Інформація про новину
  • Переглядів: 604
  • Дата: 5-11-2021, 10:13
5-11-2021, 10:13

Які інструменти може використовувати вчитель початкової школи для розвитку критичного мислення учнів

Категорія: Методичні матеріали

Попередня сторінка:  Що таке таксономія Блума
Наступна сторінка:   Що таке метод навчання, прийом та стра...

Використання на уроках запитань високого рівня — на аналіз, синтез, оцінку — дає вчителеві змогу ефективно розвивати КМ учнів. Уміння педагога формулювати такі запитання є обов’язковою умовою вирішення цієї проблеми. З іншого боку, ми маємо навчити й учнів формулювати запитання різного рівня у процесі дослідження того чи іншого джерела знань. Розвинути такі вміння в дітей може допомогти використання вчителем спеціальних питальних слів для кожного рівня запитань. Такі слова можуть певний час поставати опорою для розвитку мислення учнів, зокрема і зоровою у вигляді роздавальних переліків.

Проте використання таксономії Б. Блума передбачає і формулювання пізнавальних завдань для досягнення навчальних результатів різного рівня, побудованих за допомогою спеціальних дієслів, що «програмують» мисленнєву діяльність учнів.

Розглянемо ці інструменти в узагальненому вигляді у таблиці 2.

Важливо також розуміти, що розташування запитань у певному порядку або побудова стратегії постановки запитань (наприклад, від нижчого рівня мислення до вищого) може не тільки розвивати в учнів мислення високого рівня, а й підсилювати мотивацію до навчання та пізнавального інтересу.

Постановка запитань високого рівня, як-от «чому?» та «навіщо?» і «що?, якщо?», може привести учнів до багатьох відкриттів. Причому кожен зуміє зробити власні винаходи, не зазіхаючи при цьому на авторські права інших першовідкривачів. Адже всі відповіді на такі питання можуть бути правильними. Потрібно тільки обґрунтувати свою точку зору.

Таблиця 2

Питальні слова та дієслова, використання яких забезпечує високий рівень мислення учнів і навчальних результатів

Рівень

мислення/

навчаль

ного

результату

учня

Питальні слова, за допомогою яких формулюється запитання цього рівня

Дієслова, з використанням яких можна побудувати діяльність учнів на різному рівні мислення(Приклад)

1

2

3

Здобуття

знань

(інформації)

Що таке? Де? Коли? Що саме?

Скільки? Які приклади відомі?

Визначте, повторіть, складіть список, знайдіть, покажіть, перекажіть перелічіть, запам’ятайте, назвіть, відтворіть, зафіксуйте, розкажіть

Розуміння

інформації

Як передати іншими словами? Якби розумієте?

Як іншими словами пояснити?

Поясніть, опишіть, розпізнайте, розташуйте, оберіть, перекладіть, перекажіть своїми словами, підкресліть

Викорис

тання,

застосу

вання

інформації

У яких ще ситуаціях можна застосувати?

Хто може використовувати?

Чим може бути корисне? Що може зашкодити?

Застосуйте, використовуйте, продемонструйте, поясніть, обчисліть, виберіть, завершіть, дослідіть, проведіть експеримент, проілюструйте, зробіть розрахунок

Аналіз

Які основні елементи?

3 чого складається?

До якої групи належить?

Які причини? Як влаштоване?

Які функції? У чому схожість (відмінність)? Що спільного між? Як пов’язані? У чому зв’язок між?

Визначте частини ознаки, причини, наслідки, встановіть послідовність, розділіть, розбийте, розберіть, структуруйте, порівняйте, зіставте

Синтез

Про що говорить наявність таких елементів, як-от? Який висновок можна зробити з фактів?

Поясніть чому?

Що потрібно?

Чому ви думаєте? Як зробити?

Чому ви вважаєте?

Згрупуйте, зберіть, скомпонуйте, складіть, створіть, розробіть, сформулюйте, узагальніть, об’єднайте, придумайте, змініть, організуйте, сплануйте, підготуйте, запропонуйте, перегрупуйте, перепишіть, установіть, замініть

Закінчення таблиці 2

1

2

3

Оцінювання

Добре чи погано?

Які переваги або недоліки? Правильно чи помилково? Ефективно чи неефективно?

Чи згодні ви, що..., чому? Чи правильно, що..., чому?

Оцініть, порівняйте, що найкраще, хто правий, чому це найважливіше, доведіть, переконайте, обґрунтуйте, порекомендуйте, підтримайте, перевірте, оцініть

Безліч таємниць зберігають казки, байки, оповідання, які ми багато разів чули, але ніколи не замислювалися, чому відбуваються ті чи інші події, навіщо персонажі роблять ті чи інші вчинки, чим пояснюється їхня дивна поведінка. Наприклад, чому Дід і Баба заплакали, коли Мишка розбила яйце, яке вони щойно безуспішно намагалися розбити самі, чим золоте яйце краще за просте та ін.

