Інформація про новину
  • Переглядів: 308
  • Дата: 19-11-2021, 18:07
19-11-2021, 18:07

4.5. Розвиток критичного мислення та емоційного інтелекту в роботі з інформаційними текстами

Категорія: Методичні матеріали

Попередня сторінка:  4.4. Сприйняття, аналіз, інтерпретація й...
Наступна сторінка:   4.6. Рекомендації щодо розширення кола ...

Нестримний інформаційний потік у наш час потребує від людини вміння ефективно й критично оперувати з інформацією, відокремлюючи в ній зерна від полови, відрізняючи ту, яка є достовірною, потрібного чи цікавою, від тієї, що лише створює інформаційний шум і на яку не варто витрачати час та емоції. Саме критичне мислення й розвинений емоційний інтелект дадуть змогу читачеві або читачці уникати впливу маніпу-лятивних технологій, які часто використовуються з метою нав’язування певних переконань або з метою психологічної дестабілізації окремої групи осіб або суспільства загалом.

Пропонуючи учням та ученицям початкових класів для опрацювання інформаційні тексти, учитель/-ка має розуміти, що на цьому етапі важливо закласти основи для критичного сприйняття інформаційних текстів. Під критичним сприйняттям у цьому контексті розуміємо не безпосередню емоційну реакцію читача або читачки (наприклад, якщо якась інформація захопила, то вона має бути правдивою), а його або її налаштованість на перевірку інформації, а для цього, зрозуміло ж, треба вміти відрізняти факти від суджень, надійне джерело інформації від ненадійного тощо.

Для розвитку критичного мислення та емоційного інтелекту в учнів та учениць початкової школи може бути використана рольова гра. Принагідно варто зазначити, що в початковій школі рольову гру з елементами театралізації, як правило, асоціюють передусім із художніми текстами, хоча насправді такий вид роботи може бути актуальний і за роботи з інформаційними текстами. Яскравим прикладом такої організації навчання є кейс «Репортер / репортерка».

Кейс «Репортер / репортерка», 4-й клас: рольова гра в роботі з інформаційним текстом

- Чи знаєте ви, хто такий репортер / репортерка? (Співробітник газети, радіо, телебачення і т. ін., який пише репортажі про факти повсякденного життя.)

- Що таке репортаж? (Розповідь про поточні події, що транслюється по радіо і телебаченню.)

- Чи варто довіряти репортерам? Як пересвідчитися, що репортаж правдивий?

- Як поводить себе репортер? Упевнено чи невпевнено? Говорить, правильно наголошуючи слова чи з помилками?

- Уявіть, що ви робите репортаж про видатних хіміків для науково-популярної передачі. Об'єднайтеся в групу та розподіліть ролі: хто буде репортером, хто буде знімальною групою. Підготуйте на основі уривка з тексту Юлії Смаль «Хімія і їжа» («Хрестоматія сучасної української дитячої літератури», 3-4 класи, перші два абзаци на с. 180) короткий репортаж.

 

Це матеріал з підручника "Розвиток читацької компетентності в учнів початкової школи в системі інтегрованого навчання" Старагіна

 
Попередня сторінка:  4.4. Сприйняття, аналіз, інтерпретація й...
Наступна сторінка:   4.6. Рекомендації щодо розширення кола ...^