Інформація про новину
  • Переглядів: 255
  • Дата: 18-11-2021, 18:31
18-11-2021, 18:31

2.5. Партнерство в дії

Категорія: Методичні матеріали

Попередня сторінка:  2.4. Соціальні проєкти як добровільний ...
Наступна сторінка:   3.1. Оновлення адміністративної роботи ...

Партнерство в дії — це:

— готовність шукати найкращі рішення для всіх;

— створені умови, щоб голос кожного було чути;

— націленість на результат;

— надання та отримання зворотного зв’язку за запитом.

У цьому розділі хочемо поділитися напрацюваннями проекту «Партнерство в дії».

Одеська обласна група медіації, КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», громадська організація «Благодаріння», Програмний офіс в Україні Форуму громадянської служби миру (forumZFD) спільно реалізували пілотний проект «Партнерство в дії. Пілотна модель партнерства в Новій українській школі».

Головна мета проекту полягала у розробленні пілотної моделі партнерства у Новій Українській школі через навчання нових принципів співпраці у ЗЗСО та її апробацію на досвіді команд п’яти ЗЗСО Одеської області.

Проект покликаний дати відповідь на запитання: «Як реалізувати принципи педагогіки партнерства на практиці?»

Проект був спрямований на досягнення таких результатів:

а) розроблення інструментів побудови партнерства в школі на засадах ненасилля;

б) навчання в організації та проведенні діалогів, уміння висловлювати власні думки, емоції, потреби та вміння відчувати та чути думки, емоції та потреби інших;

в) установлення горизонтальних взаємин для виконання спільних завдань, спрямованих на підвищення ефективності освітнього процесу в школі, спроможність делегувати владу, ділитися відповідальністю;

г) створення дієвої моделі соціального партнерства між освітянами, батьками та учнями.

Перед тим, як проект почав реалізовуватися, був проведений системний конфлікт-аналіз явища «партнерство» через розуміння того, що поведінка людей у конфлікті та способи його розв’язання є індикатором якості партнерства (схема 1).

Партнери — це всі учасники освітнього процесу.

Участниками проекту були команди п’яти шкіл Одеської області:

Новоборисівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Малодолинська ЗОШ І-ІІІ ступенів Великомихайлівська опорна ЗОШ І-ІІІ ступенів Біляєвська ЗОШ № 2 І-ІІІ ступенів Авторська школа ім. М.П. Гузика м. Южний Тренери проекту:

Олена Мельник, практичний психолог, медіатор, тренер Одеської обласної групи медіації, авторка проекту

Ольга Склярова, психолог, медіатор, член Одеської обласної груп медіації

Сергій Хиль, психолог, медіатор, керівник ГО «Благодаріння», член Одеської групи медіації

Інна Терещенко, Голова Правління ООГМ

Партнери проекту:

Forum ZFD

Zornitsa Popova-Glodzhani, forumZFD Programme Director Ukraine

Oleksa Stasevych, Project Officer forumZFD Programme Ukraine Aziz Demirdzhaiev, Project Officer forumZFD Programme Ukraine

Svitlana Prishchenko

КВЗО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»

Оксана Левчишена, керівник кафедри освітньої політики Одеська обласна група медіації:

Інна Терещенко, керівник організації ГО «Благодаріння»

Сергій Хиль, керівник організації

Коментарі до схеми 1.

1. Фактори, які розташовані ліворуч — це фактори, які підтримують високу ймовірність виникнення/ продовження/еска-лації конфлікту та припинення його у силовий спосіб (придушення, звинувачення, перекладення відповідальності, покарання тощо).

2. Фактори, які розташовані праворуч — це рушійні сила на підтримку партнерства, фактори, які унеможливлюють ймовірність припинення конфлікту у силовий спосіб та змінюють ставлення до конфлікту як до можливості побудувати стосунки на іншому рівні. Крім цього, ці фактори є кроками до побудови партнерства в організації.

3. Усі фактори потрібно розглядати комплексно (як ліворуч, так і праворуч), і на перетині декількох факторів виникають напрям, стратегія, дія, запровадивши які можна викорінити фактори, які руйнують (ліворуч), та посилити фактори, які вже існують, але потребують розвитку (праворуч) через точки « Можливість для змін ».

Системний аналіз будь-якого явища (напрацювання факторів, які ослаблюють/посилюють явище) дає змогу шукати найефективніші стратегії розвитку. Системний аналіз «педагогіки партнерства» став дієвим підґрунтям для складання дизайну проекту та програми проектних заходів.

Проект складався із 4 етапів.

