Інформація про новину
  • Переглядів: 889
  • Дата: 2-11-2021, 10:54
2-11-2021, 10:54

Посібник "Використання інформаційно-комунікаційних технологій у 3-4 класах" Гущина

Категорія: Методичні матеріали

Попередня сторінка:  Посібник: "Використання інформаційно-...
Наступна сторінка:   Навіщо нам уміти користуватися інформ...

 Рік видання: 2020

 Автор: Гущина Н. І.

 Видавництво: "Освіта"


Нова українська школа: використання інформаційно-комунікаційних технологій у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник 

Зміст

Маршрут 1. Мотиваційний

Навіщо нам уміти користуватися інформаційно-комунікаційними техно ...
Що таке цифрова компетентність? Для чого її розвивати вчителю поч ...
Учитель у цифровому світі. Яким він має бути?

Маршрут 2. Безпека в інтернеті
Безпека в Інтернеті (для школярів молодших класів)

Маршрут 3. Онлайн-навчання для вчителів
Онлайн-навчання для вчителів. Як вчителю професійно розвиватися?
Як зареєструватися на онлайн-курс для вчителів початкових класів ...
Відкриті онлайн-ресурси для професійного розвитку вчителів

Маршрут 4. Цифрові ресурси, які надихають
Цифрові ресурси, які надихають

Маршрут 5. Цифрові навчальні матеріали
Цифрові навчальні матеріали

Маршрут 6. Навчальні додатки для дітей
Навчальні додатки для дітей у 3-4 класах
Особливості використання ІКТ в 3-4 класах
Додатки до посібника Використання інформаційно-комунікаційних тех ...


 

Дорогі вчителі!

На сучасному етапі розвитку освіти науковці і практики розглядають використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітньому процесі як інструмент забезпечення успіху Нової української школи (НУШ).

Щоб повністю реалізувати переваги інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі, необхідно підготувати вчителів до їх використання в педагогічній практиці. Проведене ЮНЕСКО дослідження показало, що без відповідної підготовки педагоги використовують технології лише для того, щоб вирішувати за їх допомогою стандартні завдання. При цьому відсутні якісне зростання рівня викладання і засвоєння знань здобувачами освіти. Успішність впровадження ІКТ значною мірою залежить від здатності вчителів максимально використовувати переваги цих технологій у своїй практичній діяльності.*

Активне використання ІКТ у сучасному освітньому просторі зумовлює зростання ролі цифрової компетентності як окремої складової професійної компетентності педагога. Цифрова компетентність передбачає впевнене і водночас критичне застосування ІКТ у професійній діяльності вчителя, надає йому широких можливостей: активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення техніки у професійній діяльності.

Масове впровадження дистанційного навчання в умовах карантину спричинило зростання вимог до «віртуального» вчителя, який, окрім звичайних фахових знань, має вміти користуватися засобами інформаційних і комунікаційних технологій. Сучасні вимоги актуалізували потребу педагогів у підвищенні рівня їх цифрової компетентності в короткий термін у процесі самоосвіти.

У посібнику стисло й доступно схарактеризовано сучасне навчально-методичне забезпечення, яке допоможе вчителю оволодіти теоретичними основами інновацій Нової української школи й усвідомити особливості інноваційних змін у початковій школі та сучасних методик

навчання певних предметів у 3-4-х класах Нової української школи з урахуванням особливостей другого циклу початкової освіти. Подані в посібнику матеріали, зокрема алгоритми роботи з сучасними онлайн-ресурсами, ідеї та рекомендації для їх використання в освітньому процесі допоможуть подолати ключові виклики в організації дистанційного навчання.

Матеріали посібника об’єднано в сім маршрутів. Передбачено також технічні зупинки, під час яких можна опанувати прості та необхідні прийоми роботи з різноманітними онлайн-сервісами або мобільними додатками.

Маршрут 1 «Мотиваційний» дає можливість учителю проаналізувати свої потреби, уточнити мету професійної діяльності в умовах НУШ, створити власний «Мотиваційний маршрут», який включає:

— особисті запити у професійному навчанні, самовдосконаленні, самовихованні, саморозвитку;

— ціннісні установки актуалізації підвищення рівня цифрової компетентності в професійній діяльності;

— творчі здібності й наявність інтересу до професійної діяльності, які зумовлюють власні потреби в знаннях, в оволодінні ефективними способами організації професійної діяльності.

Маршрут 2 «Безпека в інтернеті» зосереджує увагу вчителя на правилах безпеки і конфіденційності в інтернеті, зокрема:

— безпеки користування мобільними пристроями;

— безпечного пошуку інформації;

— самозахисту від кібербулінгу, фішингу та шахрайства. У межах маршруту підняті актуальні питання обачності, пильності, доброзичливості, сміливості в інтернеті, власної репутації педагога в мережі. Подані джерела містять корисні поради щодо навчання цифрової безпеки в інтерактивному та цікавому для дітей форматі.

