Інформація про новину
  • Переглядів: 787
  • Дата: 24-10-2021, 10:18
24-10-2021, 10:18

2.5. Методика створення ментальних карт на засадах використання програмного забезпечення FreeMind

Категорія: Методичні матеріали

Попередня сторінка:  2.4. Особливості ефективного використа...
Наступна сторінка:   2.6. Практика реалізації STEM-проектів у п...

У наш час набула популярності методика створення ментальних карт (карта знань, інтелектуальна карта) [9, 22, 33, 40, 411. Створювати ментальні карти доцільно тоді, коли інформація подається у вигляді списків, таблиць, тексту та потребує додаткової роботи з перекладу цієї інформації на «мову мозку». Коли інформацію оформлено у вигляді ментальної карти, то вона легко і просто запам’ятовується та «укладається» у голові учня/учениці.

Автором техніки ментальних карт є британський психолог Тоні Б’юзен (Топу Buzan). Він розробив методику запам’ятовування та організації мислення, яку описав більше ніж у 100 книжках. Завдяки своїй методиці він установив рекорд

у запам’ятовуванні великих обсягів даних. Тоні Б’юзен є одним із засновників міжнародної олімпіади пам’яті, що проводиться з 1997 року.

Основна мета створення ментальних карт -допомога мисленню та сприяння ефективному запам’ятовуванню.

Розглянемо термінологію.

Карта знань (ментальна карта) (англ. Mind map - карта розуму, пам’яті, думок) — це засіб для подання графічної комп’ютерної моделі, що передбачає відображення об’єктів певної предметної галузі та зв’язків між ними.

Об’єкти (назви, терміни, зображення) для наочності на карті знань зв’язані гілками, що розходяться від центрального поняття (об’єкта, вузла) або ідеї відповідної предметної галузі. Гілки формують зв’язану вузлову структуру (систему).

Карти знань застосовують для створення інформаційних моделей, візуалізації нових ідей, фіксування та структурування даних, аналізу й упорядкування даних, класифікації понять, відображення процесів, прийняття рішень тощо. Карти знань відрізняються від схем, які можна, наприклад, побудувати в середовищі текстового процесора, тим, що можуть містити текст, малюнки, позначки, файли, посилання на інтернет-ресурси.

Можливості карти знань: генерування ідеї, поштовх до пошуку рішення, демонстрація концепції та діаграми, аналіз результату або події, структурування роботи у вигляді реферату або доповіді, підбивання підсумків зробленого, організація взаємодії під час групової роботи або в рольових іграх.

Правила створення ментальної карти (карти знань):

1. Основне поняття інформаційної моделі (об’єкт уваги) сфокусовано в центрі.

2. Теми та ідеї, пов’язані з основним поняттям, розходяться від центра (основного вузла).

3. Гілки позначаються ключовими словами та образами; ідеї наступного порядку (рівня) також зображуються у вигляді гілок, що розходяться від центральних гілок, і т.д.

Карти знань зображають на папері або на дошці вручну, створюють з використанням різного програмного забезпечення, яке розроблено для роботи з картами знань. Таким чином, за допомогою останнього способу створюють комп’ютерні інформаційні моделі, що являють собою структурно-логічні схеми.

Сьогодні є достатня кількість безкоштовних для користувачів програм для створення карт знань. Є і такі, за користування якими потрібно сплатити певні кошти. Деякі програми потребують попереднього встановлення на комп’ютері, інші реалізовані як онлайн-ресурси, і їх використання передбачає наявність мережі Інтернет. Використовуючи програму, можна:

• створювати, редагувати та форматувати карти знань;

• додавати графічні об’єкти до вузлів карти знань;

• створювати гіперпосилання на допоміжні ресурси;

• керувати показом карти знань;

• шукати дані в картах знань;

• відкривати, зберігати, друкувати карти знань та ін.

Ознайомимося з програмним забезпеченням для побудови карт знань.