І етап проекту. Було проведено триденний семінар для шкільних команд у складі директора/заступника директора, практичного психолога/соціального педагога та трьох учителів різних ланок) у кількості шести осіб від кожної з п’яти шкіл Одеської області на тему «Педагогіка партнерства. Робота з конфліктом у школах. Підходи та принципи» (програма додається, додаток 1).

Інструменти, які отримали педагоги:

1. Системний аналіз конфлікту (методологія від форумуЕБП).

2. Картографія конфлікту (методологія X. Корнеліус і Ш. Фзйр).

3. Комунікативна модель партнерства засобами, які ґрунтуються на ненасильницькому спілкуванні М. Розенберга.

4. Діалог (базується на методології ненасильницької комунікації М. Розенберга).

5. Матриця партнерства (створена внаслідок дискусій у групах під час семінару; схема 2), яка включає 12 критеріїв побудови партнерства в закладі:

1. Свобода та участь у прийнятті рішень.

2. Відкритість до взаємодії.

3. Визначені цінності.

4. Наявність ідеї, яка об’єднує, місія школи.

5. Наявність еволюційної мети закладу.

6. Групова угода.

7. Повага до прав людини.

8. Якість комунікації.

9. Розподілена відповідальність.

10. Конструктивна поведінка в конфлікті.

11. Націленість на розвиток усіх.

12. Соціальне проектування.

Коментарі до схеми 2.

1. Критерії сформулювалися та допрацьовувались протягом двох триденних семінарів за участю батьків, учителів та дітей.

2. Усі критерії мають конкретні форми практичного втілення.

3. Коли формулювали критерії, то уявляли, що партнерство вже встановлене. Тому «Матрицю партнерства» потрібно розглядати як покрокову програму практичного втілення ідей партнерства (річний цикл із переглядом пропозицій щодо поліпшення щороку перед складанням плану роботи на майбутній рік).

4. «Матриця партнерства» має універсальний характер. Вона може бути втілена в закладі освіти загалом, у окремому класі (має характер профілактики булінгу), у будь-якій організації, для створення коаліції організації тощо.

5. Якщо всі пункти «Матриці партнерства» реалізовано, то, дійсно, можна вважати, що учасники освітнього процесу — партнери.

6. «Матриця партнерства» розпочинається з пункту «Свобода та участь в ухваленні рішень», що означає добровільну участь, а завершується «Соціальним партнерством», якеє індикатором та «перевіркою на практиці» того, як учасники навчилися бути партнерами.

Процес побудови партнерства (за напрямами залучення Сенді Хаєрбахера) складається із чотирьох етапів:

— дослідження ситуації у закладі;

— трансформація конфліктів (оволодіння підходами та методами

розв’язання конфліктів);

— спільне ухвалення рішень;

— партнерські дії.

Цієї логіки й дотримувалися. На семінарі визначили, що будемо досліджувати в освітньому просторі (12 критеріїв). Тепер потрібно було розробити інструментарій дослідження. Так з’явилася Методика самооцінювання стану партнерства в закладі освіти (додаток 4 ).

Потягом двох тижнів анкетування у школах пройшли 67 батьків, 91 учень, 66 учителів. У період між семінарами шкільні команди розробляли власні програми тренінгів для педагогів, батьків, учнів, працювали над упровадженням діалогової моделі

спілкування, яка ґрунтується на виявленні власних потреб та потреб співрозмовника, проводили анкетування щодо оцінювання якості партнерства у закладі.

II етап проекту

Відбувся другий триденний семінар для шкільних команд у складі представника адміністрації, учителів, батьків та учнів старших класів у пропорційній кількості шести осіб від кожної з п’яти шкіл на тему «Соціальне партнерство і розподілена відповідальність. Школа для кожного» (програма додається; додаток 2).

Інструменти, які отримали педагоги:

1. Публічні звернення (уміння говорити про факти, почуття, потреби та звертатися з проханням замість вимог і претензій (за методикою ненасильницької комунікації М. Розенберга).

2. Життєвий цикл партнерства (інфографіка є напрацюванням учасників семінару; схема 3).

3. Розуміння потреби визначати цінності, які нас об’єднують (у семінарі використовували методику Values Ukraine, «Гра сен-сів» Вікторії Андрієвської, керівника проекту Happy Ukraine).

4. Хто ми є одне одному? (інфографіка є напрацюванням учасників семінару; схема 4).

5. Комунікативні перешкоди партнерства (інфографіка; схема 5).

6. Аналіз графіків партнерства у закладах (кожна школа отримала власний графік, працювала з ним, складала першочергові кроки).

