Інформація про новину
  • Переглядів: 904
  • Дата: 6-10-2018, 02:57
6-10-2018, 02:57

Структура населення. Урбанізація

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Демографічні процеси та механічний ру...
Наступна сторінка:   Українська діаспора в країнах Європи

Пригадайте, що таке урбанізація та якими є наслідки цього процесу.

1 НАСЕЛЕННЯ. У всіх країнах Європи (крім Ісландії) кількість жінок більша, ніж чоловіків. Так, у Великій Британії на 100 жінок припадає 99 чоловіків, в Іспанії та Албанії — 98, Німеччині та Чехії — 97, Франції — 96, Португалії, Сербії, Боснії і Герцеговині — 95, Білорусі — 87, Латвії і Литві — 85 (світовий максимум).

Чим би ви пояснили більш високу смертність серед чоловіків порівняно із жінками?

Зростання кількості жінок значно збільшується в старшій віковій групі, а зважаючи на старіння населення, можна прогнозувати зростання диспропорції в регіоні.

У високорозвинених країнах Європи на початку XXI ст. відбувся своєрідний демографічний переворот — частка населення старшої вікової групи перевищила частку населення віком до 14 років. Загалом у Європі частка населення молодшої вікової групи, як правило, менша за 20 %, а в Італії, Іспанії, Греції, Боснії і Герцеговині — менше 14 % і продовжує знижуватися. Частка населення середнього віку — понад 60 %. Зростає частка населення старшої вікової групи (60 років і більше) — перевищує 21 %.

Тривалість життя в країнах Східної Європи — 68—79 років, в інших регіонах, як правило, перевищує 78 років. Особливо це характерно для Північної Європи, де лідерами є Ісландія (83 роки) та Швеція (82 роки).

Докладну інформацію про статеву і вікову структуру населення, а також тривалість життя можна отримати за допомогою статево-вікової піраміди (мал. 1).

1) Порівняйте віковий склад населення та демографічну ситуацію в Греції, Литві й Фінляндії за допомогою статево-вікових пірамід (мал. 1).

2) За допомогою додаткових джерел назвіть найбільші народи Європи, укажіть, до яких мовних груп вони належать. Розкажіть про географію релігій у регіоні.

УРБАНІЗАЦІЯ, СУБУРБАНІЗАЦІЯ, РУРБАНІЗА-ЦІЯ, ДЖЕНТРИФІКАЦІЯ. Ви вже знаєте, що західна частина Європи — один із найбільш густонаселених регіонів світу. Розміщення тут населення насамперед визначається географією міст. Рівень урбанізації, під яким розуміють частку міських жителів у загальній кількості населення, тут один із найвищих у світі: у середньому в містах проживає понад 70 %, а в деяких країнах — 90 % і більше населення. Наприклад, у Бельгії — 98 % (найвищий показник у світі серед значних за територією держав), Ісландії — 94 %, Нідерландах — 91 %, Люксембурзі — 90 %.

Нижче рівень урбанізації у Східній Європі та окремих країнах Південної Європи. Так, у Боснії і Герцеговині, Молдові, Румунії, Словенії, Албанії, Сербії, Словаччині, Польщі він становить від 40 до 60 %.

Чим би ви пояснили більш низький рівень урбанізації у Східній Європі порівняно із Західною або Північною?

Характерна риса урбанізації Європи — дуже висока концентрація населення у великих містах і міських агломераціях. Найбіль-

ші з них — Лондонська, Рейнсько-Рурська, Московська й Паризька. Ланцюжок агломерацій, розташованих уздовж Рейну (Кельнська, Ессенська, Дюссельдорфська, Дуйсбурзька тощо), а також ряд міст сусідніх держав, у першу чергу Нідерландів (Амстердам, Роттердам тощо) утворюють Прирейнський мегалополіс із населенням у 40 млн осіб. Інший мегалополіс — Англійський — містить низку міських населених пунктів разом із Лондоном, Бірмінгемом, Манчестером і Ліверпулем.

У 1970—1980-х рр., після періоду бурхливого зростання міст та агломерацій, розпочався відплив населення з їхніх центрів спочатку в близькі передмістя, а згодом і в більш віддалені дрібні міста та сільську місцевість («зелена хвиля»). Цей процес отримав назву субур-банізації, тобто зростання населення приміських зон, у тому числі за рахунок переїзду частини жителів великих міст із перенаселених районів у передмістя. У результаті кількість жителів у центральних районах Лондона, Парижа, Гамбурга, Відня, Мілана й багатьох інших міст або стабілізувалася, або навіть стала скорочуватися.

Чим, крім перенаселення, можна пояснити переїзд частини жителів із центральних районів міст у передмістя?

Частину міст Європи (Лондон, Париж, Амстердам, Брюссель, Франкфурт-на-Майні, Мюнхен, Цюрих, Женева, Відень, Мілан, Варшава) відносять до світових. Ці міста мають ключове значення для регіонів, а деякі з них — і для всього світу, впливаючи на їх політичне, економічне, культурне життя. У них розташовані штаб-квартири найбільших транснаціональних корпорацій (ТНК) та міжнародних економічних і геополітичних організацій.

Багато європейських міст мають давню історію, де ще збереглися старовинні забудова й архітектура. Іноді окремі райони стають занедбаними, а будинки руйнуються, тоді місцева влада та приватні особи проводять реконструкцію будівель, тобто джентрифікацію. Це покращує зовнішній вигляд споруд і робить їх більш комфортабельними, істотно змінює склад населення та спосіб життя. Завдяки джентрифікації на весь світ стали відомими райони Монмартр і Монпарнас у Парижі, Ноттінг-Хілл у Лондоні.

ВИСНОВКИ

• У статевій структурі країн Європи кількість жінок перевищує кількість чоловіків, особливо в старшій віковій групі.

• У регіоні зростає частка старшої вікової групи.

• Більшість населення Європи належить до індоєвропейської сім'ї.

• У європейських містах проживає понад 70 % населення.

• Для регіону характерна концентрація населення у великих містах і міських агломераціях.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Якими є особливості статевого складу населення Європи? Чим вони пояснюються?

2. За мал. 1 охарактеризуйте статеву й вікову структуру населення однієї з країн (Греція, Литва, Фінляндія).

3. Назвіть і поясніть чинники низької народжуваності в країнах Європи.

 

Це матеріал з підручника Географія 10 клас (профільний рівень) Довгань, Стадник

 Попередня сторінка:  Демографічні процеси та механічний ру...
Наступна сторінка:   Українська діаспора в країнах Європи^