Інформація про новину
  • Переглядів: 259
  • Дата: 20-11-2021, 10:12
20-11-2021, 10:12

Додатки до посібника "Освітній простір учня початкової школи" Цимбалару

Категорія: Методичні матеріали

Попередня сторінка:  4. Перспективи цілеспрямованого створ...
Наступна сторінка:   Посібник "Освітній простір учня почат...

Додаток 1

Основні об’єкти для організації навчальної взаємодії учнів у школі І ступеня

Взаємодія учнів має бути організована з такими об’єктами шкільного освітнього середовища: рідер планшет

комп’ютер (ноутбук) інтерактивна дошка смартфон

додаткова література зі шкільної бібліотеки або класної бібліотечки, зокрема словники і довідники газети і журнали кольорові ручки пера і туш (чорнила) пензлі і фарби (гуаш, акварель) кольорові олівці (фломастери) кольорова крейда калька

копіювальний папір

конверт

листівка

годинники (механічні, електронні, сонячні і пісочні) секундомір

термометри (кімнатні, водні, зовнішні, медичні, зокрема безконтактні) барометр тонометр

психрометр (для вимірювання температури і вологості повітря) силомір

транспортир (прилад для встановлення виду кутів)

циркуль

компас

флюгер

анемометр

гномон

метроном

ваги (кантар, з чашкою, на підлозі) метр (сантиметрова стрічка, лінійка, складний, мірний шнур, снігомірна лінійка)

мірні чашки (пластикові ємкості, ложки тощо) календарі (настінні, відривні, кишенькові, настільні) грошові купюри і монети лупа

мікроскоп

телескоп

бінокль

камертон

магніт

рахівниця (чисклада)

палички (або інший матеріал для рахування) абак

кольоровий папір кольоровий картон стрічки

клаптики тканин клаптики клейонки поролон фольга

наждачний папір дроти

мотузки, нитки

приладдя для роботи з нитками (гачки, спиці та ін.)

ґудзики

бісер

пластилін

глина

тісто

пісок

листя (пелюстки квітів, хвоя) насіння (крупа)

жолуді, шишки, горіхова шкаралупа тирса (стружка) камінці, мушлі яєчна шкаралупа

сухе гілля (корчі) солома

пір’я (тополиний пух) макети (наприклад, глобус) карта гербарій

колекція копалин, ґрунтів тощо

муляжі (наприклад, гумові або воскові копії рослин, тварин) трафарет

світлини (краєвидів, пам’ятників, видатних діячів культури, спортсменів та ін.) репродукції ілюстрації

малюнки (зокрема, у наборах — птахи, овочі, квіти та ін.) схеми таблиці

сигнальні картки пам’ятки

каса букв (набором) каса цифр (набором) каса геометричних фігур (набором) набір геометричних тіл

доміно, лото, пазли (та ін. для дидактичних ігор із різних навчальних предметів)

головоломки (кросворди, ребуси, анаграми, шаради та ін. для логічних вправ з різних навчальних предметів) класики (з числами, з буквами, складами) значки

м’ячі (зокрема, інтегральні) обручі

скакалки (гумки) мішечки з піском канат

килимки (масажні) булави

музичні інструменти ноти

шкільна атрибутика (емблема, прапор та ін.) ляльки лялькового театру силуети для театру тіней маски

костюми (для інсценізацій, виступів) рослини (у приміщенні школи і на подвір’ї) тварини (зоокуточок, акваріум, мурашник на шкільному подвір’ї тощо) пінцет піпетка бинт і вата йод (зеленка) зубна щітка (нитка) щітка для одягу (взуття) носові хустки (серветки)

окуляри-тренажери для читання (для профілактики порушень зору)

мішечки з йодованою сіллю (для профілактики порушень постави і нестачі йоду в організмі дитини)

тренажери з профілактики порушень зору, посади (роз-ліновані стелі, парти) серветки і скатертини посуд (ложка, виделка, столовий ніж) ножиці та інше

Додаток 2

Визначення поняття «освітній простір»

Визначення

Автор(и)

Територія, поширена для визначення регіонального, галузевого ресурсу, що здійснює освітні функції

К. Приходченко [112, с. 136]

Загальнодержавна єдність в освіті під час проведення децентралізації освіти, що зберігає взаємозв’язок та наступність структур і збереження прав кожного громадянина держави на отримання повноцінної освіти незалежно від місця проживання

Г. Коджаспірова, А. Коджаспіров [60, с. 124]

Багаторівнева і складна соціальна організація, яка складається з формальної освіти (сітка різнорівневих і різнотипних освітніх закладів з єдиним освітнім стандартом), неформальної (мережа закладів додаткової освіти, які мають свободу у виборі змісту освіти), інфор-мальної (неструктурована освіта через взаємодію із штучним середовищем) і інцедентальної (спонтанна взаємодія із соціумом)

П. Бондарев,

В. Курочкіна [12, с. 4]

Інтеграційна система

Н. Рибка [115]

Сукупність освітніх технологій, позана-вчальна робота, управління навчально-виховним процесом, взаємодії із зовнішніми освітніми і соціальними інститутами

0. Кондратьєва [64, с. 22]

Освітня практика як особлива сфера, як органічне ціле, здатне розвиватись, — виступає у трьох своїх взаємопов’язаних предметних проекціях (освітні середовища, інститути, процеси) і двох механізмів його забезпечення: освітня політика.....і управління освітою...

