Інформація про новину
  • Переглядів: 807
  • Дата: 6-12-2021, 08:43
6-12-2021, 08:43

8.1 Машини для роздільного збирання буряків

Категорія: Cільськогосподарська техніка

Попередня сторінка:  8. Бурякозбиральні машини
Наступна сторінка:   8.2 Машини для трифазного збирання буря...

У вирощуванні буряків в Україні раніше переважно застосовували технологію роздільного збирання, за якою біологічний урожай (гичка й коренеплоди) збирали за два проходи окремих агрегатів. Для цього застосовували такі комплекси машин:

• причіпні гичкозбиральні машини;

• самохідні коренезбиральні машини;

• причіпні коренезбиральні машини;

• бункерні коренезбиральні машини.

Гичкозбиральна причіпна б-рядна машина БМ-6Б (рис. 8.10) призначена для збирання гички цукрових буряків із міжряддям 45 см, а також навантаження її в транспорт, що рухається поруч.

Зрізування гички здійснюється в один етап із копіюванням висоти кожного коренеплоду в рядку. Листя практично не зазнає фізичних змін і придатне для згодовування тваринам.

Продуктивність - 1,4-2,16 га/год; робоча швидкість - 5,1-8 км/год; робоча ширина захвату - 2,7 м; маса - 3050 кг.

Складається машина з рами, що спирається на два пневматичні колеса; двох рухомих рамок із

трьома гичкозрізувальни-ми апаратами і поздовжнього транспортера на кожній із них; навантажувального транспортера й причіпного очищувача головок коренеплодів. У передній частині машини змонтовано автоматичну систему водіння по рядках.

Гичкозрізувальний апарат (рис. 8.11) складається з копіра 2 й ножа 10, кінематично зв'язаних між собою. Копір має гребенисту форму завдяки набору тонких пружинних полозків, закріплених у передній частині кронштейна, який, у свою чергу, прикріплений болтами до стояка 4. Начіпляється все це на кронштейн рами 5 за допомогою рухомих ланок, які становлять механізм шарнірного паралелограма. Ніж 10 разом із бітером монтують рухомо до вала в осьовому напрямку, й обертається він разом із валом.

На кожній рухомій рамці 5 встановлено по три гичкозрізувальних апарати. В робочому положенні рамка спирається копіювальним колесом 7 на ґрунт у міжряддях, і цим визначається крайнє положення ножів 10 до поверхні землі. Приводяться ножі від ВВП трактора через редуктори, вали яких з'єднано ланцюговими муфтами.

Очищувач головок коренеплодів складається з вала, на якому по гвинтовій лінії закріплено била з прогумованого паса. Вал установлено під кутом до напрямку руху машини й приводиться в рух від трансмісії. Рама очищувача спирається на два пневматичні колеса, а передня частина закріплюється шарнірно до основної рами машини.

Технологічний процес роботи відбувається так: трактор із гичкозби-ральною машиною рухається вздовж рядків буряків, а передні й задні колеса його йдуть у першому й п'ятому міжряддях.

Копір-водії механізму автоматичного водіння, рухаючись по міжряддях, копіюють рядки буряків у поперечному напрямку і через гідропідсилювач повертають причіпний пристрій, коригуючи напрямок руху машини. При переміщенні машини вздовж рядків копіри гичкозрізувального апарата прямолінійною частиною насуваються на нові коренеплоди і, рухаючись по їх вершках разом із ножем, підіймаються. У кінці підіймання ніж врізається в головку коренеплоду на висоті, що встановлюється вертикальним

зазором між лезом ножа та нижньою поверхнею копіра. Якщо наступний коренеплід розміщено нижче, то копір і ніж устигають опуститися до потрібного рівня. Цьому сприяє навантажувальна пружина. Зрізана гичка захоплюється лопатями, що обертаються разом із ножем, і закидається на поздовжні транспортери. Останні переміщують її на навантажувальний транспортер. Під час транспортування поздовжніми транспортерами гичка очищається від домішок. Цьому сприяють установлені бітери, що інтенсивно перетрушують гичку.

