Інформація про новину
  • Переглядів: 267
  • Дата: 19-11-2021, 18:07
19-11-2021, 18:07

4.6. Рекомендації щодо розширення кола завдань до інформаційних текстів

Категорія: Методичні матеріали

Попередня сторінка:  4.5. Розвиток критичного мислення та ем...
Наступна сторінка:   5.1. Мета читання художніх текстів

Означені в попередніх підрозділах зауваги щодо аспектів роботи з інформаційними текстами можуть бути актуалізовані й реалізовані на практиці в разі спроможності вчителя/-льки бачити в належно дібраних текстах можливості для розвитку читацької компетентності, а це означає здатність добирати до текстів ефективні завдання, а також формулювати добірки запитань, які сприятимуть охопленню всіх значущих аспектів текстів. Під цим оглядом у пригоді вчителю під час підготовки завдань / питань до інформаційних текстів може стати досвід міжнародного дослідження читацької грамотності випускників початкової школи PIRLS, а також вітчизняного моніторингового дослідження якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та математичної копметентностей випускників початкової школи закладів загальної середньої освіти» (МДЯГІО). Із цією метою наводимо перелік змістових вимірів завдань, які в межах PIRLS пропонуються до інформаційних текстів35. Перед використанням цього матеріалу варто звернутися до підрозділу 1.2 цього посібника, де узагальнено подано інформацію про специфіку основних когнітивних операцій, які актуалізуються під час роботи з текстами будь-яких видів і здатність проводити які на високому рівні свідчить про високий рівень читацької компетентності. Варто зазначити, що наведений перелік змісту завдань PIRLS структурований за рівнями складності, визначеними

у цьому міжнародному дослідженні, що допоможе вчителю створювати добірки завдань / питань до текстів, ураховуючи рівні сформованості читацької компетентності учнів та учениць свого класу. Надалі після переліку пропонуємо зразок інформаційного тексту (рекламного медіатексту) та тестових завдань до нього, що були використані під час МДЯПО-2018.

ОПИС ЗМІСТУ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕКСТІВ, ВИЗНАЧЕНИЙ ПІД ЧАС ВСТАНОВЛЕННЯ ПОРОГІВ

ЗАВДАННЯ НИЗЬКОГО РІВНЯ (МІЖНАРОДНИЙ ПОРІГ —400 БАЛІВ)

Знаходить і розпізнає явно вказану деталь.

Знаходить і розпізнає явно вказану деталь на початку тексту.

Знаходить і розпізнає явно вказану причину дії.

Знаходить і визначає точність трьох деталей (із чотирьох) в описі. Знаходить і відтворює дві явно вказані деталі.

Знаходить і відтворює деталь на карті / схемі.

Знаходить і відтворює деталь на початку тексту.

Знаходить і відтворює один фрагмент інформації (із двох) на початку тексту. Знаходить і відтворює один фрагмент (із двох) явно вказаної інформації за покликанням до початку тексту.

Знаходить і відтворює один явно вказаний фрагмент інформації (із двох). Знаходить і відтворює одну явно вказану деталь (із двох).

Знаходить і відтворює явно вказану деталь.

Знаходить і відтворює явно вказану інформацію.

Знаходить і відтворює явно вказану інформацію на початку тексту. Знаходить і робить висновок про пояснення з явно вказаної інформації. Знаходить і розпізнає явно вказану деталь.

Знаходить і розпізнає явно вказану деталь у рамці в тексті.

Знаходить та інтегрує інформацію, щоб розпізнати значущість дії.

Знаходить явно вказану інформацію на початку тексту.

Ідентифікує й відтворює важливу інформацію на початку тексту.

Інтегрує деталі в тексті, щоб заповнити таблицю (дві з трьох).

Інтерпретує інформацію, щоб запропонувати часткове пояснення.

Робить прямий висновок про дію.

Робить прямий висновок про зв'язок між двома діями.

Робить прямий висновок про опис.

