Інформація про новину
  • Переглядів: 1027
  • Дата: 28-10-2021, 10:42
28-10-2021, 10:42

Практичні роботи до підручника "Фізика і хімія в побуті. F 70" Тороп, Глухова

Категорія: Інклюзивна освіта F 70

Попередня сторінка:  37. Рухомі з’єднання
Наступна сторінка:   Словник термінів і понять до підручни...

Практичні роботи

Практична робота №1

Тема. Визначення ваги тіла за допомогою динамометра.

Мета: навчитися за допомогою динамометра вимірювати вагу тіла та обчислювати його масу.

Теоретичні відомості

Сила — це міра взаємодії тіл, або дія одного тіла на інше. Сила вимірюється у ньютонах (Н). Прилад для вимірювання сили називають динамометром. Основна частина цього приладу — пружина. її розтягування показує силу, з якою тіло притягується до Землі. Діючи на пружину з наперед відомою силою, можна виготовити шкалу динамометра. Відомо, що на тягарець масою 100 г діє сила тяжіння 1 Н.

Сила тяжіння (F) — це сила, з якою Земля притягує до себе тіла. Вона прямо пропорційна масі (m): F = т • д, де g = 9,8 Н /кг.

Вага тіла (Р) — це сила, з якою тіло діє на горизонтальну опору. Тобто з такою силою воно притягується до Землі. Вага тіла дорівнює силі тяжіння, що діє на це тіло.

Масу тіла можна виміряти зважуванням. Сила тяжіння F і вага тіла Р чисельно рівні (Р = F). Отже, Р = m • g. А маса m = Р : д. Тобто, щоб знайти масу тіла т, потрібно вагу Р поділити на д, де g = 9,8 Н / кг.

Завдання

1. Виміряти за допомогою динамометра вагу запропонованого тіла (кулька з пластиліну).

2. Вимірявши вагу тіла, обчислити його масу.

3. Заповнити таблицю. Обчислити масу кульки з пластиліну.

Виконуй практичну роботу разом із учителем / учителькою!

Обладнання: динамометр, штатив, набір тягарців (5 штук по 10 г), кулька з пластиліну невідомої маси.

Підготуй таблицю для запису результатів вимірювань.

Таблиця може мати такий вигляд:

Виконай дослід «Вимірювання ваги тілам

Інструкція для виконання досліду

Заклей шкалу динамометра смужкою паперу. Зроби позначку первісного положення покажчика (без тягарця).

До гачка динамометра підвісь 1 тягарець масою 10 г. Зроби позначку на паперовій шкалі.

Повтори з п'ятьма тягарцями.

До гачка динамометра підвісь тіло невідомої маси. Виміряй силу тяжіння, яка на нього діє.

Так ти отримав/отримала силу, з якою тіло (кулька з пластиліну) притягується до Землі.

Користуючись результатами вимірювання, обчисли масу тіла. Результати вимірювань і обчислень запиши в таблицю.

При бажанні дослід можна повторити з іншими тілами.

Висновки

Проаналізуй результати досліду і зроби відповідні висновки: що вимірював / вимірювала; яким приладом; в яких одиницях вимірювання.

Запитання і завдання

1. Маса та вага — це різні поняття?

2. Що означає маса тіла?

3. У яких одиницях вимірюється маса? Яким приладом?

4. Що означає вага тіла?

5. У яких одиницях вимірюється вага? Яким приладом?

6. Як можна дізнатися масу тіла, користуючись динамометром?

Конспект учня

Практична робота № 1

Тема. Визначення ваги тіла за допомогою динамометра. Мета: навчитися за допомогою динамометра вимірювати вагу тіла та обчислювати його масу.

Обчислення маси тіла за формулою m = Р : д.

Висновки:

1. Навчився / навчилася визначати масу тіла за допомогою

2. Для обчислення маси тіла користувався / користувалася формулою:___.

Слова для довідок: динамометра; m = Р : д.

Практична робота № 2

Тема. Одержання кисню.

Мета: ознайомитися зі способом одержання кисню в лабораторних умовах, повторити й закріпити знання про властивості кисню.

Теоретичні відомості

Кисень (02) — це прозорий газ. Він не має запаху. Кисень не горить. Проте він підтримує горіння. Взаємодіє з багатьма речовинами. Кисень потрібний для дихання людини і тварин. У природі його утворюють зелені рослини у процесі фотосинтезу. Можна отримати в лабораторних умовах.