Завантажування гички в причіп, що рухається поряд, відбувається за допомогою кидалки, змонтованої в кінці навантажувального транспортера. Очищувач головок коренеплодів, ударяючи кінцями бил по вершках коренеплодів, збиває з них рештки гички. Завдяки тому, що вал очищувача встановлено під кутом до напрямку руху, всі рослинні рештки переміщуються з рядків на зібрану частину поля. Агрегатується з тракторами класів 1,4 і 2.

Гичкозбиральна причіпна машина МБП-6 (рис. 8.12) та її модифікації (МГУ-б, МБК-2,7) призначено для збирання гички фабричних і маточних цукрових буряків, кормових коренеплодів із навантаженням у транспортні засоби, а також може бути використана для подрібнення рослинної маси овочевих культур і картопляної гички.

Збирання гички цукрових буряків виконується у два етапи: попереднє скошування всієї рослинної маси на ширину захвату машини роторним апаратом молоткового типу з подальшим завантаженням її у транспортний засіб. Потім обрізають кожну головку кореня на мінімально задану висоту. Конструкція різальних апаратів гичкоріза другої стадії аналогічна до різального апарата машини БМ-6Б. Висота зрізування регулюється за допомогою копіювальних коліс. Машина невибаглива до умов роботи на забур'янених площах. Агрегатується з тракторами класу 3.

Коренезбиральна самохідна машина МКК-б (рис. 8.13) та її модифікації призначені для збирання коренів цукрових і кормових буряків в основній і поливній зонах бурякосіяння потоковим і перевалковим методами. Гичку заздалегідь зрізає гичкозбиральна машина. Коренезбиральні машини

забезпечують ефективне збирання цукрових і кормових буряків із застосуванням малопотужного енергозасобу, що після завершення бурякозбиральних робіт використовують на інших роботах. Складається машина МКК-6-07 з коренезби-ральної частини й установленого на її раму трактора ПМЗ-8040, з якого попередньо знімають повідні колеса, передній міст, механізм заднього начіпного пристрою та ін. До коренезбиральної частини модифікації машини МКК-6-07 для збирання цукрових буряків входять (рис. 8.14):

• основна рама, що спирається на міст повідних і керованих коліс 70;

• автомат водіння по рядках 9;

• копіювальні колеса;

• дві рухомі рами з викопувальними робочими органами 7 і приймальними бітерними транспортерами 6, правий і лівий шнекові 5, поздовжній 7, поперечний 2 транспортери;

• завантажувальний елеватор 3;

• механізм рульового керування;

• трансмісія;

• електрична і гідравлічна системи.

Міст повідних коліс використано з установленого на рамі трактора ПМЗ-8040.

Копір-водії 9 автомата водіння копіюють напрямок рядків. їх відхилення передається на гідророзподіль-ник, який перерозподіляє потік рідини в силовий циліндр так, що повідні колеса машини повертаються у той самий бік, що й копір-водії, а робочі органи спрямовуються по рядках. Активні вилки 7 викопують і витягу-

ють коренеплоди з ґрунту. Залежно від умов збирання їх носки заглиблюють під час роботи на глибину 5-12 см. Кожна вилка складається з двох конусних роторів, які обертаються в різні боки. Діаметр циліндра вилки - 72 мм, довжина активної частини - 332 мм. Частота обертання роторів - 423 об./хв, а відстань між їх носками-218 мм. Обертаючись, активні вилки конічними наконечниками витягують коренеплоди з ґрунту й уводять їх між диски корене-забірників 8. Коренезабірники подають коренеплоди на приймальний транс-портер-очищувач 6. Кожен коренезабірник складається з двох розміщених під кутом пруткових дисків діаметром 700 мм із лапами. Диски обертаються з частотою 99 об./хв. Коренеплоди, підняті коренезабірником, виштовхуються 4-лопатевим бітером і потрапляють на приймальний транспортер-очищувач.

Приймальний транспортер-очищувач 6 сепарує ворох і подає його на шнековий транспортер 5, який містить три бітерні вали, двоє з яких мають по чотири лопаті, а один - шість. Очищувач видаляє ґрунт, після чого ворох потрапляє на шнековий транспортер 5, який додатково його очищує від ґрунту й рослинних решток і зміщує коренеплоди на центральний поздовжній транспортер 7.