Отже, запитання, особливо розташовані у певній послідовності, сприяють розвитку мислення. Однак учитель добре усвідомлює: мало знати, що запитати, важливо знати, як це зробити. Дотримання правил методики запитань може значно активізувати учнів.

Не таємниця, що зазвичай наші учні мало запитують. Найчастіше, це результат їхнього «шкільного досвіду», коли вчителів дратують «пусті запитання» (а хто знає, розумне у мене запитання чи пусте?), часу на відповіді бракує, вчитель нетерпляче підганяє тощо. Як наслідок, першокласник, із якого буквально сиплються запитання, до п’ятого класу перетворюється в мовчазного, справжнього школяра, який змагається за оцінку.

Основними рекомендаціями, як організувати роботу із запитаннями, можуть бути такі.

Запитання, які ставить учитель

Заздалегідь готуйте запитання учням ще на стадії планування уроку.

Пов’язуйте запитання із найбільш важливим матеріалом, що дасть учням зрозуміти, на що саме ви хочете звернути їхню увагу.

Ставте відкриті зрозумілі й конкретні запитання, на які можна відповісти більше ніж «так» і «ні». Уникайте

загальних запитань типу «Що ви думаєте з приводу того, що ви прочитали?» Якщо учень все ж таки відповідає коротко, поставте йому наступне запитання, яке заохотить його до розгорнутої відповіді.

Використовуйте зрозумілі учням слова. Учень не зможе відповісти на запитання, що містить незнайомі йому терміни.

Ставте запитання у певній логіці, помітній і зрозумілій учневі. Учні можуть розгубитись, якщо на них сиплеться безліч непов’язаних запитань.

Ставте запитання різного рівня складності, перемежовуючи складні запитання, які вимагають аналізу, синтезу та оцінки, простими питаннями на пам’ять і розуміння. Таким чином ви підтримуватимете активність учнів.

Ставте запитання для забезпечення зворотного зв’язку, щоб переконатися в тому, що учні правильно зрозуміли матеріал.

Давайте учням час подумати, перш ніж запитувати їх. Є прямий зв’язок між кількістю часу, який учителі витрачають на очікування, і рівнем мислення учнів. Зазвичай учителі чекають одну секунду. Дослідження показують: якщо вони почекають до трьох секунд, а ще краще до 10-15, то рівень мислення дітей значно підвищиться.

В учнів має бути час подумати про можливі варіанти відповідей на ваші запитання. Пауза після запитання може дратувати, але вона необхідна ще й для того, аби учні повірили, що ви насправді хочете почути відповідь на своє запитання. Можна попросити записати відповідь, а потім запитати кількох учнів прочитати свої відповіді. Цей прийом сприяє активному залученню всіх учнів до роботи.

Перефразуйте запитання, якщо не отримуєте на них очікуваних відповідей. Однією з причин може бути різне розуміння смислу запитань вами і учнем.

Запитуйте всіх учнів. Важливо залучати до відповідей на запитання всіх учнів. Щоб досягти цього, педагог має звертатися по імені до найбільш сором’язливих учнів і часом ігнорувати тих, які вважають, що можуть відповідати на кожне питання.

Багато учнів не люблять відповідати на запитання в класі, тому що бояться отримати погану оцінку. Коли вчителі від запитань «на оцінку» переходять до тих, що спрямовані

на розвиток мислення, учні зазвичай стають більш активними. Отож якщо вчитель пропонує вільний обмін думками і всі ідеї сприймає з повагою, вважає їх важливими, учні будуть активно прагнути висловитися і вислухати інших.

Запитання, які задає учень

Створіть обстановку, в якій учневі буде легко ставити запитання. Важливо, щоб у класі не боялися бути осміяними, не боялися помилитися або сказати «щось не так». Із першого дня дайте їм зрозуміти, що ви чекаєте від учнів запитань, що вам цікаво відповідати на них, що «пустих» запитань для вас не існує.

Плануйте час для запитань учнів. Уникайте класичного « Чи є запитання? », яке вимовляється за хвилину до дзвінка. Учні звикають до того, що ця фраза означає кінець уроку. Замініть його на змістовне: «Які є запитання?»

Дайте учням достатньо часу, коли вони формулюють свої запитання, залишайте їм 10-15 секунд на те, щоб зібратися з думками.

Переадресуйте запитання, поставлені одним учнем, — до інших, це може допомогти зав’язати обговорення чи дискусію в класі.

Пропонуйте учням завдання підготувати запитання заздалегідь. Щоразу, коли учні опрацьовують текст, вирішують задачі чи виконують письмове завдання і т. д., просіть їх записати хоч би три запитання, які виникали у процесі підготовки домашнього завдання.

 

 

Це матеріал з посібника "Розвиток критичного мислення учнів початкової школи" Пометун

 
Попередня сторінка:  Що таке таксономія Блума
Наступна сторінка:   Що таке метод навчання, прийом та стра...^