Завдання

1. За допомогою нагрівання перманганату калію отримати кисень.

2. Описати зовнішній вигляд кисню.

3. Перевірити можливість горіння у кисні.

Виконуй практичну роботу разом із учителем / учителькою!

Обладнання: лабораторний штатив, газовідвідна трубочка, нагрівальний прилад (спиртівка), сірники, пробірка, склянка з кришкою для збирання кисню, довга скіпка, лопаточка, перманганат калію (марганцівка).

Виконай дослід

((Одержання кисню з перманганату калію»

Інструкція для виконання досліду

Склади прилад. Закрий пробірку корком з газовідвідною трубкою. Закріпи пробірку горизонтально на такій висоті, щоб кінець газовідвідної трубки був якнайближче до дна пробірки.

Прогрій спочатку всю пробірку спиртівкою. Потім 2 хвилини нагрівай низ пробірки з марганцівкою.

Закрий склянку кришкою. Роздивися, який кисень на колір.

Наявність кисню у пробірці перевір тліючою скіпкою.

Висновки

Проаналізуй результати досліду і зроби відповідні висновки: що робив / робила; за допомогою якого обладнання; запиши результати дослідів.

Запитання і завдання

1. Як кисень утворюється у природі?

2. Чи можна одержати кисень у лабораторії?

3. Де можна використовувати лабораторні способи одержання кисню?

4. З яких речовин можна одержати кисень?

5. Назви основні властивості кисню.

6. Як переконатися, що одержаний газ — це кисень?

7. Для чого кисень потрібен людині?

Конспект учня

Практична робота № 2 Тема. Одержання кисню.

Мета: ознайомитися зі способом одержання кисню в лабораторних умовах, повторити й закріпити знання про властивості кисню.

Висновки:

1. Кисень можна отримати в лабораторних умовах шляхом

нагрівання___.

2. Отриманий кисень___.

3. Кисень підтримує горіння. Це довели шляхом опускання

у склянку з киснем___.

Слова для довідок: перманганату калію (марганцівки); прозорий, без запаху; тліючої скіпки.

Практична робота № з

Тема. Одержання вуглекислого газу.

Мета: одержати вуглекислий газ із соди та оцту, повторити й закріпити знання про властивості вуглекислого газу.

Теоретичні відомості

Вуглекислий газ (С02) — це прозорий безбарвний газ без запаху. Він негорючий і не підтримує горіння. Добре розчиняється у воді. У великих кількостях вуглекислий газ шкідливий для людини і тварин. У природі утворюється внаслідок згоряння дров, кам'яного вугілля, торфу, газу, також під час дихання людини і тварин. У промисловості отримують шляхом прожарювання вапняку. Можна отримати в лабораторних умовах.

Завдання

1. За допомогою змішування харчової соди та оцту отримати вуглекислий газ.

2. Описати зовнішній вигляд вуглекислого газу.

3. Перевірити можливість горіння у вуглекислому газі.

Виконуй практичну роботу разом із учителем / учителькою!

Обладнання: пластикова пляшка, склянка, лійка, повітряна кулька,

харчова сода, оцет, довга скіпка або запальничка.

Виконай дослід ((Одержання вуглекислого газу з харчової соди та оцту»

Інструкція для виконання досліду

Підготуй необхідний посуд і матеріали.

У повітряну кульку помісти харчову соду.

У пластикову пляшку помісти оцет.

Одягни повітряну кульку на горлечко пляшки.

Перемісти харчову соду з кульки до пляшки.

У пляшці відбувається бурхлива реакція харчової соди з оцтом. У результаті повітряна кулька швидко надувається.

Обережно затисни повітряну кульку й перекрути кілька разів. Зніми кульку з пляшки, щоб отриманий газ не виходив назовні.

Випусти газ з кульки в порожню склянку.

Піднеси до склянки запалений сірник або запальничку.

Опусти запалений сірник або запальничку у склянку з отриманим газом.

Висновки

Проаналізуй результати досліду й зроби відповідні висновки: що робив / робила; за допомогою яких речовин; запиши результати досліду.

Запитання і завдання

1. Як вуглекислий газ утворюється у природі?

2. Чи можна одержати вуглекислий газ у лабораторії?

3. Для яких цілей виготовляють вуглекислий газ?

4. Назви основні властивості вуглекислого газу.

5. Як переконатися, що одержаний газ — це кисень?

6. Чи може бути шкідливим для людини чи тварин вуглекислий газ? У яких випадках?

