Інформація про новину
  • Переглядів: 1106
  • Дата: 6-10-2018, 03:01
6-10-2018, 03:01

Третинний сектор економіки. Зв'язки України з країнами Європи

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Вторинний сектор економіки. Реіндустр...
Наступна сторінка:   Німеччина (Федеративна Республіка Нім...

Пригадайте, які існують види послуг.

ТРАНСПОРТ. У Європі розвинені всі види транспорту, а у структурі пасажирообігу та внутрішнього вантажообігу найбільшою є роль автомобільного. Це не дивно, адже відстані на значній частині території невеликі, густота, мобільність і платоспроможність населення високі, а автомобіль залишається найбільш маневреним засобом пересування. У регіоні багато магістралей міжнародного сполучення, деякі йдуть за його межі, наприклад, Лондон— Франкфурт-на-Майні—Відень—Белград—Стамбул. Разом із другорядними дорогами вони утворюють єдині транспортні системи, поступово перетворюючись на регіональну автотранспортну систему.

Які переваги надає регіональна автотранспортна система?

У Європі зосереджена значна частина залізниць світу. Більше третини з них електрифіковано (електровози перевозять половину пасажирів і вантажів). Хоча роль залізничного транспорту зменшується, а мережа скорочується, він характеризується значними обсягами перевезених вантажів і високими швидкостями руху, особливо пасажирських потягів.

Чому роль залізничного транспорту в регіоні зменшується, а мережа скорочується?

У зв’язку зі швидким зростанням споживання нафти й природного газу в 1950— 1970-ті рр. в регіоні різко збільшилася мережа нафто- і газопроводів. Найбільше значення мають мережа трубопроводів у Північному морі та прибережних країнах (Норвегія, Велика Британія, Нідерланди); газопроводи й нафтопроводи, які з’єднують Росію з іншими країнами регіону (у тому числі ті, що проходять через Україну).

У зовнішній торгівлі зберігає своє значення морський транспорт. Частина країн Європи мають великий торговельний флот, а на їх берегах розташовані великі порти: Роттердам, Антверпен, Лондон, Гамбург, Генуя, Марсель, Гавр, Барселона.

Найважливішими судноплавними річковими системами є Дунай, Волга та Рейн (усі із судноплавними притоками). Багато річок сполучені між собою каналами.

1) У чому полягає унікальність Дунаю як водного шляху?

2) З'ясуйте, де побудовані найважливіші канали. Які річки вони сполучають і які можливості надають?

Найбільшим річковим портом Європи й світу є Дуйсбург (Німеччина), розташований на річці Рейн.

Зростає частка авіаційного транспорту в перевезенні пасажирів. Найбільші аеропорти розташовані в Лондоні (Хітроу), Парижі (Руассі-Шарль-де-Голль), Амстердамі (Схіпхол).

Транспортна система країн із перехідною економікою поступається сусідам за густотою транспортної мережі, пасажиро- і вантажообігом. В окремих державах зберігає велике значення залізничний транспорт. У той самий час в останні роки була значно розширена й покращена мережа автомобільних доріг. Побудовано першокласні автомагістралі, у тому числі міжнародного значення. У Росії та Україні велике значення має трубопровідний транспорт.

Країни регіону працюють над розвитком загальноєвропейської транспортної інфраструктури. Її ядром стануть дев’ять транспортних коридорів, серед яких: Балтика—Адріатика,

Скандинавія—Середземне море, Рейн—Альпи, Північне—Середземне море.

З'ясуйте, через які країни пройдуть окремі транспортні коридори.

Позначте на контурній карті один із транспортних коридорів Європи (за власним вибором).

ТУРИЗМ. Характерною рисою світового туризму є провідні позиції Європи. Хоча в останні роки її частка в міжнародних туристських прибуттях знизилася із 64 % у 1995 р. до 51 % у 2015 р., Європа залишається основним туристичним регіоном світу. Одразу шість європейських країн увійшли в десятку найбільш конкурентоспроможних у сфері туризму. Примітно, що 80 % європейських туристів залишаються в межах регіону (це найвищий показник у світі).

Майже третина прибуттів припадає на Середземномор’я.

Поясніть географію туристських прибуттів європейців.

Упродовж декількох років лідерами як за кількістю міжнародних туристських прибуттів, так і за доходами від туризму в Європі є Франція та Іспанія, далі йдуть Італія, Велика Британія, Греція, Німеччина.

Поясніть провідне становище й особливості географії міжнародного туризму регіону.

