Інформація про новину
  • Переглядів: 771
  • Дата: 6-10-2018, 03:12
6-10-2018, 03:12

Швейцарія (Швейцарська Конфедерація)

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Норвегія (Королівство Норвегія)
Наступна сторінка:   Іспанія (Королівство Іспанія)

Що ви знаєте про нейтральний статус Швейцарії?

ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ. Швейцарія — невелика країна, розташована в центрі західної частини Європи. Вона межує з високорозви-неними країнами, більшість яких є членами ЄС, — Францією, Німеччиною, Італією, Австрією, Ліхтенштейном. Країна не має виходу до моря.

За допомогою карт атласу та матеріалів електронного додатка до підручника визначте особливості природних умов і ресурсів Швейцарії.

НАСЕЛЕННЯ. Швейцарія — багатонаціональна держава з населенням 8,2 млн осіб. Крім чотирьох корінних народів (германо-, франко- та італо-швейцарців і ретороманців), тут живуть представники інших національностей.

Швейцарська Конфедерація складається з кантонів і напівкантонів. Найбільш густо заселені рівнинні райони (Швейцарське плато та північно-східна частина країни). Германо-швейцарці складають 2/3 населення. Вони становлять більшість у кантонах і напівкан-

тонах півдня й центру, у тому числі в Базелі, Берні, Цюриху. Італійці та італо-швейцар-ці зосереджені в південних кантонах, у деяких районах разом із германо-швейцарцями. В інших кантонах переважають франко-швей-царці. Ретороманці населяють високогірні райони кантона Граубюнден.

Швейцарія широко використовує працю іноземних робітників. Найбільше їх на півночі.

Як ви вважаєте, чому Швейцарія потребує іноземної робочої сили?

Рівень урбанізації країни — майже 75 %. Найбільші міста — Цюрих (400 тис. осіб, із передмістями — 1 млн осіб) та Женева (200 тис. осіб, із передмістями — майже 500 тис. осіб), значно менше населення Базеля, Берна, Лозанни. Цюрих часто називають економічною й фінансовою столицею Швейцарії. У місті розташовані штаб-квартири багатьох швейцарських банків і страхових компаній, а також Швейцарська біржа. Усе це робить Цюрих одним з основних світових фінансових центрів.

ДОМІНУЮЧІ СКЛАДОВІ ЕКОНОМІКИ. ХАРАКТЕРНІ РИСИ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА. Швейцарія є високорозвиненою країною з експортоорієнтованою економікою. Вона входить до головних світових фінансових та банківських центрів.

У структурі економіки Швейцарії найбільшою є частка сфери послуг. Її внесок у ВВП країни становить понад 70 %, промисловості — близько 29 %, сільського господарства — менше 1 %.

У сфері послуг найбільше значення мають фінансовий сектор, туризм, оптова та роздрібна торгівля, охорона здоров’я й освіта. Усього у сфері послуг працює 3/4 всіх підприємств Швейцарії.

Банківська система Швейцарії є однією з найстаріших, найпотужніших та найнадійніших у світі. Не дивно, що коли йдеться про надійне зберігання й обов’язковість, кажуть: «Як у швейцарському банку». Кількість зайнятих у фінансовій сфері перевищує 200 тис. осіб. Якщо враховувати працюючих у суміжних секторах, то ця цифра зростає до 500 тис. осіб. Іншими словами, із фінансовим сектором так чи інакше пов’язано понад 12 % працездатного населення, які забезпечують майже 10 % ВВП Швейцарії. Найбільше фінансових установ розташовано в Цюриху, Женеві, Базелі та Лугано.

Швейцарська біржа — один із найбільших європейських торговельних майданчиків. Вона є акціонерним товариством і належить іноземним та національним фінансовим установам.

Швейцарія зберігає міцні позиції в туристичній сфері. Найчастіше країну відвідують німці, китайці, американці США. Туризм забезпечує до 15 % ВВП країни.

Швейцарія відома досягненнями в ІТ-ін-дустрії. У регіоні Цюрих—Боденське озеро розмістили свої дослідні підрозділи компанії «АБМ», «Гугл», «Майкрософт».

Серед виробництв обробної промисловості ключовими є машинобудування (у тому числі електротехніка, електроніка, годинникова промисловість) та хімічна (у тому числі фармацевтика). Світову популярність завоювала швейцарська годинникова промисловість. У 2016 р. загальний обсяг її експорту, разом із комплектуючими та механізмами, склав понад 30 млн одиниць. Центри годинникової промисловості в першу чергу розташовані в регіоні Юри, від Женеви до Шаффхаузена (так званий «пояс годинникарів»). Окремі підприємства розмістилися на території Швейцарського плато.