Маршрут 3 «Онлайн-навчання для вчителів» проведе вчителя шляхами професійного зростання. Цей маршрут спрямований на забезпечення вільного володіння навичками опрацювання інформації, роботи з інформаційними об’єктами. Такі навички відповідно впливають на формування здатності й уміння систематичного, логічного і системного використання ІКТ, допоможуть учителю бути сучасним, мобільним та конкурентоздатним.

Маршрут 4 «Цифрові ресурси, які надихають» пропонує вчителю серію цифрових ресурсів, яка дасть змогу створити єдине предметне освітнє середовище для ефективної реалізації інноваційних методів навчання через інтеграцію сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Серія цифрових ресурсів висвітлює освітні канали, відеоблоги, навчальні відео, відеоінструк-ції, розвивальні мультфільми.

Маршрут 5 «Цифрові навчальні матеріали» ознайомить учителя із принципами створення навчальних матеріалів, основними типами цифрових навчальних матеріалів та допоможе добирати або створювати інтерактивні вправи у Google Презентаціях, опитування або тести у Google Формах.

Маршрут 6 «Навчальні додатки для дітей» допоможе вчителю опанувати зручний додаток для швидкого оцінювання знань учнів прямо на уроці Plickers, онлайн-сервіс для проведення вікторин та опитувань в ігровій формі, дізнатись про особливості навчального програмного забезпечення Gcompris, безкоштовної програми малювання Tux Paint, мобільного додатка доповненої реальності Quiver, онлайн-дошки Padlet, онлайн-сервісу для створення інтерактивних вправ Learningapps та ін., які доречно використовувати для навчання молодших школярів у НУШ.

Маршрут 7 « Особливості використання ІКТ в 3-4 класах» дасть змогу зануритися в роботу з мультимедійним обладнанням, ознайомить із методикою застосування ІКТ в 3-4-х класах та використанням IT-технології в роботі з батьками. У межах маршруту вчитель знайде корисні поради про застосування ІКТ у НУШ, дотримання санітарно-гігієнічних вимог та особливості організації освітнього простору.

Аналіз результатів сучасних педагогічних досліджень, особистий досвід показують, що використання ІКТ в освітньому середовищі НУШ позитивно позначається на ефективності освітнього процесу. Своєю чергою, ефективність цього процесу залежить від особистих і професійних якостей учителя, а також здатності виважено, доцільно використовувати ІКТ відповідно до мети і змісту освітнього процесу НУШ.

Щиро дякуємо за сміливість, відданість та енергію, які ви вкладаєте у власний професійний розвиток задля кращого майбутнього наших дітей!

Щасливої дороги маршрутами професійного зростання!

 

ТЕХНІЧНА ЗУПИНКА 1

Скорочення

У нашому посібнику ми будемо використовувати такі скорочення:

• ІКТ — інформаційно-комунікаційні технології;

• ЗЗСО — заклади загальної середньої освіти;

• ЮС — інформаційне освітнє середовище;

• НУШ — Нова українська школа;

• МОН — Міністерство освіти і науки.

QR-коди

QR-код (від англ. QuickResponse — швидка відповідь) — це двовимірний штрих-код, який дає змогу кодувати будь-яку інформацію: текст, вебпосилання, номер телефону та багато чого іншого.

Будь-який смартфон або планшет легко зможе розпізнати і розшифрувати інформацію з QR-коду. Для цього потрібно піднести камеру мобільного пристрою із встановленою програмою для розпізнавання QR-коду до його зображення. Програма розшифрує, а потім запропонує виконати певну дію, передбачену вмістом коду.

На звороті титулу посібника подано QR-код, за яким ви можете перейти до Google Документа, де наведено адреси вебсторінок, на які ми посилаємося. У посібнику текст, до якого належить певне посилання, виділено півжирним підкресленим.

Для того щоб скористатися QR-кодом, установіть спеціальний мобільний додаток на смартфоні чи планшеті. Виконайте такі дії:

1. Для пристроїв із операційною системою Android запустіть застосунок Google Play Market

2. Введіть у пошуковий рядок Читач QR-коду.

3. Оберіть додаток Читач QR-коду або будь-який аналогічний та завантажте його (рис. 1).*

4. Клікніть на піктограмі встановленого додатка.

5. Наведіть об’єктив камери на QR-код.

6. Перейдіть за посиланням (рис. 2).

Ви потрапите на ресурс, де наведено номери сторінок посібника, назву та посилання. Розглянемо це на прикладі. У тексті посібника на сторінці 9 у реченні «Наприклад, можете скористатися найбільш простим та функціональним сервісом для генерування QR-кодів — ресурсом

http://www.qr-code.com.ua/.»

півжирним підкресленим виділена фраза. Це і буде назва, зазначена на ресурсі разом з номером сторінки. Поруч буде наведено посилання, яким можна скористатися для генерування QR-кодів.

ІДЕЇ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

Що можна закодувати?

