Інформація про новину
  • Переглядів: 316
  • Дата: 2-11-2021, 10:55
2-11-2021, 10:55

Навіщо нам уміти користуватися інформаційно-комунікаційними технологіями?

Категорія: Методичні матеріали

Попередня сторінка:  Посібник "Використання інформаційно-...
Наступна сторінка:   Що таке цифрова компетентність? Для чо...

Використання ІКТ в освітньому процесі є важливим засобом для розбудови НУШ відповідно до вимог сучасного інформаційного суспільства.

Ефективність упровадження ІКТ в освітній процес закладів загальної середньої освіти залежить від усвідомлення зміни ролі вчителя в умовах НУШ, рівня його мотивації до професійного самовдосконалення, саморозвитку, до використання цифрових ресурсів у навчанні молодших школярів.

Мотивація щодо виваженого використання ІКТ як психологічний чинник дає можливість учителю підвищувати якість професійної діяльності, результативність, рівень надання освітніх послуг, а також сприяє створенню комфортного освітнього середовища.

Мотивація вчителя впливає на усвідомлення викликів сучасного інформаційного суспільства, зокрема зміну акцентів у бік розважальності, видовищності, підвищеної емоційності на шкоду культурно-просвітницьким, рефлексивним і пізнавальним потребам молодших школярів.

Світ, у якому ми живемо, змінюється. Донедавна базовими навичками кожної людини вважалися лише читання, письмо та рахування. Проте вже в 2017 році в Рекомендаціях Європейського парламенту та Ради Європи про ключові компетенції для навчання протягом усього життя до базових віднесено і цифрові навички. Віцепрезидент Європейської комісії Нелі Крус застосувала термін «нова грамотність» (англ. The new literacy) для опису майстерності особи в опануванні інформаційно-комунікаційними технологіями".

Серед пріоритетних позицій розбудови інформаційного суспільства «Цифровий порядок денний України 2020» (« Digital Agenda for Ukraine 2020 ») визначено цифровізацію освіти. У Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» (НУШ) на період до 2029 року зазначено, що «реформування педагогіки загальної середньої освіти передбачає перехід до педагогіки партнерства між учнем, вчителем і батьками, що потребує ґрунтовної підготовки вчителів за новими методиками і технологіями навчання, зокрема інформаційно-комунікативними технологіями» .*

Несподівані корективи внесла і пандемія. Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього процесу: вчителів, учнів та батьків (д ив. додатки А, Б). Опановувати цифрові інструменти і нові педагогічні підходи та методики стало необхідністю для кожного вчителя, зокрема і для вчителів початкових класів.

Ці виклики вимагають від нас переосмислити те, як ми навчаємо та навчаємось.

Специфічними рисами професійного розвитку вчителів початкових класів є мультипредметна спрямованість та суспільна відповідальність, що покладена на вчителя початкових класів, адже реформи Нової української школи розпочинаються саме з цієї ланки освіти.

 

Це матеріал з посібника "Використання інформаційно-комунікаційних технологій у 3-4 класах" Гущина

 
Попередня сторінка:  Посібник "Використання інформаційно-...
Наступна сторінка:   Що таке цифрова компетентність? Для чо...^