В. Слободчиков [134, с. 179]

Підсистема соціального простору, що має відповідну специфіку та пов’язаний з цільовими настановами освіти; сукупність суб’єктів, між якими встановлені структуровані різноманітні відносини: цільові, змістовні, процесуальні, управлінські (організаційні); складна, цілісна, відкрита система, в якій відбуваються освітні процеси та яка на ґрунті синергетики самоорганізовується і еволюціонує

А. Семенова [126, с. 16]

Цілісне, єдине утворення, що складається з взаємозумовлених і взаємодіючих ліній-просторів, щаблів, пластів, середовищ, соціально-освітніх ситуацій, що забезпечують прояви активності, ініціативності, творчості, потенційних можливостей у процесі суб’єкт-суб’єктних і суб’єкт-об’єктних відношень, де середовище у просторі є вхідним елементом

Р. Чумічова, Л. Редько [158, с. 7]

Педагогічна реальність, яка заявляє про себе співбуттям Людини і Світу через освіту, містить, являє собою баланс культурного і цивілізаційного, виражаючи його через знаковість освітнього середовища

0. Леонова [72, с. 39]

Сукупність матеріальних, політичних, ідеологічних і соціально-психологічних факторів, які безпосередньо взаємодіють з особистістю у процесі її життя і практичної діяльності

Т. Борисова [15, с. 22]

Реально існуючий просторово-часовий континуум функціонування певних відношень не тільки у сфері змісту і організації освіти, які базуються на реальній інформаційно-директивній основі, але й упорядковані, стійкі взаємодії особистості школяра із відкритим соціально-освітнім середовищем

Т. Борисова [15, с. 23]

Динамічна єдність суб’єктів освітнього процесу і системаїхніх відносин

В. Харітонова [152, с. 6]

Місце, яке охоплює людину і середовище у процесі їх взаємодії, результатом якої є прирощення індивідуальної культури того, хто навчається. У цьому контексті навчальний заклад постає формою організації освітнього простору

Р. Пономарьов [110, с. 29-30]

Додаток З

Визначення поняття «освітнє середовище»

Визначення

Автор(и)

Певний устрій і організація оточення з метою впливу на процес навчання і виховання

Б. Бім-Бад [10]

Певна морально-психологічна обстановка, підкріплена комплексом заходів організаційного, методичного, психологічного характеру

І. Ісаєв [52]; В. Сластенін [132]

Засіб розвитку особистості, а також діагностики, проектування і продукування його результатів

Ю. Мануйлов [83, с. 37]

Те, що вирощує і підживлює особистість

В. Зінченко [50]

Педагогічно організований розвиток особистості

Г. Корнетов [67, с. 23]

Сукупність усіх об’єктів/суб’єктів, які не вміщені в систему і зміни властивостей і/або поведінки яких впливають на систему, а також тих об’єктів/суб’єктів, чиї властивості і/або поведінка змінюються у результаті поведінки системи

В. Бурков,

Д. Новіков [17]

Система освітніх умов, необхідних для практичної реалізації даної освітньої технології і місії певного освітнього закладу, де структурними компонентами є просторово-предметні умови, система міжособистісної (соціально-психологічної) взаємодії між суб’єктами навчально-виховного процесу і простір різних видів діяльностей, необхідних для соціалізації школярів, відповідно до вікових особливостей розвитку й індивідуальних інтересів

В.Панов [105, с. 97-98]

Динамічна мережа взаємопов’язаних педагогічних подій, яка створюється зусиллями соціальних суб’єктів різного рівня (колективних, індивідуальних) і виступає інтегрованою умовою особистісного розвитку людини

Н. Селіванова [125]

Система впливів і умов формування особистості за заданим зразком, а також можливостей для її розвитку, які містяться у соціальному і просторово-предметному оточенні

В. Ясвін [172, с. 14]

Сукупність природних і соціальних умов та впливів, що оточують людину

0. Савченко [121, с. 63.]

Конструйована частина фізичної реальності, зв’язана і опосередкована досвідом рекурсивних взаємодій організму, в якій відбувається діяльність людини... Середовище як посередник між реальністю і дійсністю

С. Сергеєв [128, с. 61]

Цілісний, системно-синергетично організований простір взаємодії учасників освітнього процесу із соціокультурним і соціоприрод-ним оточенням, яке дає змогу розкрити індивідуальність Людини

Н.Груздева [33, с. 33-34]

 

 

Це матеріал з посібника "Освітній простір учня початкової школи" Цимбалару

 
Попередня сторінка:  4. Перспективи цілеспрямованого створ...
Наступна сторінка:   Посібник "Освітній простір учня почат...^