Інформація про новину
  • Переглядів: 266
  • Дата: 28-11-2021, 22:51
28-11-2021, 22:51

Висновки до посібника "Організація діяльності учнів початкових класів" Кірик, Данилова

Категорія: Методичні матеріали

Попередня сторінка:  2.6. Сучасні методи, форми і прийоми роб...
Наступна сторінка:   Додатки до посібника "Організація дія...

Апробований інноваційний підхід до навчання грамоти та математики передбачає навчання й виховання молодших школярів через наскрізне змістове інтегрування освітніх галузей базового і варіативного компонентів початкової освіти без уведення спеціальних годин на інтегровані курси. Успішним навчання учнів буде за таких умов:

1) розроблення нового типу навчально-методичного комплексу саме для шестирічних першокласників: підручників, зошитів, наочності, дидактичних матеріалів, методичної літератури;

2) наскрізна міжпредметна, внутрішньопредметна, міждіяльнісна та міжсистемна інтеграція обов'язково має бути закладена у підручниках, а не тільки в програмах;

3) повна свобода вчителя на вибір та застосування комплексу навчально-методичних і дидактичних засобів (освітніх програм, навчальної та методичної літератури; методів, прийомів, форм, засобів роботи з дітьми);

4) урахування вікових особливостей дітей молодшого шкільного віку, їхньої пізнавальної сфери, типів дитячого сприймання та мислення (перевага надається залученню наочно-образної форми мислення, практичних дій);

5) використання нових підходів до організації навчально-виховного процесу на засадах гуманної, партнерської довіри у стосунках «учень-вчитель-батьки»;

6) включення у підручники особистісно-значущих виховних завдань, які допомагають формувати культуру спілкування, поведінки, стимулюють орієнтацію на моральні цінності, сприяють національно-патріотичному вихованню.

 

 

Це матеріал з посібника "Організація діяльності учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти" Кірик

 
Попередня сторінка:  2.6. Сучасні методи, форми і прийоми роб...
Наступна сторінка:   Додатки до посібника "Організація дія...^