Інформація про новину
  • Переглядів: 522
  • Дата: 6-12-2021, 08:21
6-12-2021, 08:21

2.4 Комбіновані посівні агрегати

Категорія: Cільськогосподарська техніка

Попередня сторінка:  2.3 Пневматичні зернові сівалки
Наступна сторінка:   2.5 Сівалки прямого висіву

З метою зниження витрат пально-мастильних матеріалів, кількості одиниць техніки (шляхом суміщення операцій) і забезпечення оптимальних агротехнічних строків сівби застосовують ґрунтообробно-посівні агрегати. Сільгоспмашинобу-дівники часто створюють ці агрегати на базі ґрунтообробних із пасивними робочими органами або з активним приводом робочих органів.

Такі агрегати мають в основному два види компонування: начіпляння сівалки на сумісний за шириною ґрунтообробний агрегат, тобто просте поєднання двох машин, і ґрунтообробно-посівний агрегат блочно-модульного типу.

Однак на ринку з'являються оригінальні конструкції сівалок закордонного й вітчизняного виробництва з можливістю одночасного обробітку ґрунту, внесення мінеральних добрив і прикочування. Це агрегати Lemken, Mzuri, Horsch та інших відомих компаній. Вони можуть провадити сівбу або за мінімального обробітку ґрунту або ж безпосередньо в стерню, розпушуючи ґрунт.

У ґрунтообробно-посівних агрегатах для сівби по зораному ґрунту переважно застосовують дискові сошники, а на легких ґрунтах можливе використання анкерних робочих органів. Агрегати, призначені для сівби зернових за мінімального обробітку ґрунту, комплектують однодисковими сошниками різних конструкцій. У більшості моделей передбачено механізми групового або індивідуального натискання сошника на ґрунт. Сівалки, які обладнано однодисковими сошниками, задовільно виконують технологічний процес. Проблеми виникають тільки під час сівби на полях зі значною масою рослинних решток і на вологих глинистих або, навпаки, на піщаних ґрунтах. Тоді диски працюють ненадійно.

За конструктивними ознаками розрізняють сівалки прямого висіву з дисковими та зубовими сошниками.

Моделі з дисковими сошниками обладнано залежно від типу одним, двома або трьома дисками на кожний висівний робочий орган. Диски бувають гладкими, зубчастими або хвилястими. Якщо хвилясті диски добре переміщують і розпушують ґрунт, то гладкі виконують це мінімально. За обробітку гладкими дисками ґрунт під посівною борозенкою частково

ущільнюється, що для посушливих місцевостей є перевагою; крім того, незначний вплив робочих органів на ґрунт не спричиняє втрат вологи. У вологих умовах, навпаки, щільний ґрунт під посівною борозною є швидше недоліком, бо всотування атмосферної вологи в посівній борозенці може зменшитися. Унаслідок надмірних опадів у посівній борозенці не вистачає кисню, що негативно впливає на розвиток рослин. На вологих і в'язких ґрунтах через недостатнє розпушування дисковим сошником часто бракує грудочок ґрунту для прикриття насіння, через що посівні борозенки частково залишаються відкритими.

За умов недостатнього зволоження посівного шару ґрунту доцільно застосовувати пресові рядкові сівалки. Вони забезпечують щільне прикотковування ґрунту після проходу сошників, що сприяє підтягуванню капілярної вологи до посівного шару, поліпшує умови для отримання сходів і розвитку рослин.

Поєднання операцій сівби й обробітку ґрунту дає змогу зменшити витрати праці та пального на посівних роботах, скоротити строки їх проведення. Можна виділити два основні напрями створення таких машин.

Перший напрям - в одній машині поєднуються ґрунтообробна й посівна частини. На ґрунтообробне знаряддя (культиватор, фрезу, борону) встановлюється бункер із висівними апаратами, насіннєпроводами й сошниками.

Іноді сошниками слугують одночасно робочі органи ґрунтообробного знаряддя. На рамі культиватора змонтовано бункери для насіння й туків із висівними апаратами та їх приводом. Рама машини позаду спирається на котки з клиноподібним профілем, що їдуть по сліду лап-сошників. За один прохід така машина виконує культивацію ґрунту на глибину висіву, рядковий або стрічковий висів зернових, унесення туків у рядки й прикоткову-

вання ґрунту над насінням із формуванням борозенок. Один прохід цієї сівалки заміняє 5-6 проходів агрегатів за традиційної технології, що сприяє зменшенню ерозії ґрунту, зберігає вологу, скорочує строки сівби, витрати праці. За сівби озимих культур мульча (пожнивні рештки) на поверхні ґрунту сприяє захисту посівів від вимерзання й видування, що особливо важливо для посушливих і підданих вітровій ерозії районів.

Другий приклад комбінованої посівної машини - плоскорізний культиватор. На нього встановлюють бункер із пневматичною висівною системою й наральниковими сошниками. За один прохід машина виконує основний плоскорізний, передпосівний фрезерний обробіток ґрунту, сівбу й прикочування ґрунту.

Другий напрям розвитку конструкції комбінованих ґрунтообробно-посівних машин і агрегатів - це комбінування їх з окремих знарядь і машин, що можуть використовуватися як у складі такого агрегата, так і самостійно при виконанні окремих операцій.

Останнім часом на ринку сільгосптехніки з'явилися широкозахватні комбіновані агрегати та висівні системи, які створюють на базі важких культиваторів і спеціальних висівних модулів із пневмомеханічними висівними апаратами (рис. 2.23).

Висівний модуль приєднується попереду або позаду культиватора і призначений для дозування та подавання по пневмопроводах посівного матеріалу до чотирьох пневморозподільних головок, що встановлені на рамі культиватора. В кожному пневморозподільнику аеросуміш (повітря, насіння, добрива) розподіляється по пневмопроводах, з'єднаних із підлаповими пристроями робочих органів культиватора, насіння рівномірно вкладається смугами завширшки до 15-18 см, що забезпечує сприятливіші умови для розвитку сходів, порівнюючи зі звичайним рядковим висівом.

Культиватор має багатосекційну раму з опорними й транспортними колесами, що забезпечує добре копіювання поверхні ґрунту за значних габаритів знаряддя. Робочими ґрунтообробними органами й водночас сошниками підґрунтово-розкидного висіву є широкі стрілчасті лапи на під-пружинених стояках, що забезпечують суцільне підрізання бур'янів і розпушування ґрунту. їх установлено на рамі в чотири ряди, за ними -трирядкові борони, які пружинними зубцями зменшують гребенистість ґрунту, вичісують бур'яни і забезпечують однаковий шар ґрунту над насінням. Система котків забезпечує прикочування засіяних смуг, забезпечуючи контакт насіння з ґрунтом.

В агрегаті з потужним трактором комплекс за один прохід дозволяє обробити й підготувати ґрунт, здійснити висів, боронування й прикотковування ґрунту.

 

Це матеріал з підучника "Розробка, виробництво, конструктивні особливості нової сільськогосподарської техніки" Скрипник

 
Попередня сторінка:  2.3 Пневматичні зернові сівалки
Наступна сторінка:   2.5 Сівалки прямого висіву^