На III етапі реалізації проекту шкільні команди розпочали впровадження визначених засад партнерства у своїх закладах: провели семінари з батьками/учнями/учителями, організували діалог між усіма представниками освітнього процесу щодо визначення першочергових кроків, які необхідні у закладі для побудови партнерських стосунків. Організатори проекту тоді проводили онлайнове консультування.

IV етап проекту. Проводиться круглий стіл для освітян Одеської області (додаток 3).

Завдання круглого столу — презентувати спільноті напрацю-вання пілотного процесу (інфографіка, діагностичні анкети, плани першочергових кроків закладів тощо) та визначити шляхи, якими партнерство як головний принцип сучасної школи може бути реалізовано на практиці.

Результати проекту:

1) сформульовано головні критерії партнерства в освітньому середовищі;

2) розроблено методику оцінювання якості партнерства в організації;

3) отримано об’єктивні результати оцінювання якості партнерства в кожній школі - учасниці проекту, є розуміння підводних каменів і бар’єрів у встановленні партнерства;

4) дітей та батьків визнано як рівних партнерів: «нічого не можна впроваджувати для них без них»;

5) розроблено інфографіку проекту, яка є універсальною та інноваційною;

6) як резутат — поліпшився емоційний стан учасників проекту та практична цінність проекту дістала високу оцінку.

Потенціал проекту:

— розроблення покрокової річної циклограми налагодження партнерства між усіма учасниками освітнього процесу;

— зміна комунікативної парадигми у закладі;

— розроблення системи роботи з конфліктами у закладі;

— розроблення методичного посібника за всіма кроками («Можливості для змін»), які позначені у Системному аналізі конфлікту (культура партнерства, конфліктологічна компетентність, психоемоційна підтримка вчителів та батьків, побудова партнерства, розвиток емоційного інтелекту) тощо.

Додаток 1

Робота з конфліктом у школах. Підходи та принципи

(Програма семінару)

Перший день

Час

Активність

10:00-10:25

Вітання учасникам семінару.

Презентація організацій-партнерів проекту.

10:25-10:30

Очікування від семінару та проекту

10:30-10:40

Групова угода

10:40-10:50

Speed Dating («Швидкі побачення»), «3 асоціації з моїм внутрішнім світом»

10:50-11:10

Малюємо у 6 групах «Матриця партнерства».

Що таке партнерство? За якими категоріями, ознаками, критеріями ми визначаємо, що партнерство є?

11:10-11:30

Презентація надбань груп «Картинна галерея». Визначення головних понять.

11:30-11:45

Кава-брейк

11:45-11:50

Гра-активатор «А я іду»

11:50-12:10

Вступ до основ конфлікту. Теоретичні основи системного аналізу конфлікту

12:10-13:00

Методика системного аналізу конфлікту. Практикум у 2 групах

13:00-13:45

Обід

13:45-13:55

Гра-метафора «Трикутники партнерства»

13:55-15:00

Будуємо власні «петлі». Робота в 3 малих групах. Презентації роботи. Зворотний зв’язок

15:00-15:15

Колективна інсталяція партнерства

15:15-15:30

Кава-брейк

15:30-15:40

Гра-метафора «Підняти планку»

15:40-16:00

Стратегії поведінки в конфлікті

16:00-16:20

Ненасилля та його інструменти. Гра «Діксіт»

16:20-16:40

Гра-проєкція «Стільці»

16:40-17:00

Зворотний зв’язок «Колективне рукостискання»

Другий день

Час

Активність

10:00-10:15

Вітання.

Чи є щось важливе, що хотілось би висловити на коло?

10:15-10:45

Айсберг конфлікту (позиції, інтереси, потреби)

10:45-11:30

Групова дискусія. Картографія конфлікту. Презентація технології

11:30-11:45

Кава-брейк

11:45-12:30

Робота в групах над створенням картографії конфліктних ситуацій. Презентація результатів

12:30-12:40

Гра-активатор «Є контакт»

12:40-13:00

Стретегії поведінки у конфлікті

13:00-13:45

Обід

13:45-14:05

Щоденне спілкування, яке блокує співчуття

14:05-14:20

Вправа «Я поруч»

14:20-14:50

Основні концепти спілкування, яке ґрунтується на ненасиллі

15:00-15:30

4 кроки ННК М. Розенберга: факти, почуття, потреби, прохання

15:30-15:45

Кава-брейк

15:45-16:30

Робота в парах «Чуємо серцем». Емпатія

16:00-16:30

Як висловитись, щоб тебе почули?