Шнековий транспортер 5 складається з правої і лівої секцій. У кожній секції є вальці (гладкий і зі спіральною навивкою) і бітер. До гладкої частини вальця приварено прутки. Поздовжній транспортер 7 приймає ворох коренеплодів зі шнекового транспортера і подає їх у бункер-нагромаджу-вач. Транспортер складається з двох втулково-роликових ланцюгів, з'єднаних прутками. На прутках прикріплено скребки. Днище бункера-нагромад-жувача - це поперечний прутковий транспортер 2, який подає коренеплоди на завантажувальний прутковий елеватор 3, а той підіймає і завантажує коренеплоди в кузов транспортного засобу, що рухається поряд.

Робочі органи машин МКК-6-07 приводяться від ВВП трактора через розподільний, планетарний і центральний редуктори. Модифікації машин комплектуються різними видами копачів: вилчастого, дискового типів і для збирання коренеплодів кормових буряків.

Для збирання коренеплодів кормових буряків подекуди й досі застосовують спеціальний викопувальний пристрій (рис. 8.15). Його монтують замість двох рухомих секцій машини, які ви-

копують цукрові буряки. Складається він із двох секцій (лівої і правої), кожна з яких збирає коренеплоди з трьох рядків буряків, посіяних із міжряддями 45 см, або з двох рядків із міжряддями 60 см.

Ліва секція (див. рис. 8.15) складається з основної 2 та рухомої 8 рам, дискових копачів 5, бітерного вала 3, першого 4 та другого 7 кулачкових валів, транспортера 10. Рухома рама під час роботи спирається на полозкові копіри-лижі 75 та з'єднана з машиною ланцюгом із пружиною. Основна рама 2 секції з'єднується з валом піднімання машини ланцюгом. Робочі органи пристрою приводяться в рух від центрального редуктора машини МКК-6-07 через проміжні вали й ланцюгові контури.

Працює машина МКК-6-07 на збиранні кормових буряків так. Дискові копачі 5 викопують коренеплоди й передають їх у зону дії бітера 3, який разом із першим кулачковим валом 4 спрямовує їх на другий кулачковий вал 7 і транспортер 10. На всьому шляху проходження по секціях пристрою ворох коренеплодів очищується від землі. Із секції пристрою (див. рис. 8.14) він подається на шнек 5, який разом із вальцем і бітером спрямовує коренеплоди на поздовжній транспортер 7, яким вони передаються на поперечний 2 і навантажувальний 3 транспортери і переміщуються в кузов транспорту, що рухається поруч.

Машина коренезбиральна РКМ-6 (рис. 8.16) та її модифікації призначені для збирання цукрових буряків, а зі спеціальним викопувальним пристроєм - кормових буряків.

Відрізняється від машини МКК-6 тим, що на її шасі розміщено не трактор, а двигун СМД-24-02 і майданчик водія з кабіною. Збільшення потужності енергозасобу з 80 до 145 к. с. підвищило продуктивність машини до 2,7 га/год.

У модифікаціях машини РКМ-6 застосовуються копачі вилчастого й дискового типів, копачі для збирання коренеплодів кормових буряків.

Кожний копач дискового типу складається з двох штампованих дисків зі спицями діаметром 680 мм, що розміщені під кутом один до одного для створення зазору 30-36 мм між крайками їх ободів. Зазор регулюють залежно від розмірів коренеплодів. Із зовнішнього боку до одного диска приєднано конусний редуктор для примусового обертання диска.

Встановлені під кутом один до одного повідний (із редуктором) і пасивний диски викопують коренеплоди з ґрунту, а розташований між ними бітер передає їх на приймальний бітер-ний транспортер-очищувач.

На коренезбиральній машині КС-6Б (рис. 8.17) установлено двигун потужністю 160 к. с.

Продуктивність машини 2,97 га/год; маса: дисковий варіант - 9100 кг, вилчастий -8800 кг. Машина у своїх модифікаціях забезпечує збирання цукрових буряків майже в усіх зонах бурякосіяння.