Конспект учня

Практична робота № З Тема. Одержання вуглекислого газу.

Мета: одержати вуглекислий газ із соди та оцту, повторити й закріпити знання про властивості вуглекислого газу.

Висновки:

1. Вуглекислий газ отримали шляхом додавання до___.

2. Отриманий вуглекислий газ:___.

3. Вуглекислий газ підтримує горіння. Це довели шляхом опускання у склянку з вуглекислим газом___.

Слова для довідок: оцту харчової соди; прозорий, без запаху; палаючої запальнички.

Практична робота № 4

Тема. Дослідження тиску в газах.

Мета: дослідити тиску газах на прикладі повітря, повторити й закріпити знання про властивості повітря.

Теоретичні відомості

Гази, як і всі речовини, складаються з молекул. У газах відстані між молекулами дуже великі. Тому газ можна стиснути так, що його об'єм зменшиться у кілька разів. Молекули газів дуже слабко притягуються одна до одної. Саме тому гази не мають сталої форми та об'єму. Рухаючись у всіх напрямках і майже не притягуючись одна до одної, молекули швидко заповнюють весь об'єм. Саме рух молекул утворює тиск у газах в обмеженому просторі (посудині).

Повітря — це суміш газів.

Розрідженим повітря називається тоді, коли кількість молекул на певний об'єм стає меншою, ніж за звичайних умов. Отримати розріджене повітря можна шляхом відкачування його з посудини за допомогою насоса.

Завдання

1. За допомогою вакуумного насоса створити розріджене повітря.

2. Описати зміну розмірів гумової кульки в розрідженому повітрі.

3. Описати зміну розмірів гумової кульки при звичайних умовах.

Виконуй практичну роботу разом із учителем / учителькою!

Обладнання: вакуумний насос, скляний ковпак, гумова повітряна

кулька.

Виконай дослід ((Відкачування повітря з-під ковпака з гумовою повітряною кулькою всередині»

Інструкція для виконання досліду

Підготуй необхідне обладнання: вакуумний насос; скляний ковпак; трохи надуту й зав'язану повітряну кульку.

Помісти повітряну кульку під скляний ковпак.

Поступово відкачуй повітря з-під ковпака.

При поверненні повітря назад під ковпак кулька набуває свого первісного розміру.

Висновки

Проаналізуй результати досліду і зроби відповідні висновки: що робив / робила; за допомогою яких приладів; запиши результати досліду.

Запитання і завдання

1. Як розташовані молекули газів? Як вони рухаються?

2. Назви основні властивості газів.

3. Як можна довести, що газ чинить тиск на стінки посудини, в якій він перебуває?

4. У якому агрегатному стані перебуває повітря?

5. Чим спричиняється тиск газів на стінки посудини?

6. Чому повітряна кулька під ковпаком у розрідженому повітрі має кулясту форму?

7. Як людина використовує фізичні властивості газів?

Конспект учня

Практична робота № 4 Тема. Дослідження тиску в газах.

Мета: дослідити тиску газах на прикладі повітря, повторити й закріпити знання про властивості повітря.

Висновки:

1. Під скляним ковпаком у розрідженому повітрі оболонка

гумової кульки___.

2. Гумова кулька набирає кулястої форми, тому що газ тисне

на її стінки в усіх напрямках___.

3. Після повернення повітря під ковпак гумова кулька повертається до___.

Слова для довідок: збільшується і набирає форми кулі; однаково; свого первісного стану.

Практична робота № 5

Тема. Умови рівноваги важеля.

Мета: дослідити властивості важеля. З'ясувати, за яких умов важіль перебуває в рівновазі.

Теоретичні відомості

Важіль — це тверде тіло. Він має вісь обертання. Рівновага важеля означає, що він перебуває у спокої. Можна з'ясувати, коли важіль під дією прикладених до нього сил буде у рівновазі. Для цього потрібно знати плечі сил. Плечі сил — це найкоротші відстані від точки обертання до напряму дії сил. Важіль перебуває у рівновазі, коли сили, що діють на нього, обернено пропорційні плечам цих сил.Тобто F1: F2 = l2: ІгТут Fi; F2 — сили, що діють на ліву і праву частини важеля. І,, І2 — плечі цих сил. Важіль буде в рівновазі, коли сума моментів сил, що обертають важіль за годинниковою стрілкою, дорівнює сумам моментів сил, що обертають важіль проти годинникової стрілки. Це правило відоме як правило моментів. Момент сили — це добуток сили на плече: М = F • І.