ІНШІ СКЛАДОВІ ТРЕТИННОГО СЕКТОРУ. Європа — світовий центр фінансових операцій. Тут розміщена майже третина всіх фінансових ресурсів. Приблизно половина капіталів перетікає з одних високорозвинених європейських країн до інших. Проте останнім часом зростають інвестиції в економіку країн із перехідною економікою (членів ЄС). Приблизно третина капіталів іде за межі регіону (Китай, нові індустріальні країни).

Чому значний обсяг капіталів надходить із Європи в Китай та нові індустріальні країни?

Найбільш масштабні міжнародні фінансові операції здійснюють у Великій Британії, Німеччині та Нідерландах. До світових фінансових центрів належать Лондон, Париж, Цюрих, Амстердам, Франкфурт-на-Майні. Одночасно Західна Європа залучає багатомільярдні інвес

тиції зі США, Японії, багатих нафтодобувних країн Західної Азії. Інвестиції надходять у найбільш високотехнологічні сфери господарства.

Які переваги й недоліки має концентрація капіталу в провідних фінансових установах?

Упровадження комп’ютерної техніки та Ін-тернету в усі сфери життя зумовило бурхливий розвиток особливого виду послуг — інформаційно-технологічних (ІТ). Провідними європейськими виробниками та експортерами продукції комп’ютерного програмування є Німеччина, Велика Британія, Франція, Ірландія, Україна, Росія, Іспанія, Білорусь.

Поясніть перспективність розвитку ІТ-індустрії.

Різко зростає значення послуг зв’язку, при цьому поряд із традиційними засобами (радіо, телефон) усе більше використовують сучасні електронні засоби — телекомунікації, факсимільний і супутниковий зв’язок. Стрімко зростає використання як засобу зв’язку мережі Інтернет.

ЗВ'ЯЗКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄВРОПИ. За

обсягами зовнішньої торгівлі України перше місце серед регіонів світу належить Європі. Особливу увагу приділяють співробітництву з країнами ЄС, на які припадає третина товарообігу. Розширення ЄС та набуття чинності Угоди про асоціацію відкрили перед Україною можливості збільшення експорту на європейський ринок. Поступово це стане одним із головних чинників прискореного зростання ВВП нашої країни.

Основними статтями українського експорту в ЄС є зернові, чорні метали та вироби з них, жири та олії тваринного та рослинного походження, руди, одяг. Основними статтями імпорту з ЄС є промислове обладнання, машини, транспортні засоби, фармацевтична продукція, полімерні матеріали, пластмаси, природний газ, нафта та продукти її перегонки, папір і картон. Із країн ЄС надходить 70 % інвестицій.

Поясніть особливості товарної структури зовнішньої торгівлі України з ЄС.

ВИСНОВКИ

• У Європі розвинені всі види транспорту. У структурі пасажирообігу та внутрішнього вантажообігу найбільшою є роль автомобільного транспорту.

• Країни регіону працюють над розвитком загальноєвропейської транспортної інфраструктури, що, зокрема, передбачає створення дев'яти транспортних коридорів.

• Країни Європи є серед лідерів у наданні найрізноманітніших послуг, зокрема туристичних та фінансових.

• Європа посідає перше місце серед регіонів світу за обсягами зовнішньої торгівлі України. Особливу увагу приділяють співробітництву з державами ЄС.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Чим пояснюється провідна роль автомобільного транспорту в структурі пасажирообігу та внутрішнього вантажообігу в більшості країн Європи?

2. Чим характеризується залізничний транспорт регіону?

3. Із якою метою створюють транспортні коридори?

4. Охарактеризуйте фінансовий сектор Європи.

Дослідження. Креативна економіка в Європі: кластери і хаби

1. За допомогою додаткових джерел з’ясуйте, що таке кластери і хаби. Яку роль вони відіграють у сучасній просторовій організації господарства?

2. Де розташовані найпотужніші кластери і хаби?

3. Зробіть висновок про значення та географію кластерів і хабів.

Дослідження. Європейські аеропорти-хаби як елементи світової системи авіаперевезень

1. За допомогою додаткових джерел з’ясуйте, що таке аеропорти-хаби (вузлові аеропорти). Яку роль вони відіграють у системі авіаперевезень?

2. Де розташовані найбільші аеропорти-хаби? Які функції вони виконують?

3. Зробіть висновок про значення та географію аеропортів-хабів.

 

Це матеріал з підручника Географія 10 клас (профільний рівень) Довгань, Стадник

 Попередня сторінка:  Вторинний сектор економіки. Реіндустр...
Наступна сторінка:   Німеччина (Федеративна Республіка Нім...^