Переваги програми: інтуїтивно зрозуміле управління; наявність основних функціональних можливостей для побудови Mind Maps; можливість зберігати карту в різних форматах (jpeg, pdf, html).

Серед особливостей програми потрібно зазначити: необхідність установлення Java; неможливість прикріплення документів і файлів до гілок; низька якість готових графічних елементів, проте можна прикріплювати власноруч створені зображення.

FREEVINDMAP-FREEWARE (безкоштовна)

Переваги програми: велика кількість графічних елементів з різним дизайном; можливість додавання елементів у будь-яку частину робочого простору; можливість малювати лінії довільної форми й розміру та підписувати їх.

Серед особливостей програми потрібно зазначити використання векторної графіки.

THE PERSONAL BRAIN (компанія «The Brain»)

Переваги програми: можна переглянути карту в різних площинах; можна прикріплювати файли, посилання; зручно створювати каталог зображень: після наведення вказівника на прикріплену іконку зображення збільшується до свого справжнього розміру.

Серед особливостей програми потрібно зазначити: відсутність власної бібліотеки графічних елементів; неможливість побачити одразу повністю всі рівні карти.

XMIND (безкоштовна після реєстрації)

Переваги програми-, після реєстрації на сайті можна викладати свої карти на однойменному інтернет-ресурсі; за незначну плату можна отримати додаткові можливості: аудіонотатки, спільне використання карти, інформацію про завдання, фільтрацію, режим презентації.

Серед особливостей програми потрібно зазначити: відсутність можливості роботи у форматі pdf і конвертації текстових документів (Word) і презентацій (PowerPoint).

MINDOMO BASIC (безкоштовна)

інструмент для створення карт пам’яті на основі онлайн-ресурсів. Можна створювати карти пам’яті безпосередньо в режимі онлайн без складного програмного забезпечення.

Побудова карти знань у середовищі FreeMind

Під час установлення програми FreeMind на Робочому столі створюється ярлик

який можна використати для запуску програми.

Вікно редактора карт знань FreeMind містить меню, набір інструментів і робоче поле [18].

Робоче поле призначено для створення карти знань: уведення текст}'для вузлів і встановлення зв’язків між вузлами; редагування та форматування уведеного тексту, стандартних позначок і малюнків.

Основні дії зі створення та опрацювання карти виконуються з використанням меню програми. Деякі команди можуть бути виконані з використанням елементів керування, які розміщено на Панелі інструментів.

Панель у лівій частині вікна призначено для вставлення та видалення піктограм. У нижній частині вікна міститься поле для введення, редагування та форматування нотаток, які можуть використовуватися для пояснення об’єктів карти знань.

Після завантаження редактора карт знань FreeMind центральний вузол з текстом Нова асоціативна карта розміщується в центрі робочого поля.

Для того щоб змінити текст у вузлі, потрібно двічі клацнути по тексту лівою кнопкою миші або в контекстному меню вузла обрати вказівку Редагувати.

Редагування чи форматування вмісту вузла можна здійснити у вікні Змінити текст, яке викликається відповідною вказівкою в контекстному меню вузла.

Інструменти, які використовуються для форматування тексту у вузлі, нагадують окремі інструменти роботи з текстом у середовищі текстового процесора.

Завершують редагування натисненням кнопки Гаразд.

Дії зі складовими карти: їх створення, переміщення, редагування, форматування тощо можна виконати за допомогою відповідних вказівок контекстного або головного меню програми. Дії, які найчастіше використовують під час роботи з картою, винесено на Панель інструментів. У вузол можна додати текст, зображення, файл, посилання. Декілька вузлів можна об’єднати у групу — хмару - за допомогою потрібної вказівки або сполучення клавіш. Створену карту знань зберігають за допомогою вказівок меню Файл, наприклад Зберегти як. Якщо передбачається, що карту не будуть більше редагувати чи форматувати, її можна експортувати в документи різних форматів, у тому числі й як графічне зображення. Файл карти знань, створеної у середовищі FreeMind, має розширення піт.

