Інформація про новину
  • Переглядів: 435
  • Дата: 28-10-2021, 10:43
28-10-2021, 10:43

Словник термінів і понять до підручника "Фізика і хімія в побуті. F 70" Тороп, Глухова

Категорія: Інклюзивна освіта F 70

Попередня сторінка:  Практичні роботи до підручника "Фізик...
Наступна сторінка:   Фізика і хімія в побуті: підручник для ...

А

Аерозолі — це тверді й рідкі частки та певні гази. Ними забруднюється повітря.

Азот — це безбарвний газ, не має запаху.

Атмосфера — це газова оболонка навколо Землі.

Атмосферний тиск — тиск, з яким атмосфера Землі діє на земну поверхню і всі тіла.

Атоми — це найдрібніші частинки, з яких складається будь-яка речовина.

Ацетилен — це безбарвний газ з різким неприємним запахом. Він розчиняється у воді й легший за повітря. При сильному охолодженні одразу перетворюється на білу кристалічну речовину.

Б

Барометр — це ртутний прилад для вимірювання тиску повітря.

Безконтактні сили — це сили, які діють через простір без прямого контакту з тілом.

Блок (шків) — це простий механізм. Він складається з мотузки, яка пропущена по жолобу колеса.

В

Вага об'єкта — це сила тяжіння, що діє на нього.

Важіль — це жорсткий стержень або дошка. Він спирається на опору.

Вітер — це рух частинок повітря. Він викликаний нерівномірним нагріванням та охолодженням земної поверхні.

Вуглекислий газ — це газ без кольору й запаху.

г

Гашене вапно — це хімічна речовина. її часто використовують у господарстві.

Гвинт — це похила площина. Гвинти можна використовувати, щоб підіймати предмети або утримувати їх разом.

Гвинтове з'єднання — це поєднання ходового (рухомого) гвинта й гайки, що перетворює напрямок руху.

Гелій — це безбарвний газ, не має запаху, не токсичний, негорючий.

Горіння — це хімічна реакція. Під час горіння відбувається окислення (взаємодія з киснем) речовин з виділенням тепла і світла.

Горючі гази — це гази, які мають здатність горіти.

Густина — це кількість речовини в одиниці об'єму.

Ц

Дифузія — це здатність газів проникати в інші речовини й перемішуватися з ними.

Дихання — це процес в організмі живих істот. Він відбувається завдяки повітрю. Під час дихання ми отримуємо кисень з повітря і виділяємо вуглекислий газ.

Е

Етилен — це безбарвний газ зі слабким приємним запахом. Він трохи легший за повітря. Етилен розчиняється у воді, добре розчиняється у спирті й інших органічних сполуках.

З

Заклепкове з'єднання — це нероз'ємне з'єднання деталей за допомогою заклепок.

Зварне з'єднання — це з'єднання, утворене за допомогою зварювання спеціальним апаратом.

Зубчаста передача — це механізм або частина механізму. У її складі є зубчасті колеса, з'єднані між собою. Вони використовуються для зміни швидкості й напрямку руху.

Зусилля — це сила, яку ти докладаєш своєю вагою.

І

Ізолятори (теплоізолятори) — це певні матеріали, які не пропускають тепло.

Інерція — це здатність тіла чинити опір зміні руху або стану спокою.

к

Кисень — це один з хімічних елементів. Також це проста речовина.

Клейове з'єднання — це нероз'ємне з'єднання деталей. Виконується за допомогою клею.

Клин — це простий механізм. Він складається з двох похилих площин. Вони поєднуються й утворюють гострий край.

Колесо й вісь — це простий механізм. Він складається з двох круглих об'єктів — більшого диска й меншого циліндра. Ці деталі з'єднані в центрі. Диск більшого розміру називають колесом. Циліндричний об'єкт або стержень меншого розміру — це вісь.

Коливальний рух — це рух тіла, під час якого всі його точки рухаються по траєкторіях періодично у двох протилежних напрямках відносно положення рівноваги.

Конвекція — переміщення нагрітих частинок (рідин або газів).

Контактні сили — це сили, що діють на тіло безпосередньо.

л

Ланцюгова передача — це передача руху від одного шківа (шестерні) до іншого за допомогою ланцюга.

м

Магнітна сила — це сила, що діє на інші магніти.

Маса — це міра того, скільки в тілі речовини (молекул, атомів).

Метан — горючий безбарвний газ. Він не має запаху, легший за повітря. Погано розчиняється у воді. Може розчинятися у бензині, спирті, ефірі.

Механіка — це розділ фізики. Вона вивчає рух.

Молекула — це дрібна частинка. З молекул утворюються речовини.

Момент сили, або обертовий момент — це сила, яка змушує тіло обертатися.

н

Нагнітальний (повітряний, поршневий) насос — це пристрій для виштовхування повітря.

Насос — це механічний пристрій. Він виконує роботу на підйом, транспортування або стиснення рідин і газів.

Негорючі гази — це гази, які не здатні горіти.

