Інформація про новину
  • Переглядів: 584
  • Дата: 28-11-2021, 22:58
28-11-2021, 22:58

Посібник "Організація діяльності учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти" Кірик

Категорія: Методичні матеріали

Попередня сторінка:  Додатки до посібника "Організація дія...
Наступна сторінка:   Зразок сучасної приватної школи

 Рік видання: 2019

 Видавництво: "Світ"

 Автори: Марія Кірик, Людмила Данилова


 

Зміст

1. Загальні засади реформування початкової освіти

1.1. Методологічні аспекти вікової характеристики та індивідуальн ...

1.2. Засади інтеграційних процесів у початковій освіті

1.2.1. Що таке компетентнісно-інтегративний підхід до навчання

1.2.2. Які види інтеграції можна упроваджувати в початковій школі

1.2.3. Інтегрований урок і його структура

1.3. Що таке інтегрований курс і навіщо він потрібен у початковій ...

2.1. Що таке «ранкове коло» та його складові

2.2. Що таке інтелект-карта, або карта пам'яті

2.3. Що таке лепбук, для чого та як його виготовити

2.4. Що таке портфоліо учня

2.5. Застосування новітніх підходів при організації навчальної ді ...

2.5.1. Особливості сучасного інтегрованого курсу «Навчання грамот ...

2.5.2. Які інноваційні підходи доцільно впроваджувати в період на ...

2.5.3. Які нестандартні методи навчання математики доцільні в 1-2 ...

2.6. Сучасні методи, форми і прийоми роботи з батьками учнів

Висновки до посібника "Організація діяльності учнів початкових к ...

Додатки до посібника "Організація діяльності учнів початкових кл ...

 

Слово до читача

Щоб учити дітей по-новому у новій школі, потрібні не лише інструменти - сучасні підручники, посібники, новітнє обладнання, облаштовані зручними меблями класні кімнати, а передусім озброєні необхідними знаннями вчителі, мотивовані позитивним ставленням держави до професії вчителя. Сьогодні роль учителя змінюється. Його вже не сприймають як безпосереднє джерело знань, бо знання можна почерпнути з інтернету, з різноманітних книг чи з інших джерел. Головне зараз - навчити учнів учитися, бо коли дитина займається тим, що їй подобається, вона знаходить для цього сили та енергію. І школа покликана стати тим середовищем, в якому можна все це втілити в життя.

Нова українська початкова школа очікує вчителя-партнера з високими людськими цінностями, педагога-гуманіста, який з любов'ю і повагою ставиться до дитини. Це ті необхідні риси, без яких учителеві робити в школі нічого. Щоб учителя поважали, щоб до нього тягнулися учні і батьки, він має бути насамперед високоосвіченою, компетентною, толерантною, висококультурною особистістю, яка знає більше, бачить далі, розгортає світоглядні горизонти учня й може навчити його чогось такого, чого не навчить інший.

Той, хто хоче змінити світ, повинен починати з себе! Сьогодення вимагає від кожного вчителя відповідальності за свою роботу, відмови від шаблонних форм і методів навчання, уміння творчо працювати, саме тому потрібно себе постійно удосконалювати.

Цього вимагає «Професійний стандарт вчителя початкових класів» (2018), розроблений Міністерством освіти і науки України спільно з представниками освітянської спільноти та педагогічних вишів і затверджений на національному рівні Міністерством соціальної політики України.

У документі чітко окреслені функції вчителя:

• планування і здійснення освітнього процесу;

• забезпечення і підтримка навчання, виховання й розвитку учнів в освітньому середовищі й родині;

• створення освітнього середовища;

• рефлексія та професійний саморозвиток;

• провадження педагогічних досліджень;

• надання методичної допомоги колегам з питань навчання, розвитку, виховання й соціалізації учнів початкових класів закладу загальної середньої освіти;

• узагальнення власного педагогічного досвіду та його презентація педагогічній спільноті;

• оцінювання результатів роботи вчителів початкових класів закладу загальної середньої освіти.

Для кожної функції конкретизовано професійні компетентності, знання, вміння та навички. Описані також предмети та засоби праці вчителя.