Після відкриття програми FreeMind автоматично відкриваються карти знань, з якими працювали під час попереднього сеансу роботи з програмою. Для створення нового документа, у я кому розроблятиметься карта знань, потрібно виконати Файл —» Новий. Відкриється нова вкладка, що містить заголовок Асоціативна карта. Посередині Робочої області буде розміщено кореневий вузол з текстом Нова асоціативна карта.

Створення карти знань полягає в додаванні нових вузлів до кореневого вузла та його дочірніх вузлів, а також установлення зв’язків між окремими вузлами.

Для того щоб створити дочірній вузол, слід:

1. Вибрати один з існуючих вузлів, який буде батьківським для вузла, що створюється.

2. Вибрати кнопку Новий дочірній вузол

на Панелі інструментів

3. Увести напис для нового вузла.

4. Вибрати точку за межами створеного вузла або натиснути клавішу Enter.

Після цього буде створено дочірній вузол, який з’єднано лінією з батьківським

вузлом. У такий спосіб для кожного вузла можна створити довільну кількість дочірніх вузлів.

Щоб установити зв’язки між вузлами, які можуть бути розміщені на різних гілках, потрібно вибрати два або більше вузлів, утримуючи натиснутою клавіш}' Ctrl, після чого виконати Вставити —> Створити зв’язку. Після цього буде проведено стрілки від усіх вибраних вузлів до вузла, що був вибраний останнім. Для видалення зв’язок, зміни кольору стрілок і виду стрілки потрібно використати команди з контекстного меню створеної стрілки.

Вузли карти знань можуть використовуватись як гіперпосилання для відкриття документів. Для того щоб зв’язати вузол з документом, слід:

1. Вибрати вузол.

2. Виконати Вставити —> Вказати посилання (вибір файла).

3. Вибрати файл, у якому збережено потрібний документ.

4. Вибрати кнопку Open

Після цього вузол стає гіперпосиланням, за вибору якого буде відкрито пов’язаний документ. Поруч із текстом вузла з’являється значок у вигляді червоної стрілки

Після наведення вказівника на такий вузол змінюється вигляд вказівника, а в Рядку стану вікна програми відображається ім’я пов’язаного файла.

Для створення гіперпосилання на деяку веб-сторінку в Інтернеті потрібно:

1. Вибрати вузол.

2. Виконати Вставити —> Вказати посилання (текстове поле).

3. Увести URL-адресу веб-сторінки в поле Змінити посилання вручну у вікні Input (англ. input — вхід).

4. Вибрати кнопку ОК.

Редагування та форматування вузлів

Текст напис}' в кожному вузлі можна відредагувати. Для цього потрібно вибрати вузол і натиснути клавіш}' F2 або двічі клацнути по тексту вузла. Після цього в тексті вузла з’являється курсор. Редагування тексту здійснюється аналогічно до цієї операції в текстовому процесорі. Після завершення редагування потрібно натиснути клавішу Enter або вибрати точку за межами вузла.

Піктограма (від лат. pictus - мальований, грец. урацца - письмовий знак, риска, лінія) - умовний малюнок із зображенням найсуттєвіших рис деяких дій, явищ, предметів тощо.

Для більш наочного сприйняття даних у карті знань до текстів вузлів можна додавати піктограми.

Програма FreeMind містить набір піктограм, які розміщено в лівій частині вікна на Панелі піктограм. Для додавання піктограми до тексту вузла потрібно вибрати вузол і після цього — потрібну піктограм}' на панелі. Зображення буде розміщено поруч з текстом вузла. До одного вузла можна додати кілька піктограм.