Неон — це безбарвний газ, без смаку й запаху. Має високу електропровідність. При проходженні через нього струму яскраво світиться вогняно-червоним світлом.

Нерівномірний рух — це рух, під час якого тіло за однакові проміжки часу проходить неоднаковий шлях.

Нероз'ємне з'єднання — це з'єднання, розбирання якого неможливе без руйнування з'єднаних елементів.

Нерухоме з'єднання — це з'єднання, у якому дві деталі скріплені одна до одної статично (нерухомо).

Ньютон — це одиниця виміру сили.

о

Обертальний рух — це рух тіла по круговій траєкторії уздовж фіксованого центру. Усі точки тіла рухаються на постійній відстані від центру.

п

Паскаль (Па) — це одиниця вимірювання тиску.

Пасова передача — це передача руху від одного шківа до іншого за допомогою паса.

Підшипники — це простий механізм. Він забезпечує обертальний рух валів і коліс.

Плече важеля — це руків'я, або стержень важеля.

Плече сили — це відстань від точки опори до лінії діїсили.

Пневматичні пристрої — це інструменти і пристосування, які приводять у дію стисненим повітрям.

Повітря — це суміш газів. Основними його компонентами є кисень, вуглекислий газ та азот.

Поліспаст — це об'єднання рухомих і нерухомих блоків.

Поступальний рух — це рух тіла по прямій лінії. Усі точки тіла описують однакові траєкторії у просторі за один і той самий час.

Похила площина — це площина (пласка поверхня), нахилена під певним кутом.

Р

Рівновага — це стан тіла. У рівновазі тіло або нерухоме, або рухається рівномірно, тобто з постійною швидкістю.

Рівномірний рух — це рух, під час якого тіло за однакові проміжки часу проходить однакову відстань.

Роз'ємне з'єднання — це з'єднання, яке можна неодноразово розбирати і збирати без руйнування або ушкоджень з'єднуваних елементів.

Розпорошувач (розпилювач) — це механічний пристрій. Його використовують для розпилення рідин.

Рух — це зміна положення об'єкта або його переміщення з одного місця в інше.

Рухоме з'єднання — це з'єднання деталей, при якому вони рухаються одна відносно іншої.

Рухомий блок — це механізм, у якому під час переміщення вантажу одночасно рухається і сам блок.

С

Середня швидкість — це фізична величина. Вона дорівнює відношенню відстані до часу, за який цю відстань пройдено.

Сила — це міра взаємодії тіл і причина зміни їх форми або швидкості.

Сила гравітації — це сила тяжіння.

Сила тертя — це тип контактної сили. Вона діє між парою дотичних поверхонь і прагне протидіяти руху однієї поверхні з іншою.

Смог — це тип забруднення повітря. Він виглядає як димовий туман.

Сплави — це суміш двох або кількох металів.

Статика — це розділ механіки. Вона вивчає сили, які діють на тіла у стані спокою в умовах рівноваги.

Стійкість — це міра того, наскільки імовірно, що об'єкт перекинеться при штовханні або переміщенні.

т

Теплоізолятори — це матеріали, які не проводять тепло.

Теплопровідність — здатність проводити тепло.

Тертя — це фізична сила. Вона виникає між двома поверхнями, які перебувають у контакті одна з одною.

Тиск — це міра сили, що діє на задану площу поверхні.

Тиск повітря — це вага молекул повітря, які тиснуть на Землю.

Точка відліку — це місце або об'єкт, які не рухаються.

Точка опори — це точка, в якій важіль повертається або врівноважується.

Траєкторія — це шлях, яким рухається тіло.

У

Усмоктувальний (розріджувальний) насос — це один з видів механічних насосів.

Ф

Фізика — це галузь науки. Вона вивчає матерію і рух (від найдрібні-ших молекул і атомів до найбільших зірок і Всесвіту). А також те, як вони взаємодіють з енергією і силами.

Флюгер — це прилад для визначення напрямку вітру. Він складається з двох частин. Це вказівник і фіксований покажчик напрямку.

Фтор — це негорючий отруйний газ світло-зеленого кольору з різким запахом.

X

Хімія — це галузь науки. Вона вивчає властивості речовин, їх взаємодію та перетворення.

Хлор — це зеленувато-жовтий газ. Має дуже сильний запах і є отруйним для людини. Розчиняється у воді.

Ц

Центр ваги тіла — це точка, в якій вага рівномірна з усіх боків.

ш

Шарніри — рухоме з'єднання частин. Воно забезпечує їх обертання.

Швидкість — це міра того, наскільки швидко тіло рухається. А також яку відстань воно подолає за певний проміжок часу.

Шестерні — це колеса з зубцями на краях.

Шпонка — деталь, яку встановлюють у пазах двох дотичних деталей. Вона перешкоджає повороту чи зсуву цих деталей.

 

Це матеріал з підручника "Фізика і хімія в побуті: для осіб з особливими освітніми потребами (F 70)" 8 клас Тороп, Глухова

 
Попередня сторінка:  Практичні роботи до підручника "Фізик...
Наступна сторінка:   Фізика і хімія в побуті: підручник для ...^