За допомогою важеля можна отримати виграш у силі. Наприклад, прикладаючи досить малу силу, можна підняти порівняно важке тіло. Однак виграш у силі завжди супроводжується програванням у відстані. Плече меншоїсили є більшим. Тому, коли людина за допомогою важеля підіймає важке тіло навіть на невелику висоту, рука долає значну відстань. І навпаки: діючи на коротке плече важеля, ми програємо в силі. Проте отримаємо виграш у відстані.

Завдання

1. Установити рівновагу важеля.

2. Обчислити сили тяжіння, що діють на тягарці.

3. Виміряти плечі сил (відстань від точки обертання до напряму діїсили).

4. Обчислити сили.

5. Визначити моменти сил, що діють на ліве і праве плечі за формулою.

6. Порівняти ці моменти.

Виконуй практичну роботу разом із учителем / учителькою!

Обладнання: важіль, штатив, набір тягарців відомої маси, лінійка.

Підготуй таблицю:

Табл. 2. Обчислення умови рівноваги важеля

Виконай дослід кїмови рівноваги важеля»

Інструкція для виконання досліду

Підготуй важіль, тягарці.

Закріпи на лівій частині важеля на певній відстані від центру один тягарець. На правій частині важеля підвісь два тягарці. Знайди таке положення, коли важіль буде в рівновазі.

Виміряй плече сили на лівій частині важеля. Виміряй плече сили на правій частині важеля. Обчисли сили тяжіння.

Зміни кількість тягарців справа і зліва. Змінюючи плечі сил, установи важіль у рівновазі (можливі варіанти: зліва 2 або 3 тягарці, справа 1 або 2). Обчисли сили, виміряй плечі сил.

Для кожного досліду визнач моменти сил, що діють на ліве і праве плечі. Порівняй ці моменти, зроби висновки. Результати вимірювань і обчислень занеси в таблицю.

Висновки

Проаналізуй результати досліду і зроби відповідні висновки: що робив / робила; за допомогою яких приладів; запиши результати дослідження.

Запитання і завдання

1. Який механізм називають важелем?

2. Наведи приклади важелів у побуті.

3. Поясни, що називається рівновагою важеля.

4. Що називається плечем сили?

5. Як знайти момент сили?

6. Поясни правило моментів.

7. Який виграш дає важіль?

Конспект учня

Практична робота № 5 Тема. Умови рівноваги важеля.

Мета: дослідити властивості важеля. З'ясувати, за яких умов важіль перебуває у рівновазі.

Висновки:

1. Результат дії сили залежить не лише від значення сили, а й

від того,___.

2. Збалансувати важіль можна, змінюючи___.

3. Важіль перебуває у рівновазі, якщо моменти сил з лівої

і правої сторони___.

Слова для довідок: в якій точці вона прикладена; вагу тіл та плечі сил; важеля будуть рівними.

Практична робота № б

Тема. Підіймання вантажу на похилій площині.

Мета: дослідити підіймання вантажу на похилій площині. З'ясувати, який виграш дає похила площина.

Теоретичні відомості

Окрім важеля та блоків, людина часто використовує ще один простий механізм — похилу площину. Похила площина — це площина (плоска поверхня), нахилена під певним кутом. Вона допомагає зменшити прикладання сили при піднятті вантажу на висоту. Похила площина полегшує роботу за рахунок зменшення кількості зусилля, яке необхідне для підняття або опускання вантажу.

Завдання

1. За допомогою динамометра виміряти вагу бруска.

2. Визначити силу при переміщенні бруска на похилій площині, розташованій під різними кутами нахилу.

3. Порівняти та зробити висновки.

Виконуй практичну роботу разом із учителем / учителькою!

Обладнання: похила площина, брусок, нитка, динамометр, лінійка.

Виконай дослід ((Підіймання вантажу на похилій площинії)

Інструкція для виконання досліду

Підготуй похилу площину з бруском, до якого прикріплений динамометр.

Дізнайся вагу бруска за допомогою динамометра.

Рівномірно перемісти брусок угору.

Дізнайся значення сили за допомогою динамометра.

Порівняй силу й вагу бруска.

Збільш кут нахилу похилої площини.

Рівномірно перемісти брусок угору. Дізнайся вагу бруска за допомогою динамометра.

Висновки

Проаналізуй результати досліду і зроби відповідні висновки: що робив / робила; за допомогою яких приладів; запиши результати дослідження.

