Інформація про новину
  • Переглядів: 3655
  • Дата: 16-02-2018, 00:44
16-02-2018, 00:44

Ґрунт, його значення. Утворення ґрунту

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Способи зображення Землі
Наступна сторінка:   Властивості ґрунту, догляд за ґрунтом

• Значення ґрунту

Ґрунт - це не лише частина твердої оболонки Землі, по якій ми ходимо, на якій зводимо свої будинки. Це ще йжиттєво важлива частина земної поверхні. Ґрунтом називають верхній пухкии родючий шар землі, де ростутьрослини і живуть тварини.

Хоч якими б щільними видавалися нам окремі ділянки ґрунту, між його частинками завжди є проміжки, заповнені повітрям і водою. Це має важливе значення для живлення рослин, дихання тварин - мешканців ґрунту. Завдяки наявності у ґрунті поживних речовин і вологиростуть і розвиваються рослини. Тварини і людина поїдають рослини. Отже, від ґрунту залежить існування і рослин,і тварин, і людини.

• Складґрунту

За допомогою експерименту і спостереження можна дослідити склад ґрунту.

Дослід 1. Грудку ґрунту кладуть на дно хімічного стакана і швидко заповнюють його до половини водою(мал. 98, 1). Спостерігають, як з ґрунту виділяютьсяпухирці газу. Це виділяється повітря, бо пустоти, уяких воно перебувало, заповнює вода. Отже, у складіґрунту є повітря.

Дослід 2. Ґрунт прожарюють у відкритій металевій посудині і тримають над нею холодний скляний чи порцеляновий предмет. Через деякий час на цьому предметіз’являться краплі води. Це доводить, що у складі ґрунтує вода.

Дослід 3. Після випаровування води ґрунт продовжують прожарювати (мал. 98, 2) і спостерігають, як з’являється легкий димок і специфічний запах. Це вигорає гумус ґрунту. Гумусом, або перегноєм, називають органічні речовини ґрунту, що утворюються з відмерлихрешток організмів завдяки гниттю. Після зникненнядимку й запаху прожарювання припиняють, оскільки

гумусу в ґрунті не залишилося. Отже, у складі ґрунту є органічні речовини.

Дослід 4. Твердий залишок, що утворився після прожарювання ґрунту, висипають у стакан з водою і ретельно перемішують. Утвореній каламутній рідині дають відстоятися. Під час відстоювання спостерігають, як пісок осідаєна дно стакана, а вода лишається ще мутною від частинокглини. Через деякий час після відстоювання вміст стаканарозділиться на три шари: внизу буде важкий пісок, посередині - каламутний шар із завислих частинок, а зверху -прозорий шар води (мал. 98, 3). Цей дослід доводить, щоу складі ґрунту є пісок і глина.

Дослід 5. П’ять-сім крапель прозорої рідини з досліду 4 наносять на скло, яке тримають над полум’ям спиртівки, доки вся вода випарується.

Після випарювання води на склі залишиться біла пляма.

Це неорганічні речовини, що входили до складу ґрунту.

Отже, ґрунт - це природна суміш, до складу якої входятьгумус, пісок, глина, вода з розчиненими в ній неорганічнимиречовинами, повітря (мал. 99).

Ґрунт - верхній пухкий родючий шар землі, де ростуть рослини і живуть тварини.

Гумус, або перегній, - органічна складова ґрунту.

Пісок, глина, повітря, вода - неорганічна складова ґрунту.

Ґрунт життєво необхідний на нашій планеті.

Чорноземні ґрунти - природне багатство України.

Ґрунт постійно поповнюється органічними речовинами, що називаються перегноєм, або гумусом. Як саме? Щороку у великій кількості відмирають однорічні рослини, опадає листя дерев, гинуть тварини. Через певний час бактерії та інші організми перетворюють їх на перегній, абогумус. Що більше перегною у ґрунті, то він родючіший.

У різних ґрунтах міститься різна кількість органічних і неорганічних речовин. Найбільше перегною міститься у ґрунтах під назвою чорноземи. Україна належить до небагатьох країн світу, багатих на чорноземи.

1. Що таке ґрунт і із чого він складається?

2. Якими дослідами можна визначити склад ґрунту? Якими методами слід для цього скористатися?

3. Про які властивості ґрунту йдеться у параграфі?

4*. Склади план розповіді про значення ґрунту.

5. Як ти вважаєш, чи потрібно дбайливо ставитися до ґрунту?Поясни свою відповідь.

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Коршевнюк, Баштовий

 
Попередня сторінка:  Способи зображення Землі
Наступна сторінка:   Властивості ґрунту, догляд за ґрунтом^