Інформація про новину
  • Переглядів: 328
  • Дата: 20-11-2021, 10:18
20-11-2021, 10:18

Посібник "Освітній простір учня початкової школи" Цимбалару

Категорія: Методичні матеріали

Попередня сторінка:  Додатки до посібника "Освітній прості...
Наступна сторінка:   1.1. Історія дослідження емоційного інт...

 Рік видання: 2020

 Видавництво: "Освіта"

 Автор: Анжеліка Цимбалару


 

Зміст

1. Освітній простір: сутність, структура, логіка створення

2. Дидактичний конструктор моделювання освітнього простору в закл ...

3.1. Базова модель освітнього простору в початковій школі

3.2. Варіативні моделі освітнього простору в початковій школі

3.2.1. Освітній простір у навчально-виховному комплексі «Дошкільн ...

3.2.2. Освітній простір учнів початкової школи у спеціалізованій ...

3.2.3. Освітній простір у початковій школі з різновіковим складом ...

3.2.4. Освітній простір учнів початкової школи у загальноосвітньо ...

4. Перспективи цілеспрямованого створення освітнього простору в п ...

Додатки до посібника "Освітній простір учня початкової школи" Ц ...

 

Вступ

Масштабність і динамізм трансформацій усіх сфер життєдіяльності суспільства виявляються в тенденціях розвитку сучасної освіти. Стратегічні орієнтири цього процесу характеризуються амбівалентністю. З одного боку, це розширення взаємодії освітніх систем, зокрема шляхом інтеграції структурно-змістових елементів (за певними політичними, географічними, адміністративно-територіальними або історико-етнографічними характеристиками), з іншого — зосередженість на реалізації пізнавальних потреб кожної особистості і створенні умов для індивідуалізації навчального процесу. Системна реалізація цих стратегій передбачає наукове обґрунтування нових явищ інтерпарадигмальної педагогічної реальності, які відображали б зміни позиції, видів і результатів навчальної взаємодії особистості з освітнім середовищем.

Увага до створення освітнього простору учнів початкової школи як багатовимірної педагогічної реальності зумовлена особливостями сучасного стану розвитку початкової освіти. В умовах стандартизації і варіативності освіти простежуються суперечливі тенденції її модернізації. Зокрема, це орієнтація на уніфікацію і єдність вимог до побудови освітнього процесу й водночас — на особистісний розвиток учнів. Відповідно, загострюється проблема педагогічно виправданого вибору навчальним закладом форм, методів, способів організації навчання, які найповніше враховували б індивідуальні особливості учнів. Звідси постає потреба в забезпеченні взаємоде-термінованого розвитку освітнього середовища й особистості учня. Об’єктом, цілеспрямоване перетворення якого охоплює у взаємозв’язку ці два предмети — шкільне середовище і діяльність учнів з його освоєння, — є освітній простір учнів.

Ціннісний аспект цього явища виявляється в можливостях прогресивних змін наявного в школі освітнього простору, що, залежно від адресності, може відбуватися на різних щаблях — від персоніфікованого до охоплення всіх учасників освітнього процесу. Тому в умовах полісуб’єктності цілеспрямоване створення освітнього простору учнів у закладі загальної середньої освіти постає чинником цілісності педагогічних впливів.
Попередня сторінка:  Додатки до посібника "Освітній прості...
Наступна сторінка:   1.1. Історія дослідження емоційного інт...^