Запитання і завдання

1. Який механізм називають похилою площиною?

2. Наведи приклади застосування похилої площини.

3. Яке обладнання використовували під час роботи?

4. Опиши виконані досліди й отримані результати.

5. Поясни, у чому дає виграш похила площина.

Конспект учня

Практична робота № б

Тема. Підіймання вантажу на похилій площині.

Мета: дослідити підіймання вантажу на похилій площині. З'ясувати, який виграш дає похила площина.

Висновки:

1. Сила, прикладена до бруска, менша за___.

2. Похила площина дає виграш___.

3. Виграш у силі використання похилої площини залежить

від___■

Слова для довідок: власну вагу бруска; у силі; кута нахилу.

Практична робота № 7

Тема. Властивості рухомого й нерухомого блоків.

Мета: дослідити властивості рухомого й нерухомого блоків, навчитися переміщувати вантажі на нерухомому й рухомому блоках.

Теоретичні відомості

Блок — це простий механізм. Він складається з мотузки, яка пропущена по жолобу колеса.

Якщо колесо механізму не рухається разом із вантажем, він називається нерухомим блоком. Нерухомий блок не дає виграшу в силі.

Механізм, у якому під час переміщення вантажу одночасно рухається і сам блок, називається рухомим блоком. Рухомий блок удвічі збільшує виграш у силі.

Ефективніше використовувати складові блоки. Це комбінація рухомих і нерухомих блоків. Об'єднання рухомих і нерухомих блоків називається поліспастом.

При збільшенні кількості блоків (шківів) буде потрібна більша кількість мотузки або ланцюга для досягнення того ж результату. Оскільки зменшується зусилля, необхідне для підйому вантажу, доводиться прикладати силу протягом більш тривалого часу. У поліспасті група блоків складається у спеціальні обойми. Через обойми проходить або ланцюг, або мотузка. Цей механізм найчастіше використовують під час проведення рятувальних робіт.

Завдання

1. Ознайомитися з будовою і дією рухомого блока.

2. Ознайомитися з будовою і дією нерухомого блока.

3. Порівняти блоки та зробити висновки.

Виконуй практичну роботу разом із учителем / учителькою!

Обладнання: набір блоків, нитка, тягарці, штативи, динамометр.

Підготуй таблицю:

Табл. 3. Характеристика блоків

Виконай дослід «Підіймання вантажу за допомогою рухомого й нерухомого блоків»

Інструкція для виконання досліду

Закріпи нерухомий блоку штативі. Протягни крізь нього нитку. Закріпи і зрівноваж тримачі тягарців.

Додай однакову кількість тягарців. Зверни увагу на рівновагу.

Додай різну кількість тягарців. Зверни увагу на рівновагу.

Розглянь нерухомий блок як важіль.

Приєднай ще один блок, щоб утворився рухомий блок.

Урівноваж кріплення блоків за допомогою вантажу. Для рівноваги потрібна різна кількість тягарців. Зверни увагу на висоту підйому тягарця.

Розглянь рухомий блок як важіль.

Поєднай рухомі та нерухомі блоки. Зверни увагу на кількість тягарців і висоту підіймання.

Висновки

Проаналізуй результати досліду і зроби відповідні висновки: що робив / робила; за допомогою яких приладів; за підсумками дослідів заповни таблицю.

Запитання і завдання

1. Що називається блоком?

2. Дай визначення рухомого й нерухомого блоків.

3. Наведи приклади застосування нерухомого блока.

4. Наведи приклади застосування рухомого блока.

5. Як за допомогою блоків одержати виграш у силі?

6. Чи можна розглядати нерухомий і рухомий блоки як важелі?

7. Як називається поєднання рухомих і нерухомих блоків?

Конспект учня

Практична робота № 7

Тема. Властивості рухомого й нерухомого блоків.

Мета: дослідити властивості рухомого й нерухомого блоків, навчитися переміщувати вантажі на нерухомому й рухомому блоках.

1. Нерухомий блок змінює силу__.

2. Нерухомий блок___.

3. Рухомий блок змінює силу___.

4. Рухомий блок дає виграш у___.

Слова для довідок: за напрямком; не дає виграш у силі; за величиною; силі удвічі.

 

Це матеріал з підручника "Фізика і хімія в побуті: для осіб з особливими освітніми потребами (F 70)" 8 клас Тороп, Глухова

 
Попередня сторінка:  37. Рухомі з’єднання
Наступна сторінка:   Словник термінів і понять до підручни...^