Інформація про новину
  • Переглядів: 694
  • Дата: 19-11-2021, 17:49
19-11-2021, 17:49

2.2. Інтегроване навчання як одна з можливостей формування вправного читача в Новій українській школі

Категорія: Методичні матеріали

Попередня сторінка:  2.1. Нова українська школа: від знаннєво...
Наступна сторінка:   2.3. Модель компетентного читача в Держ...

Як свідчить досвід пілотування Державного стандарту початкової освіти (2018-2020 рр.), інтеграція в Новій українській школі може виявлятися на різних рівнях:

- міжгалузева інтеграція: досягнення навчальних результатів з різних освітніх галузей забезпечується певним навчального курсом, наприклад: інтегрований курс «Я досліджую світ» охоплює навчальні результати декількох освітніх галузей (природнича, інформатична, громадянська та історична тощо);

- предметна інтеграція: досягнення всіх навчальних результатів, запропонованих у певній освітній галузі, які традиційно можуть забезпечуватися різними навчальними предметами, забезпечується певним навчальним курсом, наприклад: інтегрований мовно-літературний курс «Українська мова» не передбачає виокремлення уроків мови та читання;

- змістова інтеграція: очікувані результати всіх змістових ліній, поданих у Типовій освітній програмі, групуються в межах певного часового періоду (місяць, тиждень) на основі певної теми;

- особистісна інтеграція: учні в ситуаціях, які вибудовує вчитель з урахуванням їхнього досвіду та потреб, удосконалюють власні вміння в процесі навчання на основі зворотного зв’язку, який надає вчитель, а також на основі взаємооцінювання одне одного учнями та самооціню-вання власного поступу.

Вияви різних рівнів інтеграції мають бути добре усвідомленими вчителем для продуктивної роботи з формування читацької компетентності.

Щодо міжгалузевої інтеграції варто зазначити, що літературні тексти, з якими працюють учні на уроках, мають бути пов’язані за змістом з темами інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (наприклад, для 3-4 класів визначні такі теми: «Подорожуємо і відкриваємо світ», «Між минулим і майбутнім», «Чарівні перетворення», «Енергія», «Світ невідомий», «Світ невидимий», «Приховані можливості речей», «Погода вдома», «Я — людина»), Це дає можливість у різний спосіб (у процесі роботи над текстом) впливати на формування інших, крім «володіння рідною мовою», ключових компетентностей, визначених Державним стандартом початкової освіти.

Предметна інтеграція передбачає розробку спеціальних кейсів (наборів пов’язаних між собою видів діяльності, які розгортаються навколо певного тексту / медіатексту, зокрема твору літератури), використання яких дає можливості на одному уроці розв’язувати завдання як мовної, так і літературної освіти. Такий інноваційний підхід принципово змінює розуміння сучасною школою поняття «урок української мови». Якщо традиційно на уроках української мови панував словоцентричний підхід до вивчення мови, то в умовах інтегрованого мовно-літературного курсу на уроках української мови з’являється можливість зреалізувати текстоцен-

тричний підхід до вивчення мови, який добре себе зарекомендував у країнах Західної Європи, США, Канаді.

Важливо розуміти, що в умовах інтегрованого навчання читання тексту (художній, медіатекст тощо) виступає основою не лише для здійснення його аналізу, інтерпретації, оцінювання, специфічних для змістової лінії «Читаємо», а й для розгортання видів діяльності, пов’язаних з іншими змістовими лініями — «Взаємодіємо усно», «Досліджуємо мовлення» тощо. Зазначимо, що це стає можливим завдяки наявності проблемного питання, для пошуку відповіді на яке й розгортаються всі необхідні види діяльності.

 

Це матеріал з підручника "Розвиток читацької компетентності в учнів початкової школи в системі інтегрованого навчання" Старагіна

 
Попередня сторінка:  2.1. Нова українська школа: від знаннєво...
Наступна сторінка:   2.3. Модель компетентного читача в Держ...^