16:50-17:00

Зворотний зв’язок «Дотягнутись до зірок»

Третій день

Час

Активність

10:00-10:15

Вітання.

Чи є щось важливе, що хотілось би висловити на коло?

10:15-10:30

Вправа «Дар в іншому»

10:30-11:30

Діалог як можливість бути почутим та почути іншого. Головні концепти діалогу. Вправа «Колізей».

Робота в 3-4 групах

11:30-11:45

Кава-брейк

11:45-11:55

Гра-метафора «Порядок з хаосу»

11:55-12:15

Термінологія партнерства. Створюємо сенси

12:15-12:30

Напрями залучення. Де ми є і що робити?

12:30-12:45

Драбина участі

12:45-13:15

Робота в шкільних командах.

Як ми донесемо ідеї семінару до шкільної спільноти?

13:15-14:00

Обід

14:00-15:00

Робота в шкільних командах.

Що робити до наступного семінару?

15:00-:15:30

Зворотний зв’язок. Анкети зворотного зв’язку. Організаційні питання щодо майбутнього семінару

15:30-16:30

Кава-тайм.

Неформальне спілкування. Групове фото

Додаток 2

Соціальне партнерство і розподілена відповідальність. Школа для кожного (Програма семінару)

Перший день

Час

Активність

10:00-10:10

Вітання учасникам семінару. Короткий опис проекту

10:10-10:40

Знайомство учасників (педагоги, батьки, діти) проекту між собою

10:40-10:50

Групова згода

10:50-11:00

Очікування від семінару та проекту

11:00-11:30

Представлення шкільних команд «Наша унікальність і неповторність»

11:30-11:45

Кава-брейк

11:45-11:50

Гра-активатор «Гуффі»

11:50-12:00

Асоціації партнерства

12:00-12:30

Образ партнерства. Умови та результати

12:30-13:15

Публічні виступи. Як заявити про те, що для нас важливо

13:15-14:00

Обід

14:00-15:45

Публічний виступ. Як заявити про те, що для нас важливо

15:45-16:00

Кава-брейк

16:00-18:00

Сюрприз дня. «Плейбек-театр» (Театр відтворення)

14:00-14:10

Гра-активатор «Паровозик»

14:10-14:40

Колесо взаємодії. Хто ми? У чому ми доповнюємо один одного? Чого вчимося один в одного?

14:40-15:30

Цінності партнерства. «Гра сенсів»

15:30-15:45

Підбиття підсумків дня

15:45-16:00

Кава-брейк

16:00-18:30

Сюрприз дня «Плейбек-театр» (Театр відтворення)

Другий день

Час

Активність

10:00-10:10

Привітання учасників. Гра-активатор «Паровозик»

10:10-10:40

Колесо взаємодії. Хто ми? У чому ми доповнюємо один одного? Чого вчимося один в одного? Вправа «Решето»

10:40-11:30

Цінності партнерства. «Гра сенсів»

11:30-11:45

Кава-брейк

11:45-12:10

Визначення колективних цінностей

12:10-13:30

Вправа «Золоті розсипи».

Слухаємо почуття та потреби тих, хто нас звинувачує

13:30-14:15

Обід

14:15-14:45

Групова дискусія. Еволюція організацій. Бірюзові організації.

Доповнення до «Дерева партнерства»

14:45-15:45

Арт-терапевтична вправа «Корабель відповідальності»

15:45-16:00

Зворотний зв’язок

16:00-16:15

Кава-брейк

16:15-19:30

Екскурсія містом

Третій день

Час

Активність

10:00-10:10

Гра-активатор «Вітаємо вас»

10:10-10:50

«Партнерство». Доповнення до системного аналізу

10:50-11:30

«Раді познайомись — Школа оцінка критеріїв». Робота з графічними зображеннями

11:30-11:45

Кава-брейк

11:45-12:15

«Ми це зробили». 5 критеріїв успішного досвіду

12:15-12:45

«Це важливо насамперед». 5 критеріїв перспективного плану

12:45-13:30

Гнучкість і готовність до змін. Почуємо кожного. «Від дерева мрій до саджанців»

13:30-13:45

Заповнення анкет зворотного зв’язку.

13:45-14:15

Завершення заходу. Зворотний зв’язок. Фотосесія.

14:15-15:00

Обід

15:00-17:00

Час для неформального спілкування

Додаток З

Партнерство в дії.

