Інформація про новину
  • Переглядів: 346
  • Дата: 5-11-2021, 10:29
5-11-2021, 10:29

Як пов’язаний метод із частиною уроку. Що треба враховувати, обираючи методи для уроку

Категорія: Методичні матеріали

Попередня сторінка:  Як треба використовувати окремі метод...
Наступна сторінка:   Розділ 3. Як навчати критичного мислен...

Тільки правильно розуміючи і використовуючи потенціал кожної із частин уроку, можна оптимально дібрати методи. Ігнорування цього породжує багато помилок у практиці вчителів. Вибір методів навчання з інструментарію технології розвитку критичного мислення залежить від завдань тієї чи іншої частини уроку. Деякі методи є більш багатофункціональними і використовуються в різних частинах уроку, деякі — лише в одній. Проілюструємо ці думки ще однією таблицею17.

Таблиця

Розподіл методів розвитку критичного мислення згідно з частинами уроку

Частина

уроку

Методи

Примітки

ВСТУПНА

Кластер.

Бортовий журнал. Дерево передбачень. Асоціативний кущ. Таблиця «3-Х-Д» (Знаємо — Хочемо дізнатися — Дізналися): 1 та 2 колонки. Мозковий штурм. Робота в парах.

Кошик ідей та ін.

Методи цієї частини передбачають завдання, що займають мінімум часу для виконання.

Не передбачають коментування чи виправлення помилок учнів; іноді (як «3-Х-Д») лише починаються в цій частині

ОСНОВНА

Формулювання визначення поняття через найближчий рід та вид. Читання в парах і узагальнення в парах.

Читання з позначками. Картографування тексту чи інформації (майнд-меппінг).

Опорні слова.

Карта понять.

Бортовий журнал. Т-таблиця.

Концептуальна таблиця та ін.

Названі методи оптимальні для першого етапу цієї частини уроку: читання й узагальнення в парах, формулювання визначення поняття,

всі методі роботи з текстом та ін.

Решта методів — для другого етапу, бо потребують від учнів обізнаності з матеріалом — кубу-вання, ПРЕС та ін.

 

«Тонкі» і «товсті» запитання. Дискусія.

Робота в парах та в малих групах.

Займи позицію. Кубування.

Коло ідей.

ПРЕС.

Запитаймо одне одного. Кластер.

Навчаючи — вчуся. Запитай в автора.

Таблиця «3-Х-Д»

(«Знаємо — Хочемо дізнатися —Дізналися»): третя колонка та узагальнення.

Дискусія та ін.

 

ПІДСУМКОВА

Синквейн.

ПМЦ («плюс», «мінус», «цікаво»).

Обговорення у загальному колі.

Аркуші самооцінювання. Подвійний щоденник.

Лінія оцінки та ін.

На цьому етапі, окрім названих, застосовуються також методи само- і взаємооцінки, як-от: Мішень,

Одне слово, Смайлики та ін.

 

 

Що треба враховувати, обираючи методи для уроку

Ще декілька дружніх порад, як добирати методи до уроку. У досвідченого вчителя — великий набір інструментів; звісно, вибір того чи іншого методу потребує врахування кількох чинників.

1. Зміст матеріалу і результатів, які вчитель хоче отримати, — знання, уміння чи ставлення? Якщо ви чекаєте засвоєння знань — підійдуть методи повторення: опитування, тести, взаємоперевірка, перечитування чи перегляд та ін. Якщо уміння — вам потрібно організувати діяльність, у якій учні вправлятимуться, аби сформувати або розвинути уміння. Формування ставлень чи емоцій учнів потребує дискусії, обговорення, постановки дилем чи спірних запитань та ін.

2. Готовність учнів до інтерактивної взаємодії — роботи в парах, зміни партнерів по спілкуванню, відповідального

виконання завдання у команді, дотримання правил та ін. Така готовність не виникає автоматично, а формується поступово. Починати її розвивати в учнів потрібно якомога раніше з початкових, нескладних форм взаємодії (робота в парах, потім — у трійках), докладно пояснюючи учням послідовність дій. А після завершення обов’язково організовувати обговорення успіхів та невдач цієї діяльності.

3. Ваш стиль викладання. Адже метод має бути комфортним для вас особисто. Наприклад, якщо для вас контроль є менш значущим, оберіть варіант розширеної взаємодії між учнями, коли вони працюють самостійно більшу частину уроку, навіть не презентуючи проміжні результати роботи. І навпаки — якщо ви надаєте перевагу контролю, варто застосовувати більш структуровані методи навчання, стежити за діяльністю учнів поетапно, наприклад, ставлячи їм чіткі, виконувані за певний час завдання, які можна перевірити.

4. Нарешті, у процесі вибору методу потрібно враховувати час, який потрібен для організації роботи; особливості організації освітнього простору (насамперед розташування меблів) та наявність джерел інформації (доступ до Інтернету, книжки або роздавальні матеріали).

Головне пам’ятати: ми не прагнемо вразити когось яскравим методом чи прийомом, не прагнемо розважити учнів. А виходимо тільки з бажання зробити процес навчання більш ефективним — результативним.

 

 

Це матеріал з посібника "Розвиток критичного мислення учнів початкової школи" Пометун

 
Попередня сторінка:  Як треба використовувати окремі метод...
Наступна сторінка:   Розділ 3. Як навчати критичного мислен...^