних презентацій

Категорія: Методичні матеріали

Попередня сторінка:  2.2. Методичні рекомендації щодо роботи...
Наступна сторінка:   2.4. Особливості ефективного використа...

Сучасні школярі молодшого шкільного віку - це діти, які не уявляють сучасний світ без інформаційних технологій. З раннього дитинства вони живуть в оточенні комп’ютерів, мобільних телефонів, планшетів, цифрового телебачення тощо. Яскраві й візуальні образи для них є звичними.

Microsoft PowerPoint призначено для створення і показу презентацій, які можуть включати в себе текст, електронні таблиці, мультимедійні об’єкти (малюнки, відео, звук). Матеріал, створений у цій програмі, - найкраща наочність і підходить для всіх типів та етапів уроку.

Презентацію вчитель може використати для:

• пояснення нового матеріалу (інформація, яку розповідає вчитель, одночасно виводиться на екран);

• демонстрацій фото та їх пояснення (демонстрація фотоматеріалів та короткого пояснення до них забезпечує великий інтерес учнів і підвищує рівень знань);

• хронологічного впорядкування інформації (презентація дає змог}' виводити на екран інформацію частинами, що забезпечує зручність під час показу етапів розвитку подій чи явищ);

• виведення на екран алгоритмів або послідовності виконання певних дій;

• актуалізації та контролю знань (учитель спочатку задає запитання, а потім, після відповіді учнів, виводить правильну відповідь на екран);

• демонстрації відео- та аудіоматеріалів тощо.

Під час використання презентації на уроках потрібно дотримуватися певних правил:

1. Заздалегідь підготувати й перевірити презентацію перед показом.

2. Демонструвати презентацію так, щоб її бачили всі учні/учениці класу.

3. Працювати з презентацією за потреби, не перевантажувати учнів показами, а поєднувати їх з іншими методами.

Молодші школярі відрізняються гостротою і свіжістю сприйняття, що пояснюється особливостями вищої нервової діяльності. Вони із цікавістю сприймають навколишній світ і все нове. У молодшому шкільному віці розвинена мимовільна увага, яка стає концентрованою, якщо навчальний матеріал відрізняється наочністю та яскравістю. Комп’ютерні презентації є одним зі способів привернути уваг}' дитини до навчального матеріалу.

Презентація (англ. presentation) — це процес ознайомлення слухачів з певного темою. Зазвичай це демонстрація, лекція чи промова, щоб поінформувати чи переконати когось.

Слайдова презентація - це набір кар гок-слайдів з певної теми, що зберігаються у файлі спеціального формату.

Потокова презентація - це презентація, яка призначена для неперервного показу слайдів за час, який завчасно визначено (запрограмовано).

Мультимедійна презентація - це набір слайдів і спецефектів (слайд-шоу), текстового вміст}' презентації, нотаток доповідача, а також роздаткового матеріалу для аудиторії, що зберігаються в одному файлі.

Презентація дає можливість самостійно скомпонувати навчальний матеріал, виходячи з особливостей конкретної теми, і досягги максимального навчального ефект}'.

Для підготовки уроку вчителі використовують різні можливості: сканують малюнки, використовують ресурси Інтернету, електронні дитячі енциклопедії, відеофрагменти тощо. Відбір і компонування матеріалу займають значне місце в підготовці до уроку.

Мультимедійна форма подання навчального матеріалу формує у школярів образне мислення.

Використання мультимедійних презентацій на уроках у початковій школі сприяє:

• посиленню мотивації навчання учнів;

• формуванню творчих компетентностей;

• зростанню якості навчання і виховання;

• підвищенню інформаційної культури учнів;

• підвищенню якісного рівня використання наочності на уроці;

• зростанню продуктивності уроку;

• реалізації міжпредметних зв’язків;

• зміні ставлення школярів до комп’ютера: вони починають сприймати його не як сучасну іграшку, а як універсальний інструмент для ефективної роботи в будь-якій галузі людської діяльності.

Форми та місце використання мультимедійної презентації на уроці залежать від змісту уроку та мети, яку ставить учитель.