Причіпна коренезбиральна машина МКП-4 (рис. 8.18) призначена для збирання цукрових буряків із чотирьох рядків, де попередньо зрізано гичку. За ширини міжрядь 45 см робоча ширина захвату - 1,8 м, продуктивність -до 1,2 га/год, маса - 4700 кг.

Машини комплектуються ротаційно-вилчастими та вібраційними робочими органами. Агрегатується з тракторами класів 1,4 і 2. Машина МКП-4 пристосована для збирання цукрових буряків із комбінованою шириною міжрядь.

Складається машина МКП-4 з причіпного шасі, у передній частині якого встановлено вібраційні викопувальні органи з механізмом їх приводу в коливальний рух, очищувачі й елеватор для завантаження коренеплодів у транспортний засіб, що рухається поряд. Основні вузли машини:

• рама, що спирається на мости задніх і копіювальних коліс, - на ній встановлено вібраційні викопувальні робочі органи з бітером;

• підбирач коренеплодів, виконаний у вигляді лопатевих вальців і шнекового транспортера-очи-щувача;

• поздовжній і поперечний транспортери;

• гірка-очищувач;

• вивантажувальний елеватор.

Віброкопач складається з кривошипно-шатунного вібро-приводу, чотирьох пар викопу-вальних лемешів, закріплених

на стояках, і розміщеного над ними бітерного вала. Основні робочі органи мають такі конструктивні особливості: дволемішний віброкопач, кінематично зв'язаний із приводом його в коливальний рух, забезпечує лемешам основний поздовжньо-вертикальний коливальний рух. Проте стояки на рамі встановлено шарнірно, і тому вони можуть коливатися в поперечно-горизонтальній площині, копіюючи напрямок рядка буряків. Розпушувальні частини лемешів одного вібраційного копача зміщено один щодо одного в поздовжньому напрямку для більш плавного порушення зв'язків коренеплодів із ґрунтом.

Вал-підбирач із лопатевими бітерами виконано так, що їх лопаті встановлено один до одного на 45°, тому вони поперемінно вступають у роботу, зменшуючи пікові навантаження на вал пристрою та його привод. Шнековий транспортер-очищувач призначено для основної сепарації вороху коренеплодів і подачі їх на поздовжній транспортер. Його шнеки обертаються з різною кутовою швидкістю для кращого очищення коренеплодів від ґрунтових домішок.

Після витягування з ґрунту й основного очищення від домішок ворох коренеплодів падає з поздовжнього транспортера на гірку-очищувач. З огляду на те, що коренеплоди мають більшу масу, то вони скочуються вниз на поперечний транспортер, а звідти - на вивантажувальний елеватор, який подає їх у транспортний засіб, а легші рослинні рештки й ґрунтові домішки гірка-очищу-вач виносить за межі коренезбиральної машини. Ґрунтуючись на результатах випробувань і досліджень вібраційних викопувальних органів, застосованих на причіпній коренезбиральній машині МКП-4 для збирання цукрових буряків, вирощених із комбінованою шириною міжрядь, дійшли таких висновків:

• застосування віброкопачів лемішного типу є одним зі шляхів розв'язання проблеми збирання цукрових буряків, вирощених за новою технологією; удосконалений віброкопач має конструкцію значно спрощену порівняно з викопувальними робочими органами дискового чи вилчастого типу коренезбиральних машин КС-б і РКС-6;

• оптимальними конструктивними й кінематичними параметрами віброкопачів запропонованої конструкції є: частота коливань - 8,5 Гц, амплітуда коливань - 25 мм, глибина ходу в ґрунті - 9-12 см, поступальна швидкість руху - 1,5-2 м/с;

• застосування конструктивно простого й надійного в роботі віброко-пача на базі причіпної коренезбиральної машини МКП-4 з шириною захвату 1,35 м і агрегатованого з трактором класу 1,4 дає змогу якісно збирати цукрові буряки, вирощені за новою технологією, з продуктивністю близько 3 га за зміну.

