Інформація про новину
  • Переглядів: 1231
  • Дата: 5-11-2021, 10:42
5-11-2021, 10:42

Посібник "Розвиток критичного мислення учнів початкової школи" Пометун

Категорія: Методичні матеріали

Попередня сторінка:  Уроки з розвитку критичного мислення ...
Наступна сторінка:   1.1. Вікові особливості пізнавальних пр...

 Рік видання: 2020

 Автор: О. І. Пометун

 Видавництво: "Освіта"


Зміст

Розділ 1. Що треба знати для навчання критичного мислення

Розділ 2. Які є методи навчання критичного мислення у початковій школі:

Що таке таксономія Блума

Які інструменти може використовувати вчитель початкової школи дл ...

Що таке метод навчання, прийом та стратегія навчання

Як треба використовувати окремі методи на уроках із розвитку крит ...

Як пов’язаний метод із частиною уроку. Що треба враховувати, обир ...

Розділ 3. Як навчати критичного мислення на уроці у початковій шк ...

Розділ 4. Приклади уроків з розвитку критичного мислення засобами різних предметів початкової школи:

Уроки з розвитку критичного мислення у 1 класі - приклади уроків

Уроки з розвитку критичного мислення у 2 класі - приклади уроків

Уроки з розвитку критичного мислення у 3 класі - приклади уроків

Уроки з розвитку критичного мислення у 4 класі - приклади уроків

Передмова

Шановні колеги!

Перед вами перший в Україні посібник із розвитку критичного мислення на уроках у початковій школі. Очевидно, що його поява саме сьогодні не є випадковістю, бо важко уявити серйозну реформу початкової освіти без розвитку цього напряму. Недарма це зафіксовано у багатьох нормативних документах з освіти останнього часу. Проте численні декларації про важливість розвитку критичного мислення учнів не розв’язують проблеми.

Очевидно, що саме таке мислення дає нам змогу подивитись на проблему з двох боків.

Чому навчати критичного мислення легко для будь-якого вчителя?

Тому що методи, з яких складається технологія розвитку критичного мислення, легко вбудовуються в будь-який урок. За рахунок чітких і зрозумілих алгоритмів діяльності швидко і без зусиль сприймаються дітьми. Вони не потребують додаткових матеріальних витрат на нові матеріали чи обладнання. Крім того, як показує досвід, дітям подобаються такі методи роботи, що сприяють мотивації до навчання і значно полегшують роботу вчителя.

Проте ми не бачимо безупинного прогресу у цьому напрямі. Отже, чому навчати дітей критичного мислення складно для будь-якого вчителя?

Тому що методи розвитку критичного мислення мають бути застосовані системно на кожному уроці, на основі глибокого осмислення сутності критичного мислення у цілому. Дуже важливо обирати саме ті методи, які відповідають змісту і цілям уроку, розуміючи глибинний зміст методу, а не лише його привабливість. Механічне копіювання методів або їх використання тільки на відкритих уроках не приводить до серйозних результатів. Крім того, більшість чинних підручників не «заточена» під організацію критичного дослідження матеріалу учнями, а є набором готових висновків. А отже, вчитель може використовувати такі підручники, але не може спиратися на них методично у процесі розвитку критичного мислення учнів.

Однак зрозуміло й те, що розвиток критичного мислення стає найактуальнішим за часів інтенсивних соціальних

змін, коли неможливо діяти без постійного пристосування до нових політичних, економічних та інших обставин, без ефективного вирішення проблем, значна частина яких не-передбачувана. У цьому сенсі життєва необхідність критичного мислення для вітчизняної освітньої системи очевидна. Тільки таким шляхом ми можемо розвиватися відповідно до вимог світового інформаційного суспільства та просуватись далі у напрямі демократії.

Тому вважаємо за необхідне допомогти зацікавленому вчителеві підвищити свій професійний рівень шляхом поступового і ґрунтовного опанування технології критичного мислення. Саме з огляду на цю мету ми й побудували наш посібник.

У першому розділі книги «ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ДЛЯ НАВЧАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ» ви знайдете деяку коротку, але необхідну інформацію щодо самого поняття «критичне мислення» й щодо того, як його навчати. Хотілося би привернути вашу увагу до останніх підрозділів цієї частини, пов’язаних із викликами до діяльності та особистості педагога, на які вам обов’язково доведеться відповідати. Не переборовши внутрішній спротив, без певної мужності, працелюбності і відданості професії вам навряд чи вдасться подолати цей шлях.

Другий розділ книги «ЯКІ Є МЕТОДИ НАВЧАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ» присвячений інструментарію вчителя, який навчає критичного мислення. Посібник пропонує достатню кількість методів і прийомів для розвитку критичного мислення і активного (інтерактивного) навчання учнів молодшої школи (всього двадцять шість). Усі методи, про які йдеться, описані детально з багатьма прикладами та ілюстраціями. Автори намагалися надати вам максимум рекомендацій для полегшення вибору методу чи його практичної реалізації.

У третьому розділі «ЯК НАВЧАТИ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОЦІ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ» описано концептуальну базову модель уроку, її структуру, методику реалізації кожної частини, найбільш ефективні методи та ін. Окремим підрозділом подано пояснення, чим відрізняється урок критичного мислення (з будь-якого предмета) від звичайного уроку в початковій школі. Цією моделлю уроку вчитель може керуватися, проектуючи навчання

таким чином, аби дібрані методи і прийоми розвитку критичного мислення відповідали змісту, рівню і цілям кожного предмета.

Завдяки глибокому, ґрунтовному і ретельному опису діяльності вчителя та учнів під час конкретних уроків у розділі четвертому «ПРИКЛАДИ УРОКІВ З РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЗАСОБАМИ РІЗНИХ ПРЕДМЕТІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ» зацікавленому читачеві буде нескладно спробувати відтворити пропоновані методи навчання у власному досвіді. Хочемо звернути увагу на те, що всі уроки побудовано за однією структурою, яка складається з трьох частин, ґрунтовно представлених у попередньому розділі. Особливо описана модель навчання буде плідною для тих учителів, хто вже сьогодні успішно запроваджує інтерактивні технології навчання на уроках із різних предметів.

Така побудова посібника робить його логічним, зручним та доступним для опрацювання вчителями, які прагнуть опанувати цю освітню інновацію досконало.

Разом з тим зауважимо, що багаторічний досвід нашої співпраці з учителями в опануванні інноваційних технологій переконливо свідчить: усі вони у межах традиційної освітньої системи потребують спеціальної підготовки та великої підтримки з боку колег. Звичайно, бажаним для вчителя, який готується до запровадження методів і прийомів критичного мислення, є участь у серії спеціальних навчальних семінарів-тренінгів. Для забезпечення підтримки з боку колег і всього педагогічного колективу такі семінари можна проводити для групи вчителів одного навчального закладу.

Бажаю успіхів!

Олена Пометун
Попередня сторінка:  Уроки з розвитку критичного мислення ...
Наступна сторінка:   1.1. Вікові особливості пізнавальних пр...^