Мультимедійні презентації можна застосовувати:

• під час вивчення нового матеріалу, що дає змогу ілюструвати його різноманітними наочними засобами;

• під час закріплення нової теми чи розділу навчальної програми;

• для перевірки навчальних досягнень учнів. Комп’ютерне тестування - це самоперевірка та самореалізація, добрий стимул для навчання, спосіб навчальної діяльності та самовираження учнів;

• як додатковий матеріал до уроків для поглиблення знань;

• під час розв’язування задач навчального характеру - для складання плану, як завдання для самостійної роботи тощо;

• як засіб емоційного розвантаження. Під час проведення уроків можна включити відеозаставку або мультфільм для проведення фізкультхвилинки. При цьому в учнів зникає втома, з’являється зацікавленість, вони заряджаються новою позитивною енергією.

Цілком очевидно, що ступінь і час мультимедійної підтримки уроку можуть бути різними: від декількох хвилин до повного циклу. Проте мультимедійний урок може виступати і як «міні-технологія», тобто розробка із заданою навчальною мегою і завданнями, орієнтована на цілком певні результати навчання. Такий урок складається з достатнього набору інформаційної складової та дидактичного інструментарію. Під час його проведення істотно міняється роль учителя, який у цьому випадку є насамперед організатором і координатором пізнавальної діяльності учнів.

Перед початком роботи над презентацією вчитель повинен визначити: яка мета презентації, як вона має виглядати, тривалість показу тощо.

Виділяють основні етапи підготовки навчальної мультимедійної презентації:

• структуризація навчального матеріалу;

• складання сценарію;

• розробка дизайну презентації;

• підготовка медіафрагментів (тексти, ілюстрації, відео, запис аудіофрагментів (музичного супроводу));

• тест-перевірка готової презентації.

Мультимедійна презентація повинна відповідати дидактичним вимогам: науковість, систематичність, послідовність, доступність, зв’язок з практикою, наочність.

Основні правила створення презентації:

1. Інформація на слайдах має бути зрозумілою учням, подаватися частинами.

2. На одному слайді не має бути багато інформації, вона має бути лаконічною.

3. Визначення, правила тощо потрібно розміщувати в лівому верхньому куті екрана і набирати великими літерами.

4. Другорядна інформація розміщується в нижній частині слайда.

5. Кожен слайд має відображати одну думку.

6. Текст повинен складатися з простих речень.

7. Загальна кількість слів на слайді не повинна перевищувати 30-40 слів.

8. Малюнки на екрані розміщуються поряд з текстом, якого вони стосуються.

Під час роботи над презентацією потрібно враховувати психологічні особливості сприйняття кольору, шрифту й анімації [23]:

1. Найліпшим поєднанням кольорів тексту й фону є: чорний на білому, білий на темно-синьому, жовтий на синьому.

2. Найгіршим поєднанням кольорів є зелений і червоний.

3. Найкраще запам’ятовується слово (рядок, заголовок), яке передано або червоним, або оранжевим, або жовтим кольором.

4. Заспокійливо впливають синій, блакитний і зелений кольори літер (або фону).

5. Кольорова гама всіх слайдів має бути єдиною.

6. Яскраві малюнки впливають на підсвідоме запам’ятовування інформації.

7. Рухомі об’єкти (анімація) відволікають увагу від інформації.

8. Фоновий малюнок знижує ефективність сприйняття та запам’ятовування інформації.

9. В одній презентації можна використовувати не більш як 3-4 різних шрифти. Розглянемо таблицю значень кольорів і їхній вплив на людину [34ф

Колір

Психологічний вплив

Швидкість

сприйняття

Вплив

Червоний

Колір сприймається найшвидше, максимально фокусує уваг}', найбільш емоційно насичений. Указує на ризик або проблеми, які можуть виникнути, якщо на них не звертати увагу. Піднімає тонус організму, прискорює дихання

Висока

Збуджую

чий

Синій

Строгий, діловий колір. Налаштовує на ефективну тривалу роботу. Його чудово сприймає більшість людей. Синій колір стимулює мислення

Середня

Заспокій

ливий

Зелений

Колір свободи. Позитивний у сприйнятті людей. Залежно від того, який відтінок у ньому переважає - теплий жовтий чи холодний синій, зелений колір відповідно збуджує або заспокоює. Це колір надії

