Інформація про новину
  • Переглядів: 3567
  • Дата: 6-10-2018, 03:21
6-10-2018, 03:21

Типи країн Азії за рівнем економічного розвитку. Міжнародні організації в Азії. Райони збройних конфліктів і проявів тероризму

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Особливості економіко-географічного ...
Наступна сторінка:   Природні умови та ресурси Азії

1. Пригадайте, на які групи поділяють країни за рівнем економічного розвитку (за типізацією ООН). 2. За якими критеріями здійснюється цей поділ?

ТИПИ КРАЇН АЗІЇ ЗА РІВНЕМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. Порівняно з Європою в Азії спостерігаються набагато більші контрасти в рівні економічного розвитку країн.

На політичній карті Азії в атласі знайдіть різні типи та підтипи країн за рівнем економічного розвитку, про які йдеться в тексті параграфа.

Три азіатські держави — Японію, Ізраїль та Кіпр — відносять до типу високорозвинених.

В Азії дев’ять країн із перехідною економікою — це колишні республіки СРСР, що перебувають на етапі структурної перебудови (Казахстан, Узбекистан, Грузія, Вірменія, Азербайджан) та Монголія.

Усі інші держави є країнами, що розвиваються. Проте їхні місце та роль у світовому господарстві мають значні відмінності.

Значних успіхів в економічному розвитку серед країн, що розвиваються, досягли нові

індустріальні країни (НІК). У першу чергу це так звані «азіатські тигри»: Південна Корея, Сингапур, Тайвань, а також Малайзія, Таїланд, Індонезія, Філіппіни, Туреччина. Економічний феномен «азіатських тигрів» пояснюється вдалим поєднанням таких чинників: значні обсяги іноземних інвестицій, успішна підприємницька діяльність місцевих бізнесменів, велика «армія» дешевої робочої сили, налагоджений ринок збуту до високо-розвинених країн.

До групи нафтодобувних країн із високими прибутками належать країни Перської затоки (Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт тощо) і Бруней. На цей регіон припадає найбільша частка розвіданих запасів нафти й природного газу. Залучення інвестицій у нафтогазову промисловість та сферу послуг дало змогу деяким країнам (Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЕ) за рівнем життя наблизитися до найрозвиненіших держав.

Країни з порівняно зрілою структурою господарства — Індія, Пакистан, Іран, Йорданія, Шри-Ланка тощо.

За статистикою ООН, до групи найменш розвинених країн включено дев’ять азіатських держав: Афганістан, Бангладеш, Непал, Бутан, Ємен, М’янму, Камбоджу, Лаос та Східний Тимор.

Особливу складність становить класифікація Китаю. Економіка держави являє собою поєднання планового господарювання та вільного підприємництва. Регулювання економічних відносин у країні здійснює єдина владна партія — Комуністична. ООН відносить Китай

до країн, що розвиваються. Економічні успіхи країни в останні десятиліття дозволяють зарахувати Китай до підтипу НІК останньої хвилі.

Японія разом із Китаєм та іншими НІК поступово перетворюється на один із найпотужніших світових центрів сили та економічного розвитку.

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В АЗІЇ Регіональна економічна інтеграція країн Азії має певні особливості. Перша з них полягає в тому, що азіатські країни контрастно відрізняються за величиною, кількістю населення, економічним розвитком, культурними та релігійними вподобаннями. На відміну від Європи, наприклад, яка є більш однорідною, це створює додаткові перешкоди на шляху інтеграції. Інша особливість зумовлена надмірною залежністю країн регіону від центрів світової економіки (США та країн ЄС).

Пригадайте міжнародні організації Європи. Яку роль вони відіграють в економічному та політичному житті регіону?

В Азії існують кілька геополітичних та економічних блоків, зокрема Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) та Ліга арабських держав (ЛАД).

За допомогою мал. 1, 2 та матеріалів електронного додатка до підручника визначте, які країни входять до складу АСЕАН і ЛАД. Які завдання виконують ці організації?

Останнім часом до процесу інтеграції азіатських країн залучилися неазіатські країни

басейну Тихого океану — США, Австралія, Нова Зеландія, Канада, острівні держави. Утворюється потужний Азіатсько-Тихоокеанський регіон (АТР).

РАЙОНИ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ І ПРОЯВІВ ТЕРОРИЗМУ. Характерною рисою сучасної політичної карти Азії є наявність осередків конфліктів та проявів тероризму в усіх субрегіонах і багатьох країнах. Головними причинами виникнення таких районів є досить різноманітний етнічний та релігійний склад населення, а також численні територіальні суперечки між сусідніми країнами.

Осередки збройних конфліктів і проявів тероризму в субрегіонах Азії

1) Західна Азія:

• громадянська війна в Сирії (триває з 2011 р.);

• терористична «Ісламська держава» (контролює близько 35—40 % території Сирії);

• конфлікт між євреями Ізраїлю та арабами Палестини;

• проблема курдів, що прагнуть набути власної державності;

• суперечки за південну частину Кіпру між Грецією та Туреччиною.

2) Південна Азія:

• війна в Афганістані (триває понад 40 років);

• територіальні суперечки між Індією та Пакистаном;

• конфлікт між сингалами і тамілами на острові Шри-Ланка.

3) Південно-Східна Азія:

• конфлікт в Індонезії (міжетнічні суперечки на островах Калімантан і Суматра, сепаратистські рухи в провінціях Папуа й Ачех тощо);

• етнічно-релігійний конфлікт у М’янмі (між мусульманами та буддистами).

4) Східна Азія:

• агресивна зовнішня політика Північної Кореї;

• проблема Тайваню.

За допомогою матеріалів електронного додатка до підручника дослідіть географію збройних конфліктів та проявів тероризму в різних субрегіонах Азії. Подайте результати у вигляді мультимедійної презентації.

Позначте на контурній карті основні конфлікто-небезпечні зони Азії.

ВИСНОВКИ

• За рівнем економічного розвитку в Азії є різні типи держав: висо-корозвинені, країни, що розвиваються, країни з перехідною економікою.

• Більшість країн Азії належить до таких, що розвиваються. Між ними існують значні розбіжності за економічними показниками.

• Найбільшими діючими інтеграційними структурами в Азії є Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), Ліга арабських держав (ЛАД).

• В Азії існують багато осередків політичної нестабільності та проявів тероризму.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Які типи та підтипи країн за рівнем економічного розвитку виділяють в Азії? У чому полягають відмінності між ними?

2. Поясніть, чим відрізняються інтеграційні процеси в Азії від європейських.

3. Оцініть роль АСЕАН і ЛАД в економічному розвитку країн-учасниць.

Практична робота 8. Складання картосхеми типології країн Азії за рівнем їхнього економічного розвитку

1. Позначте на контурній карті:

1) розвинені країни;

2) країни з перехідною економікою;

3) нові індустріальні країни (у тому числі Китай);

4) нафтодобувні країни;

5) країни з порівняно зрілою структурою господарства;

6) найменш розвинені країни Азії.

2. Спрогнозуйте можливі зміни типів економічного розвитку окремих країн Азії.

 

Це матеріал з підручника Географія 10 клас (профільний рівень) Довгань, Стадник

 Попередня сторінка:  Особливості економіко-географічного ...
Наступна сторінка:   Природні умови та ресурси Азії^