Робить прямий висновок про очікування.

Робить прямий висновок про пояснення.

Робить прямий висновок, щоб відтворити деталь.

ЗАВДАННЯ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ (МІЖНАРОДНИЙ ПОРІГ —475 БАЛІВ)

Знаходить і розпізнає явно вказане визначення.

Знаходить і розпізнає явно вказану деталь.

Знаходить і розпізнає явно вказану деталь, убудовану в множинний текст.

Знаходить і відтворює дві частини явно вказаної інформації в рамці в тексті. Знаходить і відтворює дві явно вказані частини інформації.

Знаходить і відтворює одну або дві частини (із чотирьох) явно вказаної інформації.

Знаходить і відтворює одну дію / подію (із двох), яка є частиною певної послідовності дій / подій.

Знаходить і відтворює три фрагменти явно вказаної інформації.

Знаходить і розпізнає явно вказану деталь.

Знаходить конкретну думку й ідентифікує її в заголовку частини.

Знаходить та оцінює точність чотирьох деталей (із чотирьох) в описі. Інтегрує деталі в тексті для заповнення таблиці (три з трьох).

Інтегрує інформацію в тексті для розташування подій за певним порядком. Інтегрує інформацію для розташування подій за певним порядком. Інтерпретує вплив вибору слів автором.

Інтерпретує й інтегрує інформацію в різних частинах для часткового заповнення таблиці (три введення даних із шести).

Інтерпретує й розпізнає значущість винаходу.

Інтерпретує інформацію для надання повного пояснення.

Інтерпретує цілий текст для розпізнання причини його заголовку.

Робить прямий висновок для надання одного пояснення (із двох).

Робить прямий висновок для надання пояснення.

Робить прямий висновок для розпізнання пояснення.

Робить прямий висновок про подію.

Робить прямий висновок про причину реакції.

Робить прямий висновок про причину ситуації.

Розпізнає головну думку конкретного розділу в тексті.

Розпізнає мету збільшення зображення.

Розпізнає причину використання автором аналогії.

ЗАВДАННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ (МІЖНАРОДНИЙ ПОРІГ — 550 БАЛІВ)

Відрізняє доречну інформацію для розпізнання явно вказаної причини. Відрізняє доречну інформацію, щоб зробити висновок про наукове пояснення.

Відрізняє й інтегрує інформацію з різних частин для заповнення таблиці майже повністю (чотири введення даних із п'яти).

Знаходить й інтерпретує одну корисну дію (із двох).

Знаходить і відтворює дві дії / події, які є частиною послідовності.

Знаходить і відтворює дві частини інформації на початку тексту.

Знаходить і відтворює дві частини явно вказаної інформації за покликанням до початку тексту.

Знаходить і відтворює дві явно вказані деталі.

Знаходить і відтворює одну характеристику.

Знаходить і відтворює явно вказане пояснення.

Знаходить і відтворює явно вказану деталь.

Знаходить і розпізнає явно вказану дію / подію, яка є частиною послідовності. Знаходить і розрізняє інформацію з різних частин з метою зробити висновок. Знаходить інформацію, щоб поєднати одну дію (із трьох) з її значущістю. Знаходить одну вказану текстову рамку (із двох) із назвою і робить інтерпретацію для надання пояснення.

Знаходить текстову рамку з її назвою і робить висновок для розпізнання найкращого пояснення.

Знаходить текстову рамку з її назвою і робить прямий висновок для надання пояснення.

Інтегрує думки в тексті для визначення головної думки.

Інтегрує думки для надання пояснення.

Інтегрує інформацію для надання однієї географічної характеристики (із двох).

Інтегрує інформацію для надання характеристики.

Інтерпретує абстрактну думку за допомогою прикладу.

Інтерпретує й інтегрує інформацію в різних частинах для заповнення таблиці майже повністю (п'ять введення даних із шести).

Інтерпретує й інтегрує інформацію для надання простого пояснення.