Низька

Заспокій

ливий

Колір

Психологічний вплив

Швидкість

сприйняття

Вплив

Жовтий

Колір енергії, лідерства (наприклад, жовта майка лідера). Колір, який обов’язково привертає увагу. Може дратувати. Колір навчання та передачі знань

Висока

Збуджую

чий

Коричне

вий

Колір землі, найтепліший колір. Є кольором надійності, сили, стабільності, упевненості, згуртованості

Низька

Заспокій

ливий

Помаран

чевий

Дуже яскравий, провокаційний. Колір ентузіазму, нововведення, енергії, динаміки. Гарно привертає уваг}'. Колір віри в себе та здійснення задуманого

Висока

Збуджую

чий

Блакит

ний

Колір ніжності, романтики. Добре підходить до фону слайдів. Це колір творчості та індивідуальності

Низька

Заспокій

ливий

Фіолето

вий

Це колір емоцій. Надмірно цей колір застосовувати не можна

Низька

Гнітючий

Сірий

Фоновий колір. Колір контролю емоцій

Середня

Гнітючий

Білий

Символ легкості, чистоти та втілення світла

Низька

Заспокій

ливий

Чорний

Допомагає зосередитися. Строгий, ідеально підходить до написання тексту, створення рамок і обмеження малюнків

Середня

Гнітючий

У своїй роботі вчителі часто звертаються до різних схем і діаграм. Зупинимося на роботі з графікою SmartArt у середовищі створення презентацій.

Перетворення списку на графіку SmartArt

1. Клацніть текст, який потрібно перетворити.

2. На вкладці Основне у групі Абзац натисніть кнопку Перетворити на рисунок SmartArt.

3. Оберіть мишею будь-який ескіз у галереї, щоб переглянути попередній результат перетворення тексту на графіку.

Порада: щоб отримати ширший вибір макетів, виберіть у кінці галереї посилання Інші рисунки SmartArt.

4. Клацніть ескіз макета, щоб застосувати його. Або, якщо відкрито вікно Вибір рисунка SmartArt, де пропонується більше макетів, двічі клацніть ескіз.

У результаті перетворення списку на графіку SmartArt відбуваються деякі зміни параметрів вихідного списку, наприклад, зміна кольору тексту або розміру шрифту.

Текст також можна перетворити на графіку SmartArt, клацнувши його правою кнопкою миші та обравши команду Перетворити на SmartArt. Перетворити можна текст, який міститься в рамці або у фігурі. Після такого перетворення графіка приймає розмір фігури або близький до нього. Для того щоб збільшити розміри графіки, слід перетягнути маркери зміни розміру.

Якщо після перетворення на графіку SmartArt потрібно повернутися до початкового вигляду списку, треба скористатися командою Скасувати. Якщо ж після перетворення вже виконано досить багато дій і тому скасування неможливе, можна відкрити область Текст для графіки, скопіювати там текст і вставити його на новий слайд. Інший спосіб - скопіювати слайд зі списком ще до його перетворення, цей слайд відіграватиме роль резервної копії.

Уставлення пустої графіки SmartArt

• За допомогою піктограм у рамці:

1. Щоб уставити слайд з відповідним макетом, на вкладці Основне клацніть стрілку біля кнопки Створити слайд. Оберіть один із макетів, які містять групу піктограм.

2. На слайді клацніть піктограму Додати графіку SmartArt у групі піктограм.

3. У галереї, яка відкриється, двічі клацніть потрібний макет, і відповідну графіку буде вставлено на слайд.

• За допомогою вкладки Вставлення:

1. Відкрийте вкладку Всташіення.

2. У групі Зображення натисніть кнопку Графічний об’єкт SmartArt.

3. У галереї двічі клацніть потрібний макет, і відповідну графіку буде вставлено на слайд.

Зміненая макета на інший макет

1. Виділіть на слайді графіку SmartArt. У складі Знарядь для рисунків SmartArt на стрічці відкрийте вкладку Конструктор

2. Знайдіть групу Макети

3. Виконайте одну з таких дій:

• у зменшеній версії групи Макети натисніть кнопку Змінити макет;

• у збільшеній версії групи Макети натисніть кнопку Додатково, щоб відкрити галерею.

Порада: щоб отримати ширший вибір макетів, виберіть посилання Інші макети в кінці галереї.

