Інформація про новину
  • Переглядів: 760
  • Дата: 25-11-2021, 10:35
25-11-2021, 10:35

Посібник "Теорія і практика формування емоційного інтелекту в учнів початкової школи" Т. Котик

Категорія: Методичні матеріали

Попередня сторінка:  Словник емоцій та почуттів
Наступна сторінка:   1. Загальні засади реформування початк...

 Рік видання: 2020

 Автор: Тетяна Котик

 Видавництво: "Астон"


Зміст

1.1. Історія дослідження емоційного інтелекту

1.2. Сутність емоційного інтелекту та його значення для розвитку ...

1.3. Емоції та почуття. Їх види і призначення

1.4. Діагностичні методики як засіб виявлення стану розвитку емоц ...

2.1. Природничі засади становлення і розвитку емоційного інтелект ...

2.2. Вікові особливості емоційно-вольового розвитку молодших школ ...

2.3. Взаємозв’язок між розвитком емоційного інтелекту та поведінк ...

2.4. Провідні умови успішного розвитку емоційного інтелекту молод ...

3.1. Сучасні підходи до оновлення змісту початкової освіти і напр ...

3.2. Програмове забезпечення розвитку емоційного інтелекту молодш ...

3.3. Драматизація як провідний метод формування емоційного інтеле ...

3.4. Дослідницький підхід як засіб формування емоційного інтелект ...

4.1. Етапи і напрями формування емоційного інтелекту молодших шко ...

4.2. Форми розвитку міжособистісного та внутрішньо-особистісного ...

4.3. Методи і прийоми розвитку емоційного інтелекту молодших школ ...

4.4. Інтерактивні форми і методи навчання як чинники впливу на фо ...

5.1. Емоційний інтелект учителів початкової школи

5.2. Розвиток емоційного інтелекту вчителів початкової школи

5.3. Запобігання емоційному вигоранню вчителів початкової школи

Словник емоцій та почуттів

 

ПЕРЕДНЄ СЛОВО

У Державному стандарті загальної початкової освіти визначено змістові орієнтири для цілісного розвитку особистості учня початкової школи і сформульовано їх як наскрізні уміння, що є загальними для всіх освітніх галузей та обов'язковими для формування в учнів, а саме: розв'язує проблеми, критично і творчо мислить, співпрацює, ефективно спілкується, розвиває власний емоційний інтелект, досліджує, організовує свою діяльність, рефлексує, вдумливо читає. Такі орієнтири відображають збалансовану взаємодію основних структурних компонентів особистості: емоційного («Відчуваю»), мнсленнєвого («Думаю») та діяльнісного («Дію»),

Отже, завдання з розвитку емоційного інтелекту є важливим компонентом змісту початкової освіти. Оволодіння ним учнями початкової школи як засобом успішної суспільної взаємодії та пізнання себе й інших має стати найважливішим надбанням дитини в молодшому шкільному віці, що вирізняється особливою сенситивністю до засвоєння норм і правил суспільної комунікації. Якщо ж дитина не досягне достатнього рівня емоційного розвитку до 10-11-річного віку, що вирізняється найбільшою пластігчністю кори головного мозку й майже необмеженими інтелектуальними можливостями, то на пізніших вікових етапах її життєвий шлях не може бути успішним і комфортним через численні непорозуміння із собою та іншими близькими й чужими людьми.

Учителі початкової школи покликані не лише навчити малих дітей читати і писати, а й закласти підгрунтя для майбутнього становлення в підлітковому віці цілісної особистості, що розуміє себе та інших і може досягти успіху як у самостійній, так і в груповій та колективній діяльності.

Ефективність роботи з розвитку емоційного інтелекту надзвичайно залежить від чітко продуманої системи педагогічного впливу, емоційної компетентності вчителя. На педагогічних факультетах таку підготовку ще не здійснюють, тому цей навчально-методичний посібник розрахований на те, щоб дати педагогам такі теоретігчні знання й допомогти сформувати такі вміння, за допомогою яких вони зможуть досягти високого

науково-методичного рівня освітньої роботи з формування емоційного інтелекту молодших школярів з урахуванням положень концепції Нової української школи.

Розробляючи методику формування емоційного інтелекту молодших школярів, авторка цього навчально-методичного посібника спиралася на сучасні положення нейрофізіології про структуру мозку, його діяльність та взаємозв'язок між мисленням, емоціями й поведінкою людшш; психології — про структуру емоційного інтелекту і його особлішості в молодшому шкільному віці; педагогіки — щодо застосування інноваційних підходів до організації освітньої діяльності в НУШ, з урахуванням тісного зв'язку між науковою теорією та педагогічною практикою.

Науково-теоретичні й методичні положення навчально-методичного посібника грунтуються на фундаментальних дослідженнях як зарубіжних (І. Андрєєва, Р. Бар-Он, Г. Гарднер, Д. Гоулман, Д. Люсин, М. Манойлова, Дж. Меєр, О. Олпорт, П. Селовей, Р. Стернберг, Е. Торндайк, Н. Холл та іншпх), так і вітчизняних науковців (Т. Березовська, С. Дерев'янко, М. Журавльова, В. Зарнцька, Є. Карпенко, Н. Коврнта, О. Лящ, Е. Носенко, Л. Савчук, Л. Ракітянська, М. Шпак й іншпх) з теорії емоційного інтелекту, працях нейрофізіологів (М. Даймонд, Д. Левітін), котрі досліджували мозок ж центр керування емоційною поведінкою людини; теоретичних та експериментальних надбаннях психологічних досліджень Л. Внготського. О. Леонтьєва, С. Рубінштейна, О. Тпхомпрова, з урахуванням надбань педагогічної спадщини всесвітньо відомого українського педагога В. Сухомлпнського та досвіду роботи вчителів початкової школи.

Пропонований навчально-методичний посібник містить доступне за змістом та формою викладу теоретичне обгрунтування педагогічної роботи щодо формування емоційного інтелекту молодших школярів і практичний матеріал для реалізації теоретичних положень у освітньому процесі початкової школи. Він допоможе педагогам не лише оволодіти знаннями та уміннями, необхідними для роботи з учнями, а й розвинути власний емоційний інтелект, оскільки за матеріалами посібника можна опрацювати теоретичний матеріал і запропоновану додаткову літературу, підготувати відповіді на запитання для самоконтролю знань, рефлективно визначити особливості власного емоційного інтелекту та розвинути необхідні його компоненти.

Мета посібника — допомогти опанувати основи теорії емоційного інтелекту, зрозуміти його сутність, структуру, вплив на поведінку та здоров’я людини, зорієнтуватися в колі фахової літератури з проблеми формування емоційного інтелекту в початковій школі, виборі необхідного дидактичного матеріалу, рефлексивно осмислити роль емоційного інтелекту в житті молодших школярів та у власній життєдіяльності.

Авторка посібника висловлює вдячність Л. Яцук, вчительці Перегінської ЗОШ № 1 Рожнятівського району Івано-Франківської області, за надані матеріали (практичні завдання, вправи, конспекти уроків) з досвіду роботи в початковій школі.
Попередня сторінка:  Словник емоцій та почуттів
Наступна сторінка:   1. Загальні засади реформування початк...^