Оцінює заголовки різних частин і показує розуміння того, як текст поділено на частини.

Оцінює зміст діаграми й інтерпретує її значення.

Оцінює зміст й узагальнює його для розпізнання найдоречнішого заголовку. Оцінює текстові елементи й зміст для характеристики погляду автора. Оцінює, як використання зображення передає інформацію.

Оцінює, як формат заголовку частини передає інформацію.

Оцінює, як формат і зміст діаграми передає інформацію.

Робить висновок для розпізнавання мети дії.

Робить висновок для розпізнавання причини ситуації.

Робить висновок, щоб пояснити, що історичні документи повідомляють думки.

Робить прямий висновок для визначення й відтворення явно вказаної інформації.

Робить прямий висновок для надання двох пояснень.

Робить прямий висновок для надання пояснення.

Робить прямий висновок для надання пояснення одного (із двох).

Робить прямий висновок для розпізнавання пояснення.

Робить прямий висновок для розпізнавання пояснення метафори.

Робить прямий висновок про мету дії.

Робить прямий висновок про подію.

Розпізнає значення, яке передає зображення.

Розпізнає пояснення метафори.

Розпізнає синонім для знаходження й відтворення явно вказаної інформації.

ЗАВДАННЯ ПРОСУНУТОГО РІВНЯ (МІЖНАРОДНИЙ ПОРІГ — 625 БАЛІВ)

Відрізняє доречну інформацію в декількох частинах тексту для розпізнавання можливого простого висновку.

Відрізняє доречну інформацію й робить висновок про наукове питання. Відрізняє доречну інформацію, щоб зробити висновок про дію.

Відрізняє й інтегрує інформацію з різних частин для заповнення таблиці повністю (п'ять уведень даних із п'яти).

Відрізняє й розпізнає парафразу наприкінці конкретної рамки в тексті. Знаходить дві конкретні рамки в тексті з назвами й інтерпретує їх для надання пояснення щодо кожної з них.

Знаходить й інтегрує дві взаємозалежні дії.

Знаходить й інтегрує інформацію, щоб поєднати дві дії (із трьох) з їхньою значущістю.

Знаходить й інтегрує інформацію, щоб послідовно поєднати три дії з їхньою значущістю.

Знаходить й інтерпретує доречну інформацію в контексті цілого тексту. Знаходить й інтерпретує інформацію для розпізнання причини ситуації. Знаходить і відрізняє доречну інформацію в декількох рамках у тексті. Знаходить і відтворює дві частини явно вказаної інформації й пояснює значущість одного фрагмента інформації.

Інтегрує інформацію в декількох частинах тексту, щоб зробити висновок і розпізнати пояснення.

Інтегрує інформацію з трьох рамок для наведення послідовності або використовує інформацію з меншої кількості рамок з підтверджувальною інформацією.

Інтегрує інформацію з трьох рамок із назвами для наведення послідовності з відповідним підтвердженням.

Інтерпретує абстрактну думку за допомогою прикладу й пояснення, чому цей приклад ілюструє таку абстрактну думку.

Інтерпретує й інтегрує інформацію для надання двох простих пояснень. Інтерпретує й інтегрує інформацію для надання простого пояснення. Інтерпретує й інтегрує інформацію для пояснення характеристики й пов'язує її з її наслідками.

Інтерпретує й інтегрує інформацію з різних частин для заповнення таблиці повністю (п'ять уведень даних із шести).

Оцінює думку й інформацію в тексті для прогнозування.

Оцінює текстові елементи й зміст, щоб показати, як вони передають погляд автора (є прикладом цього погляду).

Робить висновок про причину дії.

Робить висновок про причину ситуації.

Робить прямий висновок для надання двох пояснень.

Розпізнає головний посил короткого оповідання в конкретній частині тексту.

ЗАВДАННЯ ПОНАД ПРОСУНУТИЙ РІВЕНЬ (МІЖНАРОДНИМ ПОРІГ — 625 БАЛІВ)

Знаходить і відтворює дві частини явно вказаної інформації й пояснює значущість обох частин інформації.