Причіпна коренезбиральна машина МКП-б (рис. 8.19) є причіпним варіантом самохідної бурякозбиральної машини КС-6Б. Продуктивність - до 2 га/год; робоча ширина захвату - 2,7 м; робоча швидкість - до 9,5 км/год; кількість рядків - б; маса - 5094 кг.

Машина обладнана конструкцією удосконаленого транспортно-очищувального пристрою, що активізує систему очищення коренеплодів від ґрунту і рослинних решток без їх пошкодження, та змінними робочими органами. Однією з основних технологічних вимог, що висувають до коренезбиральних машин, є якість очищення коренеплодів від ґрунту та рослинних решток, склад яких не має перевищувати 9 % у масі зібраних коренеплодів. Резервом підвищення ступеня сепарації коренеплодів є активне очищення при їх переміщенні від копачів до бункера (або вивантажувального транспортера) в технологічній схемі бурякозбиральної машини. Головним критерієм, за яким оцінюють функціональні параметри транспортно-очищувального пристрою, є забезпечення мінімальних витрат і пошкодження коренеплодів, додаткові умови - обмеження в габаритних розмірах, стабільність транспортування продукту в робочому руслі, матеріаломісткість робочих органів і енерговитрати на виконання технологічного процесу.

У Національному університеті біоресурсів і природокористування свого часу було розроблено й упроваджено виробником у серійне виробництво конструкцію удосконалених очищувально-транспортних пристроїв для машини МКП-6.

Коренезбиральна машина складається (рис. 8.20) з викопувального пристрою дискового типу 7, який використовують на серійній машині КС-6Б, та удосконалених очищувально-транспортних пристроїв 2, 3. Вони являють собою набір шнекових вальців, що утворюють S-подібну поверхню, у випаді якої розміщено поперечний шнек 4 великого діаметра. До шнека підведено вивантажувальний елеватор нової конструкції. Завантажувальний елеватор має пристрій, що зменшує пошкодження коренеплодів буряків при їх завантаженні в транспортний засіб, що рухається з ко-ренезбиральною машиною.

Технологічний процес виконується так. Викопувальні робочі органи 7 здійснюють викопування коренеплодів цукрового буряка з ґрунту й передають їх на удосконалені очищувально-транспортні пристрої 2. На шнекових вальцях робочих органів, що створюють впадину, коренеплоди ефективно очищуються від ґрунтових і рослинних домішок, бо кожна пара вальців здійснює зустрічно-обертальний рух.

Шнек великого діаметра 4 транспортує коренеплоди до вивантажувального елеватора 5, забезпечуючи їх обертання навколо своїх осей та інтенсивне очищення бокових поверхонь від залишків ґрунту. Пальці завантажувального елеватора захоплюють коренеплоди й подають угору. У верхній частині завантажувального елеватора є виготовлений у вигляді кожуха пристрій, що зменшує пришвидшення коренеплодів під час завантаження їх у транспортний засіб.

Особливість машини МКП-6 полягає ще й у тому, що її легко можна переобладнати, замінивши робочі органи:

• дисковими копачами, один із яких приводний;

• пасивними дисковими копачами з ґрунтозахоплювачами;

• коливальними лемішними копачами з еластичними бітерами;

• коливальними лемішними копачами в поєднанні з активними еластичними коренезабірниками;

• активними вилчастими копачами з пружинними активними дисками;

• пасивними сферичними дисками, які встановлюють під кутом до напрямку руху (залежно від умов збирання та швидкості руху).

Випробування причіпних коренезбиральних машин МКП-б із коливальними пристроями лемішного типу в поєднанні з додатковим валом-сепара-тором профільної форми, який інтенсивніше розпушує ґрунт біля рядків коренеплодів і створює сприятливі умови для викопування їх з одночасною сепарацією від землі, показали, що повнота викопування коренеплодів становить 98-99 %, забрудненість зібраного вороху коренеплодів зменшується у 2-2,5 раза. На забур'янених посівах ефективність додаткового вала-се-паратора з профільною формою робочої поверхні дещо знижується, а на перезволожених площах ефект коливання лемешів також знижується, тому значно зростає кількість ґрунту у воросі зібраних коренеплодів (25-30 %).