«Це вперше не тільки на національному рівні затверджено професійний стандарт, а й докладно, по поличках розкладено, яку кваліфікацію повинна мати людина, що хоче бути або працює вчителем. У цьому документі немає розмитих формулювань, кожна компетентність, знання, вміння чітко виписані. Й це дуже важливо, адже так ми дали абсолютно новий інструмент і для роботодавців, і для університетів, що готують майбутніх педагогів», - пояснила Лілія Гриневич. Професійний стандарт пропонують використовувати для оцінювання кваліфікації вчителя під час його прийняття на роботу, атестації чи сертифікації, присвоєння категорії тощо. Він є своєрідною «дорожньою картою» вищих педагогічних закладів освіти, які готують фахівців для початкової школи. Отже, професійний стандарт слугуватиме основою для створення відповідного стандарту вищої освіти.

Нам, колеги, випала честь реформувати українську початкову школу, що є першим кроком на шляху історичної модернізації всієї української системи освіти. Головна мета реформи - створити школу, у якій буде приємно навчатися, яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й уміння застосовувати їх у житті. Учитель повинен не лише вчити, виховувати, розвивати, а й любити своїх учнів, бо батьки довіряють нам своє найрідніше, кровне - дитину, яка за нашоїдопомоги має стати особистістю.

Лише усвідомивши філософію Новоїукраїнської школи, зможемо реалізувати її цілі й завдання, починаючи з реформи початкової освіти, яка послужить фундаментом для успіху та самореалізації особистості.

У початковій освіті десятиліттями панує предметна система навчання, що полягає в автономному вивченні різних сфер дійсності, здобутті знань у тій чи іншій галузі, які недостатньо пов'язані між собою.

Реформування сучасної початкової освіти передбачає подолання ізольованого викладання навчальних предметів і створення принципово нових навчальних програм, які орієнтують освітній процес на розвиваль-но-продуктивний інтегративний підхід і розвиток критичного мислення здобувачів освіти.

Уперше в історії української початкової освіти пропонується інтеграційний підхід до організації навчання як база для формування цілісного сприйняття навколишнього світу. Специфіка роботи вчителя початкових класів дає змогу впровадити інтеграцію в навчальний процес уже на самому його початку.

Щоб успішно виконати завдання, окреслені Державним стандартом початкової освіти, Типовими освітніми програмами початкової школи, учитель має усвідомити філософію, теорію та базові аспекти методики інтегрування навчального матеріалу конкретних освітніх галузей, оволодіти методикою інтегрованого уроку, враховувати індивідуальні особливості шестирічних здобувачів освіти.

Традиційні дидактика, методика навчання початкової школи не передбачали розкриття наукових понять інтеграції змісту освітніх галузей. Методика інтегрованих уроків мало досліджена й науковцями.

Мета цього посібника - допомогти вчителеві з'ясувати сутність нових інтеграційних підходів, зрозуміти значення термінів, обґрунтувати їх актуальність і подати практичні поради щодо застосування цих знань при організації навчально-виховного процесу з шестирічками.

Посібник складається з двох розділів, у яких висвітлено науково-теоретичні аспекти індивідуальних особливостей шестирічних здобувачів освіти; обґрунтовано інтегративний підхід на початковому етапі освіти, описано методики, прийоми, методи навчання та наведено методичні поради щодо доцільності інтегрування окремих предметів у курси. Доповнюють видання список літератури і джерел та додатки.

Посібник призначений для викладачів педагогічних вищих закладів освіти, науковців, учителів-новаторів, аспірантів, магістрантів і студентів, які працюють у сферах теорії й практики організації та здійснення освітнього процесу початкової школи. Сподіваємося, що він зацікавить усіх, кому не байдужа доля початкової освіти й наймолодших громадян України, хто шукає оптимальних шляхів до майбутнього й прагне працювати й жити творчо.

Хочемо поділитися своїми матеріалами з тими, кому бракує знань, досвіду саме з перелічених питань.

Успіхів вам, шановні колеги-педагоги, читачі, будівничі Нової української початкової школи!
Попередня сторінка:  Додатки до посібника "Організація дія...
Наступна сторінка:   Зразок сучасної приватної школи^