У значних обсягах виробляють медичне та промислове обладнання, верстати, машини для обробки полімерів тощо. Так, медичну техніку випускають приблизно 350 підприємств, а також сотні торговельних і сервісних фірм. Більшість із них розташовані поблизу Женевського озера, у районі Берн-Біль, Базеля, Цюриха та їхніх околицях.

Фармацевтична промисловість також орієнтована на експорт: 90 % виробленої продукції вивозиться. За обсягом експорту ліків на одну особу Швейцарія є абсолютним світовим лідером.

У Швейцарії виробляються не тільки ліки та вітаміни, а й харчові добавки, ароматизатори, засоби захисту рослин, хімічні речовини для промислового використання, пігменти, фарби, лаки. Підприємства є в різних районах країни, але основним центром хімічної та фармацевтичної промисловості є місто Базель.

Важливим чинником швейцарського успіху у фармацевтичній промисловості є інвестиції в дослідження та розробки, за обсягом яких Швейцарія посідає третє місце в Європі після Великої Британії та Німеччини.

Чому виробництво ліків вимагає значних інвестицій у дослідження та розробки?

Важливе значення має електроенергетика. Близько 34 % електроенергії у Швейцарії виробляється на АЕС, 60 % — на ГЕС, а інші 6 % — на ТЕС та ВЕС. Більшість ГЕС розташовані в Альпах. Будівництво нових АЕС тимчасово припинено, проте в перспективі Швейцарія поки що не збирається згортати програму атомної енергетики.

Швейцарська транспортна система відрізняється надійністю та високою якістю шляхів сполучення. Існуючі природні бар’єри, зокрема гори, долаються завдяки перевалам та побудованим інженерним спорудам, у першу чергу мостам і тунелям (останніх понад 600) (мал. 2).

Протяжність автомобільних доріг — близько 70 тис. км. Важливу роль відіграють магістралі, які проходять через гірські перевали.

Швейцарія не має виходу до моря, але володіє значним морським флотом. У його складі переважають сучасні судна, у тому числі кілька танкерів.

Сільське господарство країни має яскраво виражену тваринницьку спрямованість і відрізняється високою продуктивністю. Найбіль

ше значення має молочне скотарство, яке виробляє більше продукції, ніж потребує країна. Головними сільськогосподарськими культурами є пшениця, картопля й цукровий буряк.

Широко відома висока якість швейцарських продуктів харчування, зокрема шоколаду, сирів, дитячого харчування.

ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ. Швейцарія входить до світових лідерів за обігом зовнішньої торгівлі порівняно з ВВП та в перерахунку на одну особу. Країна традиційно має додатне сальдо.

Через географічне положення та особливості історичного розвитку Швейцарія має тісні зв’язки з ЄС, який виступає її основним торговельним партнером. Так, у 2016 р. на країни ЄС припало 52 % зовнішньоторговельного обігу Швейцарії. Лідерами серед країн є Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, а також США.

Які переваги дають Швейцарії тісні зв'язки з ЄС?

Основні експортні товари країни: машини та обладнання, ліки, хімікати, годинники, продукти харчування. В імпорті переважають машини та обладнання, транспортні засоби, хімікати, метали, енергоносії, сільськогосподарська продукція, одяг і тканини.

Швейцарія є важливою транзитною країною. Через її територію проходять значні обсяги вантажних, пасажирських та енергетичних потоків країн ЄС.

Економіка Швейцарії тісно пов’язана зі світовими ринками. На це вказують не лише значні обсяги торгівлі товарами й послугами, але й інвестиції в іноземні підприємства. Інвестори зі Швейцарії забезпечують роботою понад 3 млн осіб у різних країнах світу.

За допомогою матеріалів електронного додатка до підручника охарактеризуйте міжнародні зв'язки Швейцарії та України.

висновки

• Швейцарія розташована в центрі західної частини Європи, вона межує з високорозвиненими країнами.

• Країна частково забезпечена водними та лісовими ресурсами, корисні копалини майже відсутні.

• Швейцарія — багатонаціональна держава з населенням у 8,2 млн осіб.

• Швейцарія є високорозвиненою країною з експортоорієнтованою економікою. Вона входить до головних світових фінансових і банківських центрів.

• Серед виробництв обробної промисловості ключовими є: машинобудування (у тому числі електротехніка, електроніка, годинникова промисловість) та хімічна (у тому числі фармацевтика).

• Країна має значні обсяги зовнішньої торгівлі.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Якими є особливості природних умов Швейцарії? Як це впливає на розвиток господарства?

2. Що є характерним для системи розселення?

3. Охарактеризуйте провідні виробництва країни.

4. Якими є особливості транспортної системи?

5. Назвіть характерні риси зовнішніх економічних зв'язків Швейцарії.

 

Це матеріал з підручника Географія 10 клас (профільний рівень) Довгань, Стадник

 Попередня сторінка:  Норвегія (Королівство Норвегія)
Наступна сторінка:   Іспанія (Королівство Іспанія)^