Випробування в екстремальних умовах (підвищення вологості ґрунту, значне ущільнення його частими дощами протягом вегетаційного періоду, забур'яненість посівів) таких машин, обладнаних сферичними дисками, з яких один приводний, чи двома пасивними з ґрунтозахоплювачами або активними вилчастими копачами з пружинними активними дисками, свідчать, що надійніше викопують коренеплоди причіпні машини зі сферичними дисками, один із яких приводний (активний).

Більшої продуктивності коренезбиральних машин із пасивними сферичними дисками досягнуто на збиранні цукрових буряків закордонної селекції,

коренеплоди яких більше виступають над поверхнею ґрунту, і на забур'янених полях.

Повнота викопування таких коренеплодів становить 97-98 %.

Якщо ж їхні головки розміщено на рівні поверхні ґрунту, повнота викопування зменшується в 1,8-2 рази. До переваг причіпних коренезбиральних машин зі змінними викопувальни-ми робочими органами, порівняно із серійними самохідними КС-6Б, РКМ-6, можна віднести: маса перших у 2-3 рази менша, вони дешевші; продуктивність і якість роботи завдяки наявності змінних ви-копувальних робочих органів і високій прохідності тракторів не знижується навіть під час роботи на перезволожених ґрунтах.

Бункерна причіпна коренезбиральна машина БКМ-б (рис. 8.21) призначена для викопування цукрових буряків, очищення їх від ґрунту, рослинних решток і подальшого вивантаження в транспортні засоби. Нова машина обладнана бункером-накопичувачем місткістю 8 м3, що виключає жорстку залежність від постійної наявності технологічного транспорту. У результаті повністю використовується потенційна продуктивність машини, вивільняється значна кількість транспорту.

Причіпна коренезбиральна машина МКР-2-3 (рис. 8.22) призначена для збирання кормових коренеплодів у малих і великих господарствах. Забезпечує викопування, очищення й навантаження у транспорт, що рухається поруч. Може застосовуватися на збиранні коренеплодів із необрізаною гичкою для щоденного згодовування тваринам.

Машина працює з продуктивністю 0,4-0,81 га/год; робоча ширина захвату 1,2-1,35 м; ширина міжрядь - 45-60 см; кількість рядків - 2-3; маса -2300 кг. Застосовують в усіх зонах вирощування кормових буряків з урожайністю 400-1000 ц/га. Агрегатується з тракторами класу 1,4.

Розглянемо будову та принцип роботи машин закордонного виробництва, що працюють за схемою двофазного роздільного збирання цукрових буряків, на прикладі американської бурякозбиральної машини WIC виробництва Amity Technology (рис. 8.23).

Гичкозбиральні машини західного виробництва мають оригінальну конструкцію робочих органів. Замість традиційного роторного зрізувача гички в них застосовано тривальний оббивач-подрібнювач гички (дефоліатор).

Робочі органи (била) виготовлено з гуми високої механічної міцності. Робоча частина бил активована металевими вставками, що збільшує силу удару бил під час їх входження в контакт із гичкою. Завдяки високій інтенсивності дії бил гичка подрібнюється на малі частки й розпорошується в міжряддях, не спричиняючи негативного впливу на роботу коренезби-ральної машини. Остаточне завершення процесу зрізування гички з коренеплодів здійснюється пасивними ножами-дообрізувачами, які рухаються над кожним із рядків і мають індивідуальну систему копіювання висоти головок коренеплодів.

Машина WIC має пристрій для регулювання відстані робочої частини бил від поверхні землі залежно від виступу основної маси головок коренеплодів.