Пілотна модель партнерства у Новій Українській школі

(Програма відкритого круглого столу)

09:45-10:15 — Вітальна кава

10:15-10:30 — Вітання від організаторів проекту

10:30-10:50 — Презентація проекту

10:50-11:20 — Виступи учасників проекту

11:20-12:00— Живий мікрофон

12:00-12:15— Кава-брейк

12:15-13:00 — Світове кафе «Вчимося бути партнерами». 13:00-13:30 — Презентація результатів роботи у групах. 13:30-14:00 — Підбиття підсумків круглого столу. Побажання партнерам.

14:00-14:30— Обід

Додаток 4

Оцінювання стану партнерства в закладі освіти за методом парних порівнянь

Інструкція 1. Вам треба порівняти наведені вище поняття попарно між собою на спеціальному бланку. Слід провести 2 порівняння (за двома різними критеріями).

На бланку дві матриці. У них записані пари чисел, кожній цифрі відповідає поняття, яке стоїть під цим номером у списку. Заповнення починайте з матриці № 1.

Порівняння в першій матриці робляться на підставі того, що представлені в цьому списку поняття мають, на вашу думку, різну значимість для процесу побудови партнерського освітнього середовища.

Ви дивитесь на кожну пару і вибираєте з двох понять те, яке здається вам більш важливим у цій парі. Номер цього поняття ви обводите кружечком.

Приклад: Вам дана пара 2-3. Під цифрою 2 позначена «відкритість до взаємодії», під цифрою 3 — «групова угода». Якщо ви обвели 2, то це означає, що ви вважаєте, що для процесу побудови партнерського освітнього середовища важливіше відкритість до взаємодії, ніж групова угода.

Обводити можна тільки одну цифру з пари! Пропускати пари не можна!

Відповідати намагайтеся швидко, за першим враженням. Закінчивши першу матрицю, переходите до наступної. У ній порівняння проводиться на підставі того, що деякі з представлених понять у вашому закладі є більш реально виявленими, доступними вже зараз, якщо порівнювати з іншими. Ви вибираєте з пари те поняття, яке більш виявлене вже зараз, і обводите його кружечком.

МАТРИЦЯ № 1

Порівняйте поняття на основі їх більшої значущості для процесу побудови партнерського освітнього середовища.

МАТРИЦЯ № 2

Порівняйте поняття на основі їх більшої реальної виявленості, доступності вже зараз у вашому освітньому закладі.

Лист понять, які є ознаками наявності у закладі партнерських стосунків Інструкція 2. Визначте, будь ласка, ранг кожного поняття, де 1 — найважливіший; а 12 — найбільш неважливий

Поняття партнерства

Ранг

1

Свобода та участь у прийнятті рішень — вільний вибір форм взаємодії в освітньому процесі, який забезпечує найкращий результат діяльності

 

2

Відкритість до взаємодії— це готовність сприймати нове й обмінюватися інформацією, матеріалами, людськими ресурсами, досвідом, сприймати нове

 

3

Групова угода — це добровільно прийнятий перелік дій, що регулює відносини в освітньому середовищі

 

4

Визначені цінності. Цінність— будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має значення для людини, заради якого вона діє, докладає зусиль, здоров’я тощо, заради якого вона живе

 

5

Наявність ідеї, яка об’єднує, місія школи — це стисле позитивне формулювання програми дій у формі гасла, розуміння того, хто ми ста заради чого діємо

 

6

Наявність еволюційноїмети освітнього закладу —

це бажані зміни в освітньому середовищі, які час від часу варто переглядати на відповідність поточним викликам

 

7

Націленість на розвиток усіх— це стратегія, за якої кожен учасник освітнього процесу може задовольнити свої потреби в особистісному та професіональному зростанні

 

8

Розподілена відповідальність — це вільний від примусу горизонтальний процес, який ґрунтується на власній відповідальності, емоційній зацікавленості та бажанні зробити власний внесок у справу

 

9

Конструктивна поведінка у конфлікті — готовність бути націленим на розв’язання конфлікту шляхом максимального задоволення інтересів та потреб усіх сторін

 

10

Якість комунікації— це процес передачі та сприйняття інформації з максимальною відповідністю переданого та прийнятого та мінімізацією перешкод

 

11

Повага до прав людини, визнання різноманітності —

орієнтація на збереження і захист гідності людини та її прав

 

12

Соціальне проектування — це практична діяльність, спрямована на перетворення, трансформацію та розв’язання виявлених соціальних проблем шляхом залучення всіх зацікавлених сторін

 

 

 

Це матеріал з посібника "Організація взаємодії з батьками учнів початкової школи" Бабко, Банах

 
Попередня сторінка:  2.4. Соціальні проєкти як добровільний ...
Наступна сторінка:   3.1. Оновлення адміністративної роботи ...^