Інтегрує ідеї для надання двох пояснень.

Інтерпретує й інтегрує інформацію для надання двох географічних характеристик.

Оцінює текстові елементи й зміст для передачі погляду автора за допомогою доказів із тексту.

Робить прямий висновок для визначення й відтворення явно вказаної інформації й поєднує цю інформацію із подальшою частиною тексту.

Кейс «Твій новий велосипед»36

Велосипед — корисний для здоров'я й доступний вид транспорту. У тебе ще немає велосипеда? Ти хочеш замінити свій велосипед на більш сучаний?

36 Моніторингове дослідження якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи закладів загальної середньої освіти». Книжка з читання «Твій новий велосипед». Тестовий зошит «Твій новий велосипед». URL :

https://testportal.gov.ua/dodatky-3/

.

1. Софійка зранку дісталася автобусом до басейну, а після тренування відвідала магазин «Велоспорт».

Вийшовши з басейну після плавання, Софійка повернула ліворуч, пройшла до вулиці Весела між дитячим садком та спортивною школою.

Перейшовши на протилежний бік вулиці Весела, дівчинка повернула праворуч і рушила пішохідною доріжкою в напрямку Гарного провулка. Пройшла провулком повз спортивний майданчик і дісталася центрального входу магазину «Велоспорт».

Намалюй на малі маршрут, яким пройшла дівчинка від басейну до магазину.

2. Люди віддають перевагу велосипеду як виду транспорту, тому що він А абсолютно безпечний і надійний

Б може долати будь-які відстані

В однаково зручний і влітку, і взимку Г корисний для здоров'я людини

3. Який з велосипедів у магазині «Велоспорт» потребує постійного обслуговування в майстерні?

А дорожній Б легкий дорожній

В гірський Г складаний

4. Яким велосипедом можна їздити як велодоріжками, так і ґрунтовими дорогами?

А дорожнім Б легким дорожнім

В гірським Г складаним

5. Деталі дорожнього велосипеда мають бути добре захищеними від бруду, тому що він

А має лише одну швидкість

Б регулярно обслуговується

В пересувається по асфальту

Г їздить ґрунтовими дорогами

6. Прочитай опис складаного велосипеда.

Чим він відрізняється від усіх інших велосипедів?

Знайди відповідь і запиши її.

7. Марійка мріє купити велосипед, який був би меншим за інші. Батьки можуть витратити на його покупку 4000 грн.

Який велосипед куплять дівчинці батьки, якщо прийдуть до магазину «Велоспорт» у понеділок? Запиши назву велосипеда. Напиши, чому батьки куплять Марійці саме його.

8. Чому для велосипедиста так важливо відрегулювати висоту сідла? Знайди відповідь у тексті. Запиши її.

9. Чому налокітники й наколінники потрібні більше новачкам, ніж іншим велосипедистам? Пояснення запиши.

10. Що обов'язково має надягнути кожен велосипедист для свого захисту?

А шолом Б рукавички

В наколінники Г налокітники

11. Чи корисна для новачків порада згадати їзду на самокаті, щоб скоріше опанувати велосипед? Напиши, якої ти думки.

12. Де дозволено їздити на велосипеді дитині 11 років?

А автомобільною дорогою

Б міськими тротуарами В лісовими стежками Г швидкісною трасою

13. Які з порад потрібні велосипедисту, щоб навчитися тримати рівновагу під час їзди? Напиши про це.

14. Для чого в рекламному проспекті магазину «Велоспорт» використали кілька кольорів і букви різної величини? Свої міркування запиши.

 

Це матеріал з підручника "Розвиток читацької компетентності в учнів початкової школи в системі інтегрованого навчання" Старагіна

 
Попередня сторінка:  4.5. Розвиток критичного мислення та ем...
Наступна сторінка:   5.1. Мета читання художніх текстів^