Коренезбиральна машина WIC має досить просту, але дуже надійну технологічну систему, у якій використана перевірена часом елементна база. В основі конструкції машини лежить відомий у світі понад 40 років викопу-вальний орган із пасивними дисками. Диски копачів мають дуже малу ви

соту обода й тонкі шпиці, що робить малою поверхню контакту дисків із землею, запобігаючи їх залипанню в умовах підвищеної вологості, зменшує зусилля на вхід дисків у ґрунт, запобігає втратам коренеплодів малого розміру. Конструкцією копачів передбачено можливість регулювання відстані між дисками, глибини підкопування коренеплодів і зміну кута нахилу копачів уперед або назад. Такі регулювання дають змогу за будь-яких умов досягти оптимальних показників виконання технологічного процесу машини. З дискових копачів коренеплоди виштовхуються на приймальні транспортери лопатевими бітерами з одночасним очищенням дисків від прилиплого ґрунту.

Усі транспортери (приймальні, завантажувальні, вивантажувальні) пруткового типу забезпечують ефективну сепарацію вороху коренеплодів від землі та рослинних решток. Крім того, машина обладнана потужним шнековим очищувачем коренеплодів, який, завдяки послідовному розташуванню шнекових і гладеньких вальців, забезпечує високу надійність технологічного процесу, дає можливість застосувати клинопасову передачу для їх приводу.

Вивантажувальний транспортер може працювати в безперервному режимі, коли викопані коренеплоди йдуть «транзитом» у транспортний засіб, або в режимі «чекання», коли викопані коренеплоди накопичуються в бункері. У такому режимі машина може рухатись 120-180 м (залежно від урожайності), що дає можливість вільно проводити заміну завантаженого транспорту без зупинки бурякозбирального агрегата, збільшуючи його продуктивність шляхом оптимального використання робочого часу зміни. Машину обладнано електрогідравлічною системою автоматичного направлення ви-копувальних органів по рядках буряків, забезпечуючи максимальну повноту викопування коренеплодів із мінімальними витратами й пошкодженнями.

Для навантаження коренеплодів цукрових буряків із польових куп і кага-тів у транспортні засоби з доочищенням їх від ґрунту й гички дніпропетровські комбайнобудівники досі використовують продуктивний самохідний бу-ряконавантажувач-очищувач СПС-4,2А (рис. 8.24).

Він складається з навантажувально-очищувальної частини та встановленого на її раму трактора, з якого знято повідні колеса, передній міст, механізм заднього начіпного пристрою та ін. Навантажувальна частина складається із шасі, кулачкового живильника з активним бітером, приймального шнекового транспортера, поздовжнього транспортера, поперечно-шнекового очищувача,

завантажувального елеватора, гідросистеми, трансмісії та електрообладнання.

Буряконавантажувач-очищувач працює так. Живильник опускають опорними котками на землю перед валком. Завантажувальний елеватор установлюють у робоче положення. Під ним має бути кузов транспортного засобу. Під час руху буряконавантажувача вздовж валка кулачки вала живильника підбирають порції вороху коренеплодів і подають на активний бітерний вал, звідки вони потрапляють на приймальні шнеки. Ліві й праві частини шнеків мають протилежну навивку, завдяки чому вони звужують потік і спрямовують його за допомогою бітера на поздовжній транспортер. Звуженню потоку сприяють також ліва й права бокові активні стінки, утворені гладкими барабанами й шнеками з протилежною навивкою. Ворох коренеплодів частково очищується робочими органами живильника від землі й рослинних решток. Остаточно коренеплоди очищуються двосекційним очищувальним пристроєм, який складається з розосереджувана та шнекового очищувача.

Поздовжній транспортер за допомогою розосереджувана з бітерним валом рівномірно завантажує шнековий очищувач. Зі шнекового очищувача коренеплоди подаються завантажувальним елеватором у кузов транспортного засобу.

У процесі роботи буряконавантажувача коренеплоди, що знаходяться поза зоною дії кулачкового живильника, спрямовуються активними підгрі-бальними щитками в робочу зону живильника. Для повного підбирання коренеплодів підгрібальні щитки за допомогою гідросистеми закриваються, подаючи коренеплоди на живильник. Після закінчення польових робіт трактор можна застосовувати на інших господарських роботах.

 

Це матеріал з підучника "Розробка, виробництво, конструктивні особливості нової сільськогосподарської техніки" Скрипник

 
Попередня сторінка:  8. Бурякозбиральні машини
Наступна сторінка:   8.2 Машини для трифазного збирання буря...^