Для видалення останньої доданої піктограми потрібно вибрати кнопку Вилучити останню піктограму

у верхній частині Панелі піктограм. Для видалення

всіх піктограм призначено кнопку Вилучити усі піктограми

Текст вузла можна замінити деяким зображенням, яке збережено у файлі. Для вставлення зображення з файла слід:

1. Вибрати вузол.

2. Виконати Вставити —» Вибрати файл з картинкою.

3. Вибрати файл із зображенням у вікні Open.

4. Вибрати кнопку Open.

Після вставлення зображення текст вузла зникає. Щоб до зображення додати текст, потрібно двічі клацнути на зображенні у вузлі. Після цього відкривається вікно Змінити текст у редакторі, у якому можна ввести потрібний текст. За вибору кнопки Гаразд текст буде розміщено поруч із зображенням у вузлі.

Змінити розміри зображення безпосередньо у вузлі неможливо, тому перед вставлянням варто впевнитися, що потрібне вам зображення має невеликі розміри.

Для кращого відображення групи взаємопов’язаних вузлів, що є дочірніми для деякого вузла, можна їх окреслювати, використовуючи хмару. Для того щоб накреслити хмару, потрібно вибрати вузол, що буде батьківським для всіх вузлів у хмарі, та

кнопку Хмара

на Панелі інструментів. Усередині однієї хмари може бути накреслено іншу. Якщо зображення хмари не потрібно, то слід повторити такі самі дії.

На картах знань можна змінювати формат символів у вузлах, колір тла вузла, колір, тип і товщину ліній, тип вузлів. Команди для виконання всіх цих операцій розміщено в меню Формат і в контекстних меню вузлів карти. Крім того, шрифт символів текст}' та їх розмір можна змінити, вибравши значення у відповідних полях на Панелі інструментів у вікні редактора карт знань.

Карту знань можна редагувати: переносити вузли вліво або вправо відносно кореневого вузла, переміщувати з однієї гілки на іншу, видаляти вузли та ін.

Щоб змінити розташування вузла відносно кореневого, потрібно вибрати вузол, для якого батьківським є кореневий вузол, та виконати Переміщення —> Node Left (або Node Right) (від англ. node — вузол, left — уліво, right — управо). Структура карти знань при цьому не змінюється, вузол залишається з’єднаним лінією з кореневим вузлом. Разом з вузлом змінюють положення і його дочірні вузли.

Якщо вибрати вузол, для якого батьківським не є кореневий вузол, то під час виконання Переміщення -> Node Left вузол переміщуватиметься вліво, змінюючи батьківський вузол, а після виконання Переміщення —> Node Right — управо. При цьом}' структура карти знань змінюється.

Вузли також можна видаляти, копіювати та переміщувати між різними гілками, змінюючи таким чином структуру карти. Для цього можна використати відповідні команди меню Змінити текст або контекстного меню вузла. Під час виконання дії над батьківським вузлом відповідна операція виконується над усіма його дочірніми вузлами.

Збереження, закривання, відкривання та друк карт знань

Щоб зберегти створену карт}', потрібно виконати Файл —> Зберегти як, вибрати папку для збереження, увести ім’я файла та вибрати кнопку Save.

Якщо ви маєте намір уставити карту знань у текстовий документ або презентацію, то карта знань може бути збережена як зображення типу PNG або JPEG. Для цього потрібно замість команди Зберегти як виконати Експортувати —» Як PNG (або Як JPEG).

Експорт (лат. exporto - виношу, вивожу) - вивіз з території країни за кордон товарів і послуг без зобов’язання їхнього повернення.

Якщо ви завершили роботу з картою, її можна закрити, виконавши Файл —» Закрити

Відкрити збережену карту можна, виконавши Файл -> Відкрити, відкривши папку та вибравши файл з потрібного картою.

Карг}' знань можна надрукувати. Перед початком друку варто встановити параметри сторінки, виконавши Файл -> Параметри сторінки.

