Інформація про новину
  • Переглядів: 395
  • Дата: 6-12-2021, 08:25
6-12-2021, 08:25

3.1 Технологічні комплекси для застосування мінеральних добрив

Категорія: Cільськогосподарська техніка

Попередня сторінка:  2.7 Просапні сівалки
Наступна сторінка:   3.2 Розкидачі мінеральних добрив

3. МАШИНИ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ

Інтенсивні технології виробництва сільгосппродукції передбачають максимальне задоволення потреб рослин в елементах живлення. Поживні речовини (азот, фосфор, калій та інші мікроелементи) рослини отримують із ґрунту.

Реальна практика господарювання спонукає до розумного компромісу в застосуванні органічних і мінеральних добрив, до того ж частка останніх стає визначальною. Ось чому за умов значного впливу цінового чинника на рентабельність сільськогосподарського виробництва визначальним є уміле застосування всіх наявних резервів. Визначаючи пріоритетну роль мінеральних добрив у системі господарювання, важливо оптимізувати всі реальні витрати в цьому напрямі, бо частка на добрива в загальній структурі енергетичних витрат є суттєвою, і її величина для різних культур коливається в межах 34-63 %.

3.1

ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ

Сучасні механізовані технологічні процеси застосування твердих мінеральних добрив передбачають виконання таких основних операцій:

• навантажування добрив у засоби для підготовки їх до внесення;

• вивантаження добрив з одночасним їх подрібненням;

• навантажування добрив у технічні засоби для доставки їх до поля або перевантажування добрив у польові технічні засоби, що здійснюють їх унесення.

Залежно від набору цих операцій сформувалися три технології внесення добрив: прямопотокова, перевантажувальна та перевалочна.

Ефективність застосування кожної із зазначених технологій залежить від умов конкретного господарства: відстані від складу зберігання добрив до поля, способу внесення добрив, доз їх унесення, наявного парку машин тощо.

Слід також наголосити на тому, що на сьогодні суттєво урізноманітнилися та диверсифікувалися технології безпосереднього внесення міндобрив у ґрунт. Окрім традиційного розкидання міндобрив по поверхні поля шляхом застосування розкидачів, зросла роль припосівного та міжрядного ґрунтового внесення (рис. 3.2), а також позакореневих підживлень посівів.

Змінна продуктивність агрегата для мінерального удобрення ґрунту, витрати пального на одиницю удобреного поля й трудовитрати залежать не тільки від досконалості машини для внесення добрив, а й від технології її роботи.

Нині застосовують дві базові технології мінерального удобрення ґрунту -прямопотокову й перевантажувальну, причому остання має варіанти.

За прямопотокової використовують переважно напівпричіпні машини, рідше - причіпні. Мінеральні добрива механізованим способом завантажують у кузов машини з метою їх внесення, трактором транспортують від сховища до удобрюваного поля, на якому розсівають, а після спорожнення кузова удобрювальний агрегат рухається від поля до сховища для повторного завантаження кузова добривами.

За використання перевантажувальної технології добрива від сховища до удобрюваного поля доставляють наявними в

господарстві транспортними засобами, а на полі їх перевантажують із кузова транспортного засобу в технологічну місткість машини (кузов чи бункер) для їх внесення.

Останніми роками для транспортування мінеральних добрив широко застосовують м'які контейнери багаторазового використання підвищеної місткості (до 1500 кг), тож ручне перевантаження добрив усувається взагалі (рис. 3.3).

Для навантажування мінеральних добрив застосовують переважно фронтальні навантажувачі до тракторів класу 0,6; 1,4 або ж автономні машини відомих світових виробників. їх комплектують змінними робочими органами: ковшем, скребком, вилковим підхоплювачем, стрілою з гаком і стропами та ін., що розширює можливості їх застосування.

Для підготовки мінеральних добрив до внесення застосовують спеціальні розвантажувачі, які призначені для вивантаження з мішків і подрібнення мінеральних добрив. Машини агрегатуються з тракторами класу 1,4, мають продуктивність до 20 т/год, розмір подрібнених частинок не перевищує 10 мм, потужність на при-вод робочих органів - до 20 кВт.

Широкого застосування в сільському господарстві України набули гідравлічні маніпулятори виробництва вітчизняної компанії «Оріхівсільмаш». Маніпулятори гідравлічні МГС-1000 (стаціонарний) призначені для підіймання та переміщення штучних вантажів вагою до 1000 кг, їх також використовують у сільськогосподарському виробництві (рис. 3.4).

Маніпулятори мають двобічну навіску, що дає змогу навісити на один трактор маніпулятор і навісний розкидач добрив.

Стаціонарний гідравлічний маніпулятор МГС-1000 може працювати як у складі розкидача РМД, так і прикріплений до трактора з розкидачем мінеральних добрив РМД. Навісний маніпулятор має маркування МГН-1000, його можна використовувати окремо.

Технічні характеристики гідравлічних маніпуляторів МГС-1000 і МГН-1000

Аналогічну ефективну розробку мають у своєму арсеналі й машинобудівники підприємства «Хмільниксільмаш». Потрібно наголосити, що в цьому сегменті сільгосптехніки, як і в деяких інших, вітчизняні виробники спроможні впевнено конкурувати з іноземними компаніями.

 

Це матеріал з підучника "Розробка, виробництво, конструктивні особливості нової сільськогосподарської техніки" Скрипник

 
Попередня сторінка:  2.7 Просапні сівалки
Наступна сторінка:   3.2 Розкидачі мінеральних добрив^