Інформація про новину
  • Переглядів: 4120
  • Дата: 16-02-2018, 00:44
16-02-2018, 00:44

Властивості ґрунту, догляд за ґрунтом

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Ґрунт, його значення. Утворення ґрунту
Наступна сторінка:   Повітря

• Які властивості мають різні ґрунти Основна властивість ґрунту - родючість. Під родючістю ґрунту розуміють його здатність забезпечуватирослини поживними речовинами, переважно органічними.Найбільше поживних речовин міститься в гумусі - органічній складовій частині ґрунту. На родючих ґрунтахзбирають високі врожаї сільськогосподарських рослин, зяких виготовляють продукти харчування для людини абоякі є кормом для тварин.

Ґрунти відрізняються вмістом твердих речовин -гумусу, піску, глини. Тому властивості ґрунтів краще

розглядати залежно від їхнього складу. Що більше в ґрунті гумусу, то він родючіший. Оскільки в чорноземахгумусу найбільше, то й родючістьтаких ґрунтів найвища. Свою назвуці ґрунти одержали через їх темнезабарвлення (мал. 100). На виглядчорноземи грудкувато-зернисті, в нихдобре проникають вода і повітря.

Ґрунти характеризуються такою фізичною властивістю, як колір.

У чорноземів він чорний, у піщаних ґрунтів сірувато-жовтий, у глинистих - жовтий.

У складі піщаних ґрунтів, як свідчить їхня назва, переважає пісок.

Вода легко проходить крізь такий ґрунт, тобто не затримується у верхньому його шарі. Через це кореням рослин не вистачаєвологи. Навіть після сильних дощів піщаний ґрунт швидко висихає. Гумусу в піщаних ґрунтах значно менше, ніжу чорноземах, тому вони малородючі.

Глинисті ґрунти, навпаки, мають достатній запас поживних речовин. Але зволожена дощем глина зліплюєскладові ґрунту, від чого він стає щільним. Дехто з васмав змогу в цьому пересвідчитися, якщо займався ліпленням з глини. Такі вироби не розсихаються, бо після висихання води частини глини міцно тримаються одна одної.Якщо ця властивість глини цінна в гончарстві для виготовлення глиняного посуду, то ґрунтам вона не накористь. Після дощу глинисті ґрунти, на відміну відпіщаних, сохнуть повільно, на них надовго лишаютьсякалюжі, що погіршує надходження до ґрунту повітря,утруднює обробіток ґрунту.

• Догляд за ґрунтом

Родючість ґрунту залежить не лише від умісту в ньому гумусу, а й від наявності вологи. Пояснюється це тим, щокорені рослин убирають поживні речовини лише в роз-

чиненому вигляді. Більшість територій України одержують необхідну ґрунту воду у вигляді снігу та дощу. Тобі, мабуть, відомо, що цього буває недостатньо, особливо вКриму, південних областях - Херсонській, Одеській,Миколаївській. Тому тут догляд за ґрунтом передбачаєполив рослин (мал. 101).

Щоб зберегти вологу й наситити ґрунт повітрям, його пізно восени чи рано навесні орють або перекопують, апід час росту рослин розпушують і знищують бур’яни.Особливо важливо робити розпушування після дощу чиполивання. Це запобігає утворенню кірки, яка утруднюєпроникнення повітря у ґрунт і прискорює випаровуванняводи.

Для збереження родючості ґрунту посіви різних рослин на одній ділянці чергують, а ще підживлюють, використовуючи добрива. На присадибних ділянках із цією метою

використовують попіл, гній, пташиний послід, торф. У ґрунті під впливом бактерій вони перетворюються на гумус, або перегній.Добрива у великій кількості виробляють на заводах.

Підвищенню родючості ґрунту сприяють і деякі його мешканці, як-от дощові черв’яки. Вони прокладають у ґрунтіходи, пропускаючи його і рештки відмерлих рослин через свій

кишечник. Завдяки цьому ґрунт поповнюється органічними речовинами, стає більш шпаристим, у нього краще проникає вода і повітря (мал. 102). Пам’ятайте про це

і не знищуйте.

Родючість ґрунту - це його здатність забезпечувати рослини поживними речовинами. Вона залежить від умісту в ньому поживних речовин,наявності достатньої кількості води й повітря.

Чорноземи, піщані і глинисті ґрунти відрізняються між собою за складом. Це позначається на родючості, здатності утримувати воду, кольорі ґрунтів.Догляд за ґрунтом передбачає розпушування, полив, внесення поживнихречовин у вигляді органічних і неорганічних добрив.

У тепличних господарствах рослини часто вирощують без ґрунту. Як таке можливо? Ґрунт замінюють щебенем, піском і гравієм (для закріплення коренів рослин). Щілини між ними заповнюють водним розчиномпоживних речовин, необхідних для живлення рослин. Працівникитеплиць стежать за тим, щоб поживних речовин завжди було вдосталь.Вони також створюють сприятливі умови щодо освітлення і тепла. Рослини добре ростуть, дають високі врожаї, які збирають по кілька разів нарік. Узимку в магазинах продають свіжі помідори й огірки, вирощені переважно таким способом.

1. Які властивості ґрунтів тобі відомі? Наведи приклади ґрунтів зрізними властивостями.

2. Яке значення має родючість ґрунту для рослин?

3. Які умови потрібні для забезпечення високої родючості ґрунту?4*. Склади розповідь про те, як ти розумієш вислів «Земля - годувальниця». Запиши свою розповідь у зошит.

У дорослих родичів чи знайомих, які вирощують кімнатні рослини або мають присадибну ділянку, поцікався, як вони доглядають за ґрунтом,і запропонуй їм свою допомогу.

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Коршевнюк, Баштовий

 
Попередня сторінка:  Ґрунт, його значення. Утворення ґрунту
Наступна сторінка:   Повітря^