У вікні Масштаб друку, що відкриється, можна встановити позначку прапорця Умістити на сторінці або ввести коефіцієнт друку у відповідне поле. Після вибору масштабу друку можна переглянути, як карт}' буде розміщено на папері під час друку, виконавши Файл ->

Print Preview (англ. preview — попередній перегляд).

Після вибору оптимальних параметрів друку можна розпочинати друк, виконавши Файл -» Print.

Керування показом карти знань

Карти знань, як і презентації, можна використовувати для демонстрації перед аудиторією з усним супроводом у процесі навчання, для організації групової роботи, тому важливо вміти керувати показом карти.

Принаймні один з вузлів на карті знань обов’язково є вибраним. Він вирізняється сірим кольором тла. Вузол можна вибрати вказівником миші або робити вузли послідовно вибраними, використовуючи клавіші-стрілки.

Якщо предметна область, для якої створено карту, велика, то карта може мати багато вузлів і гілок, що відходять від кореневого вузла. Щоб карта вмістилася в межах Робочої області, можна приховувати частину гілок. Для цього потрібно вибрати вузол і виконати Переміщення —» Розвернути/скрутити. У результаті заховаються всі гілки, що відходять від вибраного вузла, а на його краю з’явиться позначка у вигляді маленького кола. Після наведення вказівника на цю позначку вона збільшується, а за вибору — розкриється прихована гілка.

На наведеному малюнку прихованими є гілки, що йдуть від вузлів Зима, Осінь, Червень і Березень, а вказівник наведено на позначку поруч з вузлом Червень.

Під час показу карти знань гілки можна переміщувати для більш зручного їх розміщення. Для цього слід навести вказівник на точку вузла, що ближча до батьківського вузла. Перед вузлом з’явиться позначка

і вузол можна буде переміщувати в Робочій області разом з дочірніми вузлами.

Для розміщення кореневого вузла по центру Робочої області потрібно натиснути клавішу Esc.

До вузлів можна додавати нотатки — текстові пояснення, які можуть відображатися під час показу карти знань. Для цього призначено поле нотаток. Якщо вузол має подібні пояснення, то на ньому відображається піктограма

Після наведення вказівника на такий вузол з’являється спливаюча підказка з текстом нотаток.

Якщо вузол карти є гіперпосиланням на деякий документ або веб-сторінку, то після вибору цього вузла під час показу карти документ або веб-сгорінку буде відкрито у вікні відповідної програми. Після закриття цього вікна показ карти знань може бути продовжено.

У картах знань можливість виконувати пошук тексту у вузлах за ключовими словами. Для цього слід:

1. Вибрати вузол, серед дочірніх вузлів якого буде виконуватися пошук тексту.

2. Виконати Змінити текст —> Шукати.

3. У вести ключові слова в поле Шуканий текст.

4. Вибрати кнопку ОК.

У результаті буде виділено вузол, у тексті якого безпосередньо або в тексті дочірніх вузлів міститься шуканий текст. Для пошуку наступного вузла, який містить потрібний текст, слід виконати Змінити текст —> Шукати далі Розглянемо приклад створення ментальної карти «Рік» [181.

Створіть карту знань за вищенаведеним зразком. Для цього:

1. Запустіть програму FreeMind.

2. Закрийте всі відкриті карти, якщо такі є, виконавши Файл -> Закрити

3. Створіть новий документ, виконавши Файл -» Новий.

4. Відредагуйте текст кореневого вузла. Для цього натисніть клавіш}’ F2, видаліть текст за замовчуванням, упишіть текст Рік і виберіть точку за межами вузла.

5. Додайте до кореневого вузла піктограму із зображенням календаря. Для цього виберіть піктограму на Панелі піктограм

6. Додайте до кореневого вузла дочірній вузол Зима. Для цього виберіть кнопку Новий дочірній вузол

на Панелі інструментів, уведіть текст Зима та виберіть точку за межами вузла.

