Інформація про новину
  • Переглядів: 5503
  • Дата: 6-10-2018, 03:23
6-10-2018, 03:23

Населення Азії. Урбанізаційні процеси. Працересурсний потенціал

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Природні умови та ресурси Азії
Наступна сторінка:   Особливості економіки країн Азії. Пер...

Назвіть найбільш багатонаселені країни світу. Які з них розташовані в Азії?

КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ. ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА. За кількістю населення Азіатський регіон не має собі рівних: його частка у світовому населенні становить майже 60 % (понад 4,4 млрд осіб). В Азії розташовані сім із 13 найбільших за кількістю населення країн світу. Кількість населення в цих країнах перевищує 100 млн осіб, а в Індії та Китаї — 1 млрд осіб.

Крім того, в Азії є чимало країн із великою кількістю населення: В’єтнам, Туреччина, Таї

ланд, М’янма, Південна Корея. Це пояснюється тим, що багато з них ще перебувають на II фазі демографічного переходу, тобто на стадії демографічного вибуху, хоча з 1990-х рр. він явно пішов на спад. Високий природний приріст (у середньому близько 14 %о за рік) зумовлює підвищену частку дітей і підлітків (до 30 %). Люди похилого віку в більшості країн становлять менше ніж 10 % населення. Винятком є розвинені та окремі НІК. Серед них Японія, яка завдяки

зниженню народжуваності та високій тривалості життя має найбільш «старе» суспільство. Це, з одного боку, створює величезний трудовий потенціал, а з іншого — породжує в країнах серйозні соціально-економічні проблеми. Тому багато країн проводять демографічну політику, спрямовану на скорочення народжуваності (Японія, Китай).

За даними таблиці знайдіть на політичній карті Азії атласу найнаселеніші країни.

Найбільш високі показники відтворення населення мають Південна та Західна Азія. Країни з найвищими щорічними темпами зростання населення — Ірак (27,1 %о), Афганістан (24,6 %оо), Ємен (23,1 %), Оман (21 %). Крім Японії, де відбувається природне скорочення населення (—1,8 %оо), найбільших успіхів у стабілізації процесів відтворення населення до-сягли Південна Корея (2,6 %оо), Таїланд (3,2 %оо), Китай (4,7 %оо), Сингапур (4,9 %оо).

Статева структура населення в країнах Азії характеризується переважанням чоловіків: на 1000 жінок припадає 1034 чоловіка (мал. 1).

Саме азіатським країнам ми завдячуємо тим, що у світі більше чоловіків, ніж жінок. Які чинники обумовили таку ситуацію, адже тривалість життя жінок у середньому більша, ніж чоловіків?

ПРАЦЕРЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ. Демографічні особливості зумовлюють формування в Азії численних трудових ресурсів. У 15 країнах більше ніж третина працюючих зайняті в сільському господарстві, а в деяких державах їх частка перевищує 40 %.

Нерівномірність економічного розвитку країн Азії та надлишок трудового потенціалу спричиняють активну трудову міграцію. Основними центрами тяжіння робочої сили в регіоні є країни Перської затоки (Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ), а також НІК (Сингапур, Малайзія, Таїланд). Водночас Азія є основним експортером робочої сили в інші регіони світу. Так звані «чайна-таун» (китайські квартали) є в більшості сучасних великих міст Західної Європи та Північної Америки, а частка в’єтнамців, турків, індіанців зростає в країнах ЄС і США (турки в Німеччині, індійці у Великій Британії).

СИСТЕМА РОЗСЕЛЕННЯ. УРБАНІЗАЦІЯ. Населення в регіоні розміщене дуже нерівномірно. Середня густота населення в Азії становить близько 100 осіб/км2 (це удвічі перевищує середньосвітову). Більшість населення проживає на узбережжях морів та океанів, по берегах великих річок. У деяких районах густота населення сягає рекордних значень: у Сингапурі — 7697 осіб/км2, Бахрейні — 1772 особи/км2, Бангладеш — 1116 осіб/км2, Лівані — 560 осіб/км2, Південній Кореї — 505 осіб/км2. Водночас пустельні, лісові, високогірні райони майже безлюдні.

За допомогою матеріалів електронного додатка до підручника охарактеризуйте етнічний і релігійний склад населення Азії.

Значний вплив на розміщення населення має урбанізація. Найвищі показники урбанізації в Японії, Ізраїлі, Південній Кореї та країнах Перської затоки — понад 80 %. Найменша кількість міських жителів у Непалі — 18,2 %.

На сьогодні більшість населення Азії проживає в сільській місцевості (55 %), однак за темпами урбанізації цей регіон випереджає всі інші. Навколо міст формуються великі агломерації. Із десяти найбільших агломерацій світу вісім розташовані в Азії.

За допомогою карт атласу та матеріалів електронного додатка до підручника позначте на контурній карті Азії найбільші міські агломерації та країни, у яких вони розташовані.

У Східній Азії розташовані найбільші ур-банізовані райони сучасного світу: мегалополіс Токайдо, мегалополіси Китаю, а також спеціальні зони Сянган і Макао.

висновки

• Загальні риси населення Азіатського регіону: переважання багато-населених країн, високий природний приріст (за винятком Японії та декількох інших країн), строкатий релігійний та етнічний склад, нерівномірність розміщення, активні зовнішні й внутрішні міграції населення, високі темпи урбанізації, багатонаселені міські агломерації, наявність потужного працересурсного потенціалу.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Розкажіть про особливості демографічної ситуації в країнах Азії. Які країни вирізняються найбільш високими темпами приросту населення?

2. Чим обумовлена нерівномірність розміщення населення регіону? Назвіть території з найбільш та найменш високою густотою населення.

3. Чим пояснюються активні міграційні процеси в Азії? Назвіть субрегіони, які є осередками еміграції та імміграції.

 

Це матеріал з підручника Географія 10 клас (профільний рівень) Довгань, Стадник

 Попередня сторінка:  Природні умови та ресурси Азії
Наступна сторінка:   Особливості економіки країн Азії. Пер...^