4. Клацніть один із макетів, щоб застосувати його. Попередній макет буде замінено на новий.

Робота з графікою

Пропонуємо поради для роботи з текстом і фігурами у графіці, з Області тексту або безпосередньо у фігурах графіки.

Якщо Область тексту не відображається, клацніть спочатку по графіці SmartArt, а потім - вузьку вертикальну смужку зі стрілками на межі графіки, або виберіть кнопку Область тексту на вкладці Конструктор у Знаряддях для рисунків SmartArt.

В Області тексту введіть текст і натисніть клавішу Enter, щоб створити новий маркований пункт на одному рівні з поточним пунктом (для текст}' в основній фігурі у графіці одночасно буде створено нову фігуру, якщо макет дозволяє це). Щоб отримати новий маркований пункт для додаткового тексту, у фігурі натисніть клавішу Enter у тексті другого рівня.

Для переміщення в Області тексту клацайте мишею поруч з маркером, до якого потрібно перейти, або натискайте клавіші зі стрілкою вгору та стрілкою вниз.

Коли курсор перебуває в Області тексту, можна підвищувати або знижувати рівень тексту (і відповідних фігур), використовуючи кнопки Підвищити рівень і Понизити рівень па вкладці Конструктор у Знаряддях для рисунків SmartArt або натисненням комбінації клавіш Shift+Tab (щоб підвищити рівень) або Tab (щоб понизити рівень).

іноді ці методи можна використовувати й безпосередньо у графіці, але це залежить від макета.

В Області тексту можна видалити текст, виділивши його та натиснувши клавішу Delete (аналогічно можна видалити текст у фігурі).

Щоб узагалі видалити фігуру, в області тексту видаліть відповідний маркер, натиснувши клавішу Backspace.

У графіці виділіть фігуру (клацніть її межу) та натисніть клавіш}’ Delete.

У деяких макетах не передбачено видаляти фігури другого рівня: можна видаляти лише фігури першого рівня, а фігури другого рівня видаляються разом з ними.

Якщо вам потрібно додати маркер, а у графіці це складно зробити, скористайтеся кнопкою Додати маркер на вкладці Конструктор у Знаряддях для рисунків SmartArt

Не забувайте також про кнопку Додати фігуру на вкладці Конструктор (Знаряддя для рисунків SmartArt); команди, які запропоновано в її меню, допоможуть у роботі, зокрема з організаційними діаграмами.

Скидання графіки

Графіку SmartArt можна скинути, повернувши її до початкового макета, і знову почати додавання або видалення тексту та фігур. Для цього:

1. Виділіть графіку SmartArt.

2. На вкладці Конструктор у Знаряддях для рисунків SmartArt натисніть кнопку Скинути графіку.

Якщо потрібно відмовитися лише від кількох останніх змін, скористайтеся кнопкою Скасувати на панелі швидкого доступу.

Застосування експрес-стилів SmartArt

1. Виділіть графіку SmartArt на слайді та відкрийте вкладку Конструктор у Знаряддях для рисунків SmartArt. У групі Стилі SmartArt відображено лише кілька ескізів стилів. Натисніть кнопку Додатково під ескізами праворуч, щоб відкрити всю галерею. Якщо вікно PowerPoint має недостатні розміри, ці стилі ховаються

під кнопкою Експрес-стилі; клацніть стрілку на кнопці, щоб відобразити галерею Вибір варіації кольорів.

2. У групі Стилі SmartArt натисніть кнопку Змінити кольори.

3. Укажіть мишею на будь-яку варіацію кольорів у галереї для попереднього перегляду або клацніть, щоб остаточно застосувати її.

Зміненим стилів і візуальних ефектів фігур

1. Виділіть у графіці SmartArt фігури, до яких потрібно застосувати стиль або інше форматування. Щоб виділити кілька фігур, клацніть кожну з них, утримуючи натиснутою клавішу Shift.

2. Відкрийте вкладку Формат під написом Знаряддя для рисунків SmartArt.

3. У групі Стилі фігур натисніть кнопку Додатково, щоб відкрити галерею стилів (або натисніть кнопку Експрес-стилі, якщо на стрічці відображається вона), і клацніть стиль, щоб застосувати його до вибраних фігур.