7. Змініть колір тла вузла Зима на блакитний. Для цього виберіть вузол Зима, виконайте Формат —> Фоновий колір вузла, виберіть на палітрі кольорів потрібний колір, а потім - кнопку ОК. Виберіть вузол Рік, щоб побачити зміну кольору вузла Зима.

8. Додайте вузли Весна, Літо, Осінь і вузли з назвами місяців, уставте піктограми, змініть кольори тла вузлів відповідно до зразка. Додайте дочірній вузол День зимового сонцестояння до вузла Грудень.

9. Скопіюйте вузол День зимового сонцестояння на гілку Червень. Для цього виберіть вузол День зимового сонцестояння, виконайте Змінити текст —> Копіювати. Виберіть вузол Червень, виконайте Змінити текст —> Вставити. Виберіть уставлений вузол, натисніть клавіш}' F2, змініть слово зимового на літнього, натисніть клавішу Enter.

10. Додайте дочірній вузол День весняного рівнодення до вузла Березень. Додайте піктограму

Скопіюйте цей вузол на гілку Вересень. Відредагуйте текст, змінивши слово весняного на осіннього.

11. Розташуйте вузли з порами року по різні боки від кореневого вузла. Якщо для деякого вузла потрібно змінити його положення, то виберіть цей вузол і виконайте Переміщення —» Node Left (або Node Right).

12. Приховайте гілку з усіма вузлами, що є дочірніми для вузла Літо. Для цього виберіть вузол Літо га виконайте Переміщення —> Розвернути/скрутити Зверніть уваг}' на появу на краю вузла позначки у вигляді маленького кола. Підведіть вказівник до цієї позначки, зверніть увагу на зміну її вигляду. Виберіть позначку, щоб розкрити приховану гілку.

13. Приховайте всі гілки, що розпочинаються від вузлів з назвами пір року.

14. Накресліть хмару навколо гілки, що розпочинається з вузла Весна.

Для цього виберіть вузол Весна та кнопку Хмара

на Панелі інструментів.

Розгорніть гілку та зверніть увагу на зміну форми хмари. Видаліть хмару, повторно вибравши вузол Весна та кнопку Хмара.

15. Накресліть хмари навколо всіх гілок з назвами пір року.

16. Додайте нотатки до вузла Осінь. Для цього виберіть вузол і в полі для нотаток уведіть текст Перше осіннє свято — День знань. Якщо поле нотаток не відображається, то виконайте Вигляд —> Note Window. Після введення тексту виберіть будь-яку точку в робочому полі. Зверніть увагу на появу піктограми у вузлі Осінь. Наведіть вказівник на вузол Осінь, зверніть уваг}' на появу спливаючої підказки.

17. Додайте до вузла День весняного рівнодення посилання на файл День весняного рівнодення.docx з папки Розділ 5\Пункт 5.2 (

http://sites.google.com/pu

. org.ua/). Для цього виберіть вузол, виконайте Вставити Вказати посилання (вибір файла), виберіть файл і кнопку Open. Зверніть увагу на появу значка у вигляді стрілки у вузлі та вигляд вказівника після наведення на нього. Виберіть вузол День весняного рівнодення. Перегляньте документ, що відкрився. Закрийте вікно текстового процесора.

18. Збережіть каргу знань під іменем вправа. Для цього виконайте Файл —> Зберегти як, упишіть ім’я у поле File name і виберіть кнопку Save.

19. Збережіть карт}' знань як зображення з іменем Bnpaea.jpeg. Для цього виконайте Файл —> Експортувати —> Як JPEG, уведіть ім’я файла в поле File name і виберіть кнопку Save.

20. Закрийте програму.

21. Переконайтеся в наявності збережених файлів у вашій папці.

 

 

Це матеріал з підручника Використання інформаційно-комунікаційних технологій у 1-2 класах" Антонова

 
Попередня сторінка:  2.4. Особливості ефективного використа...
Наступна сторінка:   2.6. Практика реалізації STEM-проектів у п...^