Довге посилання на ресурс інтернету, потрібний для навчання, як-от: відео з YouTube, онлайн-ресурс, файли для спільної роботи в хмарних сховищах Google або Microsoft, профіль (група чи сторінка) в соцмережах. Приховану підказку для тих учнів, яким складно виконати вправу, розв’язати задачу. Це можуть бути означення, правила, текстові повідомлення, зразки виконаних завдань, відповіді на загадки та ін.

Посилання на вікторини, інтерактивні вправи, тести та анкети. Є інтернет-ресурси, які автоматично генерують QR-коди-посилання:

https://learningapps.org/

,

https://www.plickers.com/

,

http://vocaroo.com

тощо. Підказки для квесту, які можна розмістити в потрібних місцях навчального закладу.

Оголошення та інструкції на стендах, дошках оголошень. Інтерактивну розповідь. Наприклад, учням потрібно придумати розповідь, що складається з декількох частин. У кінці кожної, як у комп’ютерній грі, буде кілька варіантів продовження. Можна створити інтерактивну версію казки про Червону шапочку: у першому QR-коді зчитується зав’язка, а продовження можна вибрати самостійно («Скануйте код під номером 2, щоб героїня пішла через ліс, або під номером 3, щоб вона обійшла небезпечну дорогу»).*

Інструкції створення виробів (рис. 3).

Аби створити власний QR-код, введіть у рядку адреси вашого браузера умову пошуку «створити QR-код». Наприклад, можете скористатися найбільш простим та функціональним сервісом для генерування QR-кодів — ресурсом

http://www.qr-code.com.ua/

.

Інструкція щодо роботи із сервісом

Ресурс

http://www.qr-code.com.ua/

не потребує додаткової реєстрації, дає змогу створювати коди контактної інформації, e-mail, геолокації, календаря, адреси в інтернеті, тексту, номера телефону, Wi-Fi-мережі, SMS (рис. 4.1, 4.2). Проте за допомогою цього ресурсу ви не зможете створити QR-код з логотипом, з використанням різних кольорів та ін. Але, як показує досвід, для більшості педагогів функціоналу ресурсу достатньо, аби успішно використовувати QR-коди для навчання.

Для того щоб створити QR-код, достатньо натиснути на потрібній кнопці (наприклад, Контактна інформація, Календар) залежно від того, що ви бажаєте зашифрувати, ввести дані у відповідні поля (наприклад, Тип кода) і клікнути на кнопці Генерувати. Після цього ви отримаєте готовий для скачування та використання QR-код.

Обліковий запис

Щоб повною мірою користуватися можливостями ін-тернет-ресурсів, необхідно створити обліковий запис. Розглянемо, як створити обліковий запис на прикладі.

Обліковий запис Google — це запис, що містить набір відомостей, які користувач передає будь-якій комп’ютерній системі. Зазвичай для того, щоб його завести, користувачеві пропонують пройти процедуру реєстрації. За допомогою облікового запису Google можна користуватися багатьма продуктами Google, як-от: електронна пошта Gmail, відеохостінг Youtube, хмарне сховище Google Диск і його редактори, середовища для організації навчання Google Клас, сервіс для проведення відеозустрічей Google Meet тощо.

До того ж ви зможете здійснювати вхід за допомогою цього облікового запису під час реєстрації в соціальних мережах або на інших сайтах.

Як створити обліковий запис Google?

Створення облікового запису

Для того щоб створити обліковий запис Google, введіть в адресний рядок веббраузера gmail.com, оберіть Створити обліковий запис і заповніть всі необхідні поля (рис. 5).

Зверніть увагу на такі правила:

— Вказуйте ваше справжнє ім’я. Не слід замінювати ваше ім’я назвою організації, в якій ви працюєте, або псевдонімом.

— Використовуйте надійний пароль — поєднання букв у різних регістрах, символів і цифр.

— Вказуйте дійсний номер вашого мобільного телефону — на нього надсилають код підтвердження доступу до вашого облікового запису.

— Укажіть реальну дату вашого народження, тоді система буде пропонувати налаштування відповідно віку.

Після того як ви заповните поля форми, натисніть кнопку Далі. Вам буде запропоновано підтвердити правильність облікового запису за допомогою номера телефону — буде надіслано смс-повідомлення з кодом. Введіть цей код і обліковий запис буде створено.

У наступному вікні ви отримаєте повідомлення про те, що у вас тепер є електронна пошта Google: ви станете власником електронної поштової скриньки на сервері Gmail. Зверніть увагу, що адреса поштової скриньки сформована з імені для входу та @gmail.com.

Щоб відкрити електронну поштову скриньку, клікніть на кнопці Увійти в пошту. Тепер ви можете надсилати та отримувати листи.

У правому верхньому куті знаходиться іконка доступу до додатків Google (рис. 6).

Увага!

Дбайте про безпеку — виходьте з облікового запису щоразу після того, як ви, наприклад, попрацювали на громадському комп’ютері. 
Попередня сторінка:  Посібник: "Використання інформаційно-...
Наступна сторінка:   Навіщо нам уміти користуватися інформ...^