Особливості уроків, на яких використовуються презентації

Для підготовки та проведення уроку з використанням мультимедійної презентації учитель має знати структуру пропонованого уроку та зміст кожного етапу.

Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб школярі активно, із цікавістю і захопленням працювали на уроці, бачили плоди своєї праці та могли їх оцінити. Під час відбору навчального матеріалу вчитель повинен дотримуватись основних дидактичних принципів: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп’ютерна техніка не замінює вчителя, а тільки доповнює його. Застосування презентацій дає змог}' врахувати індивідуальні особливості здобувачів освіти, учитель може коригувати процес, навчання при цьому носить інтерактивний і діалоговий характер, тобто комп’ютерні пристрої мають здатність «відгукуватися» на дії учня та вчителя. Учень при цьому перебуває у стані психологічного комфорту, може працювати індивідуально, у парі або у групі.

Методи та прийоми використання презентацій на уроці - різні, але під час їхнього втілення має виконуватись єдина задача - зробити урок цікавим. При цьом}' економиться час, що дає змогу вчителю збільшити щільність уроку та збагатити його новим змістом.

Також розв’язується й інша проблема. Коли вчитель повертається до дошки, він мимоволі втрачає контакт із класом. Іноді він навіть чує шум за спиною. У режимі мультимедійного супроводу вчитель має можливість постійно «тримати руку на пульсі», бачити реакцію учнів і вчасно реагувати на ситуації, що виникають.

Одна з істотних змін у структурі освіти може бути охарактеризована як перенесення «центру тяжіння» з навчання на учіння. Це незвичайне заучування навчального матеріалу, не екстенсивне збільшення знань, а творчий підхід до навчання всіх учасників освітнього процесу. Потрібно створити умови взаємодії та взаємної відповідальності.

Мультимедійні уроки найбільш оптимально й ефективно відповідають триєдиній дидактичній меті уроку:

• освітній аспект: сприйняття учнями навчального матеріалу, осмислення зв’язків і відношень між об’єктами вивчення;

• розвивальний аспект, розвиток пізнавального інтересу в учнів, уміння узагальнювати, аналізувати, порівнювати, знаходити закономірності й аналогії;

• виховний аспект має передбачати використання змісту навчального матеріалу, методів навчання та форм організації пізнавальної діяльності в їхній взаємодії для формування системи загальнокультурних і національних цінностей та соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства, держави, інших людей, природи, мистецтва та самої себе.

Метою і результатом застосування презентації як складової дидактичної структури уроку є формування в учнів інформаційно-цифрових компетентностей. Мультимедійні навчальні презентації призначено для допомоги вчителю, вони дають змог}' зручно та наочно подати матеріал. Вдало створена презентація зацікавить учнів і пробудить бажання до навчання.

За результатами психологічних досліджень установлено, що 83 % інформації людина сприймає зором, 12 % - слухом, 5 % - іншими рецепторами. Дослідження пам’яті показали, що людина запам’ятовує 20 % від почутого; ЗО % - від побаченого; 70 % - від одночасно побаченого та почутого; 80 % - від побаченого, почутого й обговореного га 90 % - від побаченого, почутого, обговореного й активно виконаного (Л. Штефан).

Отже, полегшення процесу сприйняття та запам’ятовування за допомогою яскравих образів, вдалого звукового супроводу, окреслення головної думки - це основа будь-якої сучасної презентації, призначеної для учнів початкової школи. Уроки з використанням презентацій створюють «ефект присутності», коли дитина може сказати: «Я це бачив/бачила!», коли з’являється відчуття реальності подій, інтерес і бажання вчитися та знати більше.

Під час створення презентації враховують, що вона швидко і зрозуміло відображає речі, які неможливо передати словами, викликає зацікавленість і робить різноманітним процес передачі інформації, і як результат - підвищення якості навчання і виховання.

Для більшої наочності у презентацію можна вставити відео. Далі розглянемо деякі «секрети» роботи з програмою Кіностудія Windows Live.

 

 

Це матеріал з підручника Використання інформаційно-комунікаційних технологій у 1-2 класах" Антонова

 
Попередня сторінка:  2.2. Методичні рекомендації щодо роботи...
Наступна сторінка:   2.4. Особливості ефективного використа...^